Viitteet 1-15 / 2804

  • Naismatkailijoiden turvallisuus Aasiassa 

   Ihalainen, Emma (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa yksinmatkustavien naismatkailijoiden turvallisuutta Intiassa, Sri Lankassa ja Kaakkois-Aasiassa. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä maita naiset pitävät turvallisina tai ...
  • Feasibility Study : Case: Sup Online Rental Service 

   Kurepin, Mikhail (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main idea of the bachelor’s thesis was to conduct a feasibility research for a start-up enterprise «SUP Online Rental Service». Chosen business activity will be stablished in South of Finland in the town near the ...
  • Internationalization of Dutch SME to Russia. Case: MPC Industries B.V. 

   Fedorov, Anton (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was commissioned by a Dutch company MPC Industries, specializing in the produc-tion of clamps and fixing devices. Currently the company has plans to enter the Russian market but lacks information about the ...
  • Team LKP:n juniorijalkapalloilijoiden nopeusvoiman kehittäminen 

   Ojala, Joona; Kuha, Juho-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä pyrittiin luomaan toimiva nopeusvoimaharjoitusohjelma 12–15–vuotiaille jalkapallojunioreille. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Laukaalaisen Team LKP:n jalkapallojaoston kanssa. Työssä tutkittiin ...
  • Käyttökokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu : – Periaatteet, psykologia, trendit ja tulevaisuus 

   Hautamäki, Kiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maailman muuttuu digitaaliseksi yhä nopeammalla tahdilla ja vaatii vähemmän vuorovaikutusta fyysisesti ihmisten kesken kuin koskaan aikaisemmin. Nykyään ihmiset ovat kasvavassa määrin vuorovaikutuksessa digitaalisten ...
  • How Improvement of Social Media Platforms Can Enhance the Brand. Case Company: Vuokatin Aateli 

   Politov, Georgy (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The luxurious hotel, villas, apartments and island in Finland, Vuokatin Aateli commissions this thesis; the company wanted to improve its social media accounts, for example, Facebook. The aim of the thesis is to develop a ...
  • Verkkokaupan kehittäminen markkinoinnillisin keinoin case Kaisanet 

   Sirviö, Susanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Verkko-ostamisen trendejä ovat asiakaspolun tiedostaminen, kuluttajiin vaikuttaminen, verkko-ostaminen kokemuksena sekä suuren datan tulkitseminen ja maksuvaihtoehtojen moninaisuus. Asiakkaita tulee tavoitella valittujen ...
  • Usage of IBM Blockchain Technology to Improve Clearing and Settlement Processes in the Banking Sector 

   Zimakosov, Vladislav (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The movement of money in the modern economy is carried out through the channels of the banking system. Therefore, it is necessary to clearly understand how payment systems work, how the banking system is regulated and how ...
  • Kaksikerroskompressiojärjestelmän käyttö- työohje hoitotyön ammattilaisille 

   Pajula, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Pajula Salla Työn nimi: Kaksikerroskompressiojärjestelmän käyttö -työohje hoitotyön ammattilaisille Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) Asiasanat: Alaraajojen verenkierto, alaraajojen ...
  • Namibian Basketball Federation Marketing Strategy 

   Haufiku, Peter (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis aims to deliver a sport marketing strategy guide for the Namibian Basketball Federa-tion. The primary purpose of this thesis is to provide the Namibian Sports Commission, the Min-istry of Sports, Youth & National ...
  • Yrityksen toimintojen tehostaminen Lean -työkalujen avulla : case yritys x 

   Pääkkönen, Eija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän Case -tutkimuksen tarkoituksena oli, selvittää löytyykö Case –yrityksenä toimineelta lypsykarjatilalta tehostettavia toimintoja. Tavoite oli löytää sopivia Lean -työkaluja, joilla lypsykarjatila voisi tehostaa ...
  • Implementing a Proxy Server for a Massively Multiplayer Online Role-playing Game 

   Partanen, Joel (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this Bachelor’s thesis, a proxy server was implemented for the in-development massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) MUTA. The objective was that the proxy server would be capable of hiding the game ...
  • Lost In Kainuu -seikkailukilpailun kansainvälinen markkinointi 

   Tukiainen, Akseli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda tuotekehittämisprosessin avulla pakettimatka sekä englanninkieliset internetsivut Lost In Kainuu -seikkailukilpailulle ja markkinoida luotua tuotetta kansainvälisten asiakkaiden ...
  • Opintojen ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Heikkinen, E; Jormakka, R; Kurtelius, J; Loikkanen, K; Meriläinen, A; Puskala, P; Rajander, T; Sievers, K; Sievänen, R; Turunen, H; Vaattovaara, P (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opintojen ohjausta pidetään tärkeänä korkeaasteen koulutuksessa. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja - asetuksessa (1129/2014) ohjaustoimintaa käsitellään vähän. Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on ”antaa ...
  • MARKKINOINTIVIDEON TEKEMINEN SOSIAALISEEN MEDIAAN: : Opas aloittelijalle 

   Ulander, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on tuotettu Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikön tilauksesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä yksinkertainen ja ymmärrettävä käyttöopas, jonka avulla aloittelijan on mahdollista ...