Uusimmat viitteet

 • Tiedonohjaussuunnitelman eteenpäin vieminen Lieksan kaupungissa 

  Kinnunen, Maija-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tiedonohjaussuunnitelman tekemistä ja siihen liittyvää esisuunnittelua Lieksan kaupungissa. Tiedonohjaus on melko uusi asia julkishallinnossa. Opinnäytetyössä selvitetään, mitä asioita tulee ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA YRITYS X OY:LLE 

  Miikkulainen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia markkinointisuunnitelma yritykselle, joka harjoittaa liiketoimintaa liikkeen johdon konsultoinnin. Opinnäytetyö laadittiin toimeksiantona. Markkinointisuunnitelman tarkoitus on olla ...
 • Työttömyysturva - Työllistymisen kannustimet ja kannustinloukut 

  Hautamäki, Saara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työttömyyden aikaisen toimeentulon turvaa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat työttömyysturvan saamisen edellytykset sekä erilaiset työttömyysturvan muodot, millä tavoin ...
 • Myynnin kehittämisen markkinointisuunnitelma autokorjaamo Rewon Motorsille 

  Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Rewon Motorsin myyntiä ja näkyvyyttä. Tämä työ on toteutettu toimeksiantona yritykselle. Opinnäytetyö sisältää kaksi osuutta, toteutuksen ja raportin. Toteutusosio on salainen. ...
 • Joensuulaisten pk-yritysten kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet 

  Karppinen, Tea (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää joensuulaisten pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Näitä kokemuksia verrattiin samasta aiheesta saatuihin ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus: Sisäilmatalo Kärki Oy 

  Assinen, Anne-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toteutettiin ensimmäistä kertaa asiakastyytyväisyystutkimus Sisäilmatalo Kärki Oy:lle. Kyseessä on vuonna 2013 perustettu sisäilma-alan asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Tavoitteena oli tutkia ...
 • Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle 

  Kauppinen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilinpäätösanalyysi joensuulaiselle Yritys X Oy:lle ja tutkia, miten tunnusluvut ovat kehittyneet viiden viime vuoden aikana ja suhteessa toimialaan. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Perustajaurakoitsijan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä 

  Jurvanen, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää perustajaurakoitsijan taloushallinnon erityiskysymyksiä ja soveltaa niitä laadittujen esimerkkien kautta. Pääaiheita ovat perustajaurakoitsijan kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen ...
 • Uusi vuokrasopimusstandardi IFRS 16 ja sen käyttöönoton vaikutukset tilinpäätösinformaatioon 

  Hartikainen, Anniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kansainväliseen IFRS-tilinpäätösnormistoon kuuluvan vuokrasopimusstandardin uudistusta. Tällä hetkellä vuokrasopimusten käsittelyä ohjeistaa IAS 17 -standardi, mutta International Accounting ...
 • LIIKETOIMINTASUUNNITELMA MAANRAKENNUSYRITYKSELLE 

  Juvonen, Oskari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia Karjalan Virta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava ja kattava liiketoimintasuunnitelma, jossa erityisesti paneudutaan markkinointiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • DIGITAALISEN MARKKINOINNIN KÄSIKIRJA ALOITTAVALLE YRITYKSELLE 

  Niva, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on digitaalinen markkinointi aloittavan yrityksen näkökulmasta. Tämän ravintola-alan yrityksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2018. Tämän johdosta opinnäytetyö toimii digitaalisen markkinoinnin ...
 • Monikulttuurisuus ja sen johtaminen pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä 

  Laitinen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä monikulttuurisuus ymmärretään ja koetaan, millaiset asiat nähdään haastavina tai hyödyllisinä ja miten ...
 • POHJOIS-KARJALAN OP-KIINTEISTÖKESKUKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA 2018 

  Mäki-Kokkila, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata Pohjois-Karjalan OP-Kiinteistökeskuksen markkinointisuunnitelman tarpeeseen selkeällä ja toimivalla rungolla. Rungon teoreettisena viitekehyksenä on käytetty klassisia sisäisen ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma 

  Pehkonen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyötyön aiheena oli laatia markkinointiviestintäsuunnitelma kotimyyntiedustajalle. Työssä hyödynnettiin aiheeseen liittyvää teoriaa ja yrityksen nykyisille asiakkaille suunnattua kyselyä. Työn tarkoituksena oli ...
 • Hallinnon kehittäminen : Hallituksen työjärjestyksen ja toimitusjohtajasopimuksen laatiminen toiminnallisessa säätiössä 

  Mäki, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhdessä toiminnallisen säätiön johdon kanssa hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajasopimus, jossa huomioidaan hyvä säätiötapa ja säätiön hyvän hallinnon periaatteet. Hallinnon ...

Näytä lisää