Uusimmat viitteet

 • Baryytin vaahdotus Pyhäsalmen kaivoksen prosessijätteestä 

  Ferhatovic, Haris; Ferhatovic, Azra (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pyhäsalmen kaivoksen jätealtaissa olevasta rikastushiekasta haluttiin rikastaa eli vaahdottaa bariumsulfaattia eli baryyttia. Rikastusta oli tutkittu jo kauan ja se osoittautui kannattavaksi. Opinnäytetyö erosi aiemmista ...
 • Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden sijoittuminen työelämään 

  Latomaa, Milla (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Centria-ammattikorkeakoulusta, kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyyttä. Eritoten tarkoituksena oli selvittää, minne he ovat sijoittuneet valmistuttuaan. Lisäksi selvitettiin ...
 • Metalli-ilmapäästömittaukset prosessiteollisuudessa 

  Karhukorpi, Tomi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Freeport Cobalt Oy. Työn tavoitteena oli perehtyä ilmapäästömittausten suorittamiseen sekä niihin liittyviin standardeihin, lainsäädäntöön ja lupa-asioihin. Työn avulla saatiin ...
 • VAARALLISTEN ENERGIOIDEN HALLINTA JA EROTTAMINEN 

  Alatalo, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa ja kehittää Freeport Cobalt Oy:n laitekohtaista erotuskorttia. Tämän lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana etsittiin kohteita ja työmenetelmiä, joilla yrityksen työturvallisuutta ...
 • KÄYMISKELPOISTA SOKERIA HYÖTYJÄTTEISTÄ 

  Aspegren, Ville (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sahanpurun sekä perunankuorimassan hyödyntämistä käymiskelpoisen sokerin tuotannossa. Kumpaakin hyötyjätettä yhdistävät niiden roolit tuotantoprosessissa, sillä molemmat voidaan mieltää ...
 • Putkiston riskiperusteinen tarkastus 

  Nurminen, Maria (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on riskiperusteinen putkistotarkastus sekä kyseisen menetelmän hyödyntäminen putkistotarkastusten laajuuden suunnittelussa ja optimoinnissa. Työn toimeksiantajana toimi Neste Oyj ja työ toteutettiin ...
 • Pantaliitoksen laadun varmistaminen 

  Myllymäki , Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neste Porvoon tuotantolinja 4 sisältää noin 3300 kpl avattavia Grayloc-pantaliitoksia. Liitokset sijait-sevat putkistoissa ja painelaitteissa. Iso osa pantaliitoksista luetaan kriittisiksi. Kriittisyys velvoittaa, että ...
 • SO2-KAASUN KÄSITTELY JA ILMAPÄÄSTÖMITTAUSTEN VAATIMUSTENMUKAISUUS : Boliden Kokkola rikkihappotehdas 

  Heikura, Olli-Pekka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Boliden Kokkola Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä kiinteiden ja muiden epäorgaanisten peruskemikaalien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevassa BAT-vertailuasiakirjassa ...
 • Litiumin vaahdotus Rokanol L3A:lla ja Berol 050:lla 

  Kiviniemi, Tiia (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe saatiin Keliber Oy:ltä, ja työn kokeellinen osio tehtiin Centria-ammattikorkeakoulussa ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin kahta eri vaahdotuskemikaalia, joiden ...
 • Raekokojakauman muutokset hydrosykloneilla 

  Simonen, Osmo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Centria-ammattikorkeakoululle, ja työn toimeksiantaja oli Yara Suomi Oy Siilinjärvi. Siilinjärven kaivoksella louhitaan ja rikastetaan apatiittimalmia Särkijärven ja Saarisen louhoksista. ...
 • PAPERIN NELIÖMASSAMITTAUS : Paper Labin mittaustarkkuuden parantaminen 

  Sauhke, Sonja (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi BillerudKorsnäs Oy:n Pietarsaaren paperitehdas. Yritys on yksi maailman suurimpia pakkausmateriaalien, sellun ja erilaisten pakkausratkaisujen valmistajia. Tuotteiden tasainen ja korkea ...
 • Magneettierotus 

  Saarinen, Saska (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia magneettierotuksen sopivuutta sivukivelle kaivosalan prosessissa. Toimeksiantajan kanssa tehdyn salassapitosopimuksen takia opinnäytetyö sisältää vain kirjallisuustutkielman ...
 • LEVÄPOHJAISET KOLMANNEN SUKUPOLVEN BIOPOLTTOAINEET 

  Wang, Huaying (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena tutustua kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin, joita saadaan mak- rolevistä ja mikrolevistä. Tässä työssä esitellään makrolevän ja mikrolevän ominaisuuksia, kasvatus- menetelmiä ja ...
 • JÄTEVEDENPUHDISTAMON KEMIKAALIEN OPTIMOINTI 

  Mayorga Delgado , Pau (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mistä syystä Kokkolan jätevedenpuhdistamon lähtevässä vedessä fosforiyhdisteet ovat ylärajalla ja optimoida käytetyt kemikaalit sekä syöttöpisteet tarvittaessa. Toisessa osassa ...
 • JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSMUUTOKSET 

  Pikkarainen, Johan (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon kuormitusvaihteluita vuodenaikojen ja vuorokausien mukaan sekä miten kuormitukset vaikuttavat jäteveden puhdistukseen ilmastusaltaissa, selkeyttimillä ...

Näytä lisää