Uusimmat viitteet

 • Työturvallisuus sujuvassa arjessa kaupan alalla 

  Eerikäinen, Reetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tilaaja oli Pirkanmaan Osuuskauppa. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa, millä tasolla työturvallisuustietous on eri yksiköissä Pirkanmaan Osuuskaupoissa sekä miten he kokevat työhyvinvointinsa. ...
 • Elämää Pirkanmaalla -asiakastutkimus 

  Viljanen, Riia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tähän opinnäytetyöhön liittyen toteutettiin laajamuotoinen asiakastutkimus, joka tehtiin toimeksiantona huonekalualan yritykselle. Tutkimus sai alkunsa toimeksiantajan tarpeesta ymmärtää syvällisemmin kanta-asiakasjärjestelmään ...
 • Perehdyttämismateriaali lakisääteisten työtapaturmien maksusitoumuskäsittelyyn 

  Arola, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli luoda perehdyttämismateriaali OP Vakuutus Oy:n maksusitoumuskäsittelyyn. OP Vakuutus Oy on Suomen johtava vakuutusalan toimija. Opinnäytetyön tarkoitus oli päivittää maksusitoumuskäsittelyn ...
 • Tekijänoikeudet kansanopiston toiminnassa 

  Luomanmäki, Milla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää opetuksen ja opetustoimen sisällä olevia poikkeuksia tekijänoikeuteen, erityisesti kansanopiston näkökulmasta. Työssä selvitettiin erityisesti musiikin, valokuvien ja muun median ...
 • Hankintalain kokonaisuudistus 2017 ja epäkohdat sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa : hankintaohje Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluille 

  Oinonen, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee julkisia hankintoja Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluiden näkökulmasta ja se on tehty helpottamaan lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämistä. 1.1.2017 tuli voimaan uusi hankintalaki, ...
 • ONNISTUNUT MUUTOSJOHTAMINEN : Jobio Henkilöstöpalvelut 

  Koivisto, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten muutoksen johtaminen onnistui henkilöstövuokrausalalla toimivalla yrityksellä Jobio Henkilöstöpalveluilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Jobiolla suoriuduttiin ...
 • Selvitys luontomatkailualan nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Tampereella 

  Raitmaa, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on syntynyt halusta selvittää millaiset mahdollisuudet Etelä-Suomella, ja erityisesti Tampereen seudulla, olisi nousta luontomatkailukohteeksi Lapin rinnalle. Selvityksen tarkoituksena on toimia tietopohjana ...
 • Sähköinen lainkäyttö summaarisessa menettelyssä Pirkanmaan käräjäoikeudessa 

  Myllymäki, Eveliina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oikeusministeriön Aineistopankki- eli AIPA-hankkeen tavoitteena on muuttaa yleisissä tuomioistuimissa ja syyttäjänvirastoissa kaikki lainkäyttöön liittyvät toiminnat sähköisiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. AIPA-hankkeeseen ...
 • Tavoitteena 55 opintopistettä : tutkimus TAMKin liiketalouden opiskelijoiden opintopisteiden kertymisen taustoista lukuvuonna 2016–2017 

  Leppälä, Sabina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikorkeakoulurahoituksessa tapahtuneiden muutosten myötä aiempaa suurempi osa ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksesta on tulosperusteista. Noin neljäsosa vuosittaisesta rahoituksesta määräytyy opiskelijoiden ...
 • Työhyvinvointi ja vuokratyö työelämän murroksessa 

  Jokinen, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä olen lähtenyt tutkimaan työhyvinvoinnin käsitettä ja sitä, kuinka se näkyy työelämän murroksessa. Työssä on ollut kantavana ajatuksena tarkastella vuokratyön merkitystä ja paikkaa muuttuvassa työelämässä. ...
 • Kustannusten selvittäminen toimintolaskennan avulla 

  Häyrinen, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimintolaskentaa hyödyntäen selvittää kohdeyrityksen valittujen toimintojen kustannukset. Toimeksiantajana oli profiilituotemarkkinoilla toimiva suomalainen osakeyhtiö. Yrityksessä ei ole ...
 • Perustajaurakoitsijan virhevastuu 

  Aaltonen, Aira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perustajaurakointi on ammattimaisessa osakeasuntojen tuotannossa käytetty järjestelmä, jossa rakennusliike perustaa asunto-osakeyhtiön, toimii itse urakoitsijana ja markkinoi kyseisen yhtiön osakkeita jo rakentamisvaiheessa ...
 • Tapahtuman uudelleenkonseptointi : case InnoEvent Tampere 2017 

  Kumpula, Hanna; Pekonen, Anna-Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampus Kaupille. Opinnäytetyön tavoite on InnoEvent Tampere tapahtuman uudelleenkonseptointi. Tarkoituksena on, että työ on kooste InnoEvent ...
 • Kansio perehdytyksen apuvälineenä : Pirkanmaan Osuuskauppa - Emotion 

  Kivinen, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Emotion on kauneuden ja hyvän olon erikoisliike, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kansainvälistä ja suomalaista huippukosmetiikkaa, tuoksuja ja terveystuotteita. Monessa myyjän työtehtävistä käytetään apuna tietokonetta, ...
 • Palvelun laadun kehittäminen Laatutaksi Jokinen Oy:ssä 

  Jokinen, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään taksiyrityksen palvelun laadun kehittämistä ja toimialan muutostilannetta. Toimeksiantaja valikoitui toimeksiantajan tarpeen ja opinnäytetyön tekijän kiinnostuksen kohteesta. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää