Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintatieto 

  Ågren, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia liiketoimintatietoa ja sen eri aihealueita. Työ keskit-tyi eritoten tietovarastoinnin ja tiedonlouhinnan soveltamiseen liiketoimintaa tukevana toi-mintona. Työn teoriaosuus ...
 • DEVELOPING THE MARKET FOR THE PRIVATE HEALTHCARE : A breathtaking new trend of doing business in Finland 

  Tran, Nguyen (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of this thesis was to present an overview of private healthcare sector’s opportunity in Finland regarding an overview of private health care, the pros and cons of it. Additionally, the report points out also the ...
 • Tuottavuuden kehittäminen teräskonepajan tuotannossa 

  Päivärinta, Jari; Autio, Harri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään työntutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen teräskonepajan tuotannon ajankäytön mittaamisessa sekä tuotannon sujuvuuden seurannassa. Tämä opinnäytetyö on toteutettu Miilux Oy:n ...
 • Hitsauspöytäkonseptin kehittäminen 

  Paasila, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin kallistettava hitsauspöytä Oy Kewatec Aluboat Ab:lle. Tarkoituksena oli parantaa hitsaajien työn ergonomiaa suunnittelemalla hitsaajille sellainen työalusta, joka sallii työskentelyn ...
 • RFID-JÄRJESTELMÄ TUOTESEURANNASSA 

  Haakana, Jere (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena sekä tavoitteena oli selvittää RFID-tekniikan soveltavuus tuotelavojen seurannassa sekä toteuttaa lavojen demo-seurantataulukko-ohjelma LABVIEW-ohjelmointiympäristössä. Opinnäytetyössä annetaan ...
 • SÄHKÖISTEN TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMIEN VERTAILU RAKENNUSLIIKKEELLE : – Case PedeCon Oy 

  Kanerva, Katja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä toimeksiantajayrityksen palkkahallinnon prosesseihin ja löytää toimeksiantajayritykselle sopivin sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Toimeksianta-jayrityksenä toimi PedeCon ...
 • STRATEGINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN MALLI : Opiferus Johdon Työpöytä sovelluksen kehittämisen lähtökohtana 

  Lehtinen, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä esitellään ns. strategista tiedolla johtamisen mallia, jota on tarkoitus hyödyntää Opi-ferus-nimisen johdon työpöytäsovelluksen kehittämisessä. Strateginen tiedolla johtamisen malli on työn tekijän itsensä ...
 • Eco-labeling and ethics 

  Narkevitsj, Kristina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is examining the role of eco-labels on the consumers and companies’ requirements to carry the eco-labels. Increasing concerns in sustainability helped change consumers’ buying preferences towards ecologically ...
 • MAIN FACTORS IN ONLINE SHOPPING BEHAVIOR IN IRAN 

  Bidad, Fatemeh (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Iranian online shopping market was growing during last few years. Why is this growth happening? What are the important factors influencing on this market? This thesis studies how the main factors on online shopping ...
 • 2D PLATFORM GAME : Developed using Unity game engine 

  Basu, Sourav (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aims of this thesis were to create a game in 2D using the Unity game engine and to learn about the new development tools introduced throughout each update and Unity versions. Unity is a cross-platform game engine, ...
 • CROWDFUNDING IN JAPAN : Expanding as the Popular Measure to Success and Support 

  Kezuka, Hiroyuki (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis researched the crowdfunding in Japan. Crowdfunding has emerged as the new measure to collect money. This paper targets to introduce crowdfunding projects in Japan and assist someone who wants to make some ideas ...
 • PROSPECTS AND CHALLENGES OF SMEs IN 21ST CENTURY AFRICA 

  Emezie, Samuel (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis looked at the prospects and challenges of small and medium scale enterprises in Africa in the 21st century. Qualitative means of data collection were employed using interviews. The result of the interviews ...
 • Kokemuksia harjoitusyritystoiminnasta yrittäjyyden oppimismenetelmänä 

  Karomäki, Reetta (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoitusyritystoiminnasta oppimismenetelmänä. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisena opiskelijat kokivat opiskelun harjoitusyrityksessä ja vaikuttiko ...
 • Pesticide Pollution in China 

  Shi, Zhenning (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pesticides are chemical substances that are utilized for killing pests and preventing diseases artificially. The excess pesticides are secreted in the soil or surrounding; and those hazardous compounds cause pollution. ...
 • DISINTEGRATION BETWEEN COMMUNICATION TOOLS : How to avoid “Information Islands” and loss of important business data 

  Grankulla, Victoria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim with this thesis was to give a solution on how to avoid “Information Islands” by avoiding disintegration between communication tools and to avoid loss of important business data. The objective was therefore to study ...

Näytä lisää