Uusimmat viitteet

 • Suoratoistopalveluiden tuomat hyödyt itsenäiselle levy-yhtiölle : Kehittämiskohde Svart Records 

  Dahlberg, Aarni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä hyötyä musiikin suoratoistopalvelut tuovat kotimaiselle itsenäiselle levy-yhtiölle Svart Recordsille. Opinnäytetyössä tarkastellaan Svart Recordsia musiikkiliiketoiminnan ...
 • Tapahtumakonseptin kehittäminen kohderyhmälähtöiseksi palvelumuotoilun avulla : Marttaliiton Kupit ja kapustat kiertoon -tapahtumat 

  Ranta, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Marttaliitto ry:n Kupit ja kapustat kiertoon -tapahtumakonseptista kohderyhmälähtöisempi. Työssä pyrin vastaamaan asettamaani päätutkimuskysymykseen Millä keinoilla Kupit ja kapustat ...
 • Koreografi - kokonaisuuden tuottaja, vision toteuttaja 

  Vaskelainen, Katrin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, joka syntyi kiinnostuksesta tutkia koreografien tarjoamia palveluja musiikkiviihteen alalla. Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia koreografin tarjoamilla ...
 • Vapaaehtoisten johtaminen tv-tuotannossa 

  Tiainen, Kiira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, miten vapaaehtoisten ja avustajien johtaminen onnistui tv-tuotannon aikana. Selvitys tehtiin työnantajalle, tuotantoyhtiö Production House Oy:lle, ja kohteena oli yhtiön tuottaman ...
 • Hupia Harjannostajaisiin! : Ohjelmakonseptin kehittäminen yritystapahtumaan 

  Lohenoja, Roosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ohjelmakonsepti yritystapahtumaan. Työn tilaajana on Avaintilaisuus Oy. Erilaisia yritystapahtumia kokonaisvastuullisesti järjestävä yritys on perustettu vuonna ...
 • Festivaalin tuotantomanuaalin kehittäminen : Tapaus Superwood Festival 

  Tsuchiya, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä asioita tulee mainita festivaalin tuotantomanuaalissa. Tässä opinnäytetyössä tuotantomanuaalilla tarkoitetaan palveluntuotannon toteutusvaiheen välinettä, joka kertoo ...
 • Sukupuoliroolit suomalaisessa klubikulttuurissa 

  Niemi, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sukupuolirooleja suomalaisessa klubikulttuurissa. Kartoitusmuotoisen tutkimuksen tavoite oli tunnistaa sukupuolittuneen työelämän haasteet ja kehityskohteet musiikkiklubien ...
 • Virtuaalitodellisuuskokemuksen tuotteistaminen eri toimintaympäristöihin 

  Lipponen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten sijaintiperusteinen virtuaalitodellisuuskokemus on tuotteistettavissa eri toimintaympäristöihin. Työssä siis selvitetään, mitä eri vaatimuksia toimintaympäristöillä on ...
 • Pöytälaatikosta listoille : Musiikkikustantajan rooli lauluntekijän urapolulla 

  Pudas, Annika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka kohteena oli kotimainen itsenäinen musiikkikustantamo, työn tilaaja Elements Music Oy. Työn tavoitteena oli selvittää musiikkikustantajan rooli lauluntekijän urapolulla, ...
 • Ekodesignin vaikutus brändin imagoon : Case: Sulapac 

  Tarvainen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, miten Sulapacin pakkausdesign vaikuttaa brändin imagoon. Tapaustutkimuksen kohteena on suomalainen startup-yritys Sulapac, joka on kehittänyt täysin biohajoavan, ekologisen pakkausmateriaalin. ...
 • Markkinointiviestinnän merkitys yritysyhteistyössä : Tapaus Red Carpet Film Festival 

  Yliräisänen, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka tapauskohde on Hyvinkäällä järjestettävä elokuvafestivaali Red Carpet Film Festival. Työn tilaajana toimi viestintä- ja sisältötoimisto Pink Eminence, jonka asiakas Red Carpet on. ...
 • Elintarvikkeiden vaikuttajamarkkinointi : Case Indieplace 

  Määttänen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suomalaiseen sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplaceen kuuluvien perhebloggaajien tekemää elintarvikemarkkinointia ajalla maaliskuu 2017 – maaliskuu 2018. ...
 • Pelaajalisenssi elektronisessa urheilussa 

  Talasjoki, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus Suomen elektronisen urheilun liiton myymästä elektronisen urheilun pelaajalisenssistä. Työn tavoitteena oli tehdä pelaajalisenssin kehittämistä ennakoiva taustaselvitys siitä, mitkä asiat ...
 • Kohti vahvaa musiikkialan ohjelmatoimiston brändiä : Tutkimuskohteena Alt Agency & Management 

  Viitaniemi, Vilhelmiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tapaustutkimus, joka tehtiin tilaustyönä Alt Agency & Management -nimiselle musiikkialan ohjelmatoimistolle. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millainen on vahva musiikkialan vaihtoehtoisen ohjelmatoimiston ...
 • Annantalon tuotantoprosessin kehittäminen sisäisen palvelun näkökulmasta 

  Kantola, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus Annantalon tuotantoprosessista. Sen tavoitteena oli tarkastella nykyistä tuotantoprosessia, selvittää sisäisen palvelun näkökulmasta tuotantoprosessin kehityskohteita ja luoda näihin ...

Näytä lisää