Uusimmat viitteet

 • Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen uudistamiskypsässä metsässä 

  Oksala, Saku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli selvittää paikkatietoaineistojen hyödyntämiskelpoisuus uudistuskypsässä metsässä. Paikkatietoaineistoja hyödynnetään nykyisin paljon, joten niiden tarkkuus oli hyvä selvittää. Työssä tarkasteltiin ...
 • Saaristometsien puunkorjuun ja -kuljetuksen erityispiirteet 

  Heino, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda esille merien ja järvien saaristometsien puunkorjuun ja -kuljetuksen erityispiirteitä. Eli mitä erityisiä ja ominaisia piirteitä saaristokorjuussa ja -kuljetuksessa on. Puunkorjuun ja ...
 • Visakoivun kylvö ja sen onnistuminen 

  Koskinen, Oskari; Luomajärvi, Pia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää visakoivikon perustamista kylvämällä ja arvioida sen onnistumista. Visakoivun kylvöä ei yleensä suositella, joten aineistoa aiheesta löytyy niukasti. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Hakkuukone- ja tehdasmittauksen väliset mittaerot kuusitukkitoimitusten tilavuudessa 

  Pasonen, Risto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päijänteen metsänhoitoyhdistys toimittaa vuosittain noin 110 000 kuutiota kuusitukkia kotimaan mekaaniselle metsäteollisuudelle, lähinnä keskisuomalaisille sahoille. Kuusitukin määrää todennetaan tässä toimintaketjussa ...
 • Metsänhoidon työohjeistus kaupunkien taajamametsissä sekä valtion omistamilla alueilla 

  Kokko, Leo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitettiin, minkälaisia erilaisia metsänhoidon työohjeita eri kaupungeilla sekä metsähallituksella on käytössään. Työn tilaajana toimi Lahden kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alainen, vihertoimeen ...
 • Leimikkorata – Oppimisympäristö leimikon suunnittelun maastotöiden omatoimiseen harjoitteluun 

  Peltonen, Roosa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa leimikon suunnittelua käsittelevä maastoharjoitusrata Hämeen ammattikorkeakoulun Evon kampuksen läheisyyteen. Evon Leimikkoradaksi nimetyn harjoitusradan tarkoitus on palvella oppilaita ...
 • Hoitosuunnitelma : Alisen Rautjärven ympäristö 

  Lipsanen, Severi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yksityiskohtainen hoitosuunnitelma Alista Rautjärveä ympäröiviin metsiköihin. Evon kampuksen lähellä sijaitsevissa metsissä maisemanhoito on tärkeänä osana metsänkäsittelyä. Hämeen ...
 • Energiapuun korjuun mahdollisuudet ja haasteet Etelä-Karjalassa 

  Kettunen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyössä käsitellään energiapuun korjuun mahdollisuuksia ja haasteita Etelä-Karjalan alueella. Tutkimus on tehty alueella toimivien organisaatioiden edustajien haastattelujen perusteella sekä kirjallista ...
 • Metsätalous ja metsäsuhde peruskoulun oppikirjoissa 

  Saha, Toni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Metsäyhdistys ry. Opinnäytetyö on osa Kestävästi metsäsuhteessa -hanketta. Sen toteuttajina toimivat Suomen Metsäyhdistys ja LUSTO – Suomen metsämuseo. Hankkeessa selvitetään suomalaisten ...
 • Metsänuudistamisen laatu Päijät-Hämeessä 

  Järvenpää, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen lähtökohtana oli Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen tarve saada mitattua tietoa maakunnan alueen metsänuudistamiskohteiden onnistumisesta. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen ...
 • Maanmuokkauksen kehitys ja vaikutukset taimikon tiheyteen Keski-Lapissa 

  Lehtinen, Aape (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli tutkimus maanmuokkauksen vaikutuksista taimikon runkolukuun Keski-Lapissa. Tutkimus käsitteli taimikoninventoinnin seurauksena saatuja tuloksia suunnilleen koko Sodankylän kunnan alueelta. Työn tilaajana ...
 • Tykkylumituhojen kartoitus RPAS-laitteistolla 

  Pakarinen, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää RPAS-laitteiston soveltuvuus tykkylumituhojen kartoitukseen. Tehtävänä oli kartoittaa Kuhmon alueella sijaitsevilta viideltä metsätilalta kuviokohtaisesti mahdollisten tykkylumituhojen ...
 • Metsänomistajien digitaaliset valmiudet 

  Virtanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsänomistajat ovat suomalaisen metsäteollisuuden kulmakivi, sillä valtaosa metsäteollisuuden käyttämästä puusta on peräisin yksityisiltä metsänomistajilta. Elämme digitalisaation aikakautta, minkä seurauksena yhä enemmän ...
 • Maatalousyhtymä Yli-Matoniemen metsätalouden toimintasuunnitelma ja kannattavuus 

  Välimäki, Heli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia metsänomistajien tavoitteiden mukainen metsätalouden toimintasuunnitelma vuosille 2018‒2032 ja tarkastella metsätalouden kannattavuutta tällä ajanjaksolla. Työn tilaajana oli ...
 • Nuorten metsänomistajien palvelutarve ja välineet 

  Juote, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Salon seudun alueella asuvien alle 35 -vuotiaiden metsänomistajien palvelutarvetta ja välineitä. Tavoitteena oli selvittää, mitä välineitä käyttäen nuoret metsänomistajat haluavat saada ...

Näytä lisää