Uusimmat viitteet

 • Pientalorakentajan opas 

  Hakkarainen, Saku (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajan, Sotkamon kunnan rakennusvalvonnan, ja kuntaan rakentavien asukkaiden tarpeisiin toimiva ja kompakti pientalorakentajan opas. Siinä käsitellään talonrakennusprosessia ...
 • Maalämmön ja poistoilmalämpöpumpun kannattavuus As Oy Palorinteessä 

  Nurmesjärvi, Kai (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Kajaanissa sijaitsevan kerrostalon lämmitysmuo-don muutoksesta koituvia kustannuksia ja investoinnin takaisinmaksuaikaa. Kerrostalon nykyinen lämmitysmuoto on kaukolämpö, ...
 • Maikkulan kartanon rakennusteknisen kunnon selvittäminen 

  Helenius, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia kuntoarviot ja pitkän tähtäimen suunnitelmat liiketiloina toimiviin Maikkulan kartanon vanhimpiin rakennuksiin. Rakennukset, joihin kuntoarviot suoritettiin, olivat 1750-luvun ja ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Sakela Rakennus Oy:ssä 

  Karppinen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli kajaanilainen rakennusliike, Sakela Rakennus Oy. Työn tavoitteena oli tutkia Admicomin tarjoaman Adminet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaiheita ja helpottaa järjestelmän käyttöönottoa ...
 • Konehallin suunnittelu 

  Tolonen, Maiju (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukainen konehalli. Työn toimeksiantaja oli Hannu Tolonen. Tila, jonne konehalli suunniteltiin, sijaitsee Kainuussa Sotkamon kunnassa. ...
 • Suomalaisyritysten puuteollisuuden vientimahdollisuudet Tunisiaan 

  Malin, Tomi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tukea yritystä Malin & Co Oy sen kansainvälistymisprosessissaan Tunisiaan luomalla teoriapohja vientitoiminnan menettelytavoista ja siihen liittyvistä eri liiketoimintamuoto vaihtoehdoista. ...
 • InfraWorks 360 -sovelluksen käyttöönotto Infrasuunnittelu Oy:ssä 

  Rämä, Esa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia visualisoinnin sekä mallipohjaisen esittämisen ja toimintamallin merkitystä infrasuunnittelussa. Lisäksi työssä tutkittiin InfraWorks 360 -sovelluksen sopivuutta kohdeyrityksen ...
 • Hitsausrobottiaseman perustusten suunnittelu ja 3D-mallintaminen : Hitsausrobottiaseman perustusten suunnittelu, SolidWorks 3D-mallintaminen ja rakennekuvien piirtäminen 

  Sorri, Seppo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin metsäkoneita valmistavan Ponsse Oyj:n Vieremän tehtaan osavalmistuksen hitsausrobottiaseman layoutin muutokseen. Opinnäytetyön aiheena oli hitsausrobottiaseman perustuksien suunnittelu, 3D-mallintaminen ...
 • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon suunnitteluvaiheen muutosten vaikutukset rakennesuunnitteluun 

  Tuikka, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli tarkastella betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon tietomallintamalla tehtävän rakennesuunnittelun problematiikkaa ja suunnitteluvaiheen muutosten vaikutuksia. Insinöörityön toimeksiantaja ...
 • Vesikaton modulointi 

  Pöllänen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Lemminkäinen Talo Oy:lle. Työssä vertaillaan moduulirakentamisella toteutettua vesikattoa paikalla rakennettuun vesikattoon. Työssä on käytetty todellisia kohteita ja niissä toteutuneita tuloksia. ...
 • Massiivinen betonirakenne 

  Lahtinen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä pitää ottaa huomioon, kun valetaan massiivisia betonirakenteita työmaaolosuhteissa. Tällaisia betonirakenteita käytetään pääasiassa suurissa rakennushankkeissa. ...
 • Rakennusyrityksen kustannuslaskennan kehittäminen 

  Björk, Vera (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennusyrityksen tarjousvaiheen kustannus- ja määrälaskennan teoriaan sekä tarjouslaskentaan. Kustannuslaskennan hallitseminen on rakennusyrityksen toiminnan menestymisen kannalta yksi ...
 • Kaivoksen tuotantokentän rakentaminen 

  Kontio, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida Terrafame Oy:n kaivokselle rakennetun Secundary heap, lohko 3 tuotantokentän rakentamisen vaiheet sekä niihin liittyvät määräykset. Työn vaiheet tallennettiin käytännön työnjohdon ...
 • Paltamon kunnan kiinteistöjen rakennustekninen kuntoarvio 

  Järvelä, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekijä: Järvelä Petri Työn nimi: Paltamon kunnan kiinteistöjen rakennustekninen kuntoarvio Tutkintonimike: Insinööri (AMK), rakennustekniikka Asiasanat: kuntoarvio, PTS-ehdotus Tämä insinöörityö tehtiin neljään Paltamon ...
 • Ikkunoiden energiatalous 

  Kaikkonen, Ilpo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ikkunoiden teknisiä ominaisuuksia ja niiden vaikutuk-sia tutkimalla ikkunoiden kehitysvaiheita, lämpöteknistä toimintaa ja U-arvon kehitystä. Ikkunoiden lämpöteknistä toimintaa ...

Näytä lisää