Uusimmat viitteet

 • GneissiRock -tapahtuman järjestäminen 

  Hoskio, Natalia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö pohjautuu Manamansalossa kesällä 2017 historian ensimmäisen kerran järjestettyyn GneissiRock -musiikkitapahtumaan. Työ koostui tapahtuman järjestämisestä yhdessä projektitiimin kanssa sekä tapahtuman tiedottamisesta ...
 • Organisaatiomuutoksen onnistunut toteutus 

  Anttila, Severi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee organisaatiomuutoksen onnistunutta toteutusta. Työ keskittyy tarkastelemaan muutoksen onnistumista ja sen toteutusta Limingan kunnan osalta. Opinnäytetyö on rajattu koskemaan kunnan elinvoimapalveluita, ...
 • Kulttuuriharrasteiden saavutettavuus laulamista harrastavan eläkeläisryhmän kokemana 

  Kyllönen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kulttuurin harrastamisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on tutkittu kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Kulttuuriharrasteilla on todettu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia, sillä toiminnan on todettu lisäävän ...
 • Levynpyöristyksen tietämyksen kehittäminen BE Group Oy Ab:ssä 

  Kivimäki, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee levynpyöristystä ja levynpyöristyskoneita sekä muita asioita, jotka liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin, kuten esimerkiksi bombeeraus. Työn toimeksiantajana toimi BE Group Oy Ab Lapuan ...
 • GeoROAD : Geopolymeeripohjaisten materiaalien käyttö tiereikien paikkauksissa 

  Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teiden reikiintyminen muodostaa yleisimmän korjaustarpeen ja suurimman teiden ylläpitoa vaativan toimenpiteen. GeoRoad-hankkeen tavoitteena oli tutkia geopolymeerimateriaalien soveltuvuutta pinnoitettujen tievaurioiden ...
 • Kuntokeidas Vesipekan osaamisperusteinen strategia 

  Mykkänen, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö on työelämään suuntautuva kehittämistehtävä. Opinnäytetyö on tehty Raahessa sijaitsevaan Kuntokeidas Vesipekkaan. Kuntokeidas Vesipekka on monipuolinen vesiliikunta- ja kuntoilupaikka. Opinnäytetyön ...
 • Kaukametsän opiston tuntiopettajien työhön sitouttamisen kehittämissuunnitelma 

  Salomäki, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyöni tarkoitukseni oli laatia Kaukametsän opistolle tuntiopettajien työhön sitouttamisen kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on parantaa tuntiopettajien työhön sitoutumista siitä näkökulmasta, miten työnantaja ...
 • Pienen aloittavan yrityksen talouden suunnittelu 

  Nikkilä, Jaakko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aloittavan yrityksen erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, yrityksen talouden suunnittelua, yrityksen budjettien laatimista ja yrityksen talouden analysointia erilaisilla ...
 • VMware vCloud Director käyttöönotto 

  Kumpulainen, Samuli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tekijä: Kumpulainen Samuli Työn nimi: VMware vCloud Director käyttöönotto Tutkintonimike: Tietojenkäsittely, Tradenomi Asiasanat: VMware, vCloud, Pilvi, Virtualisointi Virtualisointi on nykypäivän palvelinympäristöissä ...
 • Taukoliikunnan vaikuttavuus varastotyöntekijöiden lihastasapainoon sekä alaselän ja niska-hartiaseudun kipuoireisiin liikuntaintervention aikana 

  Kiiskinen, Krista (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yleisimpiä yli 10 päivää kestävien sairaspoissaolojen syitä ovat tuki- ja liikuntaelinoireet yhdessä mielenterveysoireiden kanssa. Työikäisten yleisimmät tuki- ja liikuntaelinten oireet ovat niska-hartiaseudun kipu sekä ...
 • Sisäisen talousraportin Power BI-mallipohjan kehittäminen pääkirjasta 

  Hostikka, Sirkka Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Business intelligence itsepalveluna on tuonut uudet taloustietojen analysointimahdollisuudet pienillekin yrityksille. Opinnäytetyössä esitetään lyhyt katsaus talousraportoinnista ja sen perusteista, ja tarkastellaan business ...
 • Aktiviteettimatkailun vahvuusalan kehittämissuunnitelma - opiskelijat vahvuusalan keskiössä 

  Kampman, Julia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana on Kajaanin ammattikorkeakoulun aktiviteettimatkailun osaamisalue. Aktiviteettimatkailun osaamisalueeseen kuuluu restonomi- ja liikunnanohjaajakoulutukset sekä alojen TKI- ja liiketoimintapalvelut. ...
 • Missä ambulanssi viipyy? : Ensivasteokoulutusmateriaali Kainuun rajavartiostolle 

  Toivanen, Joni; Rasila, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kainuun rajavartiolaitos, joka suorittaa rajanylityspaikalla ja sen läheisyydessä ensivastetoimintaa. Tällä tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ...
 • Äitinä vieraassa kulttuurissa : Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajaäitien tuen tarpeesta 

  Auvinen, Siiri; Palo, Regina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme aihe on maahanmuuttajaäitien tuen tarve äitiydessä vieraassa kulttuurissa. Opinnäytetyön tilaaja on Kajaanin maahanmuuttajapalvelut. Työ on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Mielenkiinnon kohteena ...
 • SeGaBu Serious Games Platform for Business and Education : Loppujulkaisu 

  Auer, Liisa; Haapaniemi, Mika; Haverinen, Kati; Hietaniemi, Ilkka; Ijäs, Tuula; Koskela, Kyösti; Korhonen, Tanja; Lehto, Teija; Leinonen, Eeva; Mattila, Juho; Niva, Anu; Ojala, Pekka; Tolonen, Heli; Viinikka, Sinikka; Virkkala, Ritva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeesta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Hämeen ELY-keskuksen myöntämän osarahoituksen ...

Näytä lisää