Uusimmat viitteet

 • Harmaa maailma tunteiden taustalla 

  Palm, Sanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen maalausprosessi, jossa pohdin kasvua ihmisenä ja taiteilijana. Tavoitteena oli etsiä suuntaa omalle ilmaisulle ja kartoittaa taiteenkenttää, jotta valmistumisen kynnyksellä tietäisin, mihin ...
 • NÄKYJÄ LUONNOSTA : Omat luontokokemukset taiteellisen prosessin lähtökohtana 

  Niemiaho, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä pohdittiin tekijän omia luontokokemuksia sekä niiden merkitystä tai­teen tekemisessä. Tavoitteena oli myös taiteellisen ilmaisun ja öljyvärimaalaustekniikan kehittäminen. Aihetta tarkasteltiin fenomenolog ...
 • Kirkastuva totuus ja taiteilijan etiikka 

  Niemi, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Mitä on taide? Mitä on totuus? Opinnäytetyössä käsitellään taiteilijan etiikkaa taiteen ja totuuden lähtökohdista. Näkökulma on kristityn taiteilijan. Kysymys on totuuden välittämiseen liittyvistä eettisistä ongelmista, ...
 • Alitajunta kuvataidetyöskentelyn lähtökohtana 

  Hynynen, Reetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyöni aiheena on lisätä tietoa omasta alitajunnallisesta työskentelytavasta, surrealistisen taidesuuntauksen ja alitajunnan tutkimusten kautta. Etsin tietoa surrealismin historiasta, ja taiteilijoiden työskentelytavoista. ...