Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyystutkimus : ISS-Palvelut Oy, Ylivieskan toimipiste 

  Rautakoski, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona ISS-Palvelut Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää ISS-Palvelut Oy:n Ylivieskan toimialueen siivouspuolen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen tuottamiin palveluihin ja toimintaan. ...
 • SUPPLY CHAIN AS A RESOURCE 

  Kujala, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main idea behind this thesis was to create an analytical overall picture of the supply chain definition. What are the elements included in it, and how can it be used as a re-source for companies and organizations. These ...
 • Oulaskankaan sairaalan hallintoyksikön sihteerien työ- ja toimenkuvaselvitys 2017 

  Nyman, Jaana (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Oulaskankaan sairaalan hallintoyksikön sihteerien työnkuvien selvittäminen ja kirjaaminen ylös. Samalla pyrittiin selvittämään työilmapiiriä ja työn haasteita sekä haastateltujen ajatuksia ...
 • Kassanhallinnan parantaminen pk-yrityksissä 

  Viitamäki, Linda (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kokkolan pienten ja keskisuurten yrityksien tämän hetkistä kassanhallintaa sekä sitä, millaisia tarpeita yrityksillä olisi tulevaisuudessa kassanhallintaan liittyen. Teo ...
 • VIESKAN ELEMENTTI OY:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

  Rahja, Henna-Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Vieskan Elementti Oy, joka on Alavieskassa toimiva rakennuselementtejä valmistava yritys. Yrityksen tuotteita ovat Vieskatalo-talopaketit, POMO-puuelementtihallit, rakennusliikkeille ...
 • PIENPANIMON LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN : Case: Nordic Brew Craft Opinnäytetyö 

  Kalliokoski, Joel; Hagström, Joel (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Nordic Brew Craftin aloitteesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinakartoitus paikalliselle pienpanimotuotteelle, sekä kehittää Nordic Brew Craftin liiketoimintasuunnitelmaa. Opinnäytetyö ...
 • M-ketjun kauppiaiden käsityksiä esimiestyöstään 

  Kalliokoski , Satu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka M-ketjun kauppiaat itse kokevat oman esi-miestyönsä. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada neuvoja kokeneemmilta esimiehiltä ja löytää vinkkejä uudelle esimiehelle. ...
 • Aluehallintouudistus : Tutkimus Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n jäsenien mielipiteistä aluehallintouudistuksesta keväällä 2017 

  Vaarala, Christian; Parpala, Matias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Pohjanmaan alueella toimivien yrittäjien ennakkotietoja tulevasta aluehallintouudistuksesta. Työn pohjan muodosti Keski-Pohjanmaan alueen yrittäjille vuonna 2017 ...
 • DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN OSAAMISTARPEET KESKIPOHJANMAALAISISSA YRITYKSISSÄ 

  Savolainen, Annika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli digitaalisen liiketoiminnan osaamistarpeet keskipohjanmaalaisissa yrityksissä. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaista digitaalisen liiketoiminnan osaamista alueen yrityksissä tarvitaan ...
 • Sähköinen taloushallinto ja palkkahallinto : Case-tutkimus Kokkolan pk-yrityksille 

  Haapamäki, Vilma; Korkatti, Linnea (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee taloushallintoa ja palkkahallintoa, sekä näiden toteuttamista sähköisesti. Tavoitteena oli selvittää kokkolalaisten pk-yritysten tilannetta sähköisessä taloushallinnossa ja sähköisessä palkkahallinnossa. ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA SARAH DESIGNILLE 

  Lintula, Katri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman tekeminen Sarah Designille. Sarah Design on yhden ihmisen perustama vaatealan yritys. Yrittäjänä toimii Saara Lintula ja yrityksen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Yrityksellä ...
 • ASIAKKAIDEN KIINNOSTUS KAUPPAKASSI-PALVELUA KOHTAAN : CASE: Prisma Nokia 

  Laihorinne, Kasimir (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan Osuuskaupan ja S-market Nokian asiakkaiden kiinnostusta loppuvuodesta 2017 aukeavan Prisma Nokian yhteyteen tulevaa Kauppakassi-palvelua kohtaan. Kauppakassi-palvelua ...
 • MUOTINÄYTÖSTAPAHTUMAN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA MARKKINOINTI YLIVIESKAN PRISMASSA 

  Koskela, Hannele (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on muotinäytöstapahtuman suunnittelu toteutus ja markkinointi Ylivieskan Prismalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Ylivieskan Prisma. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja ...
 • Rakennus Palola Oy:n markkinointisuunnitelma 

  Palola, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aluksi opinnäytetyössä keskitytään markkinointisuunnitelman (salainen osio) toteutukseen tarvitta-vaan teoreettiseen materiaaliin. Teoreettista materiaalia hyödyntäen toteutin markkinointisuunnitelman Rakennus Palola Oy:lle. ...
 • Viestintäsuunnitelma budjettivastuullisille esimiehille : Case Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

  Varis, Katja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena dokumentoida oli viestintäsuunnitelma budjettivastuullisille esimiehille. Kehittämistehtävänä oli viestinnän vuosisuunnitelman laatiminen, sen dokumentointi ja viestinnän kehittäminen haastattel ...

Näytä lisää