Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle X 

  Karvinen, Joni; Häyrinen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sosiaalisen median markkinointisuunnitelma autonvuokrausalalla toimivalle pk-yritykselle. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma toimii ...
 • Tilaustenkäsittelyn prosessien sujuvuuden ja kehitytarpeiden kartoitus 

  Heimonen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Abloy Oy:n asiakaspalvelun alaisuuteen kuuluvan kohdeosaston tilaustenkäsittelyprosesseja. Tarkoituksena on kartoittaa käsittelyn ongelmia ja pyrkiä löytämään mahdollisia ratkaisuja niiden ...
 • XBRL-MUOTOISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILINTARKASTUKSESSA 

  Lehikoinen, Tiia; Huusko, Pauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tilintarkastusala on vahvassa murrosvaiheessa koko taloushallinnonalan kanssa. Kirjanpito kehittyy koko ajan kohti digitaalista muotoa ja yhä useammin se on rakenteellisessa muodossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ...
 • POLKKA-YHTIÖN ATERIAPALVELUIDEN KUSTANNUSLASKENNAN KEHITTÄMINEN 

  Parkman, Viktor; Kovanen, Ere (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle. Polkka-yhtiö on Pohjois-Karjalan alueella toimiva ateria- ja puhtauspalveluja tuottava yritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen ...
 • Negatiivinen oma pääoma ja sen vaikutukset suomalaisissa ja ruotsalaisissa osakeyhtiöissä 

  Jäntti, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on negatiivinen oma pääoma ja sen vaikutukset yhtiöiden toimintaan suomalaisissa ja ruotsalaisissa osakeyhtiöissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Suomen ja Ruotsin käytäntöjen väliset ...
 • Uudistuneen kirjanpitolainsäädännön vaikutukset pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseen 

  Noponen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia 1.1.2016 voimaan tulleen uudistuneen kirjanpitolain tuomia helpotuksia pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä. Tutkimus pohjautuu pääosin asetukseen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä ...
 • INVESTOINTIEN TUOTTAVUUS KULJETUS- JA MAANRAKENNUSYRITYKSESSÄ 

  Nevalainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, miten kone- ja laiteinvestoinnit ovat tuottaneet kuljetus- ja maanrakennusyrityksessä sekä kuinka kyseisen yrityksen liiketoiminta on kehittynyt 2010-luvulla. Toimeksiantajan ...
 • Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa 

  Heinonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ...
 • Markkinointisuunnitelma varaosaliikkeelle 

  Valo, Sari; Valo, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään markkinointisuunnitelmaa teorian, analyysien ja kohdeyritykselle suunnitellun kokonaisuuden kautta. Kohdeyritykseksi valittiin varaosa-alan toimija Kiteen Varaosa Ky. Kohdeyrityksellä ei ...
 • Valmiin uuden asunnon kauppa ja markkinointi 

  Härkönen, Jukka-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia valmiin uuden asunnon kauppaa ja markkinointia. Työ käsittelee markkinoinnissa huomioitavia asioita sekä asuntojen markkinoinnin erityispiirteitä. Markkinointia säännellään pitkälti ...
 • Markkinointisuunnitelma Aapo's ski:lle 

  Timoskainen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman tekeminen Mantsin Rauta-Sport Laatikaisen sivuliikkeelle Aapo’s Ski:lle. Opinnäytetyö laadittiin toimeksiantona. Opinnäytetyö jakautuu teoreettiseen osioon ja itse ...
 • Joensuun alueen kuntosaliyritysten markkinointiviestintä 

  Mäkelä, Atte; Kuronen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Joensuun alueen kuntosaliyritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Rento-kahvilan asiakastyytyväisyystutkimus 

  Koponen, Saara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Joensuussa sijaitsevan Kahvila Rennon asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen tuotteisiin sekä palveluihin. Tutkimuksen avulla haluttiin löytää kilpailuetuja muihin vastaaviin ...
 • Kontiolahden ampumahiihdon maailmancup 2018 - kävijätutkimus ja kehittämissuunnitelma 

  Kemppi, Sammy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin 2018 osakilpailun markkinatutkimusta, jossa selvitettiin kävijöiden viihtyvyyttä tapahtumassa ja miten tapahtumaa olisi mahdollista kehittää tulevaisuudessa. ...
 • Päivittäispalveluiden tarve Joensuun Danske Bankissa 

  Koskelo, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimeksiantajalle Joensuun Danske Bankille millaisilla aiheilla ja mistä syistä sen asiakkaat asioivat konttorin päivittäispalvelupisteellä. Opinnäytetyössä pohditaan, kuinka pankki ...

Näytä lisää