Uusimmat viitteet

 • Red Hat CloudFormsin käyttöönotto ja ominaisuudet 

  Moilanen, Tuomas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli asentaa hallinta-alusta Red Hat CloudForms Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmälaboratorion datakeskusympäristöön. Työn teoriaosuudessa tavoitteina oli selvittää IT-organisaatioiden ...
 • Optimointikirjaston suunnittelu robotisoidulle tuotantolinjalle 

  Syynimaa, Eemeli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tilaajana oli Raute Oyj:n Kajaanin yksikkö Mecano Business. Raute on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii puutoimialalla ja toimittaa teknologiaa ja palveluita maailmanlaajuisesti. Mecano toimittaa Rauten koneisiin ...
 • Legacy-ohjelmistojen kontittaminen 

  Niemelä, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eficode on Helsingissä toimiva ohjelmistoyritys, jolla on toimipisteitä Tampereella, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Göteborgissa. Sen toimenkuvaan kuuluu asiakkaan bisnestarpeiden täyttämiseen ohjelmistokehitystä, ...
 • Kommunikaatiorajapinnan toteutus pelin ja tietokannan välille 

  Häkkinen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Häkkinen Jani Työn nimi: Kommunikaatiorajapinnan toteutus pelin ja tietokannan välille Tutkintonimike: Insinööri (AMK), tietotekniikka Asiasanat: Tietokanta, Pelit, Kommunikaatiorajapinta, PHP Team ...
 • Android-sovellus lääkkeenannon seurantaan 

  Kallio, Jesse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli auttaa ihmisiä, joilla on jatkuva ja kallis lääkitys, auttamalla sen seuran-nassa ja kirjaamisessa. Sovelluksen kohderyhmänä olivat A-hemofiliaa sairastavat vasta-aine potilaat, koska heidän lääkityksensä ...
 • Käyttöliittymä viestintärajoitteisille Kinect V2 -liikeohjainta hyödyntäen 

  Jokihaara, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa sovellus tietokoneelle viestin-tärajoitteiselle käyttäjälle hyödyntäen Kinect V2 -liikeohjainta. Sovelluksen avulla viestintärajoitteinen käyttäjä voi ilmaista itseään ...
 • Aaltojuotoskoneen muutostyön suunnittelu 

  Kovalainen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elektroniikkatuotannossa viallisia tuotteita syntyy aika ajoin. Vialliset tuotteet merkitään hävikiksi, joka vähentää tuote erästä saatavaa voittoa. Viallisia tuotteita voi syntyä monista eri syistä. Mah-dollisuus vikojen ...
 • Reaaliaikainen hierarkkinen sovelluksen etäkäyttö 

  Tirkkonen, Kari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä esitellään reaaliaikaisen etätuen toteutus erääseen työn tilaajan jo toteutettuun verkkosovellukseen. Tavoitteena oli luoda sovellukselle reaaliaikainen etätuki, jonka avulla tilaaja sekä sovelluksen asiakkaat ...
 • WordPress-liitännäinen PC-rakentamiseen 

  Luoma, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda asiakasyrityksen käyttöön verkkosovellus edistämään räätälöityjen pöytätietokoneiden myymistä. Sovelluksen tuli integroitua osaksi yrityksen olemassa olevia WordPress-verkkosivuja. Sen ...
 • Vulkanin Perusteet 

  Kangasjärvelä, Matias (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käyttöohje Vulkanin perusteisiin ja eroihin muihin grafiikkarajapintoihin verrattuna. Käyttöohjeen seuraaminen vaatii Windows-käyttöjärjestelmän sekä Visual Studio 2015 tai uudemman ...
 • Radiovirittimen käyttöönotto ja ohjelmistoradiodemon ohjelmointi 

  Oja, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa käyttöön STMicroelectronicsin kehittämä radioviritinlaajennuskortti STMicroelectronicsin kehittämälle Accordo5 -kehitysalustalle sekä ohjelmoida laitteistoa hyö- dyntävä ohjelmistoradio ...
 • Radiolähetyksen etenemisvaimennuksen arvioiminen Longley-Rice-mallilla 

  Karppinen, Tuukka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä radiolähetyksen etenemisvaimennusta arvioivaan Longley-Rice-malliin. Etenemisvaimennusta tutkittiin Bittium TAC WIN Radio Head -tuotesarjan taajuusalueilla 225–400 MHz ja 4,4–5 GHz. ...
 • Testinhallintaohjelman käytön analysointi 

  Luomala, Joni-Petteri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön kohde on tuottaa testinhallintaohjelmiston analyysi ja parantaa testinhallin-taohjelmiston käyttöä ohjelmistonsuunnitteluprojekteissa. Testihallintaohjelmistona käsitellään SpiraTest-testinhallintaohjelmistoa. ...
 • Datan visualisointi HTML5-sovelluksessa 

  Lahti, Asko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tekijä: Lahti Asko Työn nimi: Datan visualisointi HTML5-sovelluksessa Tutkintonimike: Insinööri (AMK) Tietotekniikka Asiasanat: Datan visualisointi, HTML5, JavaScript, Web-ohjelmointi Opinnäytetyön aiheena oli korjata ...
 • Defining Environment Art Style in a Procedural Game World 

  Helin, Tommi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis is about defining visual style for a procedurally generated game world and different methods in achieving a well-planned, unified art style. The thesis deals with the possibilities and issues in computer ...

Näytä lisää