Uusimmat viitteet

 • Hakukonemainontaopas 

  Rautiainen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa hakukonemainonnan perusteisiin sopiva opas toimeksiantajayrityksen markkinointimateriaaliksi. Työssä oli tavoitteena tutustua myös sisältömarkkinointiin ja tarkastella opasta ...
 • Tarinallisen mainoselokuvan käsikirjoittaminen 

  Korhonen, Kreetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käsikirjoittaa ja tuottaa Joensuun seudun kansalaisopistolle mainosvideot, jotka suunnattiin 15-25-vuotiaiden kohderyhmälle. Tarkoituksena oli suunnitella videot, jotka antaisivat katsojalle ...
 • Videon käyttö Ilosaarirockin digitaalisessa markkinoinnissa 

  Lemmetyinen, Julia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee videoiden käyttöä osana markkinointia. Toimeksiantajan ja Lippu.fi:n kanssa toteutetussa mainoskampanjassa verrattiin Ilosaarirockin kevätlippuja mainostavia kuva- ja videomainosta toisiinsa. ...
 • HeiJoe-karttasovelluksen käytettävyystestaus 

  Vainikainen, Vera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat vahvasti läsnä 2010-luvun lopun perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Arbonautin kehittämä HeiJoe-sovellus on opettajille suunnattu työkalu opetuksen järjestämiseen luokkahuoneen ...
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen monialaiselle yritykselle 

  Sjöblom, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee markkinointiviestinnän suunnittelua ja kehittämistä monialaiselle pienyritykselle. Työn tavoitteena on luoda yritykselle viestinnällinen tyyli. Tavoitteena on myös, että uusi tyyli antaa selkeän ...
 • Henkilöbrändäys 

  Ahtonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan henkilöbrändäystä. Työn keskeinen tavoite on ymmärtää henkilöbrändäystä ilmiönä ja hahmottaa, mitä henkilöbrändäyksen luominen sisältää. Työssä perehdytään henkilöbrändäykseen ja henkilöbrändin ...
 • Mobiilijournalismi uutistoimituksessa 

  Pitkänen, Eerikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee mobiilijournalismia uutistoimituksissa. Mobiilijournalismi tarkoittaa tämän opinnäytetyön käsitteenä älylaitteella kuvattua livelähe-tystä tai tallennetta. Tarkastelen mobiilijournalismia MTV ...
 • Ekologisesti kestävä valokuva 

  Pippuri, Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan valokuvaa Joutsenmerkin kriteerien avulla. Tutkimuksen keskeinen tavoite on tuoda läpinäkyväksi valokuvan elinkaari ja siihen kuuluvat ympäristökysymykset. Tutkimuksen tarkoitus on tehdä ...
 • Peruspalvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Joutsenvaara, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Palvelumuotoilua käytetään yhä enemmän yksityisellä, julkisella sektorilla sekä kolmannella sektorilla vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujen kehittäminen on jatkuva prosessi. Tulevaisuuden haasteena on vastata yhä ...
 • Spine-ohjelmiston käyttö videopelihahmojen animoinnissa 

  Myller, Kuisma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään Esoteric Softwaren julkaisema Spine-ohjelmisto, ja kuinka ohjelmistoa käytetään 2D-hahmojen luomiseen pelimoottoriin. Opinnäytetyössä käydään läpi koko prosessi hahmojen ideoinnista lopulliseen ...
 • Musiikkivideon tuotantoprosessi monitekijyyden näkökulmasta 

  Raatikainen, Henry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi musiikkivideon tuotantoprosesseja tilanteessa, jossa sekä musiikkikappaleen että musiikkivideon sisällöllisesti merkittävistä elementeistä on vastannut yksi ja sama tekijä. Kyseessä on ...
 • Kotistudio-opas aloittelijoille 

  Kunelius, Markus; Äijö, Jani-Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoitus on tuottaa aloittelijoille suunnattu yksinkertainen ja rohkaiseva opas, jonka avulla saa kuvan musiikin tekemisen prosessista kotistudiossa. Tavoitteena ei ole käsitellä asioita syvällisesti, vaan ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu Karelian harjoittelun ja opinnäytetyön ohjausjärjestelmään 

  Nikola, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöliittymän suunnittelu verkkosovelluspohjaiseen järjestelmään. Opinnäytetyön tietopohjaosiossa käsitellään käyttöliittymäsuunnittelua sekä verkkopalvelun toteutusta ja työvaiheita. ...
 • Kaltaiseni sankari : Kuunnelman visualisointi elokuvateokseksi 

  Kankaanpää, Jenni-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Kaltaiseni sankari -kuunnelman visualisointia elokuvateokseksi. Elokuvateosta tarkastellaan visualisoinnin keinojen, diegeettisyyden, audiovisuaalisen dissonanssin ja intertekstuaalisuuden ...
 • Ihminen sisältä – Filmikuvia sisäisestä kauneudesta 

  Hyttinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja taiteellinen ja siinä paneudutaan sisäisen kauneuden ilmenemiseen valokuvattavissa henkilöissä. Tarkoituksena ei ole löytää kauneudelle selkeää selitystä tai vastausta, vaan perehtyä ...

Näytä lisää