• Lupa kehittyä : katsaus vapaan ammattiteatterikentän toiminnasta 

   Urrio, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö luo katsauksen vapaan ammattiteatterikentän toiminnasta Suomessa. Aihe on kummunnut tekijän omista huomioista vapaalla ammattiteatterikentällä toimiessa. Työssä pohditaan vapaan ammattiteatterikentän merkitystä ...
  • Teatteria ilman lihasvoimia! : teatteri-ilmaisun ohjaajana integroiduissa työryhmissä 

   Ivaska, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee taiteellista työskentelyä integroiduissa työryhmissä teatteri-ilmaisun ohjaajana. Integroidulla ryhmällä tarkoitetaan niin sanottua sekaryhmää, jossa on sekä vammaisia että vammattomia ...
  • Kun runoilija ja älykkö paiskaavat kättä : tunteiden käsitteleminen ryhmätyössä 

   Kytösaho, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee erilaisissa ryhmissä, jotka saattavat poiketa toisistaan monella tavalla. Tutkimusongelmana käsittelen sitä, miten ryhmätyössä ihmiset voisi ottaa huomioon kokonaisvaltaisina yksilöinä. ...
  • Jokerin viitassa : pohdintaa teatteri-ilmaisun ohjaajan työnkuvasta 

   Hellman-Eronen, Leila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä teatteri-ilmaisun ohjaajan aikuiskoulutuksen opinnäytetyössä tarkastellaan teatteri-ilmaisun ohjaajan työnkuvaa ja siinä vaadittavia jokerointitaitoja. Jokeroinnilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä brasilialaisen ...
  • Ryhmäkeskeisyys teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä : Kapa! -näytelmän työprosessi 

   Korhonen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössäni tutkin ryhmäkeskeisyyttä teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä. Pohdin opinnäytteessäni ohjaajaideaaliani: Millainen ohjaaja kunnioittaa työryhmässä eri taiteilijoita, on innostava ja motivoiva, ja ...
  • Normaalipoikkeustila : teatterilähtöiset menetelmät organisaation kehittämisessä 

   Toikkanen, Pirre (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössäni tutkin, miten ajatella ja muuttaa organisaation todellisuutta teatteriksi ja miten välittää havainnot todellisuudesta teatterilähtöisillä menetelmillä niin, että osallistujilta kerätty tutkimusmateriaali ...
  • Vallaton verkko : harjoitteita nettikiusaamisen ehkäisyyn 9−12-vuotiaille 

   Iho, Mirjami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Esittävän taiteen koulutusohjelman toiminnallisen opinnäytetyön teososa on Vallaton verkko -materiaali, joka tähtää nettikiusaamisen ehkäisemiseen 9–12-vuotiaiden parissa. Hankkeistettu opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä ...
  • Kaupunki - kohtaavien unelmien koti : esityksen pohjarakenteet ja rakennuspalikat. 

   Lammervo, Edvard (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni lähtökohtana on tarve selvittää muotoa teatteriesityksessä: pystyä määrittelemään ja perustelemaan esityksen oma todellisuus, sen logiikka, rajat ja tekijät. Lähden selvittämään näitä asioita lopputyönäytelmässäni ...
  • "Murheitten keskellä on vaikea leikkiä" : työhyvinvointi teatteri-ilmaisun ohjaajan näkökulmasta 

   Rämä, Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä työssä käsitellään työhyvinvointia teatteri-ilmaisun ohjaajan näkökulmasta. Työn alkuosassa määritellään teatteri-ilmaisun ohjaajan toimenkuva sekä kyseisen ammattiryhmän työhyvinvoinnin erityispiirteet. Työssä jaetaan ...
  • Miltä musta / tuntuu? : työvälineenä omakohtaisuus 

   Eklund, Karolina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee omakohtaisuuden käyttöä teatterin ja draaman työvälineenä. Pääasiallisena tarkastelun kohteena ja aineistona on lopputyönäytelmäni musta / tuntuu, jossa toimin sekä käsikirjoittajana että ohjaajana. ...
  • Angstinpoiston ammattilainen : katsaus teatteri-ilmaisun ohjaajan ja flirttikouluttajan työhön 

   Lintonen, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee teatteri-ilmaisun ohjaajan ja flirttikouluttajan työnkuvaa ja työmenetelmiä. Kerron kehittämieni flirttikurssien lähtökohdista ja sisällöstä sekä taiteellisesta lopputyöstäni "Uudet (IHANAMMAT) ...
  • Minustako ohjaaja? : tarinateatterin avulla teatteri-ilmaisun ohjaajaksi 

   Jokinen, Erja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä kirjoittaja tutkii omaa matkaansa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi kasvamisessa, matkalla kohtaamiaan ongelmia ja tarinateatterin merkitystä tässä prosessissa. Kirjoittaja käyttää tapausesimerkkeinä kahta ...
  • Kulttuuria kotiseudulle : teuvalaisen musikaalin tarina 

   Pekkonen, Mirella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössäni käsittelen omaa taipalettani harrastajanäyttelijöiden ohjaajana Suzie – nimisessä draamamusikaalissa omassa kotikunnassani Teuvalla. Musikaalin käsikirjoitus luotiin teuvalaisten harrastajamuusikoiden ...
  • Intuitio teatterissa 

   Finnilä, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selventää intuitiota käsitteenä teatterintekijän tarpeisiin. Työssä pyritään löytämään intuition tutkimuksen ja teatterin tekemisen yhtymäkohtia. Kirjoittaja on asettanut yhdeksi työnsä ...
  • Pysähdyksiä draaman äärelle : - mikä on tärkeää draamakasvatuksen toteutuksessa? 

   Perttola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, mikä on olennaista draamakasvatuksen toteutuksessa ja miten se vaikuttaa draamakasvattajana toimimiseen. Työ lähestyy näitä kysymyksiä Tixie ja Axeli -draamakasvatusprojektin käsittelyn ...
  • Tarinankertojan kolme elementtiä 

   Koho, Veli-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Käsittelen opinnäytetyössäni kolmea teatteriesityksen valmistumiseen vaikuttavaa elementtiä oman ensiohjauksen kautta. Kolme tarinankerrontaan vaikuttavaa elementtiä ovat: tekstianalyysi, ryhmädynamiikka ja luovuus. Pohjaan ...
  • Mitä kuuluu Suomen nuoret? : unelma draaman keinoin toimivasta yrityksestä lapsille ja nuorille 

   Ranta-Penttilä, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuinka lapset ja nuoret voivat nyky-yhteiskunnassamme 2009, sekä selventää yrityssuunnitelmaa, jonka tavoitteena olisi ehkäistä lasten ja nuorten pahoinvointia. Yrityksellä olisi tarkoitus ...
  • Tiedostamattoman merkitys : aikamme haaste luovalle mielelle 

   Petäjäjärvi, Krista (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tutkii tiedostamatonta mieltä ja siellä esiintyviä pelkoja. Työ tutkii miten reagoimme alitajuisiin pelkoihin ja sitä, miksi näiden pelkojen tiedostaminen on merkityksellistä. Kirjoitusprosessissa tuotettiin ...
  • Rituaali teatterissa ja retriittiesitys Luopuminen 

   Jutila, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tarkastelee Todellisuuden Tutkimuskeskuksen Luopuminen -retriittiesitystä rituaalia, ritualisointia sekä rituaalin ja teatterin suhdetta käsittelevän teorian valossa. Se valottaa rituaalin ja teatterin ...
  • Mitä näyttelijä tekee sielulla? : kehomielisiä kirjoituksia matkasta 

   Mäkinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Käsittelen opinnäytetyössäni ruumiin, mielen ja sielun suhdetta teatterissa toimivassa ihmisessä. Dramaturgiana työni läpi kulkee chakrajärjestelmä, joihin liittyvien opetusten kautta olen valottanut ihmisen fyysiseen ...