Uusimmat viitteet

 • Vaihtoehtoisten kitaran vireiden käyttäminen työkaluna kappaleiden teossa 

  Rämö, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsitellään vaihtoehtoisia kitaran vireitä kappaleiden teon näkökulmasta ja syitä, miksi kitaraa hyödyntävät kappaleiden kirjoittajat ovat siirtyneet käyttämään niitä. Tarkoituksena oli ...
 • Improvisoinnin opetus kitaralle internetin musiikkikouluissa 

  Kinnunen, Sampo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyn neljään internetissä toimivaan musiikkikouluun. Tutkittavat koulut ovat Guitopia, The Bebop Guitar Improv Series, Rockway ja Jamplay. Tutkin musiikkikoulujen opetustarjontaa kitaransoiton ja ...
 • Rumpujensoiton harjoittelumotivaatio 

  Korhonen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyöni aihe syntyi halusta ymmärtää motivaatiota ja siihen liittyviä tekijöitä. Paneutumalla motivaation ymmärtämisen kautta pyrin löytämään parempia keinoja motivoida omia oppilaitani, jotta oppiminen olisi ...
 • Surun ja toivon kirja - Kuvista surun ja toivon säveliin 

  Kopo, Sanni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suruun sisältyy monia tunteita ja sitä esiintyy elämän kaikilla alueilla. Toivo nousee esille surun vastapainona ja on kuin uusi vihreä verso kevätmaassa tai valo pimeän maakellarin ovella. Musiikki ja kuva käsittelevät ...
 • Biisinkirjoitus - Miten laulut syntyvät? 

  Strandén, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Taiteellisen opinnäytetyöni aiheena oli säveltää ja sanoittaa neljä suomenkielistä pop-kappaletta, joiden pohjalta havainnoin omaa biisinkirjoitusprosessiani. Samalla tutkin yleisesti populaarimusiikin biisinkirjoituksen ...
 • Kansanmusiikki-CD:n valmistaminen 

  Puumalainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdyin kansanmusiikki CD:n tuottamiseen lähtömateriaalista valmiin tuotteen julkaisemiseen loppukonserttini yhteydessä 4.5.2017. Aloitin siis nuotti materiaalista ja työstän valitsemani ...
 • Esiintymisjännitys urani isoimmalla keikalla 

  Karppanen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Esiintymisjännitys on läsnä jokaisella esiintyjällä eriasteisena. Jokaisella on jännityksen kanssa oma historiansa, jonka vuoksi jokainen myös kokee jännityksen omalla tavallaan. Opinnäytetyössä käsiteltiin esiintymisjännitystä, ...
 • Modernien sointuarpeggioiden hyödyntäminen jazzimprovisoinnissa 

  Lehikoinen, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi halusta syventyä oman soittotekniikan kehittämiseen ja monipuolisempaan harmoniansoittoon improvisoitaessa. Näitä aihealueita käsitellään kitaransoiton näkökulmasta pääasiassa modernien ...
 • Isänä kehtolaulujen maailmassa 

  Westergård, Jami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö tarkastelee suomalaista kehtolauluperinnettä. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu tekijän loppututkintokonserttinaan järjestämästä kehtolaulukonsertista ja konsertin lauluista tehdystä ...
 • Laulutuki pop/jazz-laulussa 

  Hirvonen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee pop/jazz-laulussa käytettävää laulutukea. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä pop/jazz-laulun laulutuella tarkoitetaan, mitä siihen tarvitaan ja kuinka sitä voi omaksua sekä opettaa. Tietopohja ...
 • Tulkinnan opettaminen laulunopetuksessa 

  Manninen, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä tutkittiin tulkinnan opetuksen painottamista laulunopetuksessa. Taustatietoa työlle tuovat aiempi laulutulkintaa ja teatterilaulua käsittelevä kirjallisuus sekä oman opetuksen ...
 • Puheen hyödyntäminen laulunopetuksessa 

  Talvensaari, Oona-Marleena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli puheen hyödyntäminen laulunopetuksessa. Tavoitteena oli esitellä puhelähtöistä laulamista laulunopetuksen menetelmänä, etsiä perusteluita sen toimivuudelle ja esitellä sen mahdollisia ...
 • Lauluja ikäihmisten lapsuus- ja nuoruusmuistoista 

  Karhunpesä, Sanika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli laulujen tekeminen ikäihmisten lapsuus- ja nuoruusmuistoista. Tärkeimpänä tavoitteena oli haastateltavien ikäihmisten kokemusten ja tuntemusten kuunteleminen ja kuvaaminen laulujen kautta niin ...
 • Virolaisen säkkipillin rakenteen erityispiirteet muihin säkkipilleihin verrattuna 

  Kervinen, Taavi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  On olemassa monia erilaisia säkkipillisoittimia, joilla kaikilla on rakenteellisesti jotakin yhteistä keskenään, mutta myös paljon eroja. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten virolainen säkkipilli eli torupill eroaa ...
 • Exsultate, jubilate : Ajatuksia lyyrisen sopraanon identiteetistä, ohjelmistosta sekä äänenväristä 

  Kukkonen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Sopraanon elämänkaari sisältää monia vaiheita, johon kuuluu muun muassa laulajan identiteetin, oman äänialan kehittäminen ja sitä kautta oikeat ohjelmistovalinnat. Taiteilijan identiteetti pitää sisällään psykofyysisen ...

Näytä lisää