Uusimmat viitteet

 • Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus- ja kannattavuusselvitys 

  Klapuri, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen aurinkosähköjärjestelmä olisi sopivin Kälviällä sijaitsevaan hevostalliin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin aurinkoenergiaan ja sen mahdollisuuksiin ...
 • Mittaustiedon monipuolistaminen Modbus-väylällä 

  Hihnala, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Modbus-kommunikointiprokolla ja mitä sen käytöllä voidaan saavuttaa. Modbus-kommunikointi pohjautuu master–slave-kommunikointiin. Kommunikointi tapahtuu Modbus-viesteillä, jotka ...
 • Google Play -pelipalveluiden lisääminen Android-mobiilipeliin 

  Korpela, Roope (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli Google Play -pelipalveluiden ominaisuuksien implementointia Android-alustan mobiilipeliin. Google Play tarjoaa mahdollisuuden kirjautumiseen Google-tilillä, pelin etene-misen tallentamiseen ...
 • React Native -mobiilisovellus 

  Asplund, Tony (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokemusta mobiilikehityksestä, React Nativesta ja siihen liittyvistä teknologioista. Päämääränä oli luoda toimiva kokonaisuus, johon kuuluu React Native -mobiilisovellus, ...
 • WordPress-sivuston luominen asiakkaalle : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Karhula, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päiväkirjaopinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisena raporttina, jossa kuvataan verkkosivun luomista asiakkaalle WordPress-ohjelmistoa hyödyntäen. Opinnäytetyö toteutettiin päiväkirjamuotoisena yhdentoista seuranta viikon ...
 • Immersiivinen 3D-äänipeli 

  Laitala, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli luoda immersiivinen 3D-äänipeli. MyTrueSound Oy -yritys oli saanut toimeksiannon Näkövammaistenliitto ry:ltä, jota kautta se tuli tietooni. Tavoitteena oli luoda demo yrityksen käyttöön sekä ...
 • Paistovahti 

  Kannisto, Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuudessa käytettävien logiikoiden avulla pyritään saamaan prosessit toimimaan automaattisesti ja parannettua prosessin valvontaa. Logiikalla kerätään tietoa antureilta ja ohjataan käskyjä lähdöillä eteenpäin. Tässä ...
 • Radio-ohjattava ruohonleikkuri : Työnnettävän akkukäyttöisen ruohonleikkurin muuntaminen radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi 

  Tienvieri, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muuntaa työnnettävä akkukäyttöinen ruohonleikkuri radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi. Opinnäytetyön lopputuloksena tuli valmis prototyyppi yksityiskäyttöön ja, se on suunnattu ison ja ...
 • ÄLYKÄS VEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ : Prototyypin ohjausjärjestelmän kehitys 

  Kupari, Roger (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kokkolalainen yritys Double M Properties Ab. Opinnäytetyön aihe jakautui kahteen osa-alueeseen: suolanpoistolaitteen prototyypin sähköistämis- ja ohjausratkaisuun. Työn pääasiallinen ...
 • Vireystila ja sen mittaaminen 

  Leiniö, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vireystilan mittaamista ja vireystilaan vaikuttavia fysiologisia tekijöitä. Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Biline-hankkeen kanssa, joka toimi myös työn toi-meksiantajana. ...
 • Hammashoitokoneen elinkaaritekijät : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Harhio, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan erikoisammattimiehen työtehtäviä ja oppimisprosessia kymmenen viikon ajalta. Tarkastelussa paneudutaan pääasiassa suun terveydenhuollon laitteisiin. Työssä kuvataan ...
 • Web-ohjelmointi : Web-ohjelmointipolku kesäharjoittelijoille 

  Passoja, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni pidin kesäkurssia web-ohjelmoinnista opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet alaan kuuluvaa kesätyötä. Tavoitteeni oli opettaa kaikki vaiheet, joita ohjelmoija tarvitsee verkkosivujen luontiin, ja ...
 • Perehdytysprosessin digitalisointi web-sovelluksen avulla 

  Koskinen, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli digitalisoida ja automatisoida perehdytysprosessia tilaajayrityksessä. Perehdytysprosessin tueksi toteutettiin web-sovellus käyttöliittymineen ja sovelluslogiikoineen. Sovelluksen tarkoitus oli ...
 • Käyttöoikeuspolitiikan uudelleensuunnittelu : Organisaationlaajuisten postituslistojen toiminnan suunnittelu ja toteutus 

  Koivuranta, Marko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä oli työnantajan asiakasyrityksessä käytössä olevan käyttöoikeuspolitiikan uudelleensuunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli luoda toimiva, looginen ja automatisoitu politiikka yrityksen sähköposti-, ja ...
 • Programmering samt ibruktagning av Helvar Digidim Router System 

  Byggmästar, David (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dagens fastigheter vill man bygga så energisnålt som det bara är möjligt, inte bara byggnadstekniskt sett utan också all teknik bör vara planerad så att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Belysningssystemen i en ...

Näytä lisää