Uusimmat viitteet

 • Tekoälyn toteutus peliprojektissa : tapaus Golden Roll 

  Värälä, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena ovat erilaiset tekoälyt peleissä sekä tekoälyn toteuttaminen yhteen mobiilipeliin. Opinnäytetyö toteutettiin tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinnon osana pelituotannon suuntautumispolulla. Opinnäytetyön ...
 • Hyvä web design: kaunis ja käyttäjäystävällinen : pienyrityksen nettisivuston uudistaminen 

  Kiintonen, Susanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa uudet, visuaalisesti miellyttävät ja käyttäjäystävälliset nettisivut toimeksiantajalle, Kärkiravintolat Oy:lle. Kärkiravintolat Oy on Teiskossa, Kämmenniemessä toimiva ...
 • Reaktiivinen ohjelmointi pelikäytössä 

  Sariola, Atso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa kaupallisen Unity3D-moottoria käyttävän videopelipilotin keskeiset ohjelmointitarpeet reaktiivista ohjelmointia hyödyntäen UniRx-kirjastolla. Pilotti tehtiin Red Stage Entertainment ...
 • Pelien ja pelillistämisen erot 

  Wanamo, Henrik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan pelien ja pelillistämisen yleisimpiä määritelmiä ja verrataan niitä keskenään. Tavoitteena on selvittää näiden kahden käsitteen erot ja osoittaa, että ne eivät ole synonyymejä keskenään. ...
 • Teksturointi Unity-pelimoottorilla toteutetussa kolmannen persoonan PC-pelissä 

  Pauni, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia teksturointia Fragment Production -yrityksen Unity-pelimoottorilla toteutetussa PC-pelissä. Opinnäytetyön projektiosuuden tarkoituksena oli tuottaa ohjelinjojen mukaista, ...
 • Konfiguraatiohallinta hajautetussa järjestelmässä 

  Timonen, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan toimintamallia nykyisten järjestelmien konfiguraatiohallinnassa. Tarkoituksena oli rakentaa toimiva ohjelmistokomponentti, jonka avulla voidaan hallita ...
 • Tilan hallinta React.js-verkkosovelluksessa 

  Tanninen, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tilan hallinta React.js-verkkosovelluksessa. Tarve opinnäytetyölle syntyi tarpeesta löytää parhaita toimintatapoja tilan hallintaan. Työssä sivutaan myös verkkosovelluksia ja tilan hallintaa ...
 • Asiakaskokemuksen mittaamisen järjestelmän kehittäminen 

  Pajala, Jimi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tamperelainen ICT-asiantuntijayritys Triuvare Oy, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia IT-ratkaisuja sekä ratkoo asiakkaidensa IT-ongelmia. Triuvaren päätoimenkuva on tarjota ...
 • Kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönotto kunnassa 

  Kosonen, Annukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa ollaan ottamassa käyttöön kansallista palveluarkkitehtuuria eli valtakunnallista digitaalisten palveluiden infrastruktuuria. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten tämä suomi.fi-palveluinakin tunnettu ...
 • Web-käyttöliittymä ja Robot Framework : automaatiotestien rakentaminen osana tuotekehitystä 

  Hämäläinen, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka automaatiotestien kehittäminen tulisi toteuttaa web-käyttöliittymälle osana tuotekehitystä. Automaatiotestien rakentamiseen käytettiin Robot Framework -kehystä, johon liitettiin ...
 • Esineiden internet ja IoT-alustat 

  Uppa, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua esineiden internetiin, sen peruskäsitteisiin sekä selvittää, kuinka esineiden internetissä toimivia järjestelmiä voidaan teknisesti toteuttaa. Lisäksi selvitettiin markkinoilla ...
 • Verkkokaupan elinkaari : TeacherGaming Store 

  Roomets, Raido (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kehitettiin 5 More Minutes Ltd:n tarpeita vastaava kansainvälinen verkkokauppasovellus. Kehityksessä ei huomioitu ainoastaan verkkokaupan rakentamista vaan se toteutettiin kolmivaiheisesti, jolloin rakentamisen ...
 • Proseduraalinen kyberpunk pelimaailma 

  Reunanen, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Proseduraalinen sisällöntuotanto on, varsinkin indie-peleissä, suosittu tapa luoda enemmän sisältöä vähemmällä vaivalla. Usein haasteeksi nousee sisällön laadunhallinta, sillä käsin tehty on luotettavammin laadukasta. Työssäni ...
 • TAMKin lainakannettavien ylläpidon kehittäminen 

  Rosti, Otto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tampereen ammattikorkeakoulun IT-tuki lainaa kannettavia tietokoneita henkilökunnalle ja opiskelijoille. Lainakoneiden ylläpitämisessä on käytetty Deep Freeze -nimistä järjestelmänpalautustyökalua, joka palauttaa lainalaitteet ...
 • Dokumentinhallinnan kartoitus, suunnittelu ja toteutus pienen yrityksen tarpeisiin 

  Pitkänen, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella pienen yrityksen käyttöön sähköinen dokumentinhallintajärjestelmä, jota yrityksellä ei entuudestaan ollut. Tämän lisäksi dokumentteja tarkasteltiin teoreettisesta näkökulmasta ...

Näytä lisää