Uusimmat viitteet

 • "Tukkee ja kaikkee" : Pitkäaikaisten kävijöiden kokemuksia Kajaanin Päiväkeskus ry:n toiminnasta 

  Kyllönen, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kolmannen sektorin toiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdehoitotyössä kolmannen sektorin merkitys on suuri sosiaalisen tuen antajana syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ...
 • OpenGL Rendering Pipeline 

  Laaksonen, Jarno (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytteen aihe oli valittu aikomuksella opiskella tekniseksi artistiksi. Opinnäytteen tavoite on etsiä ja oppia lisää OpenGL:n renderöinti prosessista ja kuinka jokainen vaihe toimii yleisessä käytössä. Opinnäyte ...
 • Nutrition guidelines for the clients of the gym Shape 

  Amelina, Kseniia; Kolesova, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The clients of the Gym” Shape” have different goals of training and in order to achieve them as well as training programs they also a require nutrition advice. Customers always have many ques-tions regarding to nutrition ...
 • Event Production in the Games Industry 

  Rasila, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this bachelor’s thesis is to explain the different types of games industry events, how they differ from each other, what one can expect to gain from attending them, why the size and scope of the event ...
 • Kenttägeneraattori Zombiefall -peliin 

  Hankipohja, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tarkoitus oli luoda kenttägeneraattori mobiilipeliin nimeltä Zombiefall. Generaattorin tuli luoda pelin tarvitsema pelikenttä dynaamisesti pelin aikana. Projektin aikana luotiin kenttägeneraattorin koodi sekä ...
 • ASP-säästämisen haasteet 

  Vänttinen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kvalitatiivisella (laadullisella) tutkimuksella nuorten asuntosäästäjien suhtatumista asuntosäästämiseen ja säästämisen mahdollisuuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
 • Huomisen kokouspalvelut Original Sokos Hotel Valjuksessa 

  Kontio, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuosikymmenten muuttuessa myös ihmisten tavat toimia muuttuvat. Ihmiset tulevat entistä tietoisimmiksi tavoista saavuttaa ja jakaa tietoa yhä nopeammin. Kokouspalveluiden tarjoajien tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ...
 • Äidinmaitoa, kiitos! : Sähköinen ohjeistus äidinmaidonluovutuksesta 

  Tall, Piia; Heikkinen, Erja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidinmaidonluovutus on tärkeää, jotta pienet vastasyntyneet saavat parasta mahdollista ravintoa tukemaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Äidinmaito sisältää kaikki vauvan tarvitsemat suoja-aineet ja on parasta ravintoa ...
 • Miellyttävä ja opettava kenttädesign 

  Uusitalo, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä pelituntumaan ja mekaniikkojen opettamiseen. Päätavoitteena oli kerätä ja luoda tietopaketti aloitteleville kenttädesignereille sekä omaa tulevaisuutta varten. Toisena tavoitteena ...
 • Mentorointi hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmänä 

  Keränen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekijä(t): Keränen, Elina Työn nimi: Mentorointi hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmänä Tutkintonimike: Sairaanhoitaja Yamk, Kliininen asiantuntija Asiasanat: osaamisen kehittäminen, mentorointi, ...
 • Nuorten työstarttipalveluun osallistuneiden nuorten käsityksiä omista työelämävalmiuksista 

  Kilponen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä lähdettiin selvittämään nuorten työelämävalmiuksia hyödyntäen Valmen-nuksen arvioinnin tukijärjestelmää (VAT) sekä kansainvälistä ICF- luokitusta. Tavoitteena työssä oli selvittää kajaanilaisten ...
 • AKTIVITEETTIMATKAILU KAINUUTA KEHITTÄMÄSSÄ : Esimerkkejä TKI-toiminnasta 

  Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka; Keränen, Mikko; Keränen, Virpi; Lukkari, Tarja; Pakkala-Juntunen, Sanna; Partanen, Kari; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi 

  Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
 • Partiolaisten hiihtolomaleirin järjestäminen 

  Hyönä, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Hämeen alueen partiolaisten jokavuotinen leiri hiihtolomaviikolla Lappiin ja tarkastella elämyksen toteuttamista. Tavoitteina työllä oli omien tietojen ja taitojen kehittäminen ...
 • Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! : eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa 

  Ala-Tommola, Sirpa; Rajander, Tuula; Leppisaari, Irja; Leinonen, Rauni; Kuparinen, Anu; Ansamäki, Jarkko; Latokangas, Katri; Kemppainen, Eeva-Liisa; Arffman, Heidi; Forsell, Marko; Pilli-Sihvola, Mirva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa –hankkeen loppuraportti kuvaa hankkeessa toteutetun eMentorointikoulutuksen pilottitoteutuksen ja siihen liittyviä kokemuksia sekä toteuttajien ...

Näytä lisää