Uusimmat viitteet

 • Putkiston riskiperusteinen tarkastus 

  Nurminen, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on riskiperusteinen putkistotarkastus sekä kyseisen menetelmän hyödyntäminen putkistotarkastusten laajuuden suunnittelussa ja optimoinnissa. Työn toimeksiantajana toimi Neste Oyj ja työ toteutettiin ...
 • Pantaliitoksen laadun varmistaminen 

  Myllymäki , Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neste Porvoon tuotantolinja 4 sisältää noin 3300 kpl avattavia Grayloc-pantaliitoksia. Liitokset sijait-sevat putkistoissa ja painelaitteissa. Iso osa pantaliitoksista luetaan kriittisiksi. Kriittisyys velvoittaa, että ...
 • SO2-KAASUN KÄSITTELY JA ILMAPÄÄSTÖMITTAUSTEN VAATIMUSTENMUKAISUUS : Boliden Kokkola rikkihappotehdas 

  Heikura, Olli-Pekka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Boliden Kokkola Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä kiinteiden ja muiden epäorgaanisten peruskemikaalien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa BAT-vertailuasiakirjassa ...
 • Litiumin vaahdotus Rokanol L3A:lla ja Berol 050:lla 

  Kiviniemi, Tiia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe saatiin Keliber Oy:ltä, ja työn kokeellinen osio tehtiin Centria-ammattikorkeakoulussa ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin kahta eri vaahdotuskemikaalia, joiden ...
 • Raekokojakauman muutokset hydrosykloneilla 

  Simonen, Osmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Centria-ammattikorkeakoululle, ja työn toimeksiantaja oli Yara Suomi Oy Siilinjärvi. Siilinjärven kaivoksella louhitaan ja rikastetaan apatiittimalmia Särkijärven ja Saarisen louhoksista. ...
 • PAPERIN NELIÖMASSAMITTAUS : Paper Labin mittaustarkkuuden parantaminen 

  Sauhke, Sonja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi BillerudKorsnäs Oy:n Pietarsaaren paperitehdas. Yritys on yksi maailman suurimpia pakkausmateriaalien, sellun ja erilaisten pakkausratkaisujen valmistajia. Tuotteiden tasainen ja korkea ...
 • Magneettierotus 

  Saarinen, Saska (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia magneettierotuksen sopivuutta sivukivelle kaivosalan prosessissa. Toimeksiantajan kanssa tehdyn salassapitosopimuksen takia opinnäytetyö sisältää vain kirjallisuustutkielman ...
 • LEVÄPOHJAISET KOLMANNEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTOAINEET 

  Wang, Huaying (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena tutustua kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin, joita saadaan mak- rolevistä ja mikrolevistä. Tässä työssä esitellään makrolevän ja mikrolevän ominaisuuksia, kasvatus- menetelmiä ja ...
 • JÄTEVEDENPUHDISTAMON KEMIKAALIEN OPTIMOINTI 

  Mayorga Delgado , Pau (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mistä syystä Kokkolan jätevedenpuhdistamon lähtevässä vedessä fosforiyhdisteet ovat ylärajalla ja optimoida käytetyt kemikaalit sekä syöttöpisteet tarvittaessa. Toisessa osassa ...
 • JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSMUUTOKSET 

  Pikkarainen, Johan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon kuormitusvaihteluita vuodenaikojen ja vuorokausien mukaan sekä miten kuormitukset vaikuttavat jäteveden puhdistukseen ilmastusaltaissa, selkeyttimillä ...
 • LAADUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN PIENPANIMOLLA 

  Vatanen, Satu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Iso-Kallan panimo. Yrityksenä Iso-Kallan panimo on melko uusi, jonka takia heillä ei ole vielä vakiintuneita laadunvalvonta menetelmiä. Aikaisemmin he ovat lähettäneet näytteitään ...
 • KEHON MUUTTUMINEN OPTIMOIDUN RAVINNON JA TREENIÄRSYKKEEN AVULLA 

  Palosaari NKTS12K, Tuomas (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä tutkimuksella pyrittiin tutkimaan kehon muuttumista optimoidun ravinnon ja treeniärsykkeen avulla. Tarkoituksena oli myös tarkastella eri ravintoaineiden vaikutuksia ihmiskehoon ja selvittää niiden kemiallisia ...
 • Kvartsin ja maasälvän erotus vaahdottamalla : Kvartsin ja maasälvän vaahdotusten kertaus ja vaahdotusreagenssien optimointi 

  Mäntylä, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on jatkoa Henri Tikkakosken opinnäytetyölle, jossa etsittiin kokeellisesti toimivia kokoojakemikaaleja Keliber Oy:n kvartsi-maasälvän vaahdotukseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli testata kolmea ...
 • KROMIITIN PUHTAAKSIJAUHATUSASTEET KEMIN KAIVOKSEN TANKOMYLLYILLÄ ERI KIERROSNOPEUKSILLA JA TÄYTTÖASTEILLA 

  Kostamo , Annaleena (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kromiitin puhtaaksijauhatusastetta, Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen tankomyllyillä. Tankomyllyjen täyttöasteen ja kierrosnopeuksien muutoksien vaikutusta kromiitin puhtaaksijauhatusasteeseen ...
 • Baryyttivaahdotuksen kemia 

  Järvinen, Joni (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää sopiva kokoojareagenssi baryytin vaahdottamiseksi Pyhäsalmen kaivoksen rikastamon rikkipiirin jätteestä. Kokoojareagensseja tiedusteltiin useilta eri kemikaalitoimittajilta. Työhön ...

Näytä lisää