Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • Toiminnallinen virkistyspäivä ryhmälle 

  Saarelainen, Reija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö sai alkunsa ajatuksesta työllistyä ohjelmapalveluiden pariin. Toiminnallinen virkistyspäivä ryhmälle on tutkimus, joka yrittää selvittää järjestetyn virkistyspäivän kautta, onko ohjelmapalveluilla kysyntää ...
 • Seinäjoen lentoaseman tunnettuuden ja palvelujen kartoitus lähimaakunnissa 

  Muotio, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tarkoituksena oli selvittää lentoaseman tunnettuutta lähimaakunnissa. Tulosten perusteella tavoitteena oli selventää, tuntevatko pääsääntöisesti lähimaakuntien asukkaat Seinäjoen lentoaseman ja sen tarjoamat palvelut ...
 • Tourism: Good or Bad? : Impacts of tourism in Tanzania 

  Laakso, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  This thesis discusses the impacts of tourism, from economic, socio-cultural and physical environmental point of view. Tanzania was used in the case study because of the author’s own internship in the country. The purpose ...
 • Kannattavan matkailuyrityksen perustaminen 

  Hyttinen, Kira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kannattavan matkailuyrityksen perustaminen. Työn tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajille matkailuyrityksen kannattavuuteen vaikuttavia asioita, kuten mikä on paras sijainti yritykselle ...
 • Suomalaisten vaellustallien varustetaso 

  Honkanen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suomalaisten hevosvaellustallien varustetaso. Tutkimusongelmana oli selvittää miten vaellustallit ovat varautuneet lainamaan asiakkailleen varusteita ja millaisia varusteita heillä on ...
 • Leirikouluun maaseudulle? : Case Kanniston kotieläintila 

  Jäntti, Aura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä selvitettiin tekijän kiinnostuksen kohteen pohjalta, miksi luokat lähtevät leirikouluun maaseudulle. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Kanniston kotieläintilan kanssa, joten työ rajautui Kanniston kotieläintilan ...
 • Liiketoimintasuunnitelma matkailuyritykselle : Case: Oman kahvilan ideointi 

  Keinänen, Helena; Fälden, Karoliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön taustalla oli mielenkiinto suunnitella omannäköinen kahvila ja halu selvittää idean kannattavuus. Tästä lähtökohdasta varsinaiseksi opinnäytetyön aiheeksi muotoutui liiketoimintasuunnitelman tekeminen ...
 • Ulkomaan harjoitusleirin merkitys nuorille yleisurheilijoille 

  Niemi, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä ulkomailla järjestetty harjoitusleiri merkitsisi nuorille 14–17-vuotiaille yleisurheilijoille sekä millainen kuva heillä on ulkomaanleireistä. Tutkimuksessa keskityttiin ...
 • Forssan imago matkailukaupunkina venäläismatkailijoiden silmin 

  Vuorinen, Olga (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä keskityttiin selvittämään vapaa-ajanmatkailijoiden saapumista Venäjältä Suomeen. Tässä työssä tarkastellaan vuosina 2009–2010 Forssassa vierailleiden venäläisten matkailijoiden suhtautumista Forssaan ...
 • Markkinointitutkimus Tanhuanpään tilalle : tehokkaimman markkinointikeinon valitseminen 

  Niemi, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tehokkaita markkinointikeinoja. Työn toimeksiantaja oli Tanhuanpään tila. Idea syntyi toimeksiantajan toiveesta kehittää omaa markkinointiaan ja kartoittaa mahdollisuutensa ...
 • Suomalainen urheilumatkailukulttuuri : Lentopallomatkailijoiden motiivit ja kokemukset 

  Mikkola, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui urheilumatkailu tekijän kiinnostuksen ja koulutuksen pohjalta. Työn toimeksiantajana toimi Suomen Lentopalloliitto. Työn tavoitteena oli tutkia urheilumatkailua kulttuurisena ja sosiaalisena ...
 • Hotellien varausjärjestelmät : case Room Today 

  Marjaniemi, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on naantalilainen majoitusyritys Palon Vierashuone.Palon Vierashuone lanseerasi vuonna 2007 markkinoille mobiilipalvelun,Room Today. Room Today -palvelun on tarkoitus tarjota majoitusta vailla ...
 • Pintaa syvemmältä : Rantasipi Oy Aulangon kylpylän asiakastyytyväisyyskysely 

  Karlsson, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten Hämeenlinnassa sijaitseva Rantasipi Oy Aulangon kylpylä ja sen tarjonta vastasivat asiakkaidensa tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin. Samalla valotettiin, mihin asioihin kylpylän ...
 • Sauvon Elopäivät 2010 : Kävijätutkimus ja kehittämissuunnitelma 

  Peltola, Tapio (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Sauvon kunnalla on menossa 675-juhlavuosi, joten Elopäivät ovat kuluvana vuonna tärkeä tapahtuma. Tavoitteena on selvittää Elopäivien yleisön rakenne ja kehitysideat. Tämä opinnäytetyö aloitettiin maaliskuussa 2010 ...
 • Asiakastyytyväisyys Turun Silakkamarkkinoilla 2010 

  Vainio, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Turun Silakkamarkkinoiden 2010 asiakastyytyväisyyttä, jonka pohjalta on mahdollista kehittää tulevia markkinoita. Tutkimuksessa selvitettiin myös markkinoiden vaikutusta Turun ...

Näytä lisää