Uusimmat viitteet

 • GDPR:n vaikutukset yrityksen henkilötietojen käsittelyyn 

  Ohtonen, Veera (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee GDPR:n vaikutuksia yrityksen henkilötietojen käsittelyyn. EU:n yleinen tietosuojalaki astui voimaan 24.5.2016 ja muuttuu pakottavaksi 25.5.2018. Lain soveltaminen on otettu yrityksissä käyttöön ...
 • Työhyvinvoinnin nykytila ja kehittäminen – Case Veturi apteekki 

  Hannus, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen, eli Veturi apteekin työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytila työhyvinvointitutkimuksen avulla. Työhyvinvointitutkimuksessa kerättiin työntekijöiltä myös työhyvinvointiin ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle 

  Korhonen, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle. Asiakastyytyväisyyskysely oli ensimmäinen, jota Ounevalle on laadittu. Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena oli selvittää Ouneva ...
 • Vapaaehtoisten henkilövakuutusten tunnettuuden tutkimus LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkailla 

  Kettunen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaat tuntevat erilaisia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia, mitä vakuutuksia heillä on itsellään ja mitä he pitävät tärkeimpinä, mitä ...
 • Perehdyttämiskansio uudelle työntekijälle - Gigantti Kajaani 

  Pöllänen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kertun kone Oy eli Gigantti Kajaani. Gigantti Kajaani on perustettu vuonna 2008 ja se toimii Kainuun alueella yhtenä johtavimmista kodinelektroniikka-alan liikkeistä. Toiminnallisen opinnäytetyön ...
 • Alumnitoiminnan kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

  Kurki, Henrik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehityskohteita Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) alumnitoiminnalle. Tavoitteena oli antaa KAMKin alumnitiimille avaimet alumnitoiminnan kehittämiselle, jotta saataisiin ...
 • Jäsenistön kokemukset Kainuun Näkövammaiset ry:n toiminnasta 

  Kurkinen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Kainuun Näkövammaiset ry:n jäsenistön tyytyväisyyttä ja heidän kokemuksiaan yhdistyksen toiminnasta. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena strukturoitua kyselylomaketta ...
 • Yhdistyksen taloushallinnon ohjeet : Case AgilityTeam Vuokatti ry 

  Toivanen, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää pienen yhdistyksen taloushallintoa. Toimeksiantajana toimii aatteellinen yhdistys AgilityTeam Vuokatti ry. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli luoda tiivis ja käytännönläheinen ...
 • Onnistunut perehdyttämisprosessi 

  Tyni, Sallamari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää KS-Talotekniikka Oy: n perehdyttämisprosessia. Tavoitteena oli laatia perehdyttäjälle opas prosessin tueksi, sekä Tervetuloa taloon -opas uudelle työntekijälle. Oppaiden avulla ...
 • Keliaakikon perheenjäsenen ostokäyttäytyminen – syödäänkö tavallista vai gluteenitonta? 

  Karppinen, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keliaakikon perheenjäsenen ostokäyttäytymistä. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Keliakialiitto ry:lle. Keliaakikkoja Suomessa on noin 2 % väestöstämme ja suurin osa ...
 • Myyntilaskutusprosessi Yritys X 

  Koskelo, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Koskelo Karoliina Työn nimi: Myyntilaskutusprosessi Yritys X Tutkintonimike: Tradenomi (Kamk), Liiketalous Asiasanat: Myyntilaskutusprosessi, laskutusprosessin ongelmat, reklamaatio, prosessin ...
 • Uuden tuotteen markkinakartoitus 

  Mehtonen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantoyritykselle, onko uusille markkinoille hyvä lähteä kilpailemaan. Tavoitteena oli myös kartoittaa valittujen markkinoiden kilpailutilanne ja koko. Tarkasteltavat ...
 • Iisalmen 4H-yhdistyksen työpalvelun markkinoinnin kehittäminen 

  Viljakainen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Iisalmen 4H-yhdistyksen työpalvelun markkinointia. 4H-yhdistyksen toiminnan yhtenä tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittelijäisyyttä. Työpalvelutoiminta on ...
 • Superpesis Oy:n talouden seurantajärjestelmän kehittäminen ja Superpesislisenssin päivitys 

  Pöllänen, Anna; Rossi, Suvi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Superpesis Oy:n käyttämän lisenssijärjestelmän kahta osaa; taloudellisen tilanteen seurantalomaketta Talousarviota ja Superpesislisenssiä. Toimeksiantajana toimi ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely yrityksessä - Case yritys X 

  Haverinen, Jenna; Juvonen, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin yritys X:n arkistointia ja henkilötietojen käsittelyä sekä sitä, kuinka niitä voidaan parantaa. Käytetty teoria-aineisto pohjautui pääasiallisesti tietosuoja-asetukseen ja arkistointikirjallisuuteen. ...

Näytä lisää