• AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja brändin kehittäminen 

   Kauppinen, Niina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kajaanilaisen jalkapalloseuran AC Kajaanin seuralehden uudistaminen ja toteuttaminen. Opinnäytetyön päätehtävänä oli tukea AC Kajaanin imagouudistusta ja olla osana sen brändin kehittämistä. ...
  • Alaikäisen kuuleminen tuomioistuimessa huoltoriita-asioissa 

   Rönkkö, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lakien ja kirjallisuuden avulla, miten lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa huoltoriita-asioissa. Lapsen kuulemista oli tarkoitus selvittää lapsen edun näkökulmasta. Lasta ...
  • Alaikäisen lapsen sukunimi ja sen muuttaminen 

   Haapalainen, Mirka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia alaikäisen lapsen sukunimeen liittyviä asioita. Nimilain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla etunimi ja sukunimi. Kun lapsi syntyy, lapselle annetaan joko äidin ...
  • Aloittavan kuntosaliyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Mikkonen, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selkeä ja toteutettavissa oleva liiketoimintasuunnitelma Kajaaniin sijoittuvalle, aloittavalle kuntosaliyritykselle. Toteutuksessa käytettiin apuna liiketalouteen liittyvää kirjallisuutta ...
  • Alueellistamispolitiikan merkitys asiakkaille - esimerkkinä nimiasioiden käsittely Kainuun maistraatissa 

   Tanskanen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kainuun maistraatin nimiosastolla asioineiden tyytyväisyyttä ja alueellistamisen mahdollisia vaikutuksia. Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti Espoon, Helsingin, Hyvinkään ...
  • Arkistointisuunnitelma Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle 

   Polojarvi, Pirjo (Pirjo Polojärvi, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää, yhtenäistää ja selkeyttää asiakirjahallintoa ja arkistointia Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä. Teoreettinen viitekehys muodostui kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen ...
  • Arvonlisäveron alennuskokeilun vaikutukset parturi-kampaamoihin 

   Karhunsaari, Kaija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parturi-kampaamoyrittäjien käsityksiä heidän alaansa koskevasta arvon-lisäverotuksesta. Vuosina 2007 - 2010 Suomi oli osallistunut työvoimavaltaisten alojen arvonlisäveron alennuskokeiluun, ...
  • Asiakaslähtöisyys OP Ryhmän digitaalisissa sijoituspalveluissa : Case OP Kainuu 

   Kilpeläinen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on OP Kainuu. OP Kainuu on OP Ryhmään kuuluva itsenäinen aluepankki, joka tarjoaa asiakkailleen mm. rahoitus-, sijoitus-, ja vakuutuspalveluita. Opinnäytetyö on tutkimus OP Ryhmän ...
  • ASIAKASPALVELU MUUTOKSESSA 

   Hakkarainen, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kelan Kainuun vakuutuspiirin asiakaspalveluryhmään kuuluvien henkilöiden kokemuksia organisaatiomuutoksesta ja siitä, miten he jaksavat työssään muutostilanteessa. Asiaa tutkittiin, koska ...
  • Asiakastyytyväisyys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston palveluihin 

   Anttonen, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden asiakastyytyväisyydestä. Asiakkaiden mielipiteitä kartoitettiin yhteis- ja kaukolainauksen, lainauskäytäntöjen, tilojen ...
  • Asiakastyytyväisyys Kajaanin Expertillä 

   Heikkinen, Eetu; Heikkinen, Eetu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää Kajaanin Expertin asiakkaiden tyytyväisyydestä asiakaspalveluun ja myymälän viihtyvyyteen. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena jossa asiakkailta kysyttiin ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely kauppakeskus Zeppelinille 

   Esko, Jonne; Punju, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kauppakeskus Zeppelinille asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Kyseessä on tutkimus, jonka tuotoksena oli asiakastyytyväisyyskysely ja sen analysointi. Tutkimuksen avulla Zeppelinin johto näkisi ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely siivousliikkeelle 

   Moilanen, Heli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen toimeksiantajana oli RTK- Palvelu Oy: n Oulun yksikön siivouspalvelut. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä RTK- Palvelun Oulun ja Rovaniemen yksiköiden palvelun laatuun ja ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA 

   Määttä, Mirva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ABC Kajaanin lounastuotteiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat ABC Kajaanin lounastuotteisiin ja palveluun. Tutkimus ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS FINFUN OY:N PALVELUNTUOTTAJILLE 

   Kostama, Suvi; Makkonen, Katja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää FinFun Oy:n toiminnallista ja teknistä laatua, palveluympäristöä, varausjärjestelmän toimivuutta, palveluntuottajien odotuksia ja kokemuksia heidän saamastaan palvelusta ja yleistä ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus K-supermarket Kuhmo 

   Tesler, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen toimeksiantajana oli Aug. Korhonen Oy nimen alla toimiva K-supermarket Kuhmo. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys Kuhmon K-supermarketin tuotevalikoimaan ja saatavuuteen, hinnoitteluun ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KAJAANIN LADY LINELLE 

   Huotari, Riikka; Laakkonen, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kajaanin Lady Linen asiakastyytyväisyyttä. Kysely lähetettiin kaikille 500:lle kuntokeskuksen jäsenelle postitse keväällä 2007. Vastauksia saatiin 124 kappaletta. ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KAJAANIN LINNAN-KULTA OY:LLE 

   Tolonen, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys Linnan-Kullan tuotevalikoimaan ja hinnoitteluun, sekä palvelun laatuun. Tavoitteena oli myös selvittää havainnointitutkimuksen avulla miten Kajaanissa ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KAJAANIN WETTERI OY:LLE 

   Alatalo, Antti; Hiltunen, Heikki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyystutkimus Kajaanin Wetteri Oy:lle. Kajaanin Wetteri Oy toimii myös tutkimuksen toimeksiantajana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Keskustan Hammaslääkärit Oy:lle 

   Timonen, Jaakko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Keskustan Hammaslääkärit Oy on Jyväskylässä toimiva hammaslääkäriasema. Keskustan Hammaslääkärit perustettiin vuonna 1984 ja keväällä 2008 yritys muutti uusiin toimitiloihin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden ...