• Ai mikä? Teatteri-ilmaisun ohjaaja? : teatteri-ilmaisun ohjaaja käsitteenä 

   Jalkanen, Eija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee teatteri-ilmaisun ohjaaja –käsitettä, sen määrittymistä ja alalle valmistuvien sekä alalla yöskentelevien suhtautumista käsitteeseen. Opinnäytetyössä kysyn, voiko käsitteen teatteri-ilmaisun ...
  • Ainutlaatuinen ääni : löytöretkellä ihmisääneen 

   Eerola, Talvikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee ihmisen ääntä, sen piirteitä ja ominaisuuksia sekä vuorovaikutusta kehon kanssa. Ihmisen ääni nähdään kehosta erottamattomana osana. Työhön sisältyy pohdintaa äänen henkilökohtaisesta kokemisesta ...
  • Alasajoa vai alueellista tasa-arvoa? : kaupungin ja teatteritaiteen suhde Kajaanissa 1973-2011 

   Putkonen, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tutkii Kajaanin viime vuosikymmenten aluesidonnaista teatterihistoriaa sekä kaupunkiorganisaation suhdetta taidelaitoksiinsa. Työ jakaantuu sekä historian analyysiksi, että Kajaanin esittävän taiteen kentän ...
  • Ammattiopistosta korkeakouluun : Sujuva väylä -hanke 

   Paldan, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa etenemisestä ammattiopistosta korkeakouluun Sujuva väylä -hankeen auttamana. Sujuva väylä -hankkeen tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan opiskelua ammattikorkeakoulussa. Nopeimmillaan ...
  • Ammattiteatterin resurssienhallinta : Teknisten resurssien elinkaari & tuottavuus taideyksikössä 

   Pulli, Veikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa suomalaiselle ammattiteatterille työkaluja ja neuvoja oman toimintamallin luomiseksi, jolla kehitetään ja ylläpidetään teknisen tuotantotyöskentelyn prosessia panostamalla ...
  • Angstinpoiston ammattilainen : katsaus teatteri-ilmaisun ohjaajan ja flirttikouluttajan työhön 

   Lintonen, Salla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee teatteri-ilmaisun ohjaajan ja flirttikouluttajan työnkuvaa ja työmenetelmiä. Kerron kehittämieni flirttikurssien lähtökohdista ja sisällöstä sekä taiteellisesta lopputyöstäni "Uudet (IHANAMMAT) ...
  • Butoh : ihmisen matka kohti Hyvän taidetta 

   Leinonen, Osku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee butoh’a esittävän taiteen lajina, harjoitusmuotona, nykytanssin muotona sekä hyvän taiteena eli yhtenä henkisen kasvun menetelmänä. Hyvän taide on Osku Leinosen luoma käsite ja sitä avataan ...
  • David Lynchin maailma : Eksymisiä auteur-ohjaajan elokuviin 

   Karvanen, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö pureutuu monilahjakkaan David Lynchin elokuvaan. Lynchin teokset mm. Blue Velvet, Eraserhead, Mulholland Drive ja tv-sarja Twin Peaks ovat repineet alas raja-aidat viihde -ja taide-elokuvan väliltä. Opinnäytteessä ...
  • Dialogisuus teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä 

   Cronstedt, Anna-Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tarkastelee dialogisuutta teatteri-ilmaisun ohjaajan työssä. Opinnäytteen ensimmäisessä osassa dialogisuus-käsitettä ja dialogista vuorovaikutusta tarkastellaan dialogisen filosofian, Martin Buberin Minä–Sinä-suhteen ...
  • Draama ja oppiminen työpajaympäristössä 

   Riihijärvi, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee työpajalla tapahtuvaa oppimista. Työ on työelämälähtöinen ja se pohjaa työhöni Pajaston Taidepajan työvalmentajana. Opinnäytetyössä pyritään selventämään, millaisia taitoja voi kehittää työpajan ...
  • Draamaa kulisseissa : teatteriin tutustumisen jäljillä 

   Heiskanen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä perehdytään teatteritaloissa järjestettäviin draamallisiin kulissikierroksiin. Kulissikierrokset kuuluvat teattereiden tekemään yleisötyöhön. Yleisötyön parissa kulissikierroksia on pidetty olennaisena osana ...
  • Draamainterventioilla tulevaisuuksiin 

   Myllyoja, Jouko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä draamainterventioiden mahdollisuuksista osana i) ennakointia/tulevaisuuden tutkimusta, sekä ii) laadullista tutkimusta. Ensimmäisellä osa-alueella hahmotellaan erityisesti ...
  • Draamalliset menetelmät palvelumuotoilussa 

   Punkari, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan draamallisten menetelmien käyttöä palvelu- ja bisnesmuotoilussa. Soveltavan draaman arvoa on vaikea mitata tai edes ennustaa. Työn tavoitteena on selvittää, onko draamallisten ...
  • Draaman avulla kohti kokonaisvaltaisempaa oppimista 

   Ikonen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee toiminnallisten draamamenetelmien käyttöä osana peruskoulujen opetusta. Työssä tarkastellaan teorian ja käytännön kautta, miten draamamenetelmät mahdollistavat kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen. ...
  • Ehdotus kaupunkitaiteen reaktioyhtälöksi : kaupunkitaiteen määrittelyä historian ja nykyhetken kautta 

   Lampinen, Meiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni Ehdotus kaupunkitaiteen reaktioyhtälöksi – kaupunkitaiteen määrittelyä historian ja nykyhetken kautta etsii kaupunkitaiteen (urban art) määritelmää Suomessa vuonna 2011 esittelemällä 1900-luvun taidesuuntauksia ...
  • Ei leima eikä liima : ohjaajana yhteisöllisessä käsikirjoitusprosessissa 

   Tirkkonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia yhteisöllisen käsikirjoitusprosessin kulkua prosessin ohjaajan näkökulmasta. Aihetta käsitellään sekä avaamalla soveltavan teatterin ja yhteisöllisen työskentelyn käsitteitä että käytännön ...
  • Ei saa katsoa! : näkökulmia haitallisen aineiston käsitteelle lastenteatterissa 

   Heinonen, Helmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tutkii haitallisen aineiston käsitettä lastenteatterissa. Työ etsii käsitteelle ”haitallinen aineisto” sisällöllisiä määrittelyjä kolmesta eri näkökulmasta. Kolme näkökulmaa ovat lainsäädäntö, kehityspsykologia ...
  • Eka kerta : erään esikoisohjauksen anatomia 

   Eriksson, Silja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee esityksen ohjaamisprosessia esikoisohjaajan näkökulmasta. Työn tavoitteena on tuoda julki ensimmäiseen ohjaamiskertaan liittyviä ajatuksia, auttaa kirjoittajaa ymmärtämään omia ...
  • Elämästä pudonnut kuva -projekti 

   Häkkinen, Minttu; Tuki, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Minttu Häkkinen ja Päivi Tuki toteuttivat yhdessä teatteri-ilmaisun ohjaaja -opintojensa monimuotoisena opinnäytetyönä Elämästä pudonnut kuva -projektin. Häkkinen on aikaisemmalta koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajan ...
  • Epätäydellinen idiootti parantajana ja totuuden puhujana : Tulkintoja klovnin paikasta maailmassa 

   Kautonen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on kirjallisiin lähteisiin, klovniopettaja Eric de Bontin haastatteluun ja tekijän omiin kokemuksiin pohjautuva teoreettinen ja pohtiva tutkielma klovneriasta. Työssä tarkastellaan klovnin paikkaa ja merkitystä ...