Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Mikroyrittäjän Facebook-markkinoinnin kehittäminen : Case Hierontapalvelu Elviira Samsonov 

  Samsonov, Maarit (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hierontapalvelu Elviira Samsonov. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistehtävänä ja tavoitteena oli kehittää ja tehostaa jo olemassa olevaa yrityksen Facebook-markki-nointia. Opinnäytetyön ...
 • Business Development Plan of Barpaki's Nettle Powder Industry 

  Subedi, Gyanendra (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The study analyses the overall situation of nettle powder production and the future of Barpaki’s nettle powder after a devastating earthquake in Nepal. The main objective of this research was to develop the business plan ...
 • Feasibility of a bubble tea shop in Jakobstad : Market acceptance of bubble tea 

  Fröjdö, Hsiu-Mei (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The proposed thesis topic concentrated on setting up a business in Finland. As the Finnish economic policy has encouraged entrepreneurship possibilities, the prospects of entrepre-neurship are observed to be high and the ...
 • Future nature - and ecotourism 

  Keto, Yonna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2014)
  The aim of this thesis was to discuss the need of an eco-certificate and what ecotourism is about. This task was suggested to the writer by the tutor teacher and the topic for the thesis was future nature- and ecotourism. ...
 • Reponointi ensihoidossa : Hoito-ohje Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 

  Penttilä, Jenni; Lappi, Katja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka tarkoitus oli kehittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselle kirjallinen hoito-ohje vamman reponoimisesta. Reponoinnilla tarkoitetaan murtuman tai sijoiltaan menneen ...
 • Romanikulttuurin tukeminen varhaiskasvatuksessa 

  Lohilahti, Heidi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalvelut. Romanikulttuuriin kuuluvien lasten osuus varhaiskasvatuksessa on kasvanut ja tämä on luonut tarpeen heidän kulttuurinsa tuntemukseen ...
 • Analyzing Data with SAP BW/4HANA : Bike Sharing Application Project in SAP Next-Gen Lab 

  Nieminen, Eveliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  SAP Next-Gen Lab (NGL) in Centria started its activity on 8th of January, 2018. NGL is student-lead environment where students are able to do projects with SAP technologies. In January, the NGL activity started with overall ...
 • Tulorekisterin käyttöönotto 

  Ojala, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa tulorekisterin käytöstä ja sen vaatimista muutoksista. Vuonna 2019 otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri, jonka tarkoituksena on saada kerättyä kaikki tulotiedot ...
 • Fiseability study of nepalese fast food and restaurants in Tampere region 

  Gurung, Suraj Kumar (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main purpose of this academic thesis writing was to create a feasibility research for a Nepalese fast food and restaurant. These days, Finland is becoming more and more diverse in field of varieties of fast food and ...
 • Determination carbohydrates in pine bark sample by capillary electrophoresis 

  Le, Tran (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The topic of the thesis focuses on the identification and quantification of carbohydrate in Pine Bark sample by Capillary Electrophoresis. The first objective of this thesis is research, establish and evaluate the key ...
 • Kiinalainen liiketapakulttuuri 

  Ranta, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kiinalaisen liiketapakulttuurin pääpiirteitä. Opinnäytetyöhöni kuuluu teoriaosa ja tutkimusosa. Teoriaosassa kerrotaan Kiinasta yleisesti. Työssä tarkastellaan Kiinaa maantieteellisesti ...
 • Taloushallinto digitaaliseksi : Taloushallinto digitaaliseksi vaihtamalla taloushallinto-ohjelmaa 

  Brandt, Madeleine (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, voiko case-yrityksen taloushallintoa saada digitaaliseksi vaihtamalla taloushallinto-ohjelmaa. Tarkoituksena oli tutkia, mitä taloushallinto-ohjelman vaihtaminen sisältää ja mitä hyötyjä ...
 • Tilinpäätös, tunnusluvut ja sähköistäminen 

  Ojanen, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdytään tilinpäätökseen ja sen osiin sekä siihen, mikä tilinpäätös yleisesti ottaen on. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista, joten opinnäytetyö perehdyttää lukijan niiden ...
 • Isoskoulutusmateriaali Muuramen seurakunnalle 

  Kiuru , Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Muuramen seurakunnalle personoitu isoskoulutusmateriaalivihko. Vihkoa suunnitellessa kerättiin isoskoulutusta koskevia mielipiteitä ja toiveita Muuramen seurakuntanuorilta sekä ...
 • Converting ASP.NET Web Form websites to ASP.NET Core 2.0 MVC websites 

  Mäkelä, Jyri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis is to give guidance on conversion process focusing on converting ASP.NET Web Forms websites to ASP.NET Core 2.0 MVC websites. At the time of writing this thesis, there were no tools for automated ...

Näytä lisää