Uusimmat viitteet

 • Radiomainoskampanjan suunnittelu ja toteutus Suomi 100 -juhlavuonna 

  Hämäläinen, Saija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut radiomainoskampanja Suomi 100 -juhlavuodelle. Kampanjointiin valittiin yhdeksän kainuulaista juhlavuoden tapahtumaa, joita mainostetaan paikallisradiossa. ...
 • Resilienssi - muutoskyky Kainuun TE-toimistossa 

  Hämäläinen, Kirsi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muutokset työelämässä - ja elämässä yleensä, vaativat ihmisiltä resilienssiä. Resilienssi on laaja käsite, joka soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Resilienssin on kuvattu olevan kykyä palautua elämän haasteista ja ...
 • Elektronisen urheilun tapahtuman järjestämisen opas 

  Kemppainen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yleisluontoinen opas elektronisen urheilun tapahtuman ja turnauksen järjestämisestä. Elektroninen urheilu on tullut valtamedian ja kansan tietoisuuteen Suomessa parin viimeisen ...
 • Yrityksen kansainvälinen rekrytointiprojekti : Case: Virtuaaliyrityksen rekrytointiprosessin kehittäminen 

  Poutiainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Esimerkkiyritys Oy tuottaa online-lakitietopalveluja verkossa. Kehittämistyön tarve syntyi toimeksiantajan kanssa käydyssä keskustelussa yrityksen rekrytointiprosessin tehostamisesta. Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan ...
 • Kajaani Info – asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen 

  Grönroos, Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakaspalvelukeskus Kajaani Infon asiakkaiden asiakaskokemusta eli tarkemmin sanottuna sitä, mitä mieltä asiakkaat ovat Kajaani Infon viestinnästä, saavutettavuudesta, ...
 • Vuokratekstiilien huoltokustannusten laskeminen 

  Kylén, Iikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuokratekstiilien pyykinhuollosta aiheutuvat kustannukset. Työn tavoitteena oli saada tietoa vuokratekstiilien kustannuksista ja niihin liittyvien toimintojen kustannuksista ...
 • RESTO 2017 -tietotaitokilpailun markkinoinnin suunnittelu ja visuaalinen ilme 

  Siira, Tytti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda RESTO 2017 -tietotaitokilpailulle visuaalinen ilme ja tarvittavat markkinointimateriaalit. RESTO-tietotaitokilpailussa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat ...
 • Kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi 

  Hyvärinen, Kimmo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajayritykselle selkeä ja tiivis ohjeistus kommandiittiyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi. Työssä tarkasteltiin kommandiittiyhtiön ja osakeyhtiön eroavaisuuksia niiden ...
 • Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian yläkoululeiritys leiriläisten vanhempien silmissä 

  Pehkonen, Niklas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian yläkoululeiritystä. Yläkoululeiritystä lähestyttiin uudesta näkökulmasta eli leireille osallistuvien nuorten vanhempien näkökulmasta. Tavoitteena oli tutkia, miten ...
 • Kesämatkailun vetovoimatekijät - Case Saijan Lomakartano 

  Olkkola, Taina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on vapaa-ajan kesämatkailuun liittyvät vetovoimatekijät. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Saijan Lomakartano. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee matkailuun vaikuttavia tekijöitä, työntö- ja ...
 • Tapahtumajärjestäjän luvat ja ilmoitukset digisovelluksena - Case VuokattiSport 

  Rantala-Sorsa, Eija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Tekijä: Rantala-Sorsa Eija Työn nimi: Tapahtumajärjestäjän luvat ja ilmoitukset digisovelluksena – Case Vuokattisport Tutkintonimike: tradenomi AMK, liiketalous Asiasanat: tapahtumat, digisovellus, palvelumuotoilu, ...
 • Kunnallisen palkkahallinnon ohjeistus - Case: Kunnan Taitoa Oy 

  Seilonen, Pirjo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää selkeä, kattava ja helppolukuinen sähköinen ohje kunnalli-sen palkkahallinnon töiden tueksi. Työn toimeksiantaja on Kunnan Taitoa Oy ja ohje on suunnattu Kajaanin toimipisteen ...
 • Mehiläistuotteet ja hunajan terveysvaikutukset markkinoinnissa 

  Kuokkanen, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua mehiläistuotteisiin ja erityisesti hunajan hyväksyttyihin terveysvaikutuksiin sekä niiden hyödyntämiseen markkinoinnissa. Toimeksiantajaa varten hunajan tutkittuja terveysvaikutuksia ...
 • OP Ryhmän strategiamuutos OP Kainuun henkilöstön näkökulmasta 

  Korhonen, Essi; Niskanen, Sonja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee OP Ryhmän strategiamuutosta ja henkilöstön osaamisvaatimuksia digitalisaation tuodessa muutoksia tulevaisuuden työskentelyyn finanssialalla. Opinnäytetyön toimeksiantajaksi valikoitui OP Kainuu, ...
 • Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin sujuvoittaminen 

  Keränen, Kirsi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kainuun ammattiopistossa on opiskelijoilla ollut mahdollista hakea osaamisen tunnustamista pdf-muotoisella lomakkeella. Digitalisoinnin ja toimintojen sujuvoittamisen myötä oppilaitoksessa ollaan siirtymässä sähköisiin ...

Näytä lisää