Viitteet 1-15 / 2889

  • Asiakastyytyväisyystutkimus : ISS-Palvelut Oy, Ylivieskan toimipiste 

   Rautakoski, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona ISS-Palvelut Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää ISS-Palvelut Oy:n Ylivieskan toimialueen siivouspuolen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen tuottamiin palveluihin ja toimintaan. ...
  • Opetusvideo Centria-ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille : Ääreislaskimokanylointi, infuusioletkuston täyttäminen ja venttiilitulpan käyttö 

   Vähähyyppä , Miika; Aulakoski, Adalmiina; Sormunen, Elise (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oppiminen on monimutkainen ilmiö, ja sitä voidaan tarkastella monelta eri kannalta. Erilaisia oppimistyylejä on paljon ja oppiminen on yksilöllistä. Opetusvideo tukee monipuolista oppimista, ja se on hyvä opetuksen apuväline. ...
  • PREVENTION OF SERIOUS INFECTIONS DURING PREGNANCY 

   Shen, Danting (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis is to describe the prevention of serious infections during pregnancy. The aim is to improve the knowledge of patients and nurses about serious infections during pregnancy. The thesis studies ...
  • PARENTS CARING FOR A CHILD WITH CONGENITAL HEART DISEASE 

   Wang, Jiawen; Zhang, Yang (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   With the evolution of family planning policy, fertility rates are increasing. Consequently, the number of infants born with congenital defects is also increasing across the globe. More specifically, the rate of infants ...
  • Safe Home Care for Alzheimer’s Patients 

   Yu , Qinyuan; Zhang, Li (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis is to reduce the nurses’ and care-givers’ burden and improving the safety of Alzheimer patients’ lives in their own homes. Taking care of them in their own homes and giving the health education ...
  • Nursing interventions that affect safety in the operating room 

   Wang , Yuanyuan; Ju, Wenqian (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The operating room (OR) is a place requires close and careful attention. Nurses play an indispensable role in the OR and influence the success of an operation. We chose to write our thesis on this topic to help nursing ...
  • CENTRAL VENOUS CATHETER:CARE AND PREVENTION OF INFECTION 

   Xu , Han; Wu , Yujia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The rate of catheter-related infection is getting higher. But not all the nurses and patients notice that central venous catheter can cause serious consequences such as central line-associated Bloodstream infections which ...
  • ”… JA ETSIVÄ LÖYTÄÄ…” : Geokätköilykerho Siilinjärven seurakunnalle 

   Pietiläinen, Samuli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa geokätköilykerho Siilinjärven seurakunnalle. Syyskuussa 2016 alkoi geokätköilykerho, joka kesti 5 kertaa lokakuun 2016 loppuun asti. Geokätköilykerhon tarkoituksena ...
  • TUKEA PARISUHTEEN SEKSUAALISUUTEEN LAPSETTOMUUSHOITOJEN AIKANA : Tietopaketti jaettavaksi lapsettomuushoidoissa käyville 

   Isopahkala, Heta; Valo, Tessaliina; Korkia-aho, Susanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten naistentautien poliklinikalle tietopaketti lapsettomuushoidoissa käyville tuotekehittelyprojektin muodossa. Kehittämistarve ...
  • SUPPLY CHAIN AS A RESOURCE 

   Kujala, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main idea behind this thesis was to create an analytical overall picture of the supply chain definition. What are the elements included in it, and how can it be used as a re-source for companies and organizations. These ...
  • Oulaskankaan sairaalan hallintoyksikön sihteerien työ- ja toimenkuvaselvitys 2017 

   Nyman, Jaana (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Oulaskankaan sairaalan hallintoyksikön sihteerien työnkuvien selvittäminen ja kirjaaminen ylös. Samalla pyrittiin selvittämään työilmapiiriä ja työn haasteita sekä haastateltujen ajatuksia ...
  • Kassanhallinnan parantaminen pk-yrityksissä 

   Viitamäki, Linda (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kokkolan pienten ja keskisuurten yrityksien tämän hetkistä kassanhallintaa sekä sitä, millaisia tarpeita yrityksillä olisi tulevaisuudessa kassanhallintaan liittyen. Teo ...
  • VIESKAN ELEMENTTI OY:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

   Rahja, Henna-Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Vieskan Elementti Oy, joka on Alavieskassa toimiva rakennuselementtejä valmistava yritys. Yrityksen tuotteita ovat Vieskatalo-talopaketit, POMO-puuelementtihallit, rakennusliikkeille ...
  • Sairaanhoitajien kokemuksia potilasturvallisuuden toteutumisesta lääkehoidossa lastenhoitotyössä 

   Mäkelä, Ella; Matela, Laura-Elina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia potilasturvallisuuden toteutumisesta lastenosastolla lääkehoidossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että tulosten avulla hoitohenkilökunta pystyisi kehittämään ...
  • CMT- ja laserhitsauspinnoitteiden elinkaarianalyysi 

   Mikkola, Sanna; Kiviharju, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö oli osa Centria-ammattikorkeakoulussa käynnissä ollutta hanketta CMT- business opportunies from coating and additive manufacturing. Työssä tarkastelimme metallien pinnoittamista CMT-hitsausmenetelmällä, ...