Uusimmat viitteet

 • "En vain voinut uskoa sitä" : vanhempien kokemuksia ensitiedon saamisesta : kirjallisuuskatsaus 

  Puff, Heidi; Räsänen, Dimitri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus, joka kuvailee lasten vanhempien kokemuksia ensitiedon saamisesta, sekä kokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia ...
 • Parisuhde muutoksessa : Raskauden ja lapsen saamisen merkitys parisuhteelle 

  Kuha, Marianne; Sahi, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten raskaus ja ensimmäisen lapsen saaminen vaikuttaa parisuhteen laatuun ja minkälaisia muutoksia parisuhteessa tapahtuu matkalla vanhemmuuteen ja pian vauvan syntymän jälkeen. ...
 • Kokemuksia kansainvälisen sairaanhoitajaopiskelijan ohjauksesta : ohjaajan ja kansainvälisen opiskelijan näkökulmasta 

  Halonen, Fanny; Yli-Rosti, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla kansainvälisen opiskelijan ohjausta neurologisissa yksiköissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että työtä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää kansainvälisen ohjauksen kehityksessä ...
 • Vastaanotolle illalla? : Kyselytutkimus vastaanottoaikojen kehittämiseksi 

  Kuusjärvi, Juha; Muurila, Oona; Rasi, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mihin aikaan asiakkaat pääsisivät parhaiten lääkärin tai hoitajan kiireettömälle vastaanotolle ja vastaisiko iltavastaanotto asiakkaiden tarpeisiin. Opinnäytetyö tehtiin Ylöjärven ...
 • Imetysohjaus äitien kokemana 

  Ala-Fossi, Hanna; Kallioniemi, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli äitien kokemukset heidän saamastaan imetystuesta. Aihe tuli työelämän kiinnostuksesta imetysohjauksen vaikuttavuuteen. Työn tarkoituksena oli selvittää Pirkanmaan alueella 1-1,5-vuotiaiden lasten ...
 • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan akuuttihoito : ohjausvideo aivoverenkiertohäiriöpotilaille ja heidän läheisilleen 

  Jokisalo, Janika; Jämsä, Eveliina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjausvideo aivoverenkiertohäiriöpotilaille sekä heidän läheisilleen. Ohjausvideon tavoitteena on antaa tietoa aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoidosta ...
 • Vanhempien osallistuminen lapsipotilaan hoidon päätöksentekoon 

  Kallio, Heljä; Väätäjä, Riikka; Yrttiaho, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin vanhemmat voisivat kokea osallistuvansa lapsensa hoidon päätöksentekoon, sekä millä tavoin heidän osallistumisensa päätöksentekoon voisi mahdollistaa. Tarkoitus oli ...
 • Savuton sairaalassa : Tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamallin toteutuminen 2017–2018 

  Mäkelä, Ari; Numminen, Jaska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tupakoimattomana leikkaukseen -toimintamallin toteutumista kahdessa terveyskeskuksessa sekä keskussairaalan valikoiduilla kirurgisilla osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli, ...
 • Päivystyspotilaan hoitoprosessin kuvaus Ylöjärven terveyskeskuksessa 

  Latja, Janiina; Taivalmäki, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata potilaan hoitoprosessi Ylöjärven terveyskeskuksen päivystyksessä vaihe vaiheelta. Päivystystoimintaa on tarkoitus tehostaa, mikä on ollut myös syynä opinnäytetyön tilaamiselle. Tehtävinä ...
 • Ylähengitystieinfektio aikuisella : kirjallinen ohje flunssaisen aikuisen omahoidon tueksi 

  Kuisma, Tiina; Lauri, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Flunssa on aikuisten yleisin sairastama ylähengitystieinfektio ja siihen on mahdollista sairastua useamman kerran vuodessa. Flunssa on yksi suurimmista syistä, miksi ihmiset hakeutuvat hoitoon, vaikka sen oireita voisi ...
 • Autonominen työvuorosuunnittelu ja sen vaikutukset työhyvinvointiin 

  Halme, Sanna; Järvensivu, Jenna; Niemi, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ajantasaista tietoa autonomisen työvuorosuunnittelun vaikutuksista työhyvinvointiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osastoille ja yksiköille, joissa autonominen työvuorosuunnittelu ei ...
 • Saattohoidossa työskentelevän henkilökunnan työhyvinvointi 

  Anttila, Karoliina; Kupi, Sinituulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat saattohoitotyöntekijöiden työhyvinvointiin Pirkanmaan Hoitokodilla. Tutkimustehtävänä oli tutkia, mitkä tekijät edistävät ja heikentävät työntekijän ...
 • Kuumeisen alle kouluikäisen lapsen hoito kotona : hoito-ohje vanhemmille 

  Rauhansalo, Henna; Taipale, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsilla kuume on yksi yleisimpiä sairauden oireita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa hoito-ohje vanhemmille alle kouluikäisen kuumeisen lapsen hoidosta kotona. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää, millä keinoilla ...
 • Sairaanhoitajien kokemuksia geriatrisesta kokonaisarvioinnista 

  Kohonen, Katarina; Mäkynen, Fiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia ja roolia geriatrisen kokonaisarvioinnin toteuttamisessa. Työn aihe oli työelämälähtöinen ja aineistonkeruu toteutettiin akuuttigeriatrian osastoilla ...
 • Painehaavariski silmäleikkauksessa 

  Silvast, Mira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimii silmätautien leikkausosasto Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (PSHP). Tarkoituksena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksena tietoa painehaavoista leikkaussalin hoitajille ja tuoda esiin ...

Näytä lisää