Uusimmat viitteet

 • Ketterät menetelmät ja tiimi, tuottajan työkalut 

  Krogerus, Tommi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliteollisuuden kasvaessa yritysten ja tiimien koot kasvavat nopeasti. Tämä lisää tuottajien tarvetta pelinkehityksessä jatkuvasti. Tuottajan työnkuva on usein hankalasti käsitettävissä ihmisille, jotka eivät ole toimineet ...
 • Videopelihahmon mallintaminen ja teksturointi nykymenetelmin 

  Hekkala, Emilia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö esittelee ja arvioi 3D-videopelihahmon luomisprosessia nykyisin yleisesti käytössä olevilla menetelmillä. Hahmonluonti käsittää useita eri vaiheita, joita varten on omat, parhaiten soveltuvat työmenetelmät ...
 • A Guide to Building a 3D Game Character 

  Heikkilä, Elisabet (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis describes the entire process of creating a 3D game character from the creation of the reference material, the 3D model sheet, all the way to the creation of a rig for the final 3D model. The process is described ...
 • Pelistudion maineen kohentaminen tapahtumamarkkinoinnilla, Case: RAY Game Jam 

  Vallo, Ilkka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Raha-automaattiyhdistyksen pelistudion mainetta ja miten sitä voisi kohentaa. Teoriaosuudessa määritellään maineen, tapahtumamarkkinoinnin ja game jamin käsitteet. Lisäksi tarkastellaan suomalaista ...
 • PA-3020 -palomuurin käyttöönotto Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratoriossa 

  Möttönen, Touko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli asentaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratorion opiskelijoiden hallinnoimaan konesaliympäristöön uusi palomuuri. Aiempi internetyhteys laboratorion konesaliin tuli oppilaitoksen ...
 • Workflows for Creating 3D Game Characters 

  Terävä, Tapio (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis deals with the various workflows, methods, and tools used for creating 3D game characters. The objective of the thesis was to construct a complete picture of the creation process of 3D game characters, and the ...
 • Dataorientoitunut suunnittelu ja funktionaalinen ohjelmointi Unityssä 

  Laine, Janne; Ylisiurua, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Unity-kehitysympäristö on noussut viime aikoina yhdeksi suositummista kehitysvälineistä pelialalla. Pelimoottorin vanhuus ja huonot arkkitehtuuriset ratkaisut ovat kuitenkin aiheuttaneet tilanteen, että Unity ei perustasoltaan ...
 • Valaistus taiteessa ja 3D-videopeleissä - case: Nine Parchments -kenttä 

  Torvinen, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä valaistusta ja sen luomista klassisen taiteen maa-lauksissa, sekä kuinka näitä oppeja voidaan hyödyntää videopeleissä. Työn tavoitteena on tutustua valoon ja valaistuskäytänteisiin ...
 • Lokitiedon merkitys käyttöjärjestelmän asennuksessa SCCM-ympäristössä 

  Tolonen, Jarkko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lokien avulla kerätään tietoa systeemin prosesseista. Lokitietoa kerätään sekä laitteistosta kuin myös ohjelmistoista. Loki sisältää usein aikaleiman, käyttäjätiedon, systeemin käyttötarkoituksen, virheilmoituksia ja ...
 • cPanel/WHM Webhotellijärjestelmän käyttöönotto 

  Kouvonen, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ja toteuttaa cPanel/WHM-webhotellijärjestelmän käyttöönotto. Opinnäytetyön keskeinen tehtävä oli kuvata webhotellijärjestelmän käyttöönotto-prosessi sekä siihen liittyvät keskeiset ...
 • Software Defined Networking 

  Somero, Matias (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pystyttää ja konfiguroida Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ylläpitämään konesaliin ohjelmistomääritetty verkko, joka käyttää OpenFlow-protokollaa. Työssä käytettiin neljää ...
 • Development of a Client-Server Chat Application 

  Malmberg, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal of the Bachelor’s thesis was to develop a simple client-server chat application. The focus was on the development process and the underlying technologies that were utilized in the development of the chat ...
 • Shmup-pelin suunnittelu ja toteutus 

  Laaksonen, Jussi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan eri shmup-pelejä ja kuinka pelejä voidaan määritellä kuuluvaksi shmup-peligenreen. Määrittämisen lisäksi käydään shmup-pelien historia ja kehittymisen vaiheet. Lisäksi tutkitaan erilaisten ...
 • DCIM-järjestelmät 

  Tampio, Antti-Jussi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Datan määrä maailmassa kasvaa hurjaa vauhtia, joten myös tarve laitteistolle, joka prosessoi ja säilyttää dataa kasvaa. Tästä johtuen konesalit ovat avainasemassa nopean teknologisoitumisen peruspilarina. Konesalien kasvusta ...
 • Fotogrammetria peliassettien luonnissa 

  Korhonen, Veli-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee fotogrammetriaa osana pelien kolmiulotteista mallinnustyötä. Työn tavoite on kuvata ja mallintaa objekteja kirjastoon, sekä tutustua tätä kautta fotogrammetriaan peliassettien luonnissa. Aluksi ...

Näytä lisää