• Karelia-AMK:n oppimisympäristöjen käytettävyyden tarkastelu - Moodle 2 vs. Moodlerooms sekä Adobe Connect vs. Collaborate LTI 

   Turunen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä testattiin Karelia-ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen (Moodle 2, Moodlerooms, Adobe Connect ja Collaborate LTI) käytettävyyttä opiskelijan näkökulmasta opiskelijalle tyypillisimpien testitehtävien ...
  • Lapsiteeman toteutus verkkokaupalle StoreFront-teemasta 

   Harja, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa lapsiteema verkkokaupalle toimeksiantajan toiveiden mukaan. Työn toimeksiantajana toimi markkinointitoimisto Tovari Oy. Työssä perehdyttiin tarkemmin verkkokauppojen kehitykseen ja ...
  • Neuropsykologin tehtäväpankki 

   Hirvonen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään neuropsykologi Irmeli Keräselle luotua verkkosivua, joka on laadittu arkistointityökaluksi. Tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle selkeä, toimiva ja helppokäyttöinen ...
  • Mobiilisovellusten hyödyntäminen lautapeleissä 

   Jämsén, Julius (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään mobiilisovelluksia hyödyntäviä lautapelejä. Aineistoa ilmiöstä kerättiin haastattelemalla pelisuunnittelijoita ja alan toimijoita sekä testaamalla markkinoilta löytyviä tuotteita, jotka ...
  • Asiakaspalvelubotin toteus 

   Kalliola, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee prototyyppi-chatbotin toteuttamista, jolla mahdollistetaan tuotehaut Shopify-verkkokauppa-alustalle luonnollista kieltä käyttäen. Toteutuksesta laadittiin kaksi eri versiota, ...
  • Info-tv Drupal 8 -toteutuksena 

   Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmän sisältöön, toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Työssä kehitettiin toimeksiantajalle internetissä toimiva info-tv-sovellus, jonka avulla pystytään ...
  • Mobiilisovellus työn aikataulutukseen 

   Laukkanen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Mobiilisovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteella käytettävää sovellusta, jota voidaan käyttää vapaa-ajalla sekä työelämässä. Tunnettuja mobiiliohjelmistoalustoja ovat muun muassa Android, iOS ja Windows Phone. ...
  • KVARKKI – POHJOIS-KARJALAN KUVANTA-OSAPROJEKTI: PERUSKÄYTTÖTAPAUKSIEN MALLINTAMINEN JA KYSELY PKSSK:N LÄÄKÄREILLE 

   Käyhkö, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Kvarkki eli kansallinen kuva-aineistojen arkistointi. Työssä keskitytään Pohjois-Karjalan Kuvanta-osaprojektiin, jossa tavoitteena on Kvarkkiin liittyminen. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta: ...
  • Asiakkuudenhallinta järjestelmien hyödyntäminen yrityksen kasvussa ja kehityksessä 

   Andersson, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee matkailualan yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmän va-lintaa ja käyttöönottoa. Toimeksiannon tehtävänä oli kilpailuttaa eri asiakkuudenhallinta-järjestelmien tarjoajia sekä kilpailutuksen ...
  • Testitutkimus Karelia-Ammatikorkeakoulun IT-tradenomikoulutuksen vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin 

   Anttila, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alustava kyselytutkimus siitä, miten tietojenkäsittelyn koulutus vastaa työelämän tarpeita. Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena ...
  • Ransomwarelta suojautuminen 

   Jalonen, Jonne Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ransomwarelta suojautuminen. Toimeksiantajana on Karelia-ammattikorkeakoulu, joka halusi ohjeistusta ransomware-infektion varalle. Tavoitteena on antaa käyttökelpoisia ohjeita ransomwarelta ...
  • Centralized Identity Management in a Decentralized Organization 

   Miettinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The purpose of this thesis is to research centralized identity management at information security organization. The research presents the former and the prospective identity management processes and the most significant ...
  • NFC-teknologia ja sen soveltaminen 

   Zudina, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Työn tarkoitus on perehtyä Near Field Communicationsin eli NFC:n toimintaperiaatteisiin ja hyödyntää teknologiaa käytännön applikaation luomisessa. Työssä mietitään myös NFC-teknologian nykyisiä sekä potentiaalisia ...
  • Dynaamisten lomakkeiden luominen Android-alustalle 

   Mutanen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Android-mobiilialustalle sovellus, jonka avulla on mahdollista näyttää erilaisia mukautuvia lomakkeita sovelluksen käyttöliittymässä rajapinnasta saadun syötteen avulla. Tarkoituksena ...
  • Taiteilijaverkkosivuston kehittäminen 

   Rokkanen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee kuvataiteilija Tiia-Mari Kolibrin taiteilijaverkkosivujen kehitystyötä. Projekti toteutettiin toimeksiantona syystalvella 2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan ...
  • Pilvipohjaisen koodileikkeiden hallintasovelluksen rakentaminen 

   Putto, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa pilvipohjainen verkkosovellus koodileikkeiden hallintaan. Verkkosovelluksen yhteyteen ei toteutettu erillistä tietokantaa, vaan datan persistointi ulkoistettiin pilveen GitHubin ...
  • Mobiilimaksujen maksuvälitysjärjestelmän kehitys Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmällä 

   Pirinen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyöraportissa kuvataan Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä toteutettu web-sovelluskehitysprojekti back-end-kehittäjän näkökulmasta. Raportin kohderyhmänä ovat web-kehittäjät, jotka tahtovat tutustua Drupal 8 ...
  • Applicability of Common Lisp in Game Development 

   Kaisanlahti, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The aim of the this thesis was to find out how applicable Common Lisp is in game development through examining the language and game development as well as trying to build a core of a game development framework with Common ...
  • Viiden 3D-pelimoottorin vertailu uuden kehittäjän näkökulmasta 

   Mononen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan viittä helposti saatavilla olevaa 3D-pelimoottoria uuden tai kokemattoman kehittäjän näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla pelimoottoreiden ominaisuuksia ja selventää lukijalle ...
  • Sähköalan työturvallisuuden edistäminen tiedon avulla 

   Kärki, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda näytöille tuleva sovellus parantamaan työturvallisuutta. Toimeksiantaja, Sähköasennus Kuronen OY, halusi luoda asiakkailleen uuden palvelun parantamaan työturvallisuutta. Opinnäytetyön ...