Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • 3D -modeling of guide rail bracket : Component 3D -modeling and system synchronization in accordance with Kone guidelines 

  Nykänen, Ilari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of the project was to get systematically brought to this day outdated work methods to the modern design and documentation process. This work is based on one of the first 3D-conversion projects for KONE, which aimed ...
 • Kääntötyökalu Origa-sylintereiden tuotekoodeille 

  Karjanmaa, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella yritykselle Parker Hannifin Oy sellainen työväline, joka helpottaa yrityksen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kääntötyötä siirryttäessä Parker Origan männänvarrettomien ...
 • Uusiutuva energia kriisinhallintaoperaatioissa ja sen lisäämismahdollisuudet : Fokus aurinkosähkössä 

  Mustonen, Jari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Uusiutuva energia eri muodoissaan, etenkin auringon säteilyenergian hyödyntäminen niin lämmöksi kuin valosähköilmiön avulla suoraan sähköenergiaksi, on kriisinhallintaoperaatioissa tällä hetkellä lähes hyödyntämätön ...
 • Sydänlangan suoristuskone 

  Karmitsa, Milo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella teollisuuden alan yritykselle korvaava kone tuotantolinjastolle. Koneen tehtävänä oli suoristaa kynttilöiden sydänlankoja luotettavasti. Korvaavan koneen tulisi poistaa vanhassa ...
 • Jyrsijän juoksupyörä 

  Pynnönen, Milla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin uudenlainen juoksupyörä jyrsijöille. Työ on tekijän oma aihe ja pohjautuu henkilökohtaiseen mielenkiintoon ai-hetta kohtaan. Työn tarkoituksena oli ratkoa nykyisissä juoksupyörissä ...
 • KSL-suunnitteluprosessin laadunvarmistus 

  Tallamäki, Toni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tehokkuus ja laatu ovat kasvavassa määrin tulleet tärkeiksi kilpailu-kyvyn ylläpitäjiksi ja kilpailueduiksi. Granlund Oy:n kiinteiden sairaala-laitteiden suunnittelutiimillä ei ole ollut sairaalasuunnitteluun alakohtaista ...
 • Jyrsinkoneiden vakiotyökalut sekä koneistustöiden esivalmistelun haasteet 

  Jalli, Tarja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  TIIVISTELMÄ Huippuluokan tuotteita ja innovaatioita maailmalle tuonut suomalainen teknologiateollisuus on heikentyneen maailmantalouden johdosta tilanteessa, jossa tuotteiden ja palveluiden tuottaminen on tehtävä entistä ...
 • Aurinkopaneelien kiinnitys eri katto- ja seinämateriaaleihin 

  Nissinen, Reko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan aurinkopaneeleiden ja -keräimien kiinnitystä erilaisiin kattoihin ja seiniin. Työn toimeksiantajana on YIT Rakennus Oy. Työ on luonteeltaan selvitystyö, jonka tavoitteena on selvittää ...
 • Selvitys laboratorion analytiikan kehittämismahdollisuuksista 

  Lehtonen, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää XXXXXXXX kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorion analytiikan kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen lähtökohtana oli elintarvike- ja ympäristölaboratorion sitova tavoite ...
 • ESD-suojauksen kehittäminen 

  Katavisto, Veikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Panssariprikaatin alaisuudessa toimivalla Parolan korjaamolla esiintyi tarve kehittää elektroniikan työtehtävien laatua parantamalla suojausmenetelmiä staattisten sähkön purkausten varalta. Staattisen sähkön purkaukset ...
 • Jatkoprofiilin käyttökelpoisuus työpisterakenteessa : Lean-ajattelun merkitys tuotekehityksessä 

  Holm, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kokonaisvaltainen tuotekehitysprojekti. Suunnittelun lisäksi tuotteesta valmistettiin myös prototyyppi. Lopuksi esitellään kehitysideoita prototyypin pohjalta. Opinnäytetyön tilasi Sovella ...
 • Laatutekniikan hyödyntäminen pk-yrityksen toiminnassa : Laatukoulutusaineiston kokoaminen 

  Suuronen, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen laatutekniikka sopisi erityisen hyvin juuri pk-yritysten tarpeisiin. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuloksena syntyi koulutusaineisto, jota voidaan ...
 • Auton polttoainetaloudellisuuden parantaminen 

  Kaakinen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoite oli etsiä tietoa auton polttoainetaloudellisuutta parantavista muutoksista ja siitä, mistä tekijöistä polttoaineenkulutus koostuu. Samalla tutkittiin näitä muutoksia ja niiden vaikutusta polttoainee ...
 • Monitoimityöpiste : Viherkontti 

  Sipponen, Vesa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytteen idea tuli minulle Jauhin-hankkeelta, jossa toimeksiantajan kanssa projektihenkilöstö oli käynyt ajatusta vammaisille ja vanhuksille suunnattavasta työpisteestä läpi. Toimeksiantajana toimii Pekka Ruponen Riator ...
 • Teleskooppikatsomon avausmekanismin kehitysprojekti 

  Nikander, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyöni aiheena oli teleskooppikatsomon avausmekanismin kehitysprojekti. Tarkoituksena oli kehittää uudentyyppinen avausmekanismi katsomolle. Työni toimeksiantajana toimi Kerko Katsomot Oy. Projektin tavoitteena ...

Näytä lisää