Uusimmat viitteet

 • Johdon asenteet vuokratyövoimaa kohtaan : betoni- ja metalliteollisuus 

  Makkonen, Iida; Piilonen, Juhani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn taustana oli henkilöstövuokrausyrityksen tarve saada selville mahdollisimman tarkka kuva betoni- ja metalliteollisuuden johdon asenteista henkilöstövuokrausyrityksiä kohtaan. Vuokratyövoiman välittäjiä on tarjolla ...
 • Uuden pitopalvelun brändäys- ja markkinointisuunnitelma : case: Catering Studio Soma 

  Vaara, Essi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää parhaat mahdolliset markkinoinnin ja brändäyksen työkalut aloittavalle pitopalveluyritykselle. Työn avulla syntyy strateginen palvelupolku markkinointisuunnitelman ja brändin ...
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi (DPIA) : riskit ja niiden vaikutukset luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin 

  Himanka, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-maissa. Tietosuoja-asetus korvaa tämänhetkisen henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kansallista liikkumavaraa lukuun ottamatta. Vielä ...
 • Kun vapaus menetetään - Alaikäisen tahdonvastaisesta hoidosta päättäminen : osastonsihteerin käsikirja 

  Kaplas, Marjo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sekä Suomen perustuslakiin, että kansainvälisiin sopimuksiin on määritetty, että jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tähän oikeuteen voidaan puuttua mielenterveyslaissa ...
 • Riskikartoituksen ja jatkuvuussuunnitelman toteutus yritykselle X 

  Heikkonen, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli varmistaa riskikartoituksen ja jatkuvuussuunnitelman onnistuminen teoreettisesta näkökulmasta, eikä pelkästään yrityksen omien tavoitteiden kannalta. Vertailulla saatiin käsitys jatkuvuussuunnitelman ...
 • Kirjanpitäjän oikeudellinen vastuu 

  Viitala, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimistossa. Työ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja siinä tarkastellaan kirjanpitäjän oikeudellista vastuuta tilitoimiston ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma Lautapelikahvila Taverna Oy:lle 

  Harra, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Lautapelikahvila Taverna Oy:lle toimiva suunnitelma sosiaalisen median markkinointia varten. Lautapelikahvila Taverna oli Tampereen keskusta-alueelle perustettava teemallinen kahvibaari, ...
 • Myyjien sitouttaminen ja motivointi 

  Ramu, Timi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työnantajan sitouttamis- ja motivointikäytäntöjä myyntialalla. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten myyntialalla voidaan parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. ...
 • Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen vertailu piensijoittajan näkökulmasta 

  Ruusunen, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Yhdysvaltojen markkinoille sijoittavien rahastojen tuottoa. Lisäksi tarkasteltiin rahastojen riskitasoja ja kykyä saavuttaa vertailuindeksin tuotto. Näiden tulosten ja tunnuslukujen ...
 • Tilikartan uudistaminen 

  Palovuori, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kaupan alalla toimiva yritys, jossa hoidetaan myös samojen omistajien muiden yritysten kirjanpitoa. Yritykset ovat osake- ja henkilöyhtiöitä. Kirjanpito-ohjelman vaihtuessa syntyi ...
 • Dronen hyödyntäminen Vilppulan vankilan alueella 

  Nuutinen, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kauko-ohjattavien miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen ei nykyään ole enää pelkästään harrastustoimintaa, vaan vakavasti otettava ja nopeasti kasvava toimiala. Kauko-ohjattavasta miehittämättömästä ilma-aluksesta ...
 • Puhdistus.fi:n palvelun kehittäminen asiakkaita kuulemalla 

  Piikkilä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Puhdistus.fi:n palvelun laatua ja asiakkuuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua palveluprosessin toimivuuteen ja laatia kehittämisehdotuksia liiketoiminnan kasvuvaiheen ...
 • Kahden työehtosopimuksen käyttämisen ongelmat samassa työssä 

  Hiltunen, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  AVARN-yhtiössä on 5 turvallisuusalan yritystä, jotka toimivat kukin omalla liiketoiminta-alueellaan. Toimeksiantajayritys AVARN Cash Solutions Oy oli rahankäsittelyliiketoimintaan eli rahankäsittelyyn ja arvologistiikkaan ...
 • Hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi keinona parantaa verkkonäkyvyyttä : case: Interior Today Co. 

  Koivisto, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä myyntiä parantamalla toimeksiantajan näkyvyyttä verkossa. Tarkoituksena oli tutkia verkkosivuston uusia markkinointimahdollisuuksia, hakukoneoptimointia sekä toteuttaa hakukoneoptimoinnin ...
 • Taloushallintopalvelujen sähköistäminen pk-yrityksessä 

  Salo, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi perheyritys, RaumaSteel Oy. Yrityksen työntekijät työskentelevät laivanrakennuksessa telakalla, yhden asiakasyrityksen eri projekteissa. Työn tavoitteena oli määritellä yrityksen tarpeet ...

Näytä lisää