Uusimmat viitteet

 • Esimiesten työhyvinvointi 

  Lahtinen, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia esimiesten työhyvinvointia. Opinnäytetyöhön sisältynyt tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimuksen ...
 • Kuntien Hetapalvelut Oy:n palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys 

  Niemonen, Maija (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on kuntien ja kaupunkien omistama henkilöstö- ja taloushallintoon keskittynyt osakeyhtiö, Kuntien Hetapalvelut Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli ensinnäkin selvittää Kuntien Hetapalvelut ...
 • Kauppojen aukioloaikojen vapautumisen vaikutukset liikennemyymälään : Lähi-ABC Haapajärvi 

  Pietikäinen, Karita (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aukioloaikojen vapautumista ja ennen kaikkea sen vaikutusta liikennemyymälän toimintaan. Kohdeyrityksenä oli Haapajärven Lähi-ABC ja kuinka aukioloaikojen vapautuminen on yrityksessä ...
 • ME OLLAAN TIIMI : Tiimityön toimivuus Haapajärven, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan ja Oulaisten S-marketeissa 

  Korpela, Anu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Osuuskauppa KPO. Päätutkimusongelmana oli selvittää, millaisia käsityksiä Haapajärven, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan ja Oulaisten S-marketien marketpäälliköillä ja työntekijöillä oli ...
 • YRITYKSEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN : Cafe Hilppa 

  Koski, Tiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sari Lind Tmi. Lindin yritys on Oulaisissa toimiva kahvila Cafe Hilppa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten nuoret ja nuoret aikuiset kiinnostuisivat Cafe Hilpan ...
 • Blogimarkkinointi bloggaajan ja yrityksen näkökulmasta 

  Rinneaho, Karoliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli selvittää, mitä blogimarkkinointi tarkoittaa, miten se ilmenee ja miten sillä voi ansaita rahaa. Työn tarkoituksena oli myös selvittää yritysten mielipiteitä blogiyhteistyöstä ja siitä, onko ...
 • SÄHKÖISTEN TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMIEN VERTAILU RAKENNUSLIIKKEELLE : – Case PedeCon Oy 

  Kanerva, Katja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä toimeksiantajayrityksen palkkahallinnon prosesseihin ja löytää toimeksiantajayritykselle sopivin sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Toimeksianta-jayrityksenä toimi PedeCon ...
 • STRATEGINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN MALLI : Opiferus Johdon Työpöytä sovelluksen kehittämisen lähtökohtana 

  Lehtinen, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä esitellään ns. strategista tiedolla johtamisen mallia, jota on tarkoitus hyödyntää Opi-ferus-nimisen johdon työpöytäsovelluksen kehittämisessä. Strateginen tiedolla johtamisen malli on työn tekijän itsensä ...
 • Kokemuksia harjoitusyritystoiminnasta yrittäjyyden oppimismenetelmänä 

  Karomäki, Reetta (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia harjoitusyritystoiminnasta oppimismenetelmänä. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisena opiskelijat kokivat opiskelun harjoitusyrityksessä ja vaikuttiko ...
 • VIESTINNÄN JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUIDEN TARPEET CENTRIAN ALUEEN YRITYKSISSÄ : Case: Tmi CommJob 

  Rinne, Heidi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayritykselle potentiaalisten asiakasyritysten viestinnän ja markkinointiviestinnän palveluiden tuntemusta ja tarpeita. Työn toimeksiantajana oli Jorma Uusitalon yritys ...
 • Soveltuvuustestit työhönottotilanteessa 

  Puumala, Katri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Soveltuvuustestien ja henkilöarvioinnin rooli rekrytointiprosessissa on kasvanut merkittävästi 2000-luvun aikana. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää soveltuvuustestien käyttöä työhönottotilanteessa. Opinnäytetyö ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus: S-market Kärsämäki 

  Heino, Juha-Matti; Luttinen, Jaakko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää S-market Kärsämäen asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyden mittareina käytettiin asiakaspalvelua, myymälää sekä tuotteita ja oheispalveluita. Opinnäytetyön teoriaosassa ...
 • MARKKINA-ANALYYSIN HYÖDYT VIENTIÄ ALOITTAESSA 

  Leskinen, Marjo-Riikka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, millainen prosessi on markkina-analyysin tekeminen. Työssä pyritään myös tuomaan esille markkina-analyysin hyödyt ja kertomaan millaisia vaiheita mark-kina-analyysin tekemiseen ...
 • KOKKOLAN KALLENTORIN KOTIPIZZAN ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

  Lerto, Petteri; Imponen, Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Kallentorin Kotipizzan asiakkaiden tyytyväisyyttä ravintolan toimintaan. Tavoitteena oli myös tutkia eri osa-alueiden avulla, mihin asiakkaat olivat tyytyväisiä ja mihin eivät. ...
 • INTERNATIONALIZATION OF SMEs IN THE KUOPIO REGION : Challenges of international business 

  Huusko, Anne (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this Bachelor’s thesis was to examine the internationalization of small and medium size enterprises’ (SMEs) in the Kuopio region. The commissioner for this thesis was the Savo region’s Fed-eration of Finnish ...

Näytä lisää