• Kohti parempaa työhyvinvointia - kokemuksia työyhteisövalmennuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 

   Tolppanen, Jenna; Seppänen, Tiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työhyvinvointi muodostuu mielekkäästä, terveellisestä ja turvallisesta työpaikasta. Työ-hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Työn ...
  • Ikääntyneen saattohoito – opas palvelutalo Suopursun henkilökunnalle 

   Murtomäki, Eeva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Saattohoito on hoitoa silloin, kun jäljellä olevan eliniän odotetaan olevan päiviä tai viikkoja. Sen tavoitteena on taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu sekä potilaalle että omaisille. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Venäjän talouskriisin vaikutukset ja matkailun kehittäminen Kuhmossa 

   Pulkkinen, Jani; Marin, Anni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Venäjän talouskriisin vaikutuksia kuhmolaisiin yrityksiin. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli löytää ideoita, joilla erityisesti venäläismatkailua voidaan kehittää Kuhmossa. ...
  • Visuaalisen ilmeen luominen. CASE:CEMIS 

   Haverinen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajalle markkinointi- ja esitysmateriaalien valmiit pohjat joita yritys pystyy hyödyntämään markkinoinnissaan sekä parantaa yrityksen visuaalista ilmettä. Visuaalisen ...
  • Kalkkimaidon tuotantoprosessin käyttövarmuuden parantaminen kriittisyysluokituksen ja vika- ja vaikutusanalyysin avulla 

   Mäkitalo, Niko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Terrafame Oy:n kunnossapidon toimeksiannosta. Sen tarkoituksena oli suorittaa Terrafamen kalsiumhydroksidin tuotantoprosessin päälaitteille kriittisyysluokittelu sekä vika- ja vaikutusanalyysi. ...
  • Designing A Data Solution For A Game Company : Case InfluxDB and Grafana 

   Salenius, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this Bachelor’s thesis was to research, how data analytics can be used for bene-fit in a game company and what should be taken in account when choosing necessary software’s to guarantee their compatibility ...
  • Taekwondon vaikutukset tasapainoon ja koordinaatioon työikäisillä 

   Mattila, Ronja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on taekwondon vaikutukset tasapainoon ja koordinaatioon työikäisillä. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa taekwon-don yhteyttä tasapainon ja koordinaation ...
  • RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanteen kartoittaminen ja kehittäminen 

   Keränen, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona RTG Sales Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoit-taa RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanne sen henkilöstön ja rekrytointia hoitavien henkilöiden näkökulmasta. Henkilöstön ja ...
  • Tili- ja toimitilasuunnittelutoimisto Annika Heikkinen - palvelukuvaus ja internetsivut konseptitasolle 

   Heikkinen, Annika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka kajaanilainen tilitoimisto voidaan toteuttaa modernilla tavalla. Työssä analysoitiin kajaanilaisten kilpailevien tilitoimistojen sekä sisustussuunnittelua tarjoavien yritysten toiminnan ...
  • Energiatehokkuuden merkitys konesaleille 

   Karjalainen, Unto (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Datakeskusten määrä ja koko ovat kasvaneet pilvipalveluiden kasvun johdosta viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan datakeskuksissa ja konesaleissa kulutetun energian määrä on kasvanut huomattavasti. Sen vuoksi on ...
  • Paremmaksi pomoksi : Vastuuttomasta työkäyttäytymisestä oppia esimiestyöhön 

   Silvast, Marjut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Esimiestyöllä on keskeinen vaikutus organisaation toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin. Esimiestyö on ihmisten johtamista, joten ei ole yhdentekevää, kuinka työntekijöitä kohdellaan. ...
  • Toimintamallin laatiminen tapahtumaan osallistumisen tueksi – Case: Kainuun sote Kajaanin Markkinakadulla 2017 

   Heikkinen, Milla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja organisoida Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esittelyteltta Kajaanin Markkinakadulle kesällä 2017 sekä laatia tämän pohjalta ...
  • Mastering the Elements – Basics of 2D Effect Animation 

   Salla, Oona (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to study the basics of effect animation and deepen the knowledge by examining selected natural effects. These learnings were then applied in making animated 2D effects for a project created ...
  • Kainuun messuosaston järjestelyt ja ylläpitö Karjalan tasavallan juhlapäivänä Kostamuksessa 

   Ivanova, Valentina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja luoda Kainuun liiton messuosasto Karjalan tasavallan juhlapäivänä Kostamuksessa 11. kesäkuuta 2016. Kainuun liiton tavoitteena oli saada uusia pysyviä ...
  • Juuan kamppailu-urheiluilta 29.4.2017 

   Agonen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli kamppailu-urheiluillan järjestäminen Juukaan 29.4.2017. Kamppailu-urheiluillan järjestämisessä mukana olivat Juuan Fire Boxing Club, MMA Joensuu sekä ammattinyrkkeilytalli ...
  • Guide for upper body free-weight training 

   Viirret, Ida (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Gym training and fitness has become a trend in past few years. This phenomenon can be seen at the gyms. Women has interested in free-weight training among gym and aerobic machines. However, some customers do not have ...
  • Designing Optimized Website : Case: Kiannan Kelkka- ja Kalaetappi 

   Koivumäki, Sarianna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis presents the design and creation of a new website for a recently launched tourism company, Kiannan Kelkka- ja Kalaetappi. The company takes place in Suomussalmi and it is founded beginning of 2017. The company ...
  • Perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikia 

   Karjalainen, Henri; Oksanen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme aiheena oli laatia perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikian seikkailupuis-to-ohjaajan perehdytyksen tukimateriaaliksi. Seikkailupuisto-ohjaaja vastaa työtehtävissään asiakkaiden viihtyvyydestä sekä turvallisesta ...
  • LIIKETOIMINTASUUNNITELMA OHJELMAPALVELUYRITYKSELLE 

   Toivanen, Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli laatia toimiva liiketoimintasuunnitelma aloittavalle kuvitteelliselle ohjelmapalveluyritykselle. Kysymykset, joihin työssä erityisesti haettiin vastausta olivat: 1. Miksi liiketoimintasuunnitelma pitää ...
  • Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen, osa-alueena perehdyttäminen 

   Arasalo, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee osaamisen kehittämistä ja varmistamista. Tärkeänä osa-alueena käsitellään perehdyttämistä. Aiheena käsitellään henkilöstön perehdyttämistä Kajaanin Prismassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...