Uusimmat viitteet

 • Kuntoutusosastolta kotiin : ikäihmisen kotiutuksen sujuminen kotihoidon turvin 

  Koivikko, Meri; Latvala, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ihmiset elävät yhä pidempään ja ikäihmisten palvelut halutaan keskittää koteihin laitosten sijaan. Välillä kuitenkin tarvitaan kuntoutusjaksoja osastoilla. Haasteena on onnistuneen kotiutuksen toteuttaminen, jotta kuntoutuminen ...
 • Rintasyöpäpotilaan radikaalin rinnanpoiston jälkeinen lääkinnällinen kuntoutus 

  Aarinen, Linnea; Saarinen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe käynnistyi opinnäytetyöntekijöiden omista mielenkiinnon kohteista ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tarpeista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa radikaalin rinnanpoiston jälkeisestä lääkinnällisestä ...
 • Paperittomien henkilöiden terveydenhuolto Euroopassa : Kirjallisuuskatsaus 

  Karppinen, Tiina; Salonen, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta Euroopassa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää ...
 • Iho- ja limakalvodesinfektio potilaan intraoperatiivisessa hoitovaiheessa 

  Lehtimäki, Anne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää iho- ja limakalvodesinfektion menetelmiä intraoperatiivisessa hoitovaiheessa. Tehtävänä oli kuvata miten iho- ja limakalvodesinfektio tapahtuu leikkaussalissa sekä mitä välineitä ...
 • Tutkimusklubi osana Lastenneurologian hoitajat ry:n toimintaa 

  Niemi, Annina; Shulpina, Elina; Stenlund-Taulasto, Jonna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Lastenneurologian hoitajat ry:n kanssa. Työn tarkoituksena oli tehdä Lastenneurologian hoitajat ry:lle toimintamalli tutkimusklubien järjestämiseen. Tehtävänämme oli selvittää, miten ...
 • Maahanmuuttajataustaisten hoitajien sisäisen konsultaation malli 

  Jurkko, Jaana; Ollikainen, Tiltu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monikulttuurisuus lisääntyy Suomessa maahanmuuton myötä ja se näkyy myös terveysalalla. Maahanmuuttajataustaisten potilaiden sekä hoitajien määrä on kasvussa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, millaista hoitotyössä ...
 • Kivun tunnistaminen ja hoito saattohoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

  Tuominen, Sonja-Marina; Töyssy, Milja; Valtonen, Mirka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Saattohoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, joka sijoittuu kuoleman läheisyyteen. Hoidon päämääränä on potilaan oireiden ja kärsimyksen lievitys hoitotyön eri keinoin. Saattohoitoa tulee antaa kaikille sitä tarvitseville ...
 • Munuaissairautta sairastavan lapsen hoitotyö : opetusmateriaalia hoitotyön koulutusalan opintoihin 

  Jalonen, Kristiina; Joukio, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Tampereen ammattikorkeakoululle verkkokurssi lasten ja nuorten hoitotyön vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin munuaissairautta sairastavan alle kouluikäisen (0–6 vuotta) lapsen hoitotyöstä. ...
 • "On vaikea hoitaa, jos ei ole yhteistä kieltä" : Hoitohenkilöstön kokemuksia monikulttuurisen hoitotyön haasteista 

  Lehtonen, Ellamaria; Välimaa, Linda (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilöstön kokemia haasteita monikulttuurisessa hoitotyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, minkälaisia haasteita hoitohenkilöstö ...
 • Ensivaiheen tuki äkillisesti puolisonsa menettäneelle 

  Hautala, Enni; Tuominen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puolison äkillinen menehtyminen on aina suuri kriisi lähipiirille, eikä siihen voi koskaan varautua. Viranomaiset tulevat työssään väistämättä kohtaamaan läheisensä menettäneitä henkilöitä sekä äkillisissä että ennalta ...
 • Vatsakalvodialyysipotilaan läheisen elämänlaatu 

  Koivunen, Ida; Lax, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämänlaatua koskevan tutkimuksen avulla voidaan arvioida potilaan ja läheisen toimintakykyä hoitomuodon aikana. Vatsakalvodialyysi on päivittäinen hoitomuoto, jolla on tutkitusti vaikutuksia sekä potilaiden että heidän ...
 • Vaikeavammaisen itsemääräämisoikeus hoitotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

  Orreveteläinen, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla vaikeavammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista hoitotyössä. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, mitä itsemääräämisoikeus tarkoitti hoitotyössä ...
 • Hemodialyysiasiakkaiden Internet-sivusto : Hämeenkyrön dialyysiyksikkö 

  Niininen, Milla; Paloniemi, Rosa-Maria; Teinilä, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuotoksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Internet-sivusto, joka sisältää tietoa ja video-ohjausmateriaalia hemodialyysiasiakkaille. Sivusto laadittiin yhteistyössä Hämeenkyrön dialyysiyksikön kanssa osana X ...
 • Kuntouttava hoitotyö hoitajien näkökulmasta 

  Aalto, Laura; Mannila, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen kaupungin terveyspalvelut. Tarkoituksena oli tehdä kysely eräille Tampereen kaupungin vuodeosastoille ja selvittää hoitajien näkökulma kuntouttavan hoitotyön toteutumisesta. ...
 • Omaiskokemusasiantuntijana Ankkuri aallokossa -projektissa 

  Asp, Elina; Gustafsson, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa omaiskokemusasiantuntijoiden kokemuksia omaisneuvontatapaamisista, ensitietoryhmästä ja vertaisilloista Ankkuri aallokossa -projektissa. Opinnäytetyön tehtävät olivat selvittää, ...

Näytä lisää