Uusimmat viitteet

 • Tapahtuman markkinointi sosiaalisessa mediassa - Case: Tampereen 34. Kukkaisviikot 

  Avonius, Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen toimeksiantajana toimii Tampere Tunnetuksi ry. Opinnäytetyöni toiminnallisena osana toteutin Tampereen 34. Kukkaisviikkojen sosiaalisen median markkinoinnin yhteistyössä tapahtuman ...
 • Perehdyttämisopas Paltamo Neste Oilille 

  Klemetti, Olga (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada monipuolinen, toimiva ja selkeä perehdyttämisopas Pal-tamon Neste Oil yrityksen käyttöön. Valmiin perehdyttämisoppaan tavoitteena oli, että uusi työn-tekijä pääsisi nopeasti ja sujuvasti ...
 • Hyvinvointituotteen kehittäminen Syötteen Eräpalveluille 

  Vähätupa, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Syötteen Eräpalveluille uusi hyvinvointituote. Toimeksiantajan kriteereitä oli, että tuotteen tulee hyödyntää luonnon voimavaroja ja ...
 • Koko perheen ohjelman suunnittelu ja toteutus Suomen Saab-klubin kesäpäivät -tapahtumaan 

  Ruotsalainen, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa lapsille ja koko perheelle soveltuvaa ohjelmaa Suomen Saab-klubin kesäpäiville Himokselle 9.-11.6.2017. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tämä tarkoittaa, ...
 • Kuusamon matkailijoiden tiedonhankinta 

  Säkkinen, Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Kuusamon matkailijoiden tiedonhankintaa. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja tutkimukseni on osa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto-hanketta. ...
 • Viininmaistelun alkeet -tapahtuma Maria P:ssä 

  Paananen, Riina; Korkiakoski, Merika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tekijät: Paananen Riina ja Korkiakoski Merika Työn nimi: Viininmaistelun alkeet -tapahtuma Maria P:ssä Tutkintonimike: Restonomi (AMK), matkailun koulutus Asiasanat: tapahtuma, viini, viininmaistelu, ...
 • International Multitwinning : Kansainvälisen ystävyystoimintatapahtuman suunnittelu ja toteutus 

  Närhi, Henna-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kajaanin Nuorkauppakamari ry. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti oli Kansainvälisen ystävyystoimintatapahtuman suunnittelu ja toteutus toimeksiantajalle. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Metallimusiikkitapahtuma @Kulma 

  Herala, Eetu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekijä(t): Herala Eetu Työn nimi: Metal Pursuit – metallimusiikkitapahtuma Tutkintonimike: Restonomi (AMK), matkailun koulutus Asiasanat: Tapahtuman järjestäminen, toiminnallinen opinnäytetyö, elämys Toiminnallisen ...
 • Kajaani Tanssii -tapahtuman taloudelliset vaikutukset 

  Piirainen, Sofia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kajaanin kaupunki, joka yhteistyössä kajaanilaisten tanssitoimijoiden kanssa järjestää vuosittain Kajaani Tanssii -tapahtuman. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kajaani Tanssii ...
 • Hyvinvointikartoitus Valjusravintola Sulon tarjoilijoille 

  Anttonen, Jenni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä työhyvinvoinnin edistämisessä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kajaanilaisen Valjusravintola Sulon henkilöstön hyvinvoinnin nykytilaa ...
 • Matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille 

  Jukuri, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tuote on matkaopas Ouluun matkustaville lapsiperheille. Op-paassa esitellään Oulun tarjoamat potentiaaliset palvelut ja paikat lapsiperheille. Kohteet on valittu siten, että ne viihdyttävät koko perhettä ja ...
 • Naantalin Kultaranta Resort Oy : lähiruokaa ravintolan ruokalistoille 

  Väänänen, Kaisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Naantalin Kultaranta Resort Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää yritystä hyödyntämään enemmän lähiruo-kaa ravintolansa ruokalistoilla. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin ruokalistojen ...
 • Matkablogi Hollannista 

  Nissinen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda blogi Hollannista. Blogin tavoitteena oli herättää lukijoissa kiinnostusta matkustaa Alankomaihin sekä antaa tietoa Alankomaissa matkustamisesta ja maan kulttuurista. ...
 • Valmistautumisopas vaellukselle 

  Kurk'oja, Airi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa valmistautumisopas vaellukselle. Oppaan tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa vaelluksen suunnittelemisen avuksi. Opas on rajattu käsittelemään ...
 • Opasblogi Antalyaan 

  Partala, Pinja; Salmela, Jasmin (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli perustaa opasblogi Antalyaan. Blogin tavoitteena oli antaa kattavaa informaatiota Antalyan vetovoimatekijöistä ja tarjonnasta. Blogin kohderyhmä on nuoret omatoimimatkailijat, ...

Näytä lisää