Uusimmat viitteet

 • Asiakaskartoitus Kajaanin kaupunginteatterista 

  Kemppainen, Jonna; Salo, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kajaanin kaupunginteatteri. Aihe saatiin suoraan Kajaanin kaupunginteatterilta kysymällä, olisiko teatterilla mahdollisesti opinnäytetyöaihetta. Tarkoituksena on tehdä kysely ...
 • Resilienssi ja sen edistäminen : Case OP Vakuutus Oy 

  Kinnunen, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Kinnunen Juha Työn nimi: Resilienssi ja sen edistäminen, Case OP Vakuutus Oy Tutkintonimike: Tradenomi (Ylempi AMK) Asiasanat: Resilienssi, selviytymiskykyisyys, palautuminen, itsensä ...
 • Gender Differences in Attitudes towards Business 

  Surin, Mikhail; Ivanova, Anastasiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to hold a comparison research on attitudes towards conducting business and analyze differences in gender policies of Finland and other countries . The topic of the thesis is relevant because ...
 • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta 

  Kauppila, Pekka
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailun kehittämisellä on sekä myönteisiä että kielteisiä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikallistasolla. Nykyään matkailua käytetään aluekehityksen välineenä erityisesti perifeerisellä ...
 • Unikoulu-ohjeistus Kainuun keskussairaalan lasten ja nuorten osaston henkilökunnalle 

  Pehkonen, Sonja; Juntunen, Maria-Sofia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uni on välttämätön lapsen kehitykselle, ja lasten unihäiriöt ovat sen vuoksi merkittävä kansanterveydellinen riskitekijä. Lapsen uni ja unen kehitys ovat osittain vanhempien säätelemää ja perhe on se ympäristö, jossa lapsen ...
 • Ohjainlaitteiden integrointi virtuaalitodellisuusympäristöön 

  Tolonen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Clever Simulation Entertainment toimi työn tilaajana. Tavoitteena oli saada rakennettua simulaattorikäyttöön virtuaalitodellisuudessa toimiva ohjain, jonka toteutuksesta voi mahdollisesti ottaa oppia tuleviin laiteprojek ...
 • Kehittämissuunnitelma Hämeen Keskiaikafestivaalin leirille 

  Toikka, Hanne-Mari; Varpenius, Silja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Hämeen Keskiaikafestivaalin leirin toimintaa vuo-den 2017 asiakaspalautteiden pohjalta. Molemmat tämän työn tekijät osallistuivat vuoden 2017 Hämeen Keskiaikafestivaalille, ...
 • Hahmon persoonallisuuden merkitys animaatiossa 

  Mutikainen, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka persoonallisuus vaikuttaa pelihahmon animaatioihin. Työn alussa perehdyttiin lyhyesti animaation historiaan, ja sen jälkeen tutkittiin teorioita persoonallisuuden määritelmästä ja sen ...
 • Seksuaalisuuden puheeksiottaminen äitiysneuvolassa - Odottavien äitien kokemuksia ja toiveita 

  Matero, Inka; Härkönen, Iida (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalisuuden puheeksiottaminen kuuluu äitiysneuvolan terveydenhoitajien työnkuvaan. Raskaudenaikaisen seksuaalisuuden puheeksiottaminen on tärkeää, sillä raskausajan fysiologisilla sekä psyykkisillä muutoksilla on ...
 • Viriketoiminta muistisairaiden kuntouttavassa päivätoiminnassa 

  Taponen, Tiina; Lappalainen, Sari; Hämäläinen, Olga (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa diagnosoidaan vuosittain uusia muistisairaustapauksia noin 14 500. Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus ...
 • Oman yrityksen palveluiden tuotteistaminen 

  Kela, Ilmari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on aluksi esitelty omaa tulevaa yritystäni sekä sen visiota ja yrityksen kohderyhmää. Yritystä ei vielä ole perustettu, mutta sen pohjustamiseen käytetään paljon aikaa ja vaivaa yhteistyösuhteiden luontiin. ...
 • Tarinallistaminen asiakaskeskeisessä mielikuvamarkkinoinnissa 

  Kärkkäinen, Katja-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maailma elää elämystarpeiden aikakautta. Kauppaa on käyty maailmassa kautta historian. Tavat muuttuvat, kuten ihmisten tarpeet. Markkinoinnissa tarvitaan nyt mielikuvia ruokkivia tarinoita, joihin samaistua ja saada ...
 • ”…tärkein osa siitä on lasten hyvinvointi” : - lapsiperheiden hyvinvoinnin tekijät Kajaanin Lehtikankaalla 

  Pöllänen, Tiina; Lappalainen, Jasmine (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Kajaanin Lehtikankaan alle kouluikäisten lasten vanhempien kokemukset yleisistä lapsiperheiden hyvinvoinnin tekijöistä sekä heidän perheen sisäisistä hyvinvoinnin tekijöistään. ...
 • MQTT’s Capabilities in an Unstable Network 

  Luomala, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was created for Kalmar Cargotec. The company offers equipment for cargo ports, port implementations and port automation solutions. The aim of the thesis was to examine the suitability of a MQTT broker as a ...
 • Työ herättää tekijässään tunteita : Terveydenhoitajien kokemuksia työaikamuutosten vaikutuksista työtyytyväisyyteen 

  Päivärinta, Minna; Kemppainen, Piia; Talvi, Katja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijät: Kemppainen Piia, Päivärinta Minna ja Talvi Katja Työn nimi: Työ herättää tekijässään tunteita. Terveydenhoitajien kokemuksia työaikamuutosten vaikutuksista työtyytyväisyyteen Tutkintonimike: ...

Näytä lisää