Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Moniammatillinen yhteistyö palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakkuudessa : Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, perhe- ja aikuissosiaalityö sekä perhepalvelut 

  Salonen, Siiri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimeksiannosta kuntayhtymän perhe- ja aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yhteistyötä asiakkaille laadittavassa palvelutarpeen arvioinnissa ja ...
 • Esimiesten työhyvinvointi 

  Lahtinen, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia esimiesten työhyvinvointia. Opinnäytetyöhön sisältynyt tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimuksen ...
 • MANAGING LIQUIDITY RISKS IN BANKS : Case Study Rural Investment Credit Bank Cameroon 

  Anye, Paul (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The research title Managing liquidity risks in banks was carried out in Rural investment credit bank (RIC) Bamenda, North West region Cameroon. The research was carried out based on the observation that in most financial ...
 • Effects of Crashing Crude Oil Prices on Oil Producing Countries : Nigeria's perspective 

  Odupitan, Enitan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the thesis research was to carry out an extensive study and provide the impacts dwindling crude oil prices had on oil producing countries, using Nigeria as a case study and the palliative measures the ...
 • SIMULOIDEN KOHTI VIRTAUSTEHOKKUUTTA : Lean-periaattein tehostettu tuotanto 

  Isokääntä, Jemiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Sievin Jalkine Oy. Yritys valmistaa työ-, turva- ja vapaa-ajan jalkineita, Sievin Asemakylän ja Oulaisten tehtaalla. Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin kenkäval-mistaja. Opinnäytetyön ...
 • OPETUSVIDEO KESTOKATETROINNISTA CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE 

  Gebbia, Arianna; Hyyppä, Elli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme toteutettiin tuotekehittelyprojektina, jonka tarkoituksena oli luoda selkeä ja tiivis opetusvideo Centria-ammattikorkeakoulun käyttöön. Opetusvideo tuotettiin teoriaopetuksen tueksi hoitotyön opiskelijoille. ...
 • ASIAKASLÄHTÖISTEN TYÖTERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

  Kyllönen, Jaana (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka aihe on Terveystalon työterveyshuollon palveluiden ja asiakasrajapinnan kehittäminen. Tutkimusote on deduktiivinen kvantitatiivinen survey-tutkimus. Aineisto ...
 • Kuntien Hetapalvelut Oy:n palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

  Niemonen, Maija (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on kuntien ja kaupunkien omistama henkilöstö- ja taloushallintoon keskittynyt osakeyhtiö, Kuntien Hetapalvelut Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli ensinnäkin selvittää Kuntien Hetapalvelut ...
 • Hoitajien näkemyksiä hiljaisesta raportoinnista ja hiljaiseen raportointiin siirtymisen haasteista 

  Grönlund, Leila; Tornberg, Karoliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kitinkannuksen hoitohenkilökunnan näkemyksiä hiljaisesta raportoinnista ja hiljaiseen raportointiin siirtymisen haasteista asumispalvelun asiakkaiden hoidossa. Tavoitteena oli saada ...
 • MEIJÄN VASU : Huoltajien ja lasten ääni Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelmassa 

  Vähäsöyrinki, Liisi; Vähäaho, Riika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää oulaistelaisten varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten ja huoltajien mielipiteitä Oulaisten varhaiskasvatuksesta, jotta heidän mielipiteensä voitaisiin tiedostaa ja tuoda esille ...
 • POTENTIAL DAIRY INDUSTRY IN VIETNAM : Case Study: Vinamilk LTD 

  Ngo, Huy (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vietnamese dairy industry is evaluated around 4.1 billion US dollars with the increasing growth rate of 16 % during the period 2011-2015 (EVBN, 2016). The dairy market in Vietnam has advantages of the young demographics, ...
 • HYVINVOINTIKYSELY 75-VUOTIAILLE PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUEELLA 

  Bannouri, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin ikääntyvien ihmisten yleistä elämäntilannetta ja hyvinvointia. Tein 75-vuotiaiden hyvinvointikyselyn Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle. Kysely toteutettiin Peruspalvelukun-tayhtymä Kallion alueella ...
 • Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 

  Martinkauppi, Tiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on korostaa mediakasvatuksen alati vahvistuvaa roolia osana varhaiskasvatuksessa tehtävää kasvatustyötä. Tutkin tässä kehittämistyössäni lisäksi varhaisen mediakasvatuksen toteuttamiseen liittyviä ...
 • Digitaalisen suunnittelutiedon uudelleen käyttäminen 

  Nyrhinen, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko digitaalista suunnittelutietoa hyödyntää automaatiolaitteen suunnittelun aikana eri ohjelmien välillä. Työn aikana suunniteltiin asiakkaalle testilaitteisto, jossa ...
 • CHALLENGES OF ROAD TRANSPORT IN FINLAND : Ahola transport Oy. 

  Akinsanya, Adeola (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Road transport in Finland is the most commonly used method of transporting goods, people, and services from one point of location to the other. Finnish road transport industry boasts of 9,000 transport operators with 36,000 ...

Näytä lisää