Uusimmat viitteet

 • Kenttämyynnin perehdytyssuunnitelman kehittäminen 

  Lundberg, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kenttämyyntiä ja kyseiseen työtehtävään vaadittavaa perehdytysprosessia. MarkkinointiAkatemia MAK Oy on neljä vuotta vanha tamperelainen digitoimisto, jonka on tarkoitus kiinnittää jatkossa ...
 • Brändinäkyvyys Pirkanmaalla : case: Oy Suomen Jäätelö Ab 

  Mansikka, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa tutkimus, jonka toimeksiantajana toimi Oy Suomen Jäätelö Ab (myöhemmin Suomen Jäätelö). Suomen Jäätelö on vuonna 2016 perustettu kotimainen jäätelöyritys, jonka jäätelöitä ...
 • Asianomistajan oikeudet ja velvollisuudet parisuhdeväkivaltarikosten todistelussa 

  Seppänen, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää asianomistajan oikeudet ja velvollisuudet parisuhdeväkivaltarikosten todistelussa. Vuonna 2016 toteutettu todisteluun liittyvä lakimuutos mullisti oikeudenkäymiskaaren ...
 • Verkkokauppa osana monikanavaista liiketoimintaa : käytettävyyskokemus urheiluvaatevalmistajan verkkokaupasta 

  Peltoperä, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kotimaisen vaatetusalalla toimivan PK-yrityksen ja sen verkkokaupan toimintoja osana monikanavaista liiketoimintaympäristöä. Työn aihe valikoitui omaan työhöni liittyvien intressien, sekä ...
 • Suorahaku rekrytoinnin työvälineenä 

  Miskala, Tytti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhä useampi työpaikka täytetään suorahaulla, eli etsimällä tehtävään sopivia ehdokkaita ilman työpaikkailmoittelua tai ilmoituksen rinnalla. Opinnäytetyössä tutkittiin suorahakua rekrytoinnin työvälineenä ja työn tavoitteena ...
 • Eläkeläisten virkistyspäivien kehittäminen Käenkoskella 

  Pihlajaviita, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Parkanon Käenkoski. Tavoitteena oli selvittää, miten nykyiset asiakkaat näkevät Käenkosken tarjoamien virkistyspäivien annin ja mitä odotuksia mahdollisilla uusilla asiakkailla ...
 • Koulutuksen merkitys maahanmuuttajien työllistymiseen Pirkanmaalla 

  Henriksson, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt merkittävästi maailmalla tapahtuvien konfliktien myötä. Tavallisimmin Suomeen muutetaan perhesyistä, mutta viime vuosina turvapaikkahakemuksia ja pakolaisia on tullut Suomeen enemmän ...
 • Työnhakijan asiakaskokemus julkisessa työnhaussa : Case: HRS Advisors Oy 

  Kohtamäki, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsitteli työnhakijan asiakaskokemusta, kun työtä haettiin julkisen haun rekrytointimenetelmällä. Toimeksiantajana toimi henkilöstöratkaisujen konsultointiin erikoistunut HRS Advisors Oy. Työn tavoitteena oli ...
 • Uuden työntekijän perehdyttämisopas : oikeudenkäyntiavustajalautakunta 

  Antila-Virtanen, Ani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2013 alusta tuli voimaan laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, jonka myötä myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta aloitti toimintansa. Kyseisen lautakunnan pääasiallisena tehtävänä on myöntää oikeudenkäyn ...
 • Uuden maksupalveludirektiivin muutokset mikroyrityksille 

  Jonkka, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tilaajana toimi Aito Säästöpankki Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pankkiyhteyskanavan käyttöä uuden maksupalveludirektiivin tuomien muutosten seurauksena tiedonjakokanavana uusille toimijoille. Samalla ...
 • Älylaitekoulutuksen tuotteistaminen : kohderyhmänä ikääntyneet 

  Koivula, Reetta; Ora, Ella-Juulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli älylaitekoulutuksen prototypointi ja testaaminen sekä palvelun kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarve älylaitekoulutuksen tuotteistamiseen lähti, kun kuultiin palvelulle olevan kysyntää ...
 • Kaupinta-asiakkaiden myyntiprosessin kehittäminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään : Case Reima Oy 

  Rantala, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lastenvaateyritys Reima Oy otti käyttöönsä uuden toiminnanohjausjärjestelmän Microsoft Trimit Nav 2016:n lokakuussa 2016. Käyttöönoton aikaan kaupinta-asiakkaiden myyntiprosessi oli uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ...
 • Henkilötietojen turvallisen käsittelyn toteutuminen EU:n tietosuoja-asetusten vaatimusten mukaisesti 

  Hakonen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan henkilötietojen turvallisen käsittelyn toteutumista uuden EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Työssä käydään läpi voimassa olevaa lainsäädäntöä ja miten se ohjaa tietosuojaa ...
 • Työpajan rakentaminen hyönteisproteiinituotteiden asiakasymmärryksen kasvattamiseksi 

  Jaakkola, Anna-Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi hyönteismaatalouden tutkimustarpeesta ja opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisesta kiinnostuksesta ekologiseen kestävyyteen. Työn toimeksiantajana toimi Finsect Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa ...
 • Kansainvälisen koulutusvientitapahtuman luominen : Case: Academic Adventures 

  Lundell, Kajsa; Nurmala, Jane (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö syntyi tekijöiden mielenkiinnosta koulutusvientiin, tapahtumanjärjestämiseen ja näiden yhdistämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tampereen ammattikorkeakoulun (myöhemmin TAMK) yrittäjyyden ja ...

Näytä lisää