• OpenGL Rendering Pipeline 

   Laaksonen, Jarno (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytteen aihe oli valittu aikomuksella opiskella tekniseksi artistiksi. Opinnäytteen tavoite on etsiä ja oppia lisää OpenGL:n renderöinti prosessista ja kuinka jokainen vaihe toimii yleisessä käytössä. Opinnäyte ...
  • Event Production in the Games Industry 

   Rasila, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this bachelor’s thesis is to explain the different types of games industry events, how they differ from each other, what one can expect to gain from attending them, why the size and scope of the event ...
  • Kenttägeneraattori Zombiefall -peliin 

   Hankipohja, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tarkoitus oli luoda kenttägeneraattori mobiilipeliin nimeltä Zombiefall. Generaattorin tuli luoda pelin tarvitsema pelikenttä dynaamisesti pelin aikana. Projektin aikana luotiin kenttägeneraattorin koodi sekä ...
  • Miellyttävä ja opettava kenttädesign 

   Uusitalo, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä pelituntumaan ja mekaniikkojen opettamiseen. Päätavoitteena oli kerätä ja luoda tietopaketti aloitteleville kenttädesignereille sekä omaa tulevaisuutta varten. Toisena tavoitteena ...
  • Sivusta kuvatun seikkailupelin kenttäsuunnittelu 

   Ranki, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sivusta kuvattujen seikkailupelien kenttäsuunnittelua erityisesti kuvakulman asettamien yksilöllisten haasteiden näkökulmasta sekä näiden haasteiden eri ratkaisutapoja. Aihetta tutkittiin ...
  • Fotogrammetrian laskeminen konesalissa 

   Immonen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan ja vertaillaan fotogrammetrian laskentaa paikallisella työasemalla ja virtuaalisella tietokoneella konesalissa. Työssä käydään läpi sekä fotogrammetrian että näyttöohjaimen hyödyntämistä, ...
  • Käyttöjärjestelmien automatisoitu jakelu Windows Deployment Servicellä 

   Kenola, Oskari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää yritykselle automatisoitu tapa asentaa käyttöjärjestelmiä uusiin sekä vanhoihin työasemiin. Tavan oli tarkoitus korvata käytöstä poistunut SCCM sekä manuaalinen käyttöjärjestelmien ...
  • Designing A Data Solution For A Game Company : Case InfluxDB and Grafana 

   Salenius, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this Bachelor’s thesis was to research, how data analytics can be used for bene-fit in a game company and what should be taken in account when choosing necessary software’s to guarantee their compatibility ...
  • Energiatehokkuuden merkitys konesaleille 

   Karjalainen, Unto (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Datakeskusten määrä ja koko ovat kasvaneet pilvipalveluiden kasvun johdosta viimeisen vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan datakeskuksissa ja konesaleissa kulutetun energian määrä on kasvanut huomattavasti. Sen vuoksi on ...
  • Mastering the Elements – Basics of 2D Effect Animation 

   Salla, Oona (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to study the basics of effect animation and deepen the knowledge by examining selected natural effects. These learnings were then applied in making animated 2D effects for a project created ...
  • Internet of Things - Haavoittuvuuksien verkko 

   Paasonen, Ari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa pyritään selvittämään ja esittelemään IoT:n eli asioiden internetin yleisimmät uhat. Tutkimuksessa käytettyjen esimerkkitapausten IoT-laitteet ovat pääsääntöisesti kohdistettu kuluttajamarkkinoille. Tämän ...
  • Modulaarisen hahmon rakentaminen Unityyn Blenderillä tai Mayalla 

   Taikina-aho, Jesse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on kertoa modulaarisen hahmon rakentamisesta Blenderissä tai Mayassa käytettäväksi Unity-pelimoottorissa. Tekstissä käydään läpi, mitä täytyy ottaa huomioon, kun rakennetaan hahmo, joka kasataan ...
  • JIRA Service Deskin käyttöönotto ja hyödyt yritykselle 

   Chatlikov, Artem (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli asentaa ja konfiguroida JIRA Software -sovellus sekä sen lisäosa JIRA Service Desk. Lisäksi työssä käsiteltiin JIRA Softwaren ja JIRA Service Deskin hyötyjä niitä käyttäville yrityksille ...
  • Ketterät menetelmät ja tiimi, tuottajan työkalut 

   Krogerus, Tommi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Peliteollisuuden kasvaessa yritysten ja tiimien koot kasvavat nopeasti. Tämä lisää tuottajien tarvetta pelinkehityksessä jatkuvasti. Tuottajan työnkuva on usein hankalasti käsitettävissä ihmisille, jotka eivät ole toimineet ...
  • Videopelihahmon mallintaminen ja teksturointi nykymenetelmin 

   Hekkala, Emilia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö esittelee ja arvioi 3D-videopelihahmon luomisprosessia nykyisin yleisesti käytössä olevilla menetelmillä. Hahmonluonti käsittää useita eri vaiheita, joita varten on omat, parhaiten soveltuvat työmenetelmät ...
  • A Guide to Building a 3D Game Character 

   Heikkilä, Elisabet (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis describes the entire process of creating a 3D game character from the creation of the reference material, the 3D model sheet, all the way to the creation of a rig for the final 3D model. The process is described ...
  • Pelistudion maineen kohentaminen tapahtumamarkkinoinnilla, Case: RAY Game Jam 

   Vallo, Ilkka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Raha-automaattiyhdistyksen pelistudion mainetta ja miten sitä voisi kohentaa. Teoriaosuudessa määritellään maineen, tapahtumamarkkinoinnin ja game jamin käsitteet. Lisäksi tarkastellaan suomalaista ...
  • PA-3020 -palomuurin käyttöönotto Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratoriossa 

   Möttönen, Touko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli asentaa Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratorion opiskelijoiden hallinnoimaan konesaliympäristöön uusi palomuuri. Aiempi internetyhteys laboratorion konesaliin tuli oppilaitoksen ...
  • Workflows for Creating 3D Game Characters 

   Terävä, Tapio (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis deals with the various workflows, methods, and tools used for creating 3D game characters. The objective of the thesis was to construct a complete picture of the creation process of 3D game characters, and the ...
  • Dataorientoitunut suunnittelu ja funktionaalinen ohjelmointi Unityssä 

   Laine, Janne; Ylisiurua, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Unity-kehitysympäristö on noussut viime aikoina yhdeksi suositummista kehitysvälineistä pelialalla. Pelimoottorin vanhuus ja huonot arkkitehtuuriset ratkaisut ovat kuitenkin aiheuttaneet tilanteen, että Unity ei perustasoltaan ...