Uusimmat viitteet

 • Keinoja nuoren viulistin niska- ja hartiavaivojen ennaltaehkäisyyn 

  Suominen, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä etsitään keinoja nuorten viulistien niska- ja hartiavaivojen ennaltaehkäisyyn. Valitsin opinnäytteen aiheen omien viulunsoitosta johtuvien niska- ja hartiaongelmieni vuoksi. Koska viulunsoiton ...
 • Leino pukeutuu musiikkiin 

  Lasorla, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua Eino Leinoon henkilöhahmona ja analysoida Leinon runoja, sekä niihin sävellettyä musiikkia. Tarkemmin ottaen käsittelin opinnäytetyössäni neljää Leinon runoa ja kahdeksaa niihin ...
 • Valinnoillaan valituksi : Koelauluohjelmiston valintaperusteita lyyrisen koloratuurisopraanon näkökulmasta 

  Mäkinen, Emmi-Sofia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee koelauluihin soveltuvaa lauluohjelmistoa ja sen valintaperusteita. Aihetta tarkastellaan lyyrisen koloratuurisopraanon äänityypin näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat hyvän koelauluohjelmiston ...
 • Magnificat : Neitsyt Marian merkityksestä evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen musiikissa 

  Inkeroinen, Hanna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön taidetekona on Magnificat-konsertti, joka pidettiin Tampereen Messukylän kirkossa 13.3.2016. Kirjallisen raportin tarkoituksena on hahmottaa evankelis-luterilaisen kirkon nykypäivän käsityksiä Neitsyt ...
 • Työharjoittelu musikaalissa : Spring Awakening Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotantona 

  Tapanainen, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen Työväen Teatteri valmistivat yhteistyössä Spring Awakening-musikaalin, joka oli ensi-illassa TTT:n Eino Salmelaisen näyttämöllä 24.4.2017. Musikaalin ohjasi Samuel Harjanne, ...
 • Opetusvideo metallirummutuksesta : lähdemateriaalina bändiprojektini kappaleita 

  Kokkonen, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni perusajatuksena on tarkastella metallimusiikin rumputyöskentelyä erilaisten esimerkkiharjoitusten avulla. Nämä itse kehittelemäni harjoitukset on koottu nuotinnettujen liitteiden lisäksi kuvaamalleni ...
 • Ääni laulajan työvälineenä 

  Hämäläinen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ihmisäänen perusominaisuuksia. Selvitän äänen fysiologiaa ja sitä, miten ääni muutetaan lauluksi. Kerron yleisesti ääniharjoitteista ja niiden tarkoituksista. Lisäksi olen käynyt ...
 • Kantele taidesoittimena : katsaus konserttikanteleen historiaan ja nykypäivän tilanteeseen 

  Oba, Makiko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää tämänhetkistä kanteleen asemaa taidemusiikin alalla erään kanteletaiteilijan näkemyksen kautta. Käsittelen myös kanteleen taidemusiikin alan nykyhistoriaa yleisesti, miten se ...
 • Cubase-opetusvideosarjan luonti 

  Kivimäki, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee prosessia, jonka lopputuloksena oli opetusvideosarja Steinbergin Cubase-audiosekvensseristä. Opinnäytetyössä paneudutaan aluksi audiosekvensserin historiaan ja määritelmään, sekä jo olemassa ...
 • Ötökkäduoja huilulle 

  Ylöstalo, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö koostuu raporttiosuudesta ja sävelletystä duomateriaalista kahdelle huilulle. Opinnäytetyössä kerrotaan yhteismusisoinnista yleisesti, materiaalin tekemisestä sekä duoista. Duoja on 18 kappaletta, jotka on ...
 • Yksilöllinen jousikäsi 

  Kallasjoki, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää, miten soittajan yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat jousikäden asentoihin viulun- ja alttoviulunsoitossa, ja kuinka hyvin nämä ominaisuudet otetaan opetuksessa huomioon. ...
 • Soitinnus kirkkouruille teoksesta The Final Countdown 

  Lehtimäki, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä toteutettiin alkuperäistä levytystä kunnioittava soitinnus kirkkouruille teoksesta The Final Countdown. Popmusiikkia edustavat musiikkitoiveet ovat yleistyneet erityisesti kirkollisten vihkimisten yhteyksissä, ...
 • Huilu linnun äänenä : Vivaldin huilukonserton Il Gardellino erilaiset tulkinnat 

  Lehtonen, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee lintuaiheista huilumusiikkia keskittyen Antonio Vivaldin huilukonserttoon Il Gardellino. Käsittelen Vivaldin huilukonserton Il Gardellino lintuaiheen tulkinnan erilaisia mahdollisuuksia. ...
 • Rakkaudesta ranskalaiseen huilumusiikkiin 

  Puhakka, Enna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pariisin konservatorion huiluluokan historia 1860–1950 näkyy lähes jokaisen nuoren huilistin arjessa. Suurin osa heistä ei kuitenkaan tunne tarkemmin kyseisellä ajalla tapahtunutta kehitystä ja sen henkilöhistoriaa. Lähes ...
 • Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin 

  Kilpinen, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa selvitettiin antaako suomalainen musiikinkoulutus orkesterimuusikon työelämätaitoja ja valmiuksia orkesterimuusikon rekrytointiin, eli koesoittoon. Opinnäytetyössä kartoitettiin Suomessa vuonna 2016 tehdyt ...

Näytä lisää