Uusimmat viitteet

 • Radio-ohjattava ruohonleikkuri : Työnnettävän akkukäyttöisen ruohonleikkurin muuntaminen radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi 

  Tienvieri, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muuntaa työnnettävä akkukäyttöinen ruohonleikkuri radio-ohjattavaksi ruohonleikkuriksi. Opinnäytetyön lopputuloksena tuli valmis prototyyppi yksityiskäyttöön ja, se on suunnattu ison ja ...
 • ÄLYKÄS VEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄ : Prototyypin ohjausjärjestelmän kehitys 

  Kupari, Roger (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kokkolalainen yritys Double M Properties Ab. Opinnäytetyön aihe jakautui kahteen osa-alueeseen: suolanpoistolaitteen prototyypin sähköistämis- ja ohjausratkaisuun. Työn pääasiallinen ...
 • Vireystila ja sen mittaaminen 

  Leiniö, Laura (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vireystilan mittaamista ja vireystilaan vaikuttavia fysiologisia tekijöitä. Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Biline-hankkeen kanssa, joka toimi myös työn toi-meksiantajana. ...
 • Hammashoitokoneen elinkaaritekijät : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

  Harhio, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan erikoisammattimiehen työtehtäviä ja oppimisprosessia kymmenen viikon ajalta. Tarkastelussa paneudutaan pääasiassa suun terveydenhuollon laitteisiin. Työssä kuvataan ...
 • Web-ohjelmointi : Web-ohjelmointipolku kesäharjoittelijoille 

  Passoja, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni pidin kesäkurssia web-ohjelmoinnista opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet alaan kuuluvaa kesätyötä. Tavoitteeni oli opettaa kaikki vaiheet, joita ohjelmoija tarvitsee verkkosivujen luontiin, ja ...
 • Perehdytysprosessin digitalisointi web-sovelluksen avulla 

  Koskinen, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli digitalisoida ja automatisoida perehdytysprosessia tilaajayrityksessä. Perehdytysprosessin tueksi toteutettiin web-sovellus käyttöliittymineen ja sovelluslogiikoineen. Sovelluksen tarkoitus oli ...
 • Käyttöoikeuspolitiikan uudelleensuunnittelu : Organisaationlaajuisten postituslistojen toiminnan suunnittelu ja toteutus 

  Koivuranta, Marko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä oli työnantajan asiakasyrityksessä käytössä olevan käyttöoikeuspolitiikan uudelleensuunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli luoda toimiva, looginen ja automatisoitu politiikka yrityksen sähköposti-, ja ...
 • Programmering samt ibruktagning av Helvar Digidim Router System 

  Byggmästar, David (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Dagens fastigheter vill man bygga så energisnålt som det bara är möjligt, inte bara byggnadstekniskt sett utan också all teknik bör vara planerad så att energikostnaderna hålls på en låg nivå. Belysningssystemen i en ...
 • KUKA mxAutomation-rajapinta : Robotin ohjaus Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla 

  Kämäräinen, Iiro (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua KUKA.PLC mxAutomation -rajapintaan ja toteuttaa sitä hyödyntävä sovellusesimerkki Siemensin S7-1500 -sarjan logiikalla. Rajapinta mahdollistaa KUKA:n robotin ohjauksen ulkoisen ...
 • ABB:N PROSESSINOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO BOLIDEN KOKKOLAN ELEKTROLYYSIOSASTOLLA 

  Wikström, Frej (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia oppaana ja kuvailla sitä, millaisia eri työvaiheita sisältyy uuden prosessinohjausjärjestelmän käyttöönottoon Boliden Kokkolan elektrolyysiosastolla. Tarkoituksena oli, että opinnäytetyössä ...
 • Liiketoimintatieto 

  Ågren, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia liiketoimintatietoa ja sen eri aihealueita. Työ keskit-tyi eritoten tietovarastoinnin ja tiedonlouhinnan soveltamiseen liiketoimintaa tukevana toi-mintona. Työn teoriaosuus ...
 • 3D-NÄKYMÄN OHJELMOINTI OPENGL 4.5 -OHJELMOINTIRAJAPINNALLA 

  Hevosmaa, Tuukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutki OpenGL 4.5 -ohjelmointirajapinnan toimintoja, joiden perusteella tuotettiin ja esiteltiin niitä havainnollistava tietokonesovellus. Työ oli omavalintainen ja sen tavoitteena oli kasvattaa kirjoittajan ...
 • TIETOKANNAN SUUNNITTELU HARJOITTELUNOHJAUSHANKKEESEEN 

  Valkama, Jimmy (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli mallintaa tietokanta harjoittelunohjauksen tarpeisiin. Toimeksianto tuli Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimalta hankkeelta Ydinosaajat. Opinnäytetyön teoriaosa alkoi tietokantojen peruskäsitteillä, ...
 • KOULURAKENNUKSEN VALVOMOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

  Mäkelä , Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda uusi valvomojärjestelmä Raumankarin koululle, jossa on uudistettu grafiikkakuvat valvomossa ja ohjelma koodi. Työvaiheessa luon valvomokuvat ja ohjelmakoodia ilmanvaihtokoneille, ...
 • ANDROID-SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN : RSS-lukija 

  Isohanni, Jeremias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Android-sovellus, jonka tarkoituksena on hakea päivityksiä Kokkolan kaupungin tarjoamista kokouksista ja kokousasioista. Android on Googlen julkaisema käyttöjärjestelmä mobiililaitteille. ...

Näytä lisää