Uusimmat viitteet

 • Värisevä hiljaisuus : Taiteellinen työ soitonopettajuuden ytimessä 

  Miettunen, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe nousi tasapainottelusta muusikon ja sellonsoiton opettajan roolien välillä. Halusin konkretisoida sitä, kuinka roolit parhaimmillaan ruokkivat toinen toistaan ja kuinka oma taiteellinen työskentely on ...
 • Kirkastuuko ääni? : Äänen käheytyminen ja harjoituksia sen tervehdyttämiseksi 

  Mäki-Latvala, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oman opettajuuteni myötä olen kiinnostunut yhä enemmän terveestä äänenkäytöstä. Opinnäytetyössäni käyn läpi asioita, jotka voivat aiheuttaa äänen käheytymistä. Perehdyn ääntöelimistöön sekä terveeseen äänenkäyttötapaan ja ...
 • Fifty shades of voice and more : tunteiden ja liikkeen hyödyntäminen rytmimusiikin kuorojen äänenavauksessa 

  Annala, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tarkastellaan, miten rytmimusiikin kuorot voisivat hyödyntää tunteita ja liikettä osana äänenavausta. Työ sai inspiraationsa Lucas Tuan Minh Hoangin Living Voice System -luennosta kesällä 2016 rytmisen kuoronjohdon ...
 • Peikkometsän selloasteikot : asteikkosoitto sellon alkeistasolla 

  Mattinen, Mirja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa asteikkosoittoon liittyviä käytänteitä sellonsoiton opetuksessa. Samalla selvitettiin asteikkoihin liittyviä perinteitä ja nykyisiä tapoja musiikkioppilaitoksissa. Työn lähtökohtana ...
 • Jokainen nuotti on tärkeä : katsaus minimalismiin ja tyylisuunnan esiintymiseen virolaisessa taidemusiikissa 

  Salokangas, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee minimalismia musiikissa yleisesti ja sen ilmenemistä virolaisessa 1900-luvun lopun klassisessa musiikissa. Tavoitteenani on ollut luoda mahdollisimman kattava ja helposti lähestyttävä yleiskatsaus ...
 • Virolaisten säveltäjien teoksia konserttikanteleella : konserttikanteleelle sovittaminen 

  Ishii, Sakiko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö koostuu virolaisen musiikin konsertista ja konserttiin liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Konsertti nimi oli Viron säveltäjien teoksia kanteleella, Arvo Pärtin ja Lepo Sumeran musiikkia. Konsertti ...
 • Tutustuminen elektroakustiseen musiikkiin 

  Linnovaara, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee elektroakustisen musiikin historiaa Keski-Euroopassa. Kiinnostuin aiheesta, kun opiskelin saksofoninsoittoa vuosien 2013–2015 aikana Saint-Maur-des-Fossés’n konservatoriossa Pariisissa. ...
 • Sibelius-matinea : konsertti musiikkiteatterin keinoin 

  Lukács, Dóra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvailla musiikkiteatteriesityksen luomista klassisesta konsertista. Opinnäytetyöni taiteellinen osio esitettiin 3.7.2016 Hämeenlinnassa Sibeliuksen syntymäkodissa. Esiinnyimme kvartetilla, ...
 • Äänittäminen musiikinohjaajan työvälineenä 

  Sihvonen, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan äänittämiseen musiikinohjaajan koulutuksen näkökulmasta. Musiikinohjaajan koulutus ja työnkuva antavat monipuolisesti mahdollisuuksia musiikinopettamisen luovaan suunnitteluun ja toteutukseen. ...
 • Kuka soittaa? : Välittömän kokemisen ja sen ilmaisemisen tutkimista vapaan improvisaation kautta 

  Alakärppä, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on prosessityyppinen työ, jossa tutkitaan välitöntä kokemusta ja sen välitöntä ilmaisemista vapaan improvisaation kautta. Aineistona toimii minun ja tanssijan äänen ja liikkeen improvisaatiosessiot ...
 • Marianpäivän konsertti Viinikan kirkossa 13.03.2016 ja katsaus pneumaattisen urun rakenteeseen 

  Anttikoski, Helga (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua urkujen rakenteeseen ja etenkin pneumaattisten urkujen rakenteeseen konsertin ja kirjallisen työn avulla. Opinnäytetyökonsertti pidettiin yhdessä viulistin ja laulajan kanssa. ...
 • Numeroista nuoteiksi : Basso continuon realisointi uruille nykyurkurin näkökulmasta 

  Nousiainen, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työni käsittelee basso continuo-osuuden realisointia uruille. Kirjallisessa työssäni keskityn basso continuoon ilmiönä sekä taiteellista opinnäytettäni varten kirjoittamiini continuo-realisoiteihin. Taiteellinen opinnäytteeni ...
 • Moniääninen tallenne baritonitorvella 

  Sydänmetsä, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella moniäänisen tallenteen tekemistä yhden ihmisen projektina. Tutkittavia kohteita olivat teoksilta odotettavat tai vaadittavat asiat, käytettävät työvälineet ja menetelmät sekä ...
 • Transkriptioita harmonikalle romantiikan ajan urku- ja pianoteoksista 

  Raukola, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee transkriptioiden tekemistä harmonikalle romantiikan ajan urku- ja pianoteoksista. Harmonikalla soitetaan paljon transkriptioita, sillä se on nykymuotoisena soittimena melko nuori. Barokin ja klassismin ...
 • Laulajan muisti ja tulkinta 

  Ahlqvist, Meerika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelen tässä kirjallisessa kokeellisessa opinnäytetyössäni musiikkiteatterin koe-esiintymiseen eli auditointiin valmistautumista. Valmistautumisessa hyödynnän efektejä sekä mielikuvia teknisen osaamisen vahvistamiseksi. ...

Näytä lisää