• Käyttäjädatan kerääminen mobiilisovelluksissa 

   Huttunen, Jasmin (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee käyttäjädataa ja sen keräämistä mobiilisovelluksissa. Työn tutkimusongelmana on se, mitä käyttäjädata on, millaisin menetelmin sitä voidaan kerätä ja miksi sen kerääminen on tärkeää. Tavoitteena ...
  • Käyttökokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu : – Periaatteet, psykologia, trendit ja tulevaisuus 

   Hautamäki, Kiia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maailman muuttuu digitaaliseksi yhä nopeammalla tahdilla ja vaatii vähemmän vuorovaikutusta fyysisesti ihmisten kesken kuin koskaan aikaisemmin. Nykyään ihmiset ovat kasvavassa määrin vuorovaikutuksessa digitaalisten ...
  • Implementing a Proxy Server for a Massively Multiplayer Online Role-playing Game 

   Partanen, Joel (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this Bachelor’s thesis, a proxy server was implemented for the in-development massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) MUTA. The objective was that the proxy server would be capable of hiding the game ...
  • Using FMOD Studio with Unity 

   Abbott, David (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis covers the use of FMOD Studio in conjunction with the Unity game engine to create the basic audio systems most needed in a typical video game, as well as some of the more advanced systems that might be needed ...
  • Web-sovelluspalomuurin käyttöönotto - NGINX WAF 

   Yli-Kuivila, Iikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ja käyttöönottaa web-sovelluspalomuuri SaaS-palveluita tarjoavalle yritykselle. Yrityksen SaaS-palvelut toimivat Internetin välityksellä verkkoselaimia hyödyntäen. Uhka-analyysin ...
  • Incorporation of Storytelling into a Game Environment 

   Saikko, Beata (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was centered on the concept of environmental storytelling. Environments are an important part of games, and as technology progresses, the means by which artists can tell stories increase. During this thesis, ...
  • Retrospectives : Optimizing Workflow in Agile Teamwork Environment 

   Karttunen, Emma (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   In this essay I will go through what retrospectives are, what they are for, and how they should be orga-nized. Nowadays Agile methods, which aim for flexibility in a teamwork environment, are rising in populari-ty and ...
  • 3D platformer level design 

   Aaltonen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this Bachelor’s thesis was to design a level for Biting Mascot’s 3D platformer project Captain’s Tail and explore the intricacies of 3D platformer level design. The first chapter elaborates on the meaning and ...
  • Pään mallintaminen eri tavoilla 

   Kellokumpu, Juska (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin eri tapoja mallintaa pää. Työhön otettiin pelialan näkökulma eli miten mallintamisen prosessi etenee peligraafikoilla. Pään mallintamiseen on olemassa monia keinoja. Suosituimmat mallintamistavat ...
  • Tilintarkastusprosessin tehostaminen – vakiomuotoisten dokumenttien tuottamisen automatisointi 

   Waris, Milla-Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tilintarkastajat laativat paljon vakiomuotoisia dokumentteja, joiden sisältö vaihtelee nimi-, osoite-, tilintarkastustietojen, päivämäärän ja yhtiömuodon osalta. Samojen tietojen manuaalinen kirjaaminen useaan dokumenttiin ...
  • Bluetooth-kommunikaatio fitness-laitteiden kanssa 

   Lappalainen, Jere (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Virtual Frontiers Oy, joka on pelillistämiseen keskittynyt yritys. Pelillistämisessä voidaan hyödyntää erilaisia Bluetooth-laitteita, mutta kaikkien laitteiden tukemiseksi ei löydy valmista ...
  • Inverse Kinematics in Game Character Animation 

   Ruuskanen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this thesis was to explore the methods of implementing inverse kinematics and the situations that they are used in. The methods have multiple applications which can be used from making the environment come alive ...
  • Käytännön opas menestyvän peliyrityksen perustamiseksi 

   Pääkkönen, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen opas tuottavan peliyrityksen perustamiseksi ihmisille, joita kiinnostaa peliyrityksen perustaminen, mutta joilta puuttuu tieto sen tekemiseksi. Oppaassa käydään läpi ...
  • Anturista pilveen -tietoturva 

   Kuitunen, Iiro (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Internet of Thingsin lukuisten verkkoprotokollien tilannetta niiden ominaisuuksien, tietoturvan ja tulevaisuusnäkymän kannalta. Tarkoituksena oli auttaa oikeiden protokollien ...
  • Casting a Competitive Esports game 

   Manne, Eirik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to explain what it is like to cast an esports game, how it affects the viewer, and why it is done. The focus was on the game Counter-Strike: Global Offensive, due to the author’s ...
  • Creating a Guide for PlayStation 4 Publishing Process 

   Naumanen, Sakari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this practice-based thesis was to create a guide on publishing video games on Sony’s PlayStation 4 video game console. The guide was designated to educate developers working on PlayStation projects and to ...
  • Character Design and Customization in MOBA Games 

   Jokela, Fae (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis is about character design and customization in MOBA games. For a more in-depth view on the subject, this thesis will also go over character design in video games generally as well as the most common practices ...
  • Hahmon persoonallisuuden merkitys animaatiossa 

   Mutikainen, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka persoonallisuus vaikuttaa pelihahmon animaatioihin. Työn alussa perehdyttiin lyhyesti animaation historiaan, ja sen jälkeen tutkittiin teorioita persoonallisuuden määritelmästä ja sen ...
  • Visual Effects for a 3D Action Game 

   Mattila, Meri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis was to study artistic principles behind visual effects and improve on creating them. The learnings were tested and applied by creating visual effects for a 3D action game’s prototype. This thesis ...
  • 3D-mobiilipelihahmon digitaalinen veistäminen 

   Ohra-aho, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalisen veistämisen ottamista osaksi 3D-mobiilipelihahmon työnkulkua. Perinteisesti mobiilipelihahmot eivät ole voineet hyödyntää joitain 3D-veistämisen etuja kuten normaalikarttoja, joten ...