Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintatieto 

  Ågren, Jan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia liiketoimintatietoa ja sen eri aihealueita. Työ keskit-tyi eritoten tietovarastoinnin ja tiedonlouhinnan soveltamiseen liiketoimintaa tukevana toi-mintona. Työn teoriaosuus ...
 • 3D-NÄKYMÄN OHJELMOINTI OPENGL 4.5 -OHJELMOINTIRAJAPINNALLA 

  Hevosmaa, Tuukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutki OpenGL 4.5 -ohjelmointirajapinnan toimintoja, joiden perusteella tuotettiin ja esiteltiin niitä havainnollistava tietokonesovellus. Työ oli omavalintainen ja sen tavoitteena oli kasvattaa kirjoittajan ...
 • TIETOKANNAN SUUNNITTELU HARJOITTELUNOHJAUSHANKKEESEEN 

  Valkama, Jimmy (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli mallintaa tietokanta harjoittelunohjauksen tarpeisiin. Toimeksianto tuli Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimalta hankkeelta Ydinosaajat. Opinnäytetyön teoriaosa alkoi tietokantojen peruskäsitteillä, ...
 • KOULURAKENNUKSEN VALVOMOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 

  Mäkelä , Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda uusi valvomojärjestelmä Raumankarin koululle, jossa on uudistettu grafiikkakuvat valvomossa ja ohjelma koodi. Työvaiheessa luon valvomokuvat ja ohjelmakoodia ilmanvaihtokoneille, ...
 • ANDROID-SOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN : RSS-lukija 

  Isohanni, Jeremias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Android-sovellus, jonka tarkoituksena on hakea päivityksiä Kokkolan kaupungin tarjoamista kokouksista ja kokousasioista. Android on Googlen julkaisema käyttöjärjestelmä mobiililaitteille. ...
 • RASPBERRY PI -POHJAINEN INFONÄYTTÖ 

  Lindstedt, Arto (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raspberry Pi on tehokas ja vähän virtaa syövä minitietokone, jonka on kehittänyt englantilainen Raspberry Pi Foundation. Laite on suunniteltu alunperin opetuskäyttöön opettamaan ja innostamaan nuoria ohjelmointiin ja ...
 • HART-LAITTEET ABB 800XA -JÄRJESTELMÄSSÄ 

  Aulosvuo, Janne (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin HART-kommunikointia ABB 800xA-järjestelmässä. Tavoitteena oli löytää Boliden Kokkolan instrumentti- ja sähkökunnossapidolle käyttökelpoisia työkaluja kenttälaitteiden kunnossapitoa ja diagnostiikkaa ...
 • Materiaalitietokannan kehittäminen : Kirjanpitoa yrityksen kokoonpano-osaston materiaaleista 

  Wallin, Pasi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään yrityksen kokoonpano-osastoon, tavoitteena varastokirjanpidon selvittäminen ja ohjeistaminen, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tuominen esille ja niiden vertailu sekä ideoida ja toteuttaa ...
 • VIRTUALISOINTIA HYÖDYNTÄVÄ LINUX-POHJAINEN CNA-LABORATORIOYMPÄRISTÖ 

  Isohanni, Olli; Kellosalo, Jere (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena on toteuttaa virtualisointia hyödyntävä Linux-pohjainen CNA-laboratorioympäristö, jossa opettajalla on etäyhteys mahdollisuus oppilaiden virtuaalikoneisiin ja niihin kytkettyihin CNA-laitteisiin. Työssä ...
 • ANDROID-SOVELLUKSEN JA PALVELINRAJAPINNAN TOTEUTUS 

  Harju, Toni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Valtacon Oy, joka on Kolpissa sijaitseva IT-yritys. Työn tar-koituksena oli kehittää Android–sovelluksen prototyyppi, jolla on mahdollista demonstroida yrityksen tuotteen toimivuus tuleville ...
 • Linux-palvelin : CentOS-palvelimen asentaminen 

  Kleemola, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on valita sopiva palvelinkäyttöjärjestelmä Oy Valtacon Ab -yritykselle. Käyttöjärjestelmäksi valittiin CentOS, koska se on ilmainen ja se tukee kaikkia tarvittavia sovelluksia. Palvelimelle ...
 • MAGIC: THE GATHERING APUSOVELLUS ANDROIDILLE 

  Isopahkala, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönä oli omavalintainen android-sovellus Magic: The Gathering –korttipelille. Tavoitteena oli toteuttaa akkuystävällinen apusovellus kyseistä peliä pelaaville käyttäen android studiota. Työssä tutustutaan javaan, ...
 • ANDROID MOBIILIPELIN KEHITYS 

  Kerola, Tommi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä kehitettiin Crash Copter -niminen mobiilipeli Android-järjestelmälle, johon lisättiin AdMob-mainoksia. Lopulta peli julkaistiin Google Play -palvelussa, josta kuka tahansa voi sen ladata ilmaiseksi omaan ...
 • FREEPORT COBALTIN INSTRUMENTOINNIN OHJEET : Asennukseen ja kunnossapitoon 

  From, Pauli-Petteri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksen oli parantaa Kokkolan Freeport Cobaltin vanhoja asennus- ja suunnitteluohjeita, sekä luoda uusia ohjeita sellaisille laitteille, joita varten ei vielä ohjeita ollut. Ohjeita kirjoitettiin kohderyhmän ...
 • LINUX-VERKKOKURSSI OPISKELIJANÄKÖKULMASTA 

  Lintula, Jouni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli perehtyä Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opetuksessa Linux Essentials -opintojaksolla käytettävään NDG Linux Essentials -verkkokurssiin, suorittaa se ja arvioida sitä opiskelijanäkökulmasta. ...

Näytä lisää