Uusimmat viitteet

 • Esimiesroolin muutos 

  Luukkonen, Hanne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkitaan esimiehen roolin muutosta. Aihe on ajankohtainen yhteiskunnallisesti, koska työelämän murros asettaa omat vaatimuksensa työnteolle ja johtamiselle. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka ...
 • Markkinointisuunnitelma Itä-Suomen Liikuntaopistolle 

  Lattunen, Essi; Pasanen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selventää ja kuvata Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n tämänhetkistä markkinointia ja viestinnän tilaa, tarkastellen kaikkia yrityksen liiketoiminta-alueita. Tavoitteena oli luoda yritykselle ...
 • Sisäisen tarkastuksen merkitys riskienhallinnassa ja väärinkäytösten ehkäisemisessä 

  Tyynelä, Katariina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sisäisen tarkastuksen merkitystä riskienhallinnan ja väärinkäytösten ehkäisyssä. Opinnäytetyössä tarkastellaan sisäisen tarkastuksen merkitystä eri yhteisöissä, sisäisen tarkastuksen ...
 • Henkilötietojen käsittely asiakassuhteessa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan 

  Havukainen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin henkilötietojen käsittelyä asiakassuhteessa uuden EU:n tietosuoja-asetuksen, GDPR mukaan, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Työn tarkoituksena oli selvittää henkilötietojen ...
 • Palkkauksen vaikutus työmotivaatioon taloushallinnon alalla 

  Seppänen, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mikä on palkkauksen vaikutus ja siihen liittyvät tekijät taloushallinnon alalla työskentelevien henkilöiden työmotivaatioon valikoiduissa tilitoimistoissa. Miten ...
 • Esittelykäytöstä poistuvien autojen myyntiprosessi 

  Muranen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa autoliikkeen esittelyautoille oma myyntiprosessi. Työssä tutkitaan nykyistä esittelyautojen myyntiä. Uuden prosessin tarkoitus on parantaa entisestään esittelykäytöstä ...
 • SELVITYS HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ JOENSUUN SEUDULLA 

  Härkönen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin henkilöstövuokrauspalveluiden eli vuokratyövoiman käyttämistä Joensuun talousalueella. Selvityksen tavoitteena oli tutkia, kuinka paikalliset yritykset näitä palveluita hyödyntävät, ...
 • Tilitoimiston viestintä ja tilitoimistoyhteistyö osana mikro- ja pienyrittäjän liiketoiminnan ohjausta 

  Väänänen, Soile; Huvinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tilitoimistoala on muutoksessa taloushallinnon tietojärjestelmien, robotiikan ja pilvipalveluiden kehittymisen myötä, kun mekaaninen kirjaamistyö vähenee ja kirjanpitäjille jää aikaa tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita ...
 • Sijoitusasunnon hankintaan vaikuttavat tekijät 

  Kortelainen, Martti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sijoitusasunnon hankintaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja vallitsevaa vuokramarkkinatilannetta Joensuun alueella. Tavoitteena oli saada tietoa, jota toimeksiantajayritys voi hyödyntää ...
 • Kannustepalkkiomallin vaikutus työmotivaatioon 

  Paukku, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajayrityksen kanssa. Työssä tutkittiin, kuinka toimeksiantajayrityksessä käytössä oleva kannustepalkkiomalli vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon. Lisäksi ...
 • Roukalahden kesäteatterin asiakasprofiili ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittäminen 

  Sivonen, Marja-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Roukalahden kesäteatterin kävijöiden asiakasprofiilia ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittämistä. Roukalahden kesäteatteri on ollut merkittävä kesätapahtumien ...
 • Monimuoto-opiskelijan jaksaminen ja ajanhallinta 

  Peuhkurinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana on ollut omakohtainen kokemus ja sen myötä tarve tutkia, onko muilla monimuoto-opiskelijoilla samanlaisia ongelmia ajanhallinnan ja jaksamisen suhteen kuin itsellä on opinnoissa ollut. Opinnäytetyön ...
 • Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä 

  Mantsinen, Elena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Maailman näyttämöllä olemme näyttelijöitä ja jokaisella on elämän aikana monia rooleja. Esimiehillä on vaikuttava rooli työyhteisön hyvinvoinnissa ja henkilöstöjohtaminen on yksi heidän tärkeistä tehtävistä. Jatkuvat ...
 • Kieku Palkat -sovelluksen käyttö osana henkilöstö- ja palkkahallintoa Palkeissa : Harjoittelijan perehdytysopas 

  Kattelus, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille. Palkeet tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja. ...
 • PK-yrityksen talousjohtaminen käytännössä 

  Asikainen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Talousjohtaminen on merkittävä osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Talousjohdon tärkeimmät toiminnot ovat taloushallinnon perustehtävien toteutumisesta vastaaminen sekä johdon ohjaus eli tiedon tuottaminen päätöksentekoa ...

Näytä lisää