Uusimmat viitteet

 • TRO, HOPP OCH KÄRLEK : Jakobstad som turistort 

  Lindfors, Ingela (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Examensarbetet behandlar Jakobstad som turistort. Målet med arbetet var att skapa en överblick över turismen idag samt att kartlägga styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten. Referensramen består av teori om ...
 • FORCE MAJEURE INOM TURISMEN : Case: Askmolnet på Island 

  Svartsjö, Tanja (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Syftet och målsättningen med detta examensarbete var att i form av en fallstudie (case study) illustrera askmolnshändelsen ur flygtransportens synvinkel. Askmolnet som uppstod p.g.a. vulkanutbrottet som inträffade våren ...
 • ADJUNDILAK! : Utvecklingsmöjligheter vid det arktiska museet Nanoq 

  Stenvall, Alexandra (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Syftet med detta examensarbete var att kartlägga utvecklingsmöjligheter vid det arktiska museet Nanoq i Jakobstad. Utgående från en kundnöjdhetsundersökning skapades en utvecklingsplan för Nanoqs marknadsföring och verksamhet. ...
 • SMAKA PÅ FINLAND! : Artikelserie baserad på utvecklingsmöjligheter inom kulinarisk turism 

  Kurula, Sandra (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad kulinarisk turism är. Turismbranschen delas nuförtiden alltmer in i nischer, varav kulinarisk turism är såväl en växande nisch som en växande trend. Med detta i åtanke ...
 • POLKUJA PITKIN KONIN KYYDISSÄ : Hevosmatkailutuotepaketti aloitteleville hevosharrastajille 

  Latvala, Johanna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Polkuja pitkin konin kyydissä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin Rautalammin Ratsupalvelut Oy:n toimeksiannosta. Rautalammin Ratsupalvelut Oy toimii Rautalammin Ratsastuskeskuksen tiloissa omana yrityksenä ...
 • VAMOS AO BRASIL! : En guide för backpackers i Brasilien 

  Wallenstjerna, Hanna (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
  Backpacking handlar om att resa till områden i ett land vilka inte varje turist besöker, att stanna där längre än vad som är vanligt och att ha sin packning i en ryggsäck för att lättast kunna röra sig från ett ställe till ...
 • Ryanair : En studie om lågprisbolagets framgång och utveckling i Europa 

  Stenbacka, Jonas (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
  Syftet med detta examensarbete är att finna de faktorer som lett lågprisflygbolaget Ryanair till framgång och utveckling i den europeiska flygbranschen. Ryanair har på knappt 25 år vuxit från ett regionalt flygbolag till ...