Uusimmat viitteet

 • Yrittäjä-äitien tuen tarpeen kartoitus : Case: Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry 

  Sillanpää, Nelli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry, joka edistää naisten yrittäjyyttä ja valvoo yrittäjänaisten etuja Tampereen seudulla. Tämä opinnäytetyö syntyi yhdistyksen havaitseman tarpeen ...
 • Markkinatutkimus uuden juhlatilan kehittämiseksi 

  Mäkinen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe löytyi tekijän omasta kiinnostuksesta luoda toimiva liiketoiminta juhlatilakonseptin ympärille. Opinnäytetyön tavoitteena on toimia hyödyllisenä tutkimuksena yrittäjäksi ryhdyttäessä ja sen kehittämisessä ...
 • DogSalon Mirka Facebook-sivujen imagon ja myynninedistämisen toiminnan kehittäminen 

  Vilmunen, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää koirien trimmausliikkeen DogSalon Mirkan jo olemassa olevia Facebook-sivustojen sisältöä ja niissä tapahtuvaa viestintää markkinoinnin ja imagon edistämisen ...
 • Johdatus kryptovaluuttoihin yrityksen kirjanpidossa ja verotuksessa 

  Lantta, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosikymmenen aikana kryptovaluutat ovat herättäneet paljon huomiota suurten kurssinousujensa ja kasvavien markkina-arvojensa myötä. Tänä päivänä kryptovaluuttoja voi esiintyä yritysten käytössä, jolloin myös ...
 • Vemo Oy:n asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen 

  Koivisto, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona yhden hengen konsultointipalveluita tarjoavalle yritykselle Vemo Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli helpottaa yrityksen palveluiden myymistä ja ostamista. Konsultilta löytyy paljon ...
 • Luksuspalveluasenne 

  Kuivanen, Miisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä luksuspalveluasenteella tarkoitetaan ja onko se hyödynnettävissä myynninedistämis- ja kohtaamismarkkinointia tarjoavan Twistfinlandin tulevaisuuden palveluissa. Opinnäytetyön ...
 • On-demand hyvinvointipalvelun tarvekartoitus hotellialalla : Case Vivo Warriors 

  Järviluoma, Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tehdä tarvekartoitus Vivo Warriorsin digitaaliselle hyvinvointipalvelulle ja selvittää kuinka suuri tarve palvelulle on hotellialalla. Opinnäytetyö keskittyy havaitsemaan ne tekijät, jotka ...
 • Artistimanagerikonseptin luonti oman liiketoiminnan tueksi 

  Kurki, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Idea tähän opinnäytetyöhön lähti omasta kiinnostuksesta artistien managerointiin. Artistimanageroinnissa kiehtoo se, että siinä pystyy hyödyntämään laaja-alaista osaamista yhdessä ammatissa: liiketoiminnallista osaamista ...
 • Työyhteisön yhteisöllisyyteen vaikuttavat tekijät 

  Koskimäki, Marja; Tarkiainen, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö syntyi Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n tarpeesta sekä opinnäytetyön tekijöiden innostuksesta ja mielenkiinnosta selvittää työyhteisön yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyö tavoitteena ...
 • Startup-tiimin menestystekijät : Tiimin luottamus ja rakenne 

  Pinomäki, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada opinnäytetyöntekijälle parempi ymmärrys tiimeistä sekä etenkin startup-tiimeistä. Tutkimuksen aihe syntyi opinnäytetyön tekijän kiinnostuksesta tiimejä sekä startup-yrityksiä ja ...
 • Willitomaatti Catering Oy:n markkinoinnin vuosikellon päivittäminen kattamaan sosiaalisen median työkalut 

  Rautiainen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyin yrityksen sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiviestintään. Toimeksiantajani oli catering-alan yritys Willitomaatti Catering Oy, joka pyrkii jatkossa tavoittamaan entistä enemmän ...
 • Motivoiva ja sitouttava palkitsemisjärjestelmä : toimeksiantajana TosiKoti 

  Ramu, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palkitseminen on kehittynyt Suomessa viime vuosikymmenten aikana hurjaa vauhtia. Nykypäivän Suomessa työntekijöille on entistä tärkeämpää, että työpaikan palkitsemisjärjestelmä on motivoiva ja sitä kautta työpaikalla ...
 • Z-sukupolven johtaminen Suomessa 2020-luvulla 

  Mäki, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, minkälainen on Z-sukupolvi tulevaisuuden työntekijöinä, ja minkälaisia odotuksia Z-sukupolvi kohdistaa johtamistaitoihin 2020-luvulla. Tietoa hyödynnetään johtamistaitojen koulutuksissa, ...
 • Market analysis of the export of Finnish education into Brazilian market 

  Orenius, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The export of Finnish education has been growing steadily in recent years, and the Finnish government has set high expectations of it. Brazilian education market is still new to the actors in the export of Finnish education, ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma : Case: Kesäkahvila Tönö 

  Tappura, Juuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lähtökohtana tälle opinnäytetyölle toimi opinnäytetyön tekijän oman ammattitaidon kehittämisen kiinnostuksen lisäksi tarve opinnäytetyön tekijän osaomistaman kesäkahvilan markkinoinnin kehittämiseen. Tämän myötä opinnäytetyön ...

Näytä lisää