Uusimmat viitteet

 • PALVELUMUOTOILULLA KOHTI YHÄ PAREMPIA ASIAKASKOKEMUKSIA : Case: Hotelli Käenpesä 

  Männikkö, Merja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön kantavana ajatuksena oli, että palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää yhä parempia palveluja ja sitä kautta saavuttaa myös parempia asiakaskokemuksia. Lopullisena päämääränä nähtiin kilpailuedun ...
 • PEREHDYTYSOPAS SUOMENSELÄN OSUUSPANKILLE 

  Hautakoski, Elina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomenselän Osuuspankki. Yritys kuuluu OP-ryhmään ja toimii nel-jällä eri paikkakunnalla. (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Haapavesi). Yrityksen palveluihin kuulu-vat laaja-alaisesti ...
 • Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n metsätoimihenkilöiden käsityksiä myyntiosaamisestaan 

  Manninen, Tarja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry, joka on palveluliiketoimintaa sekä edunvalvontaa harjoittava alueellinen metsänomistajien hallinnoima yhdistys. Tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää ...
 • Rahastosijoittajan Opas 

  Malinen, Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä tiivis, mutta kattava opas rahastosijoittamisesta. Opinnäytetyössä tutkitaan rahastosijoittamista sijoitusmahdollisuutena aloittavalle sijoittajal-le. Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma As Oy Kalajoen Herrain Hiekat 

  Kemi, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli markkinointia, painottuen digitaaliseen markkinointiviestintään ja sen keinoihin. Menestyäkseen jokainen yritys tarvitsee toimivan markkinointisuunnitelman. Opinnäytetyössä keskityttiin digitaalisen ...
 • Tapahtumien järjestäminen osana yrityksen markkinointia : Case: Muotinäytöstapahtuman järjestäminen Ylivieskan Prismalle 

  Kopsala, Lea (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään tapahtuman järjestämiseen osana yrityksen markkinointia. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ylivieskan Prisma. Opinnäytetyö rakentuu teoreettisesta tietoperustasta ja toiminnallisesta ...
 • Keskipohjalainen kuluttaja 2020 : Myynnin foorumi 

  Leminen, Meri; Pihlajamäki, Anniina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kuluttajakäyttäytyminen. Työn toimeksiantajana oli Myynnin foorumi -projekti, joka tarjoaa yrityksille myyntiin ja markkinointiin liittyviä valmennus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Tutkimuksen ...
 • Perehdytysopas Oy Hollmén & Co:n Nivalan tehtaalle 

  Junttila, Eira (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oy Hollmén & Co. Yrityksellä on kolme tehdasta: kaksi Ulvilassa ja yksi Nivalassa. Yritys koneistaa yhteistyökumppaneilleen alumiinista, messingistä, kuparista, pronssista ja raudasta ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS : Haapaveden Veikon Kone 

  Niemonen, Samuli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoite oli tehdä asiakastyytyväisyystutkimus Haapaveden Veikon Koneelle. Tavoitteena oli selvittää Haapaveden Veikon Koneen asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimuksen tulosten perusteella Haapaveden Veikon ...
 • AJANVARAUSASIAKKAIDEN PALVELUKOKEMUKSET SUOMENSELÄN OSUUSPANKIN KONTTOREISSA 

  Kemi, Sini (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomenselän Osuuspankki. Tavoitteena oli tutkia sitä, millaisia asiakaskokemuksia ajanvaranneilla asiakkailla oli palvelutilanteesta pankin eri konttoreissa. Asiakaskohtaamisen ...
 • YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN : case-yrityksenä muotivaateliike 

  Haukipuro, Eveliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyö tehtiin yrityksen perustamisesta kiinnostuneelle naiselle, joka on suunnitellut perustavansa muotivaatealan yrityksen Haapavedelle. Työn tavoitteena oli tarjota toimeksiantajalle yrityksen perustamiseen ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS J. KÄRKKÄINEN OY : Pienkoneosasto 

  Sorvisto, Andreas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyystutkimuksen suunnittelu ja toteutus toimeksiantaja J. Kärkkäinen Oy:lle. Tutkimuksessa selvitettiin J. Kärkkäisen pienkoneosaston asiakastyytyväisyyden tilaa, sekä tuotiin esille ...
 • Ajatuksia aloittavalle yrittäjälle 

  Kalliokoski, Kimmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tuo ajatuksia aloittaville yrittäjille. Toimeksiantajana tälle opinnäytetyölle toimin itse. Myös oma kiinnostukseni yrittäjyyteen ja mahdollisesti oman yritystoiminnan aloittaminen tulevaisuudessa antoivat ...
 • VERKKOKAUPAN KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI 

  Keskinen, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin verkkokaupan kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokaupan kehittämisessä keskityttiin ulkoasun kehittämiseen ja muihin verkkokaupan keskeisiin toimintoihin sekä miten verkkokauppa toimii ...
 • Opiskelijan ostokäyttäytyminen auton hankinnassa 

  Veikkolainen, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia opiskelijoiden kuluttajakäyttäytymistä, kun aikomuksena on ostaa auto. Tutkimuksen ytimenä toimi opiskelijoille lähetetty kyselylomake, jonka pohjalta analysoitiin vastaajien ...

Näytä lisää