Uusimmat viitteet

 • Kansanmusiikki-CD:n valmistaminen 

  Puumalainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdyin kansanmusiikki CD:n tuottamiseen lähtömateriaalista valmiin tuotteen julkaisemiseen loppukonserttini yhteydessä 4.5.2017. Aloitin siis nuotti materiaalista ja työstän valitsemani ...
 • Esiintymisjännitys urani isoimmalla keikalla 

  Karppanen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Esiintymisjännitys on läsnä jokaisella esiintyjällä eriasteisena. Jokaisella on jännityksen kanssa oma historiansa, jonka vuoksi jokainen myös kokee jännityksen omalla tavallaan. Opinnäytetyössä käsiteltiin esiintymisjännitystä, ...
 • Modernien sointuarpeggioiden hyödyntäminen jazzimprovisoinnissa 

  Lehikoinen, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi halusta syventyä oman soittotekniikan kehittämiseen ja monipuolisempaan harmoniansoittoon improvisoitaessa. Näitä aihealueita käsitellään kitaransoiton näkökulmasta pääasiassa modernien ...
 • Isänä kehtolaulujen maailmassa 

  Westergård, Jami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö tarkastelee suomalaista kehtolauluperinnettä. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu tekijän loppututkintokonserttinaan järjestämästä kehtolaulukonsertista ja konsertin lauluista tehdystä ...
 • Laulutuki pop/jazz-laulussa 

  Hirvonen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee pop/jazz-laulussa käytettävää laulutukea. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä pop/jazz-laulun laulutuella tarkoitetaan, mitä siihen tarvitaan ja kuinka sitä voi omaksua sekä opettaa. Tietopohja ...
 • Tulkinnan opettaminen laulunopetuksessa 

  Manninen, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä tutkittiin tulkinnan opetuksen painottamista laulunopetuksessa. Taustatietoa työlle tuovat aiempi laulutulkintaa ja teatterilaulua käsittelevä kirjallisuus sekä oman opetuksen ...
 • Puheen hyödyntäminen laulunopetuksessa 

  Talvensaari, Oona-Marleena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli puheen hyödyntäminen laulunopetuksessa. Tavoitteena oli esitellä puhelähtöistä laulamista laulunopetuksen menetelmänä, etsiä perusteluita sen toimivuudelle ja esitellä sen mahdollisia ...
 • Lauluja ikäihmisten lapsuus- ja nuoruusmuistoista 

  Karhunpesä, Sanika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli laulujen tekeminen ikäihmisten lapsuus- ja nuoruusmuistoista. Tärkeimpänä tavoitteena oli haastateltavien ikäihmisten kokemusten ja tuntemusten kuunteleminen ja kuvaaminen laulujen kautta niin ...
 • Virolaisen säkkipillin rakenteen erityispiirteet muihin säkkipilleihin verrattuna 

  Kervinen, Taavi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  On olemassa monia erilaisia säkkipillisoittimia, joilla kaikilla on rakenteellisesti jotakin yhteistä keskenään, mutta myös paljon eroja. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten virolainen säkkipilli eli torupill eroaa ...
 • Exsultate, jubilate : Ajatuksia lyyrisen sopraanon identiteetistä, ohjelmistosta sekä äänenväristä 

  Kukkonen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Sopraanon elämänkaari sisältää monia vaiheita, johon kuuluu muun muassa laulajan identiteetin, oman äänialan kehittäminen ja sitä kautta oikeat ohjelmistovalinnat. Taiteilijan identiteetti pitää sisällään psykofyysisen ...
 • Rumpusettiduettoja 

  Räisänen, Juha-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, toiminnallisesta osuudesta sekä kirjallisesta osuudesta. Toiminnallinen osa muodostuu rumpusettiduettojen säveltämisestä, puhtaaksi kirjoittamisesta sekä demo-äänitteen tekemisestä ...
 • Äänisuunnittelu puhenäytelmään "Aina joku eksyy" 

  Topcu, Azra (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyöni Äänisuunnittelu puhenäytelmään ”Aina joku eksyy” käsittelee Teatteri Vääräpyörän teatteriprojektia. Projekti toteutettiin Joensuussa Pakkahuoneella. Harjoituskausi kesti syyskuusta marraskuuhun 2015 ja ...
 • Punkista tangoksi : Esimerkkejä yleisimmistä sovitustekniikoista käytännössä 

  Montiel, Irma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään musiikin sovittamista, lupa-asioita, soitinoppia ja musiikin teoriaa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat punk- ja tangomusiikki. Niiden tyylipiirteitä vertaillaan keskenään ja käydään ...
 • Harjoituksia solistiseen rumpujensoittoon 

  Hauru, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tiivistelmä Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee rudimentteja ja niiden soveltamismahdollisuuksia modernin rytmimusiikin kontekstissa. Opinnäytetyössä tutustuttiin rudimenttisoiton perinteeseen ja alan pedagogiseen ...
 • Ympyräharjoitus rumpusetille välineenä neliraajakoordinaatioon 

  Piipponen, Lassi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee ruotsalaisen rumpali ja pedagogi Peter Nilssonin kehittämää fundamentaalista raajojen koordinaatiota edistävää harjoitetta rumpusetille, ympyräharjoitusta. ...

Näytä lisää