Uusimmat viitteet

 • Aikuislentopallokurssien tuotteistaminen 

  Tervonen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuotteistaa Oulun Kiskon tarjoama lentopallon tekniikkakurssi lentopalloharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille aikuisille ja ohjattua tekniikka-harjoittelua kaipaaville harrastajille. ...
 • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

  Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
 • Käyttäjädatan kerääminen mobiilisovelluksissa 

  Huttunen, Jasmin (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee käyttäjädataa ja sen keräämistä mobiilisovelluksissa. Työn tutkimusongelmana on se, mitä käyttäjädata on, millaisin menetelmin sitä voidaan kerätä ja miksi sen kerääminen on tärkeää. Tavoitteena ...
 • Kahvila- ja ravintolapalveluiden organisointi Raahen ammattiopistolla 

  Kippola, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe liittyy Raahen ammattiopistossa toimivan opetusravintola Meritähden toimintojen kehittämiseen. Aikaisemmin erillisissä tiloissa toiminut kahvila oli hiljattain siirretty opetusravintolan kanssa ...
 • Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluoppaaksi 

  Favarão, Marika; Vahvelainen, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tekijät: Favarão Marika & Vahvelainen Salla Työn nimi: Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluop-paaksi Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: leirikoulu, nuoret, ...
 • Työpaikkammeko savuttomaksi? Clean and Safe Lappalainen Oy 

  Kauppinen, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tupakointi on työpaikoilla estettävissä oleva terveysriski, joka lisää kustannuksia muun muassa sairauspoissaolojen kautta. Savuttomuuden edistäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, joka ei tapahdu hetkessä. ...
 • Perehdytysmateriaali Vuolijoen kotihoitoon Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 

  Mulari, Terhi; Mikkola, Eveliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kotihoidon tarve on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina. Laitoshoitoa etenkin ikääntyvien osalta on pyritty vähentämään ja samalla kotihoitoa on kehitetty. Kotihoitoon työllistyy paljon hoitajia ja laadukas perehdytysprosessi ...
 • Liikunnanohjauksen osaamispaja Riverian nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opiskelijoille 

  Sormunen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän monialainen ammatillinen oppilaitos Riveria. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää liikunta-alan asiantuntijuutta ja ammatillista ...
 • Teräsosan ostoeräkoon vaikutus käyttöpääomaan konepajateollisuudessa 

  Granqvist, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia miten teräsrakenteen ostoeräkoko vaikuttaa yksikköhintaan ja sitä kautta sitoutuvaan käyttöpääomaan. Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössä on selvittää, miten voitaisiin suunnitella ...
 • Perehdytykansio SOL Palvelut OY:lle Scandic Kajanuksen kerroshoitoon 

  Härkönen, Simo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tehtiin kuvallinen ja selkeä perehdytyskansio SOL Palvelut Oy:lle Scandic Kajanuksen kerroshoitoon. Se toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyön, sillä se nähtiin parhaana toimintatapana kyseisessä työssä. ...
 • Aktiviteettimatkailu Kainuuta kehittämässä : Esimerkkejä vuoden 2018 TKI-toiminnasta 

  Kajaanin ammattikorkeakoulu; Keränen, Virpi; Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Paljakan Erätulet -tapahtuman ohjelman suunnittelu ja toteutus 

  Koskinen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ohjelma erä-, metsästys- ja kalastustapahtumaan. Työn tavoitteena oli suunnitella ohjelmasta koko perheelle ja tapahtuman teemaan sopiva seuraavien ...
 • "Tiimityötä ei voi tehdä yksin" - Moniammatillinen yhteistyö perioperatiivisessa hoitotyössä 

  Hurskainen, Tuija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moniammatillinen yhteistyö on leikkaussalissa tapahtuvassa hoitotyössä erityisen suuressa roolissa, ja tiimityön on oltava sujuvaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hoitajien ja lääkärien välisen moniammatillisen ...
 • Naismatkailijoiden turvallisuus Aasiassa 

  Ihalainen, Emma (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa yksinmatkustavien naismatkailijoiden turvallisuutta Intiassa, Sri Lankassa ja Kaakkois-Aasiassa. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä maita naiset pitävät turvallisina tai ...
 • Feasibility Study : Case: Sup Online Rental Service 

  Kurepin, Mikhail (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The main idea of the bachelor’s thesis was to conduct a feasibility research for a start-up enterprise «SUP Online Rental Service». Chosen business activity will be stablished in South of Finland in the town near the ...

Näytä lisää