Uusimmat viitteet

 • Harjoittelijana tilitoimistossa : Aloittelijan näkökulma 

  Määttälä, Heidi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutustuttiin tilitoimiston työtehtäviin aloittelijan näkökulmasta. Käytännön harjoittelu suoritettiin kesällä 2018. Opinnäytetyö kirjoitettiin portfoliomaisessa päiväkirja-muodossa kuuden viikon seurantajakson ...
 • Yrittäjän luontoisetujen, palkan ja osingonjaon suunnittelu verotuksellisesta näkökulmasta 

  Vuoti, Joona; Kiilakoski, Jussi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää yrittäjän tai yrityksen luontoisetujen, palkan ja osingon-jaon suunnittelua verotuksellisesta näkökulmasta. Työn toimeksiantajana oli Niko Törmälä yritys NRA Trading Oy. Työssä ...
 • Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle : Case: Pentik Oy/Kokkolan myymälä 

  Rajaniemi, Emma (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ käsittelee alkuperämaan merkitystä kuluttajalle. Toimeksiantajana työlle toimi Pentik Oy:n Kokkolan myymälä ja työn aihe on Kotimaisuuden merkitys kuluttajalle. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen merkitys tuotteen ...
 • Artificial Intelligence : Artificial Intelligence in Sports 

  Pottala, Matias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of the study was to narrate what artificial intelligence is and how it can be utilized in today’s world. This thesis contains the results of qualitative article analysis and literature reviews done about artificial ...
 • Palvelun laatu rekrytointiprosessissa työnhakijan näkökulmasta : Case: Go On Ylivieska 

  Kalajanniska, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jatkuvassa kasvussa olevalla henkilöstöpalvelualalla on tärkeää erottautua kilpailijoistaan. Palvelun laatua voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä kilpailuvalteista. Jotta henkilöstöpalveluyrityksen palvelun laatua voidaan ...
 • Piensijoittajan ensiaskeleet : ETF-rahastot perinteisen osake- ja rahastosijoittamisen haastajana 

  Halonen, Joonas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tavoitteena oli antaa aloittelevalle piensijoittajalle perustiedot osakemarkkinoille sijoittamisesta. Työn pääteemana oli pureutua tarkemmin ETF-rahastoihin, ja selvittää niiden hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus ...
 • Kun avio- tai avoliitto päättyy : Eron ja puolison kuoleman juridiset vaikutukset 

  Myllymäki, Miia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan avioliiton ja avoliiton päättymisen juridisia vaikutuksia ja näiden eroavaisuuksia. Opinnäytetyössä tarkastellaan avioliiton solmimista ja solmimisen edellytyksiä sekä avioeroa ja eron ...
 • Suomeen kohdistuvan matkailukysynnän mallintaminen 

  Postila, Mikael (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteessä esitetään lyhyt katsaus matkailukysyntään, sitä selittäviin keskeisimpiin muuttujiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin sekä kysynnän mallintamismenetelmiin. Empiiristä osiota varten on tunnistettu lähtömaita, ...
 • Graafinen ohjeisto : Case: Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy 

  Roden-Pahkala, Kaisa (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajina toimivat Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli laatia molemmille yhtiöille graafinen ohjeisto. Graafisen ohjeiston tarkoituksena ...
 • Työhyvinvointi palvelualalla : case JYSK Oy 

  Niemelä, Armi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työhyvinvointia palvelualalla, erityisesti JYSK Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä JYSK Oy:n North-West -alueen työntekijät ovat työhönsä, sekä sitä kautta mahdollisia ...
 • Yritys X:n asiakashankinta- ja myyntihenkilöstön käsitykset työhyvinvoinnistaan 

  Aakko, Henry (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi on kokonaisuus ja se muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveellisyydestä, turvallisuudesta ja se syntyy pääasiassa työn arjessa. Työhyvinvointi vaikuttaa moniin asioihin, esimerkiksi työssä jaksaminen ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus itsepalvelukassojen käyttäjistä : Case K-Citymarket Kokkola 

  Peltokorpi, Saara (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden mielipiteitä itsepalvelukassoista K-Citymarket Kokkolassa. Selvitys tehtiin kyselynä asiakkaille. Tulokset on esitelty taulukoin ja diagrammein. Teoriaosuudessa ...
 • Työntekijöiden ruotsin kielen osaamisen taso : Kokkolan Halpa-Halli 

  Sundqvist , Henriikka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kokkolan Halpa-Hallin työntekijöiden ruotsin kielen osaamisen taso. Työllä haluttiin lisäksi selvittää, pystytäänkö Kokkolan Halpa-Hallissa tarjoamaan palvelua myös ...
 • Sisäpiirirekisteri listaamattomissa sijoitusyhtiöissä 

  Järvenpää, Leena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Osuuskunta PPO, joka on alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Osuuskunta PPO:ssa oli onnistuttu sisäpiirirekisterin käyttöönotossa. ...
 • Intohimosta yritystoiminnaksi : Opas aloittavalle kulttuurialan yrittäjälle 

  Laakso, Julia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tiivis ja selkeä opas aloittavalle kulttuurialan yrittäjälle. Opas on suunnattu erityisesti esittävän taiteiden toimijoille. Opinnäytetyön ensimmäiset luvut käsittävät yritystoiminnan ...

Näytä lisää