Uusimmat viitteet

 • Säikeistämisen perusteet Javalla 

  Martikainen, Tuomo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Tampereen ammattikorkeakoulun ohjelmistotuotannon linja. Työn tavoitteena oli tuottaa verkkosivuille englanninkielistä itseopiskelumateriaalia ohjelmistotuotannon opiskelijoiden osaamisen ...
 • Käyttöliittymäsuunnittelutyökalu NEJ 

  Lammi, Hilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Acuvitec Oy, joka tuottaa selainpohjaista Acute-potilastietojärjestelmää. Acuten käyttöliittymän kehityksessä on ollut haasteita, jotka liittyvät muun muassa puutteelliseen dokumentointiin ...
 • Mobiilipelien hakusanojen optimointi Google Play Kaupassa : Case study : Grand Gliders 

  Järvenpää, Jesse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Google Play Kaupan hakusanojen optimointimenetelmien tutkimista sekä kyseisten menetelmien käyttämistä Case Studyssä. Opinnäytetyöprosessissa tutkittiin tekijöitä, jotka vaikuttavat pelien hakusanojen ...
 • Monetisaatio ilmaisissa mobiilipeleissä : case study - Roller Crash 

  Kiviaho, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee ilmaisten mobiilipelien monetisaatiota, eli ansaintamallia. Työn tarkoituksena on selvittää mistä ilmaisten mobiilipelien liikevaihto koostuu ja tavoitteena on luoda kehitysehdotuksia Roller Crash ...
 • Grafiikkatyyli mobiilipelissä : case: Roller Crash 

  Korhonen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa toimeksiantaja Pelite Productions Oy:lle omaperäinen grafiikkatyyli ja graafiset resurssit Roller Crash -mobiilipeliin. Tähän vaadittiin perehtymistä visuaaliseen tyyliin ...
 • Game Design Patterns : Utilizing Design Patterns in Game Programming 

  Rautakopra, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  There is more to programming than the mere understanding of syntax. Badly planned and built code is difficult to understand or extend, making it invariably expensive to maintain. That is why it is important to be able to ...
 • JavaScript vuonna 2018 : Osaaminen ajan tasalle 

  Nevanperä, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa sekä yhtenäistää yrityksen JavaScript-osaamista. JavaScript on viime vuosina kehittynyt todella paljon, ja toimeksiantajayrityksessä nähtiin että henkilökunnan kompetenssia tulisi ...
 • GameSparks-palvelun käyttö Roller Crash -pelissä 

  Pulliainen, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan case studyn kautta GameSparks-palvelua ja sen tarjoamia ominaisuuksia Roller Crash -mobiilipelin näkökulmasta. GameSparks on backend-palveluja tarjoava yritys, jota lukuisat eri pelit ...
 • JavaFXLibrary : Robot Framework -kirjasto JavaFX-sovelluksille 

  Saikkonen, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin JavaFX-sovellusten testaukseen soveltuva kirjasto Robot Framework -työkalulle. Tarve kirjastolle syntyi, kun toimeksiantajayritys Eficoden asiakkaan kehittämälle sovellukselle lähdettiin ...
 • Web-komponentin rakentaminen ja sen sisällönhallinta HTML5-sovelluksessa 

  Tossavainen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Basware Oyj. Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja ja tarjoaa myös innovatiivisia verkkolasku- ja lisäarvopalveluita. Opinnäytetyön ...
 • Kolmen Facebook Messenger -botin käytettävyysvertailu : tapaus Haltu 

  Ketola, Viljami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää käytettävyysongelmia kolmen eri rakennusalustan avulla tehdyistä Facebook Messenger -boteista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko rakennusalustalla vaikuttaa ...
 • Peliartistin portfolio : Askel opiskelijasta ammattilaiseksi 

  Ruotsalainen, Katariina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Portfolio on peliartistille tärkeä työkalu työnhaussa ja oman osaamisen esittämisessä, mutta huonosti toteutettuna se voi olla myös suuri kompastuskivi. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, mikä tekee peligraafikon ...
 • Käyttöliittymätestausautomaatio osana sovelluskehitysprosessia 

  Luhtasaari, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Cybercom Finland Oy. Heidän HSY-mittaridata -projektissaan oli noussut esille tarve automatisoida järjestelmätestausta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten käyttöliittymätestausautomaatiota ...
 • Microservice Architecture Suitability for Contemporary Software Development 

  Salminen, Tomy (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of the thesis was to assess how well microservice architecture suits contemporary software development. Assessment is done through both technical and organizational lens’. The purpose was to implement a ...
 • Salasanapalvelun implementointi tuotantoympäristöön 

  Lehmussaari, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin pirkanmaalaiselle ICT-alan yritykselle. Toimeksiantajalla oli tarve asentaa heidän tuotantoympäristöönsä palvelu, jonka avulla käyttäjät voisivat nollata unohtuneen tai vanhentuneen salasanansa ...

Näytä lisää