• Ring Ring Oy -yrityksen Windows XP -käyttöjärjestelmästä siirtyminen Windows 7 -käyttöjärjestelmään ja ylläpidon näkökulma 

   Ritala, Ilkka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää millä tapaa Windows XP -käyttöjärjestelmä eroaa Windows 7 -käyttöjärjestelmästä ylläpidon näkökulmasta. Selvitys pohjautuu toimeksiantajan toiveeseen saada lisää tietoa Windows 7 ...
  • Etähallintatekniikat yksityiskäytössä 

   Räsänen, Eetu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee Linux- ja Windows-koneiden, laitteiden ja tietojen etähallintaa verkon yli sekä graafisesti että merkkipohjaisesti. Etätyöskentely on jatkuvasti kehittyvä ja laajeneva työskentelymuoto, jossa ...
  • ICT-käyttötukipalvelujen palvelutasot ja mittarointi: case ICT-palvelualan pk-yritys 

   Kähkönen, Juho (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan tietotekniikan palvelualan käyttötukipalvelujen laadun määrittelyyn ja mittaamiseen. Työssä selvitetään JHS-jaoston asettamat suositukset palvelutasoille sekä niiden mittaamiselle, ja ...
  • Dynaamisen verkkopalvelun visuaalinen ilme ja käytettävyys 

   Ryhänen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee dynaamisen verkkopalvelun visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen vaikuttavia menetelmiä, elementtejä ja tekijöitä. Työssä esitellään myös käytettävyyteen vaikuttavien sisällön saavutettav ...
  • POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOPSYKOLOGIN SÄHKÖISEN LOMAKKEEN KEHITTÄMINEN 

   Mäkihonko, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ja opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opintopsykologille sähköinen lomake, mikä helpottaisi opiskelijan ...
  • Liiketoimintaprosessit ISAT-projektissa, case ristiinopiskelu 

   Huhtimo, Mika (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Aiheena oli tutkia tietojärjestelmien ja prosessien näkökulmasta ristiinopiskeluprosessia, joka on tullut mahdolliseksi Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ...
  • Verkkoneuvotteluympäristöjen vertailu 

   Hämäläinen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kolmea verkkoneuvotteluympäristöä ja vertailla niiden ominaisuuksia toimeksiantajana toimineen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tarpeisiin ja vaatimuksiin. Pohjois-Karjalan ...
  • Verkkopalvelun toteuttaminen etäopetuksen tukipalvelulle 

   Tossavainen, Ilkka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun host-ringille verkkosivut. Host-ringissä toimii tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan opiskelijoita. Verkkosivuille oli tarkoitus toteuttaa ...
  • Tekoälyn sovellutukset peleissä. Case Study: DroidWars 

   Hietala, Juuso (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan tekoälyä ja sen sovellutuksia peleissä. Tutkimuskysymykset olivat, pystynkö tekemään jo olemassa olevan pelin kaltaisen pelin Androidille, pystynkö suunnittelemaan peliin toimivan tekoälyvastustajan ...
  • Videoneuvottelulaitteiden käyttöönotto ja opastus Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 

   Hänninen, Lauri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tilauksesta. Opinnäytetyössä kuvattiin PKAMK:n uusien videoneuvottelulaitteiden käyttöönottoa. Uusien videoneuvottelulaitteiden tullessa PKAMK:n henkilökunnan ...
  • WWW-SIVUJEN KÄYTETTÄVYYS 

   Jumppanen, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee www-sivujen käytettävyyttä. Aihetta tarkastellaan käytettävyyden heuristiikkojen, ulkoasun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun pohjalta. Opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantona yrityksen www-sivut. ...
  • VIDEO-OHJEET MICROSOFT OFFICE-OHJELMISTA : Word, Excel, PowerPoint 

   Turunen, Elisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä toteutettiin video-ohjeita Microsoft Office-ohjelmiston työvälineohjelmista. Sekä toimeksiantajan henkilökunta että opiskelijat käyttävät ohjelmia päivittäin, mutta laajaa sähköistä tukimateriaalia ei ole ...
  • Verkkoneuvotteluympäristöjen vertailu: Adobe Connect, iLinc ja Vidyo 

   Ekholm, Jake (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan keskenään kolmea eri verkkoneuvotteluympäristöä; Adobe Connectia, Vidyoa ja iLinciä. Vertailun tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevien ympäristöjen ominaisuuksia. Sekä löytää ...
  • Mobiilin lähimaksamisen mahdollisuudet 

   Valtonen, Anne-Mari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä perehdytään mobiilimaksamiseen ja varsinkin mobiilin lähimaksamisen tilanteeseen vuonna 2012 ja tulevaisuudessa. Tavoitteena oli saada aikaan kattava katsaus, jossa käsitellään tämänhetkistä tietoa ...
  • Tietoturvakoulutus Rääkkylän peruskoululle 

   Hiltunen, Laura (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli järjestää tietoturvakoulutus opetushenkilökunnalle. Tietoturvakoulutuksen tarkoituksena oli tuoda esille tietoturvan tärkeyttä niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolella tapahtuvissa tilanteissa ...
  • Opintojen kuormittavuutta seuraavan verkkosovelluksen kehittäminen 

   Eronen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa opiskelijoiden kuormituksen seurantaverkkosovellus PKAMK:n tietojenkäsittelyn koulutusohjelmalle. Verkkosovelluksen tarkoituksena oli helpottaa opiskelijoiden henkilökohtaisten ...
  • Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -projektin tietovarasto 

   Sormunen, Hannupekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -projektissa toteutettavaa tietovarastoa. Projektissa oli mukana kaksi itäsuomalaista ammattikorkeakoulua, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Savonia ...
  • Oppilaitoksen tietojärjestelmäintegraatioarkkitehtuurin kehittäminen 

   Hiltunen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja toimeksianto liittyi ISAT-kokonaisarkkitehtuuriselvitykseen. ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun strateginen ...
  • ALUSTARIIPPUMATON TEHTÄVIENHALLINTASOVELLUS MOBIILIALUSTALLE 

   Räsänen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alustariippumaton tehtävienhallintasovellus mobiilialustalle. Tehtävillä tarkoitetaan Intalio-palvelimella olevia sähköisiä lomakkeita, joita voi avata, muokata, luoda ja selata ...
  • Unityn ja Blenderin yhteiskäyttö pelinteossa 

   Åke, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää pelinkehitysympäristö Unityn ja 3D-mallinnusohjelma Blenderin yhteiskäyttöä. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten nämä kaksi ohjelmistoa soveltuvat pienen mittakaavan pelien ...