Uusimmat viitteet

 • Kenttäsuunnittelu ylhäältä kuvattuun hiiviskelypeliin 

  Sokka, Touko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hiiviskelypeleissä keskeinen mekaniikka on toisilta pelihahmoilta piilottelu. Pelin kentät määräävät miten ja missä pelaaja voi pysyä piilossa ja siksi hyvä kenttäsuunnittelu on hiiviskelypeleissä erityisen tärkeää. Tämän ...
 • 3d-pelikehitys aloittelijan näkökulmasta 

  Häyrinen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 3d-pelikehityksen ja -mallintamisen perusteisiin aloittelijan näkökulmasta. Tavoitteeksi asetettiin yksinkertaisen luontotyyppisen 3d-pelimaailman luominen, joka sisältäisi ...
 • Käyttöliittymän elementit pelattavuuden ja immersion välineinä 

  Ketonen, Hermanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kolmannen persoonan pelien käyttöliittymät ja niiden suunnittelun, asettelun ja käytettävyyden vaikutus immersion ja flow-kokemuksen syntymiseen. Työ käsittelee aiheen ympärille muodostuneita ...
 • Digitaalinen kuvanveisto pelimoottoriin 

  Sarkkomaa, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi 3D-mallin työnkulku digitaalisesta veistoksesta pelimoottoriin ja siten määrittää selkeä työnkulku tälle prosessille ja selvittää miten 3D-malleja optimoidaan pelimoottoria ...
 • Tulevaisuuden innovaatiot syntyvät yhdessä : Palaute- ja reklamaatioprosessi osana asiakaskokemuksen johtamista 

  Laine, Hannu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli luoda Elenialle konsernitasolla systemaattinen ja yhtenäinen prosessi palautteiden sekä reklamaatioiden käsittelyyn. Prosessikehityksellä tavoitellaan tehokkaampaa ja tasalaatuisempaa asiakkaan ...
 • HTML5-Retropelinkehitys Construct 2 - sovelluksella 

  Mattila, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä Construct 2 toimivuutta HTML5-retropelien kehityksessä. Opinnäytetyö selvittää HTML5- merkkikielen perusteet pelintekijän näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyö käy läpi erilaisia ...
 • Robotiikka terveydenhuollossa : Katsaus robotiikan käyttöön Suomessa ja maailmalla 

  Harsu, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologia kehittyy koko ajan ja erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltuja robotteja myydään jo tavallisille kuluttajille. Kirurgiarobotit ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia kirurgiaan ja nopeuttaneet toipumisaikaa ...
 • Mobiilisovelluksen toteutus verkkokauppapalveluun : Vilkas Mobile 

  Maliniemi, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa mobiilisovellus toimeksiantajalle, Vilkas Group Oy:lle. Vilkas on vuonna 1995 perustettu kotimainen verkkokaupankäynnin palveluntarjoaja. Mobiilisovellus rakennettiin käyttäen ...
 • Kehittyneet kyberuhat ja niiden valvonta : Microsoft Advanced Threat Analytics 

  Lylyoja, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelykoulutuksen WPK-verkolle, joka on tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ja opettajien ylläpitämä ja kehittämä harjoitus- ja laboratorioverkko. Kirjoittaja ...
 • 3D-sisällön tuottaminen VR-peliin 

  Laurila, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on 3D-grafiikan tuotantoprosessi VR-peliä varten. Prosessin kuvaus käsittää 3D-grafiikan tuottamisen konseptitasolta aina valmiiksi kokonaisuudeksi asti. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli peli- ...
 • 3D-pelimoottorin toteutus : Case: Project Cactus 

  Jokinen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toteutustapana oli yhdistelmä case-henkisestä tapaustutkimuksesta ja kokeellisesta ohjelmistokehityksestä. Työn tilaajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn pelituotannon koulutusohjelma ...
 • Laboratorioverkon tietoturvan kehittäminen 

  Viirto, Milko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Nokia Networksin laboratorioverkon tietoturvaa kryptologisia salausmenetelmiä hyödyntäen, hallita kytkimien ja reitittimien käyttäjien oikeuksia tunnistuspalveluilla sekä ...
 • Terveydenhuollon tietojärjestelmän koulutusmuotojen ja asiakaskunnan koulutustarpeiden kartoittaminen 

  Heinilä, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisten koulutusmuotojen käytettävyyttä. Tämän lisäksi kartoitettiin potilastietojärjestelmää käyttävien asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten kattavaksi he kokevat saamansa ...
 • Tiedonhakulogiikan toteuttaminen selainpohjaiseen sovellukseen : Case: Ei huano -generaattori 

  Ojala, Tuukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteessä dokumentoidaan niitä suunnitteluvaiheita, toimintamalleja ja haasteita, joita ilmeni toteutettaessa tiedonhakulogiikkaa sovellukseen, joka toimii kokonaisuudessaan käyttäjän selaimessa. Sovellus ei hyödynnä ...
 • Liferay-teemaprojektien virtaviivaistaminen 

  Suominen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tarkoituksena on tutkia, millä ohjelmistotuotannon keinoilla voidaan nopeuttaa ja yhdenmukaistaa Liferay 6.2 CE -portaalin teema-pluginien tuottamista asiakasprojekteihin. Teema-pluginit vastaavat portaaliympäristön ...

Näytä lisää