Uusimmat viitteet

 • KEITTIÖREMONTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

  Mukka, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Keittiöllä on nykypäivänä tärkeä rooli ihmisten elämässä. Se toimii ruokailutilan lisäksi oleskelu- ja työtilana. Keittiön pitää olla toimiva, hyväkuntoinen ja ajantasainen. Tässä opinnäytetyössä käsittelen asiakkaalle ...
 • Kohdemaana Kiina - Näkökulmia graafiseen suunnitteluun 

  Heikkilä, Teija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on visuaalinen kulttuuri Kiinassa. Tavoitteena on selvittää, mitä graafisessa suunnittelussa tulee huomioida silloin, kun länsimainen ja kiinalainen kulttuuri kohtaavat. Kohdemaan kulttuurin ...
 • Oman kuvitustyylin kehittäminen viivapiirroksen avulla 

  Kettunen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on oman kuvitustyylin kehittäminen viivapiirustuksien avul-la. Tavoitteena on kehittyä ammattitaitoiseksi kuvittajaksi ja kehittää oma kuvitustyyli tunnistettavaksi. Opinnäytetyössä esitetään ...
 • Koiratietokirjan kuvittaminen 

  Saarenheimo, Sarianna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kuvitustaitoja ja –tekniikoita. Tavoitteena oli myös löytää ja vahvistaa omaa tyyliä ja arvioida omaa kehitystä kuvittamisessa. Tietopohja perustuu kuvittelemista käsittelevään ...
 • TOIMIVA OPASTE : Joensuun pääkirjaston opasteprojekti 

  Kuittinen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyössä perehdytään opastejärjestelmiin ja niiden suunnitteluun. Graafisen suunnittelun lisäksi esille nousevat saavutettavuuden käsitteet. Työ on osa Joensuun pääkirjaston laajaa opasteprojektia, jossa olen mukana ...
 • Astara Oy Design Management-projekti 

  Töyrä, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyön osasuorituksessa tarkastellaan kauneudenhoitoalan pienyrityk-sen design management prosessia. Prosessin tarkoituksena on löytää ne erottautumistekijät, joista yritys löytää työkalut kasvuun ja kehittymiseen. ...
 • Yksityiskotien uima-allasosaston suunnittelu 

  Ilvonen, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyöni käsittelee yksityisten kotien uima-allasosastojen suunnittelua ja sisustamista. Työssä käsitellään erilaisia allastiloihin sopivia pintamateriaaleja, ja työhön sisältyvät myös uima-allasosaston tunnelmaan, ...
 • Joen Labyrintti –- Yhteisöllinen katutaideteos 

  Kainulainen, Paula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössäni havainnollistan katutaiteen tarkoitusta ja sen positiivisia vaikutuksia kaupunkiyhteisöihin. Pohdin katutaiteen kulttuurillista arvoa sekä sen merkitystä kulttuuri-identiteetin vahvistajana, ...
 • Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle 

  Tevajärvi, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle Ikääntyvä yhteiskunta kaipaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla se tarjoaisi ikäihmiselle mahdollisimman inhimillisen ja individuaalisen elämän. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Savolaisen murrerunokirjan taitto ja kuvitus värityskuvin 

  Tuomainen, Henni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee savolaisen runokirjan taittoa ja kuvitusta värityskuvin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää tekijän omaa kuvitustyyliä sekä –taitoja. Tietopohjassa selvitetään väritys- ja murrerunokirjojen ...
 • Kaupallisen tilan suunnittelu 

  Hyttinen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee Fixus Joensuun Dieselhuolto -autotarvikeliikkeen myymäläsuunnitelmaa entisen autokaupan tiloihin. Työ on laajennettu työharjoittelusta, mutta harjoittelussa opiskelijan omaa tilaa suunnitella ja ...
 • Jyvätyynyjen suunnittelu - tuotekehitysprosessin kuvaus 

  Yli-Pentti, Sannamari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä laajan taustatutkimuksen ja testimallin avulla tuotekehitystä jyvätyynyille. Muotoilija on tehnyt tuotteen itsenäisenä projektina pyrkien kiinnittämään huomiota asiakaslähtöiseen ja ...
 • Loitsurunojen visualisointi kuvallisen typografian keinoin 

  Prokkola, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyössä etsittiin ilmaisutapaa, jossa kuvitus ja teksti yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyön materiaalina on käytetty vanhoja suomalaisia loitsurunoja. Tavoitteena oli tukea visuaalisesti loitsujen ...
 • Visuaalisen ilmeen jalkauttaminen pakkaussuunnittelussa 

  Kuisma, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyössä jalkautetaan ulkopuolisen mainostoimiston suunnittelema uudistettu visuaalinen ilme kolmeentoista koirien täysravintopakkaukseen. Prosessi dokumentoidaan ja siitä laaditaan prosessimallinnus, jossa kuvataan ...
 • N.S.F. Nordic Sports Finland Oy visuaalinen ilme 

  Saarenpää, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee N.S.F. Nordic Sports Finland Oy:n visuaalista ilmettä. Tarve työlle syntyi yrityksen tarpeesta yhtenäistää viestinnässä käyttämiään työkaluja. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ...

Näytä lisää