Uusimmat viitteet

 • TAPITUSHITSAUSKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO : Ab A. Häggblom Oy 

  Potinoja, Miika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kokkolalainen Ab A. Häggblom Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada yrityksen investoima kaaritapitushitsauslaitteisto käyttöön tuotannossa, sekä lisätä yrityksen tietoa prosessin ...
 • Alumiinisen takakehän 3D-suunnittelu 

  Muuraiskangas, Jukka; Sundfors, Anders (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö on tehty Kokkolan Limetec Oy:lle. Insinöörityön tavoite oli suunnitella kuusi alumiinista valmistettavaa takakehää SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistolla, sekä selvittää alumiinista sekä ruostumattomasta ...
 • Robottitarraimien suunnittelu 

  Salonen, Pontus (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin RobotiON Oy:lle. Opinnäytetyössä tehtävänäni oli suunnitella robottisoluun 5 erilaista tarrainta. Työn alussa sain tiedon tarraintyypeistä, jotka tulevat suunniteltavaan robottisoluun. Työssä ...
 • Nostoapuvälineen suunnittelu 

  Ekola, Jukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli muoviteollisuudessa käytettävän nostoapuvälineen suunnittelu. Nostoapuvälineellä on tarkoitus nostaa muovitehtaassa käytetty tela pois telakoneistosta huoltoa varten. Suunnittelu koostui ...
 • Lauhdekeräilysäiliön pumppauksen modernisointi 

  Isomaa, Aleksi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarjosi Kokkolan Energia Oy, joka on Kokkolassa toimiva sähköä ja kaukolämpöä tuottava energiayhtiö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa lauhdepumppausta kuumalauhteiden keräilysäiliöön. Työn ...
 • Kemikaalilainsäädännön vaatimusten täyttyminen pysyvien liitosten valmistuksessa ja dokumentoinnissa : Boliden Kokkola 

  Raudasoja, Minttu-Maaria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Boliden Kokkolan kunnossapito-osasto. Opinnäytetyö käsittelee kemikaalilainsäädännön vaatimuksia putkistojen pysyvien liitosten valmistuksessa ja dokumentoinnissa. Työssä esitellään myös ...
 • NDT-tarkastuslaitoksen testauslaboratorion tarkastusohjeet hitsaus-ja menetelmäkokeille 

  Vihtari, Mikko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Nämä ohjeet on tehty ensisijaisesti Nondest Oy:lle hitsaus- ja menetelmäkokeiden tarkastamiseen. Kokeiden tarkastamiseen tarvitaan useita eri standardeja, joiden ohjeistuksen mukaan kokeet tarkastetaan ja luokitellaan. ...
 • ISO 9001 -LAATUKÄSIKIRJA NONDEST OY:LLE 

  Räisänen, Jari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ISO 9001: 2008:n mukainen laatukäsikirja hitsauksen laadunvalvonta- alalla toimivalle yritykselle. Laatukäsikirjan laatimisen tarkoituksena oli parantaa yrityksen luotettavuutta, kykyä ...
 • VARASTON KEHITTÄMINEN : Varastoinnin kriteerien määrittely 

  Pellinen, Teemu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Boliden Kokkola Oy:n kunnossapidon varaston kehittäminen. Varsinaisena tavoitteena oli kehittää menetelmä varastoitavien ja ei-varastoitavien varastonimikkeiden valintaan. Valintakriteereinä ...
 • Varaston layout-suunnitelma ja kehittäminen 

  Hietapakka, Joonas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on valmistettu Boliden Kokkola Oy:n käyttöön. Työn tavoitteena oli varaston varastopaikkoja osoittavan layout piirustuksen uusiminen sekä varastointitoiminnan kehittäminen. Työssä keskityttiin Boliden ...
 • Aineenkoetuskoneen kehittäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön 

  Lassila, Mika (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin Centria-ammattikorkeakoulun konelaboratoriossa käytössä olevaan aineenkoetuskoneeseen ja sen käyttöön. Työssä käytiin lyhyesti läpi eri tyyliset aineenkoetuskoneet ja perehdyttiin tarkasti ...
 • Laatukäsikirjan päivitys 

  Korin, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää laatukäsikirja Oy Scanhall Ab:lle. Työssä kerrotaan laadun syntymisestä, sen kehityksestä nykypäivään sekä mahdollisista muutoksista tulevaisuudessa. Tämän lisäksi kerrotaan ...
 • Hoitotasojen suunnitteluautomaatti 

  Kivelä, Joona (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa hoitotasojen suunnitteluautomaatti Merius Oy:lle. Merius Oy tuottaa suunnittelu- ja projektinhallinta palveluita teollisuudelle. Suunnitteluautomaatin tarkoitus ...
 • Tulvapumppaamon saneeraussuunnittelu 

  Jyrkkä, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Etelä-Pohjanmaan ELY:lle Kyrönjoen tulvapumppaamojen saneerauksien suunnittelussa tarvittavia mitoitukseen, ominaisuuksiin ja valintaan liittyviä asioita. Työssä tarkasteltiin keskisuuria ...
 • Putkipostin nykytilan arviointi 

  Taka-Eilola, Matti (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Boliden Kokkola Oy:n putkipostilinjan nykytilaa ja sen tulevaisuuden tilaa. Putkipostilla kuljetetaan suurin osa näytteistä eri osastoilta laboratorioon. Putkipostin toimintavarmuus ...

Näytä lisää