Uusimmat viitteet

 • USB-väylän kehitys 

  Haapala, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua Universal Serial Bus -standardin historiaan ja kehitykseen. Työssä perehdyttiin USB-väyläarkkitehtuurin kehityksen taustoihin, keskeisiin toimintaperiaatteisiin sekä USB-standardin eri ...
 • VERKKOSIVUN TIEDONHARAVOINNIN AUTOMATISOIMINEN : Case: EnergiaGuru 

  Ahoranta, Henna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin datan hakemista verkkosivulta PHP-ohjelman avulla. Haetusta datasta etsittiin tarvittavat tiedot ja ne tallennettiin omaan tietokantaan. Työssä tutkittiin myös ohjelman ajastusta. Teoriaosassa esiteltiin ...
 • Rintamamiestalon sähkösaneeraus ja omatuotantosähkön syöttö sisäjohtoverkkoon 

  Viitala, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan miten käytännössä toteutetaan sähkösaneeraus rintamamiestalotyyppiseen kohteeseen. Opinnäytetyössä kerrotaan mitä erikoispiirteitä rintamamiestalo pitää sisällään, työtä valmisteltaessa ja ...
 • Maatilan biokaasulaitos : Alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitokselle 

  Viljasalo, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on alustava suunnitelma maatilan biokaasulaitoksen toteuttamiseksi. Työ tehtiin maatilalle, jossa on hyvät mahdollisuudet laitoksen tekemiselle. Työn tarkoituksena on selvittää mitä rakenteellisia muutoksia laitoksen ...
 • Koulun suunnittelu 

  Ahvenlampi, Niko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään kohteen sähkösuunniteluun. Tilaaja on laatinut ulkopuolisen konsultinkanssa lähtötiedot, jotka sähkösuunnittelussa tulee huomioida. Sähkösuunnittelussa pyritääntoteuttamaan valaistus ja ...
 • Sovelluskerroksen palvelunestohyökkäyksien toteuttaminen ja torjunta 

  Jääskelä, Jari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin CyberWI-tietoturvahankkeelle, jossa on mukana Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää miten vakavia sovelluskerron palvelunestohyökkäykset ovat ja miten niitä voidaan ...
 • Teollisuussähköverkon oikosulkuvirtojen laskenta 

  Ojalehto, Samuel; Ainasoja, Jyri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin ABBDOC -tietokoneohjelman avulla tehtaan pienjännitekeskusten oikosulkuvirtoja. Laskelmia varten kerättiin tietoja ja tehtaan sähköverkko mallinnettiin tietokoneohjelmaan. Tietojen perusteella ...
 • VIRTAUSMITTAUKSET : Kaasumaisen virtauksen mittaaminen 

  Kurkinen, Marjo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä teoriassa erilaisia virtausmittareita sekä niiden toimintaperiaatteita. Tämän lisäksi tein virtausmittauksia kahdella eri mittarilla sähköinsinööriopiskelija Jouko Saarivirran ...
 • KAUKOLÄMPÖPUTKISTON VUOTOJEN PAIKANTAMINEN LÄMPÖKAMERAKUVAUKSELLA 

  Siltala, Kimi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota kaukolämpöyhtiöille kuvausmateriaalia, mielipiteitä ja käyttökokemuksia lämpökameran käytöstä kaukolämpövuotojen paikantamisessa. Kävin läpi kaukolämmityksen tilannetta Suomessa ...
 • Biohiili ja valkoinen pelletti : Biohiilen tulevaisuuden näkymät 

  Häkkinen, Mika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää, mitä jalostetulla biohiilellä tarkoitetaan ja tutkia niiden valmistus- ja ominaisuuseroja. Valkoinen pelletti otettiin mukaan vertailuun, koska se on jo vakiinnut-tanut oman ...
 • PUULÄMMITTEISEN KIUKAAN CE-MERKINTÄ 

  Koski, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli selvittää, miten mikroyritys voi saattaa uuden puulämmitteisen kiukaan markkinoille ja saada siihen CE-merkintä. Opinnäytetyö tehtiin Vuolux Oy:lle ja se liittyi uuden puu-lämmitteisen kiukaan ...
 • PROSESSITEOLLISUUDEN SÄHKÖSAATON KEHITTÄMINEN : Sähkösaaton Planray-ohjausjärjestelmän yhdistäminen ABB800xA-automaatiojärjestelmään 

  Behluli, Eko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektin tavoitteena oli saada Freeport Cobalt Oy:n sähkösaattojen tilatiedot Planray ProcessManager- ohjelmasta ABB800xA-automaatiojärjestelmään. Operaattorit eivät ole voineet seurata sähkösaatettu- jen putkilinjojen ...
 • TARJOUSLASKENNASTA URAKKASOPIMUKSEEN 

  Hiltunen ASAS13Y, Harri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tehtäviä tarjouslaskennasta urakkasopimukseen, sekä siihen liittyviä toimenpiteitä. Tarjouspyynnön saapuessa aloitetaan tarjouspyynnön arvioimisella, josta jatketaan kustannuksien määrittelyyn ...
 • Päästömittaus Gasmet FTIR kassuanalysaattorilla : Laitteen käyttöönotto 

  Nikula, Miia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ on tehty Kokkolan Eurofins Scientific Finland Oy yksikölle ja se käsitteli Gasmetin FTIR kaasuanalysaattorin käyttöönottoa ja päästömittausta. Työn teoreettisessa osassa käytiin läpi lyhyesti IR spektrometriaan ...
 • PIENJÄNNITEVIAN KORJAUSPROSESSI : Analysointi ja kehtittäminen 

  Schroderus ASAS13Y, Pertti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  The thesis studies Loiste Sähköverkko Oy low-voltage fault repair process, fault reporting of its repair. I will prepare a description of the current state of my work, analyzing the low-voltage fault-repair process. Finally, ...

Näytä lisää