Uusimmat viitteet

 • Kahvila Helmen blogi 

  Khaustova, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon blogin luominen ja sen kävijöiden lisääntyminen voivat vaikuttaa kahvilan asiakkaiden määrän kasvuun. Tavoit-teena oli myös selvittää, kuinka yritys voi käyttää ...
 • Perehdyttämisopas Raya Diversin työharjoittelijoille 

  Yrjölä, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli luoda Raya Diversin työharjoittelijoille perehtymisopas, joka toimii työnopastuksen tukena sekä auttaa työharjoittelijaa sopeutumaan uuteen työympäristöön. Perehtymisoppaan tarkoituksena on vastata ...
 • GneissiRock -tapahtuman järjestäminen 

  Hoskio, Natalia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö pohjautuu Manamansalossa kesällä 2017 historian ensimmäisen kerran järjestettyyn GneissiRock -musiikkitapahtumaan. Työ koostui tapahtuman järjestämisestä yhdessä projektitiimin kanssa sekä tapahtuman tiedottamisesta ...
 • Partiolaisten hiihtolomaleirin järjestäminen 

  Hyönä, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Hämeen alueen partiolaisten jokavuotinen leiri hiihtolomaviikolla Lappiin ja tarkastella elämyksen toteuttamista. Tavoitteina työllä oli omien tietojen ja taitojen kehittäminen ...
 • Kainuun yhteinen Venäjälle suunnattu matkailumarkkinointi : Toimivuus ja kehittämisen keinot 

  Shevchenko, Anna; Kulyaeva, Yana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kainuun Liitto, jonka toimeksiannossa tutkittiin Kainuun matkailun kehittämistä erityisesti Kainuun matkailualan yritysten yhteistä markkinoinnin kehittämistä Venäjän markkinaan liittyen. ...
 • Ryhmämatka Roomaan - Ryhmämatkan suunnittelu ja toteutus opiskelijaryhmälle 

  Keränen, Olga; Nifantova, Natalia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja perehtyä matkailuun ja siihen liittyviin palveluihin, matkan järjestämiseen ja ryhmämatkaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Työn toimeksiantajana on RestoRus-ryhmä, joka halusi ...
 • Islannin matkailumenestyksen salaisuudet – Mallia Kainuuseen? 

  Haataja, Saana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli kansainvälinen islantilaislähtöinen TTRAIN-hanke. Tämän kvalitatiivisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat ovat vaikuttaneet merkittävimmin Islannin matkailun kasvuun ...
 • Matkareitit Karjalaan 

  Kela, Ekaterina; Kononykhin, Dmitrii (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheen on erilaisten matkareittien suunnittelu Karjalan alueella, jonka avulla matkailija voi tutustua Karjalan alueen monikulttuurisuuteen, nähdä karjalaisen kulttuurin eroavaisuudet, ...
 • Juuan kamppailu-urheiluilta 29.4.2017 

  Agonen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli kamppailu-urheiluillan järjestäminen Juukaan 29.4.2017. Kamppailu-urheiluillan järjestämisessä mukana olivat Juuan Fire Boxing Club, MMA Joensuu sekä ammattinyrkkeilytalli ...
 • Perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikia 

  Karjalainen, Henri; Oksanen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme aiheena oli laatia perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikian seikkailupuis-to-ohjaajan perehdytyksen tukimateriaaliksi. Seikkailupuisto-ohjaaja vastaa työtehtävissään asiakkaiden viihtyvyydestä sekä turvallisesta ...
 • LIIKETOIMINTASUUNNITELMA OHJELMAPALVELUYRITYKSELLE 

  Toivanen, Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli laatia toimiva liiketoimintasuunnitelma aloittavalle kuvitteelliselle ohjelmapalveluyritykselle. Kysymykset, joihin työssä erityisesti haettiin vastausta olivat: 1. Miksi liiketoimintasuunnitelma pitää ...
 • Opas Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille palvelumuotoilun keinoin 

  Kemppainen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön toimeksiantajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) opiskelijakunta KAMO (KAMO). KAMO toimii opiskelijoiden lakisääteisenä edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Tapahtuman markkinointi sosiaalisessa mediassa - Case: Tampereen 34. Kukkaisviikot 

  Avonius, Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen toimeksiantajana toimii Tampere Tunnetuksi ry. Opinnäytetyöni toiminnallisena osana toteutin Tampereen 34. Kukkaisviikkojen sosiaalisen median markkinoinnin yhteistyössä tapahtuman ...
 • Perehdyttämisopas Paltamo Neste Oilille 

  Klemetti, Olga (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada monipuolinen, toimiva ja selkeä perehdyttämisopas Pal-tamon Neste Oil yrityksen käyttöön. Valmiin perehdyttämisoppaan tavoitteena oli, että uusi työn-tekijä pääsisi nopeasti ja sujuvasti ...
 • Hyvinvointituotteen kehittäminen Syötteen Eräpalveluille 

  Vähätupa, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Syötteen Eräpalveluille uusi hyvinvointituote. Toimeksiantajan kriteereitä oli, että tuotteen tulee hyödyntää luonnon voimavaroja ja ...

Näytä lisää