• Info-tv Drupal 8 -toteutuksena 

   Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmän sisältöön, toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Työssä kehitettiin toimeksiantajalle internetissä toimiva info-tv-sovellus, jonka avulla pystytään ...
  • Mobiilisovellus työn aikataulutukseen 

   Laukkanen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Mobiilisovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteella käytettävää sovellusta, jota voidaan käyttää vapaa-ajalla sekä työelämässä. Tunnettuja mobiiliohjelmistoalustoja ovat muun muassa Android, iOS ja Windows Phone. ...
  • KVARKKI – POHJOIS-KARJALAN KUVANTA-OSAPROJEKTI: PERUSKÄYTTÖTAPAUKSIEN MALLINTAMINEN JA KYSELY PKSSK:N LÄÄKÄREILLE 

   Käyhkö, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Kvarkki eli kansallinen kuva-aineistojen arkistointi. Työssä keskitytään Pohjois-Karjalan Kuvanta-osaprojektiin, jossa tavoitteena on Kvarkkiin liittyminen. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta: ...
  • Asiakkuudenhallinta järjestelmien hyödyntäminen yrityksen kasvussa ja kehityksessä 

   Andersson, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee matkailualan yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmän va-lintaa ja käyttöönottoa. Toimeksiannon tehtävänä oli kilpailuttaa eri asiakkuudenhallinta-järjestelmien tarjoajia sekä kilpailutuksen ...
  • Testitutkimus Karelia-Ammatikorkeakoulun IT-tradenomikoulutuksen vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin 

   Anttila, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alustava kyselytutkimus siitä, miten tietojenkäsittelyn koulutus vastaa työelämän tarpeita. Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena ...
  • Ransomwarelta suojautuminen 

   Jalonen, Jonne Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ransomwarelta suojautuminen. Toimeksiantajana on Karelia-ammattikorkeakoulu, joka halusi ohjeistusta ransomware-infektion varalle. Tavoitteena on antaa käyttökelpoisia ohjeita ransomwarelta ...
  • Centralized Identity Management in a Decentralized Organization 

   Miettinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The purpose of this thesis is to research centralized identity management at information security organization. The research presents the former and the prospective identity management processes and the most significant ...
  • NFC-teknologia ja sen soveltaminen 

   Zudina, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Työn tarkoitus on perehtyä Near Field Communicationsin eli NFC:n toimintaperiaatteisiin ja hyödyntää teknologiaa käytännön applikaation luomisessa. Työssä mietitään myös NFC-teknologian nykyisiä sekä potentiaalisia ...
  • Dynaamisten lomakkeiden luominen Android-alustalle 

   Mutanen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Android-mobiilialustalle sovellus, jonka avulla on mahdollista näyttää erilaisia mukautuvia lomakkeita sovelluksen käyttöliittymässä rajapinnasta saadun syötteen avulla. Tarkoituksena ...
  • Taiteilijaverkkosivuston kehittäminen 

   Rokkanen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee kuvataiteilija Tiia-Mari Kolibrin taiteilijaverkkosivujen kehitystyötä. Projekti toteutettiin toimeksiantona syystalvella 2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan ...
  • Pilvipohjaisen koodileikkeiden hallintasovelluksen rakentaminen 

   Putto, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa pilvipohjainen verkkosovellus koodileikkeiden hallintaan. Verkkosovelluksen yhteyteen ei toteutettu erillistä tietokantaa, vaan datan persistointi ulkoistettiin pilveen GitHubin ...
  • Mobiilimaksujen maksuvälitysjärjestelmän kehitys Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmällä 

   Pirinen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyöraportissa kuvataan Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä toteutettu web-sovelluskehitysprojekti back-end-kehittäjän näkökulmasta. Raportin kohderyhmänä ovat web-kehittäjät, jotka tahtovat tutustua Drupal 8 ...
  • Applicability of Common Lisp in Game Development 

   Kaisanlahti, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The aim of the this thesis was to find out how applicable Common Lisp is in game development through examining the language and game development as well as trying to build a core of a game development framework with Common ...
  • Viiden 3D-pelimoottorin vertailu uuden kehittäjän näkökulmasta 

   Mononen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan viittä helposti saatavilla olevaa 3D-pelimoottoria uuden tai kokemattoman kehittäjän näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla pelimoottoreiden ominaisuuksia ja selventää lukijalle ...
  • Sähköalan työturvallisuuden edistäminen tiedon avulla 

   Kärki, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda näytöille tuleva sovellus parantamaan työturvallisuutta. Toimeksiantaja, Sähköasennus Kuronen OY, halusi luoda asiakkailleen uuden palvelun parantamaan työturvallisuutta. Opinnäytetyön ...
  • Arkistointitietojärjestelmän kehityssuunnitelma 

   Kolehmainen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella toimeksiantajan arkistointitietojärjestelmää ja löytää siihen uusi toteutustapa. Samalla kartoitettiin nykyisen tietojärjestelmän puutteita ja mahdollisia kehityskohteita. ...
  • Verkkomaksuominaisuuden integrointi verkkojärjestelmään 

   Leskinen, Jaani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin verkkomaksamista ja suomalaisia maksunvälityspalveluita. Työn tavoitteena oli integroida verkkomaksuominaisuus tilanvarausjärjestelmään. Lisäksi työssä selvitettiin onnistuneeseen ...
  • Karelia-opiskelijaportaalin käytettävyyden kehittäminen mobiiliyhteensopivaksi 

   Astikainen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun Pakki-opiskelijaportaali vastaamaan nykypäivän vaatimuksia verkkosivuston käytettävyydessä mobiililaitteilla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi ...
  • Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönotto Cloudia Oy:ssä 

   Ikonen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönottoa Cloudia Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Freshdesk otetaan käyttöön Cloudia Oy:ssä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä ominaisuuksia ...
  • Review of Server Side Development Technologies for Social Application Dibs 

   Laine, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The goal of this thesis is to be an instruction manual into server-side technologies for beginner server-side developers and, in addition, a guide in choosing the best technologies for each situation. Server side technologies ...