• Digitaalisen pelaamisen muutos ja pelaamisen taustalla olevat vahvat pelielämykset 

   Ukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten pelaaminen on muuttunut pelialan muutosten myötä, millaiset elämykset kiehtovat digitaalisissa peleissä eniten ja miten niitä voidaan määrittää. Opinnäytetyössä tutkitaan näitä ...
  • Kuunnelmatyön prosessi etätyönä 

   Minkkinen, Jenni-Melina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyssä selvitetään, miten kuunnelmasarja toteutetaan etätyönä ohjaajan näkö-kulmasta. Työssä käsitellään, millainen kuunnelmien historia on, kuinka ne toteutetaan perinteisesti ja mitä haasteita etätyö tuo tähän ...
  • Värimäärittely sosiaaliseen mediaan tuotetuissa videoissa 

   Väyrynen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako sosiaaliseen mediaan tuotetuissa pienen budjetin ja nopean aikataulun videoissa kiinnittää huomiota värimäärittelyyn. Työn tutkimuksellisessa osassa perehdytään ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • Käytettävän mobiilikäyttöliittymän suunnittelu 

   Halonen, Annika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilikäyttöliittymän suunnittelua käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Tietopohja tutkii niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytettävän käyttöliittymän toteutumiseen. ...
  • Sosiaalinen media ja työnantajabrändäys – työkalut kilpailuun parhaista työntekijöistä 

   Siekkinen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka sosiaalinen media voi tukea työnantajabrändäystä ja kuinka ne yhdessä toimivat yritysten rekrytoinnin tukena kiristyvässä kilpailussa parhaista työntekij ...
  • Mikkelin Musiikkijuhlien viestintä- ja markkinointikonseptin uudistaminen 

   Vahvaselkä, Jannika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee tapahtumien markkinointia ja viestintää. Työssä paneudutaan Mikkelin Musiikkijuhlien viestintään ja markkinointiin sekä niiden kehittämiseen. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään viestinnän ...
  • Skitsofrenian ilmentyminen hahmokuvauksessa 

   Orava, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia paranoidista skitsofreniaa ja sen ilmentymistä hahmokuvauksessa, sekä perehtyä realistisen ja uskottavan hahmon luontiin. Työssä käydään läpi hahmonluonnin peruspilareita, skitsofrenian ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • Mobiilipelien ansaintamallit 

   Kivihalme, Ville; Lahtinen, Sakari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilipelien ansaintamalleja, ja sitä mitä mobiilipelit ja digitaaliset julkaisualustat ovat ja kuinka ne toimivat. Työssä selvitetään, kuinka paljon digitaaliset julkaisualustat keräävät lisenssimaksuja ...
  • Koripalloa ja fanisovelluksia 

   Aaltonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Digitalisoituminen näkyy nykyään niin yrityksissä kuin urheilussakin. Urheilulajit ja myös urheilulajien seuraaminen muuttuvat väistämättä kehityksen mukana. Opinnäytetyössä tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia ...
  • Intiaanien hautausmaa : Elokuvakäsikirjoitusprosessi 

   Kiesi, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on elokuvan käsikirjoittaminen ja käsikirjoituksen taustoittaminen. Työn toiminnallisen osion tarkoituksena oli tehdä fiktiivinen elokuvakäsikirjoitus, joka pohjautuu todellisiin tapahtumiin ...
  • Ohjaajattoman lyhytdokumentin tuotantoprosessi 

   Immonen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohjaajaa pidetään dokumenttielokuvan johtohahmona, jolla on myös vastuu tuotannon taiteellisesta puolesta. Tässä työssä tarkasteltiin tuotannon sujuvuutta dokumentissa, jolla ei ole nimettyä ohjaajaa. Tavoitteena ...
  • Tiedon visualisointi lapsille: Ilmastonmuutosta käsittelevien visualisointien toteutus Talviseuranta-kampanjaan 

   Marila, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee tiedon visualisointia, jonka kohderyhmänä ovat esi- ja alakouluikäiset lapset. Kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi työssä esitetään ilmastonmuutoksen seurauksia kuvaavien tiedon ...
  • ÄÄNIKERRONNAN ILMAISULLISET KEINOT ELOKUVASSA 

   Schroderus, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee elokuvan ilmaisulliseen äänikerrontaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka tehostaa elokuvan äänikerrontaa ja sen vaikuttavuutta. Tarkoituksena oli selvittää, mitä ääni ...
  • Verkkokysely Karjalan Heilin lukijoille 

   Vuorio, Ellinoora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin kaupunkilehti Karjalan Heilin vuonna 2015 uudistuneita verkkosivuja lukijakyselyllä. Opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa Heiliä kehittämään palveluitaan ja lisäämään lehden lukijoita. Aihetta ...
  • Poliisitubessa julkaistujen Poliisileijona-videoiden vastaanoton analysointi 

   Pääkkönen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä analysoitiin Poliisileijona-videoiden saamaa vastaanottoa. Poliisileijonavideot ovat lapsille suunnattuja, neuvoja antavia videoita. Videot löytyvät Poliisitubesta, joka on poliisin uusi videokanava YouTubessa. ...
  • Karjalainen.fi-verkkopalvelun frameworkin uudistaminen 

   Valtonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytteen aiheena on tehdä Sanomalehti Karjalaisen verkkopalvelun frameworkin uudistaminen. Frameworkilla tarkoitetaan ohjelmaa, jolla luodaan verkkopalvelun rakenne. Tavoitteena oli tehdä kopio Karjalaisen nykyisestä ...
  • Route 66 - Moottoripyöräillen idästä länteen : Matkailudokumentin leikkaamisprosessi 

   Piskonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä on otettava huomioon leikattaessa matkailudokumenttielokuvaa. Työssä tutkittiin dokumenttielokuvakonseptin luomista jo valmiiksi kuvatusta materiaalista, sekä sen leikkaamista ...
  • Elementtikirjaston konsepti ja prototyyppi 

   Honkakoski, Pieta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten verkkosivujen tuotantoprosessi voidaan muuttaa modulaariseksi. Konseptissa määritellään elementtikirjaston ominaisuudet ja tarkoitus. Elementtikirjasto on verkkosuunnittelijoille ja front-end ...