Uusimmat viitteet

 • Laulu ja soitto osana ilmaisua : Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöiden suhde musiikkiteatteriin 

  Tiainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvailee ja analysoi Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöiden musiikillista taustaa, musiikillisia ilmaisukeinoja ja musiikkiteatterin merkitystä heidän näyttelijäidentiteettinsä kannalta. Opinnäytetyö ...
 • Laulajan tuki kolmen tekniikan näkökulmasta 

  Laitinen, Tiia-Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee aihetta laulajan tuki, joka on yksi laulamisen perusta. Laulajien on hyvä tietää, että hengitys toimii eri tavoin levossa ja äännössä. Lepohengityksellä tarkoitetaan sitä, kun ihminen ...
 • Musiikkitarina Thaimaasta : Lähetyskasvatuksellinen lastenkonsertti 

  Mäki, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Musiikkitarina Thaimaasta oli 4 - 8-vuotiaille suunnattu lähetyskasvatuksellinen lastenkonsertti. Se toteutettiin kehittämishankkeena silloiselle työnantajalleni Suomen Lähetysseuralle. Musiikkitarina Thaimaasta esitettiin ...
 • Kilpakosijat - Musiikkinäytelmä 

  Lipponen, Kuisma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tekijä sävelsi musiikit ja näytteli kaksi sivuroolia musiikkinäytelmässä Kilpakosijat. Opinnäytetyö käsittelee Kilpakosijat musiikkinäytelmän sävellysprosessia, sekä muusikon ja näyttelijäntyön yhdistämistä ...
 • Kitaristin jaksaminen työelämän haasteissa 

  Moisio, Tony (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin muusikon jaksamista sekä arjen haasteiden kohtaamista ja niistä selviytymistä. Tässä työssä muusikolla tarkoitetaan keikkailevaa muusikkoa sekä soitonopettajaa. Aihe on rajattu koskemaan ...
 • MUSIIKKI VAIKUTTAJANA VISUAALISEN TAITEEN LUOMISESSA 

  Sequeira-Uski, Kasii (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän taiteellisen opinnäytetyön aiheena oli luoda kolme kuvataiteellista teosta, kolmesta eri musiikin tyylisuuntauksesta ja tutkia sitä millä tavoin musiikki vaikuttaa omaan luomisprosessiin kuvataiteessa. Opinnäytetyön ...
 • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

  Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
 • Kokonaisvaltainen ihmisääni - kurssin toteuttaminen ja osallistujien kokemuksia 

  Vehviläinen, Eeva-Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä kuvattiin ihmisäänen eri potentiaaleja tutkivan kurssin syntyprosessi ja kurssilla käytettävät harjoitukset sekä analysoitiin kurssin osallistujien kokemuksia harjoituksista ja niiden vaikutuksista ...
 • Musiikin käyttö teatterissa : Kuka lohduttaisi Nyytiä? - näytelmän sävellysprosessista 

  Pietarinen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkitaan musiikin käyttöä teatterissa näytelmää tukevana ja tarinaa kuljettavana voimana. Aihetta lähestytään ’’Kuka lohduttaisi Nyytiä?’’ -näytelmän kautta, johon tämän opinnäytetyön kirjoittaja ...
 • Pelimusiikin säveltämisen tutkiminen oman sävellysprosessin kautta 

  Tiljander, Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään pelimusiikin säveltämistä tekijän oman sävellysprosessin kautta. Työn tarkoituksena oli syventyä tekijän henkilökohtaiseen pelimusiikin sävellysprosessiin ja sen pohjalta ...
 • Analyysissä, David Gilmourin solistinen soitto 

  Havukainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä työssä on analysoitu David Gilmourin solistista soittoa viiden kitarasoolon kautta. Kitarasoolot on valittu hänen uransa eri vaiheista. Valituista sooloista on tehty transkriptiot, joiden pohjalta analyysi on suoritettu. ...
 • Vaihtoehtoisten kitaran vireiden käyttäminen työkaluna kappaleiden teossa 

  Rämö, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsitellään vaihtoehtoisia kitaran vireitä kappaleiden teon näkökulmasta ja syitä, miksi kitaraa hyödyntävät kappaleiden kirjoittajat ovat siirtyneet käyttämään niitä. Tarkoituksena oli ...
 • Improvisoinnin opetus kitaralle internetin musiikkikouluissa 

  Kinnunen, Sampo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyn neljään internetissä toimivaan musiikkikouluun. Tutkittavat koulut ovat Guitopia, The Bebop Guitar Improv Series, Rockway ja Jamplay. Tutkin musiikkikoulujen opetustarjontaa kitaransoiton ja ...
 • Rumpujensoiton harjoittelumotivaatio 

  Korhonen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyöni aihe syntyi halusta ymmärtää motivaatiota ja siihen liittyviä tekijöitä. Paneutumalla motivaation ymmärtämisen kautta pyrin löytämään parempia keinoja motivoida omia oppilaitani, jotta oppiminen olisi ...
 • Surun ja toivon kirja - Kuvista surun ja toivon säveliin 

  Kopo, Sanni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suruun sisältyy monia tunteita ja sitä esiintyy elämän kaikilla alueilla. Toivo nousee esille surun vastapainona ja on kuin uusi vihreä verso kevätmaassa tai valo pimeän maakellarin ovella. Musiikki ja kuva käsittelevät ...

Näytä lisää