Uusimmat viitteet

  • Uusi vuokrasopimusstandardi IFRS 16 ja sen käyttöönoton vaikutukset tilinpäätösinformaatioon 

    Hartikainen, Anniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyössä käsitellään kansainväliseen IFRS-tilinpäätösnormistoon kuuluvan vuokrasopimusstandardin uudistusta. Tällä hetkellä vuokrasopimusten käsittelyä ohjeistaa IAS 17 -standardi, mutta International Accounting ...
  • LIIKETOIMINTASUUNNITELMA MAANRAKENNUSYRITYKSELLE 

    Juvonen, Oskari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia Karjalan Virta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava ja kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa erityisesti paneudutaan markkinointiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KÄSIKIRJA ALOITTAVALLE YRITYKSELLE 

    Niva, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyön aiheena on digitaalinen markkinointi aloittavan yrityksen näkökulmasta. Tämän ravintola-alan yrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2018. Tämän johdosta opinnäytetyö toimii digitaalisen markkinoinnin ...
  • Monikulttuurisuus ja sen johtaminen pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä 

    Laitinen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä monikulttuurisuus ymmärretään ja koetaan, millaiset asiat nähdään haastavina tai hyödyllisinä ja miten ...
  • POHJOIS-KARJALAN OP-KIINTEISTÖKESKUKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA 2018 

    Mäki-Kokkila, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata Pohjois-Karjalan OP-Kiinteistökeskuksen markkinointisuunnitelman tarpeeseen selkeällä ja toimivalla rungolla. Rungon teoreettisena viitekehyksenä on käytetty klassisia sisäisen ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma 

    Pehkonen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyötyön aiheena oli laatia markkinointiviestintäsuunnitelma kotimyyntiedustajalle. Työssä hyödynnettiin aiheeseen liittyvää teoriaa ja yrityksen nykyisille asiakkaille suunnattua kyselyä. Työn tarkoituksena oli ...
  • Hallinnon kehittäminen : Hallituksen työjärjestyksen ja toimitusjohtajasopimuksen laatiminen toiminnallisessa säätiössä 

    Mäki, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhdessä toiminnallisen säätiön johdon kanssa hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajasopimus, jossa huomioidaan hyvä säätiötapa ja säätiön hyvän hallinnon periaatteet. Hallinnon ...
  • Digitalisaatio finanssialalla: Asiakkaiden tyytyväisyys OP Pohjois-Karjalan sähköisiin palveluihin 

    Sallinen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä OP Pohjois-Karjalan sähköisiin palveluihin ja näin laajentaa ymmärrystä palveluiden ja palvelukanavatarjonnan kehittämiseen. Finanssialan kohtaama vahva ...
  • Markkinointisuunnitelma uudelle lautapelille 

    Nevalainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona joensuulaiselle lautapelisuunnittelijalle ja teolliselle muotoilijalle. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ja sen valmiina lopputuotteena eli produktina ...
  • PEREHDYTYKSEN SUUNNITTELU JA PEREHDYTYSMATERIAALIN KOKOAMINEN JOENSUUN PRISMASSA 

    Kinnunen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä uuden työn tai uuden työtehtävän aloitusvaiheessa. Laadukas perehdyttäminen lisää uuden työntekijän työmotivaatiota, työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työn ...
  • Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen 

    Viskari, Aleksi; Vähäniemi, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Opinnäytetyömme aiheena oli Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen liiketalouden harjoittelujaksojen avulla. Työmme tarkoituksena ...
  • Uuden budjetointiprosessin suunnittelu, käyttöönotto ja kehittäminen toimeksiantoyhtiön konsernipalveluiden näkökulmasta 

    Halonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tämä opinnäytetyö on laadittu toimeksiantajayhtiön toimeksiantona, jossa budjetointiprosessi on muutoksessa. Opinnäytetyö käsitteli sitä, kuinka tämä budjetointiprosessin muutos on suunniteltu, kuinka se toteutuu ja kuinka ...
  • Ulosotto ja sen vaikutukset velallisen näkökulmasta 

    Iivarinen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Yhä useampi suomalainen on ulosotossa. Julkisessa keskustelussa ulosotto mielletään negatiivisena asiana, jonka tosiasialliset tarkoitusperät jäävät unohduksiin. Ulosottoviranomaista ohjaavat lukuisat säännökset ja ...
  • Sopimaton suomalaiseen oikeusperinteeseen? Jatkokäsittelyluvan perusteet ja vaiheet 

    Ihalainen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen hovioikeuksien käyttämää jatkokäsittelylupamenetelmää. Opinnäytetyö esittelee muutoksenhakuluvan perusteet sivuten lupaprosessia ja käy läpi järjestelmän historian, miten ...
  • Lemonsoft-ohjelmiston perehdytys- ja käyttöopas Tilitoimisto X Oy: lle 

    Mononen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
    Tämä opinnäytetyö perustuu Tilitoimisto X Oy:ltä saatuun toimeksiantoon. Toimeksiantona oli rakentaa yrityksen käyttöön perehdytys- ja käyttöopas Lemonsoft-ohjelmistosta. Opas koostuu kahdesta osiosta; toiminnoista, joilla ...

Näytä lisää