Uusimmat viitteet

 • Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käytön tehostaminen konepajayrityksessä 

  Pohjoisaho, Hanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä ja käytön tehostamista konepajayritys Ab A. Häggblom Oy:llä. Työssä käsitellään myös muutosvastarintaa ja muutosjohtamista teoriassa, sekä miten ...
 • Tapahtuman järjestäminen : Kahvilan Kirpputori 

  Huopana, Marja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö ja sen aiheena on tapahtuman järjestäminen. Tarkoituksena oli järjestää Kahvilan Kirpputori -tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli luoda onnistunut ja ...
 • Digitaalinen markkinointiviestintä Elämys Groupissa 

  Vesala, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten tapahtuma-alan yrityksen Elämys Groupin digitaalinen markkinointiviestintä toteutuu ja olisiko sen toteutumista tarvetta kehittää. Opinnäytetyössä käsiteltiin nykyaikaisia ...
 • Yrityksen markkinointi ja tapahtumajärjestäminen : Case: Naistenpäivä-tapahtuma 

  Siipola, Maria; Mäki, Elli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kerromme suunnittelemastamme ja toteuttamastamme naistenpäivä-tapahtumasta Himangan K-Marketissa. Toteutimme tapahtuman yhteisellä työpaikallamme naistenpäivänä 8.3.2017. Opinnäytetyömme päämääränä ...
 • Uuden yrityksen yritystoiminta pienellä paikkakunnalla : Liiketoimintasuunnitelma yritykselle "Kakkufirma" 

  Virta, Johanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli vasta toimintansa aloittanut ”Kakkufirma”, joka sijaitsee pienellä paikkakunnalla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman ...
 • POP Pankki Oulaisten yrityskuva 

  Kangas, Iina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli POP Pankki Oulainen. POP Pankki Oulainen on yksi kolmesta Sievin Osuuspankin konttoreista. Sievin Osuuspankki kuuluu POP Pankki -ryhmään. Tutkimustyön tarkoituksena oli selvittää POP ...
 • Nykyaikainen taloushallinto 

  Lindell, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön keskeisinä tavoitteina oli selvittää, minkälainen taloushallinnon ammattilaisen työnkuva on nykyään, mitä muutoksia ala on kokenut sekä mihin suuntaan kehityksen arvioidaan menevän. Alana taloushallinto on ...
 • Instagram-markkinoinnin tehokkuuden testaaminen autoliikkeessä 

  Raivisto, Kunto (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab:n kanssa ja aiheena oli Instagram-markkinoinnin tutkiminen, toteuttaminen ja analysointi. Instagram-markkinoinnilla pyrittiin selvittämään mahtaisiko ...
 • Kuluttajan päivittäistavarakaupan valintaan vaikuttavat tekijät ja ostokäyttäytyminen Pirkanmaan alueella 

  Kankaanpää, Ninni; Viitanen, Maiju (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päivittäistavarakaupan valintaan vaikuttavia tekijöitä kuluttajien keskuudessa. Lisäksi työssä haluttiin selvittää kuluttajien ostokäyttäytymistä päivittäistavarakaupoissa etenkin ...
 • S-mobiili marketkaupassa 

  Salonen, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin toimeksiantona ennalta määritettyyn kohderyhmään kuuluvien asiakasomistajien toiveita, joita heillä on S-mobiilisovellukseen tuotettavista marketkaupan eduista. Työ toteutettiin toimeksiantona ...
 • Sisäinen viestintä autoliikkeessä 

  Mäki-Korvela, Joonas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin autoliikkeen sisäistä viestintää. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajayrityksen tämänhetkinen sisäisen viestinnän tilanne ja löytää haastatteluiden avulla mahdollisia ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Kesport Kurikka 

  Pakka, Iiro; Pohjonen, Kalle (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työn toimeksiantajayrityksen Kesport Kurikan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella Kesport Kurikan myymälässä marraskuussa 2017. Tutkimuksen avulla Kesport ...
 • Perehdytysoppaan Laatiminen Blomberg Stevedoring Ab:lle Kalajoen Satamaan 

  Toikkanen, Tytti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Blomberg Stevedoring Ab, joka harjoittaa satamaoperointia Kalajoen, Vaasan ja Kristiinankaupungin satamissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tiivis ja helposti omaksuttava ...
 • TERVETULOA TALOON -OPPAAN LAATIMINEN : Case: Lähi-ABC Haapajärvi 

  Leppimaa, Mirja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia Tervetuloa taloon -opas Lähi-ABC Haapajärvelle. Toimeksiantajana toimi Osuuskauppa KPO ja Lähi-ABC Haapajärvi, jotka kuuluvat S-ryhmään. Lähi-ABC Haapajärvi harjoittaa polttoneste-, ravintola- ...
 • Digitaalinen markkinointiviestintä LaserComp konsernissa 

  Törmälehto, Tanja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ käsittelee digitaalista markkinointiviestintää ja visuaalista markkinointia. Toimeksiantajana toimi nivalalainen laserleikkaukseen erikoistunut alihankintayritys LaserComp Oy. Tarkoituksena oli suunnitella konserniin ...

Näytä lisää