Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • Kotijuuston uudistus ja sen vaikutus tuotantoon 

  Lunden, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään Valion kotijuuston tuoteuudistus suunnittelusta toteutukseen ja uudistuksen vaikutukset tuotantoon. Työssä perehdyttiin tuotekehitykseen, elintarvikehygieniaan, juuston valmistukseen ja ...
 • Paperikoneen materiaalihyötysuhteen parantaminen 

  Niemi, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM Kymmene Oyj:n Tervasaaren paperikone viidelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keinoja PK5:n materiaalihyötysuhteen parantamiseksi. PK5:n konelinjan hylkyprosentti oli noussut vuosien ...
 • Pakkausohjeprosessin kehittäminen : esitutkimus 

  Grönholm, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Walki Oy:n Valkeakosken tuotantolaitos, joka on osa kansainvälistä paperinjalosteita tuottavaa yritystä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä keinoin pakkausohjeissa ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely ja markkinointisuunnitelma : Brodeerauksia valmistavalle yritykselle 

  Matinaho, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin brodeerauksia valmistavan yrityksen toimeksiannosta asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyssä mitattiin yrityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun, brodeerauksiin, brodeerausohjelmiin, ...
 • KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOTOIMINNAN VIKAKORJAUSPROSESSIN LAADUN ARVIOINTI 

  Seppälä, Tapio (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä arvioitiin kiinteistöissä suoritettaviin vikakorjaustöihin liittyvän kokonaisen prosessin laatua vikailmoituksista vikakorjauksen valmistumiseen ja päättämiseen asti. Opinnäytetyössä toimeksiantajana oli ...
 • Laboratorion tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen : Esitutkimus 

  Pitkänen, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen Vesi Liikelaitos. Työn tavoitteena oli kerätä käyttäjätietoa vesien analysointiin liittyvien laboratoriotulosten kirjaamiseen ja raportointiin käytetystä Veka Lims ...
 • Elisa Shopit -myymälän suosittelun kehittäminen 

  Kauranen, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Elisa Oyj. Elisa on tietoliikenne-ja ICT-palveluyritys. Elisan asiakkaina on noin 2,2 miljoonaa kuluttajaa,yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajoh ...
 • Työympäristön siisteyden ja turvallisuuden vaikutus tuottavuuteen tehdasympäristössä 

  Heinämaa, Perttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tein tämän työn oman kiinnostukseni pohjalta. Olen työskennellyt useissa tehtaissa. Olen tehnyt vaarallista työtä, mutta myös nähnyt, kuinka sen voi tehdä turvallisesti. Tämä työ toi yhteen nämä ajatukset minkälainen tehtaan ...
 • Varastoinnin kehittäminen 

  Laukkanen, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tarkoituksena oli kehittää Milectria Oy:n varaston toimintaa ja siihen liittyviä osia. Yritys on halunnut saada ulkopuolista näkemystä nykyisiin toimintatapoihin ja halunnut kehittää toimintaansa. Työn tavoitteena oli ...
 • Yrittäjyyden lähtökohdat ja tavoitteet case: MV Laaksonen Oy 

  Laaksonen, Tiia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrittäjyyden lähtökohtia ja tavoitteita yrityksessä MV Laaksonen Oy. Työn tavoitteena oli selvittää yrityk-sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tutkimus jakaantui ...
 • Turvallisen työohjeistuksen kehittäminen 

  Mäkeläinen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä tutkittiin työohjeistuksien kehittämistä turvallisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Sandvik Mining and Construction Finland Oy. Tavoitteena oli lisätä turvallista työskentelyä kotimaan ...
 • Tilaus-toimitusketjun kehittäminen : Toimitusvarmuusprosessin selvittäminen 

  Vaario, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli konenäkö-, mittalaite-, radiotaajuus RF- ja valokuitutekniikan asiantuntija Orbis Oy. Työn tavoitteena oli tutkia tilaus-toimitusketjua sekä toimitusvarmuutta, jotta ketjusta saataisiin ...
 • Kannustepalkkiojärjestelmän kehittäminen 

  Reunanen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Epsira Oy:llä on meneillään kehityshanke, jonka tavoitteena on uudistaa kannustepalkkiojärjestelmää siten, että tehokkuus ja työmotivaatio kasvavat. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kannustepalkkiojärjestelmää ...
 • Lean - ajattelun soveltaminen AMK -opetuslaboratorioympäristössä 

  Koskinen, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikkö. Työn taustalla oli tarve kartoittaa laboratorio-opiskelun nykytila sekä tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia. Työssä oli tarkoitus tutkia ...
 • Henkilöstöhallinnon intranetsivujen esimiesosion kehittäminen 

  Rasilahti, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä asioita OpusCapitan intranet-sivuston HR-moduulissa olevan esimiesosion, Leaders’ Cornerin, tulisi sisältää, jotta se tukisi ja tehostaisi esimiestyötä parhaalla mahdollisella ...

Näytä lisää