• LOHKOKETJUTEKNOLOGIAAN POHJAAVIEN ÄLYKKÄIDEN SOPIMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN DIGITAALISESSA LIIKETOIMINNASSA – Nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet 

   Pöllänen, Henry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee lohkoketjuja ja niiden sovellutusten hyödyntämistä digitaalisessa liiketoiminnassa. Työ tehtiin toimeksiantona Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle. ...
  • REST API:n optimointi ja päivitys OpenAPI 3:een 

   Hukkanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   REST-arkkitehtuurimallin mukaiset ohjelmointirajapinnat ovat verkkosovellusten ja pilvipalvelujen keskeisiä rakennuspalikoita. Tässä opinnäytetyössä paranneltiin kiinteistöomaisuuden hallintaan tarkoitetun Assetti-pilvipalvelun ...
  • PROTOTYYPIN KEHITYS UNREAL ENGINEN BLUEPRINTEILLÄ 

   Mahonen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään videopelin prototyypin kehitystä Unreal Engine pelinkehitysalustan versiolla 4.19.2. Opinnäytetyössä kehitystä tarkastellaan visuaalisen ohjelmoinnin näkökulmasta. Työ keskittyy Unreal ...
  • VR-sovelluksen optimointi ja metsän visualisointi Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

   Nykänen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö sisältää kaksi työprojektia, joissa teemana oli metsän visualisointi. Ensimmäisessä projektissa tavoitteena oli optimoida metsäalue virtuaalitodellisuutta varten Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Projektin ...
  • EXTENDING UNITY GAME ENGINE THROUGH EDITOR SCRIPTING 

   Kupiainen, Hamza (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The aim of the thesis was to find out how a developer can use editor scripting to expand the Unity game engine. The thesis focuses solely on expanding the Unity game engine in the practical part of the thesis. Editor ...
  • From a Game Jam Game to a Full Release 

   Hyvärinen, Pietu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The goals of this thesis were to develop a new game based on a game developed at the Global Game Jam of 2018, describe how the development processes differ between these two games and examine how the final games are ...
  • ServiceNow-järjestelmän hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa 

   Vepsäläinen, Eve (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin ServiceNow-järjestelmän sisältämiin ydinominaisuuksiin sekä Customer Service Management -moduuliin. Työssä käsiteltiin asiakaskokemuksen määritelmää ja sitä, mistä asiakaskokemus muodostuu. ...
  • Seikkailupelien käyttöliittymien toteuttaminen 

   Löfberg, Vera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä ohjeita sekä yleisesti että seikkailupelien näkökulmasta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä tutustuttiin työkaluihin, joilla voi toteuttaa seikkailupelin, ...
  • Ohjelmistorobotiikan Käyttö Verkko-opiskelussa 

   Sarajärvi, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan verkko-opiskeluun ja ohjelmistorobotiikkaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkko-opiskelun ei oppimista hyödyntävien toimintojen mahdollista automatisointia ohjelmistorobotiikan ...
  • Verkkomoninpelin toteuttaminen PUN-työkalulla Unity3D-pelimoottorilla toteutettuun peliin 

   Hurri, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli aloittaa verkkomoninpelin kehittäminen Firetail Games Oy -peliyritykselle kehitysvaiheessa olevaan Drunkenpants peliin. Drunkenpants-peli toteutetaan Unity-pelimoottorilla ja yritys valitsi ...
  • PowerShell Task Automation Features 

   Piirainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The focus of this thesis is on researching and demonstrating PowerShell’s capability as a task automation platform. The goal is to define a framework on which to implement, execute, manage and monitor automations and ...
  • Tietojenkäsittelyn opinnot osana kansainvälisen verkkokaupan työnkuvaa 

   Heino, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Työssä esitellään opintojen perusteita ja sisältöjä, minkä jälkeen opintoja ja opintosuunnitelman tavoitteita ...
  • Mikroyrityksen toiminnan tehostaminen digitalisaation avulla 

   Kainulainen, Markku-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaation hyödyntämisen tuomia mahdollisuuksia mikroyrityksissä. Työn tavoitteena oli laatia mikroyrityksille ohje sähköisten liiketoimintaohjelmien ja asiointipalveluiden hyödyntämiseen ...
  • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

   Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...
  • LOHKOKETJU JA ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET 

   Karhunen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty lohkoketjun teoreettiseen toimintaperiaatteeseen ja tutustuttu teknologioihin, jotka käyttävät lohkoketjua tai mahdollistavat lohkoketjusovellusten toteutuksen. Erityisesti ...
  • Verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantaminen 

   Hietaranta, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantamista Googlessa. Työ tehtiin toimeksiantona metsästysaiheiselle verkkokaupalle, joka halusi saada enemmän näkyvyyttä yritystoiminnalleen. ...
  • Ohjelmistolisenssien hallintakäytänteiden parantaminen Rajavartiolaitoksessa 

   Lahti, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ohjelmistolisenssien hallinnan nykytilaa Rajavartiolaitoksessa sekä pohtia ja laatia kehitysehdotuksia lisenssien hallinnan kehittämiseksi järjestelmä- sekä prosessitasolla ...
  • Karelia-AMK:n oppimisympäristöjen käytettävyyden tarkastelu - Moodle 2 vs. Moodlerooms sekä Adobe Connect vs. Collaborate LTI 

   Turunen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä testattiin Karelia-ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen (Moodle 2, Moodlerooms, Adobe Connect ja Collaborate LTI) käytettävyyttä opiskelijan näkökulmasta opiskelijalle tyypillisimpien testitehtävien ...
  • Lapsiteeman toteutus verkkokaupalle StoreFront-teemasta 

   Harja, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa lapsiteema verkkokaupalle toimeksiantajan toiveiden mukaan. Työn toimeksiantajana toimi markkinointitoimisto Tovari Oy. Työssä perehdyttiin tarkemmin verkkokauppojen kehitykseen ja ...
  • Neuropsykologin tehtäväpankki 

   Hirvonen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään neuropsykologi Irmeli Keräselle luotua verkkosivua, joka on laadittu arkistointityökaluksi. Tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle selkeä, toimiva ja helppokäyttöinen ...