Uusimmat viitteet

 • Peruspalvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Joutsenvaara, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Palvelumuotoilua käytetään yhä enemmän yksityisellä, julkisella sektorilla sekä kolmannella sektorilla vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujen kehittäminen on jatkuva prosessi. Tulevaisuuden haasteena on vastata yhä ...
 • Spine-ohjelmiston käyttö videopelihahmojen animoinnissa 

  Myller, Kuisma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään Esoteric Softwaren julkaisema Spine-ohjelmisto, ja kuinka ohjelmistoa käytetään 2D-hahmojen luomiseen pelimoottoriin. Opinnäytetyössä käydään läpi koko prosessi hahmojen ideoinnista lopulliseen ...
 • Musiikkivideon tuotantoprosessi monitekijyyden näkökulmasta 

  Raatikainen, Henry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi musiikkivideon tuotantoprosesseja tilanteessa, jossa sekä musiikkikappaleen että musiikkivideon sisällöllisesti merkittävistä elementeistä on vastannut yksi ja sama tekijä. Kyseessä on ...
 • Kotistudio-opas aloittelijoille 

  Kunelius, Markus; Äijö, Jani-Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoitus on tuottaa aloittelijoille suunnattu yksinkertainen ja rohkaiseva opas, jonka avulla saa kuvan musiikin tekemisen prosessista kotistudiossa. Tavoitteena ei ole käsitellä asioita syvällisesti, vaan ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu Karelian harjoittelun ja opinnäytetyön ohjausjärjestelmään 

  Nikola, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöliittymän suunnittelu verkkosovelluspohjaiseen järjestelmään. Opinnäytetyön tietopohjaosiossa käsitellään käyttöliittymäsuunnittelua sekä verkkopalvelun toteutusta ja työvaiheita. ...
 • Kaltaiseni sankari : Kuunnelman visualisointi elokuvateokseksi 

  Kankaanpää, Jenni-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Kaltaiseni sankari -kuunnelman visualisointia elokuvateokseksi. Elokuvateosta tarkastellaan visualisoinnin keinojen, diegeettisyyden, audiovisuaalisen dissonanssin ja intertekstuaalisuuden ...
 • Ihminen sisältä – Filmikuvia sisäisestä kauneudesta 

  Hyttinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja taiteellinen ja siinä paneudutaan sisäisen kauneuden ilmenemiseen valokuvattavissa henkilöissä. Tarkoituksena ei ole löytää kauneudelle selkeää selitystä tai vastausta, vaan perehtyä ...
 • Nonverbaalinen viestintä ja äänikerronta animaatiotyöskentelyssä 

  Rönnqvist, Linda (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee nonverbaalisen viestinnän ja äänikerronnan valituista ilmaisutavoista sekä erillisinä osioina että yhteisenä kombinaationa animaatiotyöskentelyssä. Tarkoituksena oli selvittää ja soveltaa viestintätapojen ...
 • Video osana Opiskelijakunta POKAn sosiaalisen median markkinointia 

  Takanen, Sami-Pekka; Takanen, Sami-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee markkinointivideoiden suunnittelua ja toteutusta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAlle. Toiminnallisena osana sitä varten on toteutettu 11 markkinointivideota, ...
 • WORDPRESS-SIVUSTON TOTEUTUS SUUNNITTELIJAN SILMIN 

  Korkalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivusto mainostoimisto Casevan uudelle konseptille Valaat. Mainostoimisto Caseva tarvitsi verkkosivuston yrityksen arvoja ja ilmettä vastaavat responsiiviset ...
 • Yrittäjyys työelämätaitojen edistäjänä – Asiantuntijaksi media-alalle 

  Rytkönen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin yrittäjyys edistää työelämätaitoja sekä opiskelijan kehittymistä kohti työelämää. Työssä keskitytään media-alan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymiseen ...
 • Suomalaisuus kuvina ulkomaisten opiskelijoiden silmin 

  Riikonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miltä suomalaisuus näyttää Suomen 100-vuotisjuhlavuonna muista maista Suomeen tulleiden opiskelijoiden silmin. Kymmenen vapaaehtoista opiskelijaa osallistui valokuvaprojektiin, ...
 • Tiedon visualisointi ja käytettävyys teollisen internetin sovelluksessa 

  Pukkila, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee datagrafiikkaa ja vuorovaikutusta toimeksiantajan kehittämässä teollisen internetin sovelluksessa. Tavoitteena oli uudistaa sovelluksessa käytettyjä tiedon visualisointeja, lisätä tiedon vertailtavuutta ...
 • Kuvat päinvastaisesti: abstraktimainen henkilökuvaus 

  Kiljunen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä abstraktiota henkilökuvauksessa taidevalokuvauksen avulla. Työssä pohditaan, millä eri tavoin abstraktio on saavutettavissa niin graafisien elementtien kuin muiden ilmaisullisien ...
 • Verkkopalvelun suunnittelu mittatilaustuotteille 

  Hirsikangas, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella verkkopalvelu mittatilaustuotteiden suunnitteluun ja myyntiin. Suunnittelun lähtökohtana oli opinnäytetyöntekijän aiemmin suunnittelema yksilöllinen tyynymallisto. Opinnäytetyössä ...

Näytä lisää