Uusimmat viitteet

 • LOHKOKETJUTEKNOLOGIAAN POHJAAVIEN ÄLYKKÄIDEN SOPIMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN DIGITAALISESSA LIIKETOIMINNASSA – Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet 

  Pöllänen, Henry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee lohkoketjuja ja niiden sovellutusten hyödyntämistä digitaalisessa liiketoiminnassa. Työ tehtiin toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle. ...
 • REST API:n optimointi ja päivitys OpenAPI 3:een 

  Hukkanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  REST-arkkitehtuurimallin mukaiset ohjelmointirajapinnat ovat verkkosovellusten ja pilvipalvelujen keskeisiä rakennuspalikoita. Tässä opinnäytetyössä paranneltiin kiinteistöomaisuuden hallintaan tarkoitetun Assetti-pilvipalvelun ...
 • PROTOTYYPIN KEHITYS UNREAL ENGINEN BLUEPRINTEILLÄ 

  Mahonen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään videopelin prototyypin kehitystä Unreal Engine pelinkehitysalustan versiolla 4.19.2. Opinnäytetyössä kehitystä tarkastellaan visuaalisen ohjelmoinnin näkökulmasta. Työ keskittyy Unreal ...
 • VR-sovelluksen optimointi ja metsän visualisointi Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

  Nykänen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö sisältää kaksi työprojektia, joissa teemana oli metsän visualisointi. Ensimmäisessä projektissa tavoitteena oli optimoida metsäalue virtuaalitodellisuutta varten Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Projektin ...
 • EXTENDING UNITY GAME ENGINE THROUGH EDITOR SCRIPTING 

  Kupiainen, Hamza (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The aim of the thesis was to find out how a developer can use editor scripting to expand the Unity game engine. The thesis focuses solely on expanding the Unity game engine in the practical part of the thesis. Editor ...
 • From a Game Jam Game to a Full Release 

  Hyvärinen, Pietu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The goals of this thesis were to develop a new game based on a game developed at the Global Game Jam of 2018, describe how the development processes differ between these two games and examine how the final games are ...
 • ServiceNow-järjestelmän hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa 

  Vepsäläinen, Eve (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin ServiceNow-järjestelmän sisältämiin ydinominaisuuksiin sekä Customer Service Management -moduuliin. Työssä käsiteltiin asiakaskokemuksen määritelmää ja sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu. ...
 • Seikkailupelien käyttöliittymien toteuttaminen 

  Löfberg, Vera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä ohjeita sekä yleisesti että seikkailupelien näkökulmasta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä tutustuttiin työkaluihin, joilla voi toteuttaa seikkailupelin, ...
 • Ohjelmistorobotiikan Käyttö Verkko-opiskelussa 

  Sarajärvi, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan verkko-opiskeluun ja ohjelmistorobotiikkaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkko-opiskelun ei oppimista hyödyntävien toimintojen mahdollista automatisointia ohjelmistorobotiikan ...
 • Verkkomoninpelin toteuttaminen PUN-työkalulla Unity3D-pelimoottorilla toteutettuun peliin 

  Hurri, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli aloittaa verkkomoninpelin kehittäminen Firetail Games Oy -peliyritykselle kehitysvaiheessa olevaan Drunkenpants peliin. Drunkenpants-peli toteutetaan Unity-pelimoottorilla ja yritys valitsi ...
 • PowerShell Task Automation Features 

  Piirainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The focus of this thesis is on researching and demonstrating PowerShell’s capability as a task automation platform. The goal is to define a framework on which to implement, execute, manage and monitor automations and ...
 • Tietojenkäsittelyn opinnot osana kansainvälisen verkkokaupan työnkuvaa 

  Heino, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työssä esitellään opintojen perusteita ja sisältöjä, minkä jälkeen opintoja ja opintosuunnitelman tavoitteita ...
 • Mikroyrityksen toiminnan tehostaminen digitalisaation avulla 

  Kainulainen, Markku-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaation hyödyntämisen tuomia mahdollisuuksia mikroyrityksissä. Työn tavoitteena oli laatia mikroyrityksille ohje sähköisten liiketoimintaohjelmien ja asiointipalveluiden hyödyntämiseen ...
 • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

  Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...
 • LOHKOKETJU JA ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET 

  Karhunen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty lohkoketjun teoreettiseen toimintaperiaatteeseen ja tutustuttu teknologioihin, jotka käyttävät lohkoketjua tai mahdollistavat lohkoketjusovellusten toteutuksen. Erityisesti ...

Näytä lisää