Uusimmat viitteet

 • Syömishäiriöiden tunnistaminen ja huomioiminen liikunnan ohjauksessa 

  Leskelä, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa syömishäiriöistä ja niiden tunnistamisesta liikunta-alan ammattilaisille. Liikunnan parissa työskentelevät kohtaavat ammatissaan syömishäiriöön sairastuneita, mutta aina ...
 • Exergaming: Effects on Elderly in a Smart Gym Environment 

  Renke, Robert (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Age related changes and chronic conditions affect older adult’s everyday life. Physical activity is proven to delay and reduce age related symptoms and conditions in elderly. Especially bal-ance and strength training should ...
 • Digitizing the Deep : A look into the disruption caused by VR and AR in the industrial landscape of mining, today and tomorrow 

  Pöllä, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ABSTRACT Author(s): Pöllä Marika Title of the Publication: Digitizing the Deep – A look into the disruption caused by VR and AR in the industrial landscape of mining, today and tomorrow Degree Title: Bachelor of ...
 • Customer analysis : Case "The Heist". 

  Zavadskii, Nikita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis will be based on quantitative research. The several techniques such as structured questionnaires and participant observation will be used. To understand the theory of business idea development different sources ...
 • Keskosen vanhempien kokemuksia ja toiveita hoitohenkilökunnan antamasta tuesta sekä ohjauksesta vauvan tehohoidon aikana – kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Hyttinen, Ira-Maarit; Voutilainen, Veera (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raskauden päättyessä ennenaikaiseen synnytykseen perheeseen syntyy keskonen. Tämä voi olla perheelle yllättävä elämänmuutos tai jopa kriisi. Nykypäivänä vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastoilla ollaan menossa ...
 • Primäärikasan purun ja sekundäärikasauksen tuotantoprosessin käyttövarmuuden parantaminen vika- ja vaikutusanalyysin ja kriittisyysluokituksen avulla 

  Huotari, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Terrafame Oy:n kunnossapito-osasto. Sen tarkoituksena oli suorittaa Terrafamen kaivoksen kasanpurun tuotantoprosessille kriittisyysluokittelu sekä vika- ja vaikutusanalyysi. Kasanpurun ...
 • Työhyvinvoinnin nykytila ja kehittäminen – Case Veturi apteekki 

  Hannus, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen, eli Veturi apteekin työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytila työhyvinvointitutkimuksen avulla. Työhyvinvointitutkimuksessa kerättiin työntekijöiltä myös työhyvinvointiin ...
 • Nivalan kaupungin vetovoimatekijät stopover-matkailussa 

  Pihlajaniemi, Alina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nivalan kaupunki. Opinnäytetyössä haluttiin tuottaa Nivalan kaupungille tarvittavaa matkailutietoa, ja koska matkailutietämystä ei ennestään Nivalasta paljoa löytynyt, oli opinnäytetyölle ...
 • Visual Effects for a 3D Action Game 

  Mattila, Meri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this thesis was to study artistic principles behind visual effects and improve on creating them. The learnings were tested and applied by creating visual effects for a 3D action game’s prototype. This thesis ...
 • Wiitaunionin liikuntaohjelma 2018-2020 

  Laine-Rissanen, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Wiitaunionin liikuntaohjelma 2018–2020, jossa otetiin huomioon paikallinen liikunnan kenttä, paikalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat laajennettuna valtakunnallisiin ...
 • Materiaalivirtojen kehittäminen hukkaa vähentämällä 

  Räsänen, Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin suurelle kansainvälisillä markkinoilla toimivalle konepajayritykselle. Näillä markkinoilla tuotantopaineet ovat kovat ja yrityksen täytyy pärjätäkseen parantaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. ...
 • Tytyrin kaivoksen ja kalkkitehtaan kunnonvalvonnan esiselvitys 

  Juntunen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys kunnonvalvonnan käyttöönotolle Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivoksessa ja kalkkitehtaassa. Työn toimeksiantajana on laitoksen kunnossapitopalveluita tuottava Quant Finland Oy. Aiemmin ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle 

  Korhonen, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle. Asiakastyytyväisyyskysely oli ensimmäinen, jota Ounevalle on laadittu. Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena oli selvittää Ouneva ...
 • Lasermerkkaimen robotisointi 

  Karppinen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sartorius Biohit Liquid Handling Oy on nesteenannostelulaitteisiin sekä niiden kertakäyttökärkien valmistukseen keskittyvä yhtiö. Pipetit käyvät läpi useita tuotantovaiheita, joista yksi on lasermerkkaus. Tämän opinnäytetyön ...
 • Importance of Environment for Young Students as a Factor for Starting Their Own Business 

  Gyrdymova, Daria; Kirianova, Daria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main objective of this thesis is to explore key factors determining students’ decisions to start their own business or become an entrepreneur. The authors of this work tried to discover the correlation between environment, ...

Näytä lisää