• Nonverbaalinen viestintä ja äänikerronta animaatiotyöskentelyssä 

   Rönnqvist, Linda (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee nonverbaalisen viestinnän ja äänikerronnan valituista ilmaisutavoista sekä erillisinä osioina että yhteisenä kombinaationa animaatiotyöskentelyssä. Tarkoituksena oli selvittää ja soveltaa viestintätapojen ...
  • Video osana Opiskelijakunta POKAn sosiaalisen median markkinointia 

   Takanen, Sami-Pekka; Takanen, Sami-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee markkinointivideoiden suunnittelua ja toteutusta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAlle. Toiminnallisena osana sitä varten on toteutettu 11 markkinointivideota, ...
  • WORDPRESS-SIVUSTON TOTEUTUS SUUNNITTELIJAN SILMIN 

   Korkalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivusto mainostoimisto Casevan uudelle konseptille Valaat. Mainostoimisto Caseva tarvitsi verkkosivuston yrityksen arvoja ja ilmettä vastaavat responsiiviset ...
  • Yrittäjyys työelämätaitojen edistäjänä – Asiantuntijaksi media-alalle 

   Rytkönen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin yrittäjyys edistää työelämätaitoja sekä opiskelijan kehittymistä kohti työelämää. Työssä keskitytään media-alan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymiseen ...
  • Suomalaisuus kuvina ulkomaisten opiskelijoiden silmin 

   Riikonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miltä suomalaisuus näyttää Suomen 100-vuotisjuhlavuonna muista maista Suomeen tulleiden opiskelijoiden silmin. Kymmenen vapaaehtoista opiskelijaa osallistui valokuvaprojektiin, ...
  • Tiedon visualisointi ja käytettävyys teollisen internetin sovelluksessa 

   Pukkila, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee datagrafiikkaa ja vuorovaikutusta toimeksiantajan kehittämässä teollisen internetin sovelluksessa. Tavoitteena oli uudistaa sovelluksessa käytettyjä tiedon visualisointeja, lisätä tiedon vertailtavuutta ...
  • Kuvat päinvastaisesti: abstraktimainen henkilökuvaus 

   Kiljunen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä abstraktiota henkilökuvauksessa taidevalokuvauksen avulla. Työssä pohditaan, millä eri tavoin abstraktio on saavutettavissa niin graafisien elementtien kuin muiden ilmaisullisien ...
  • Verkkopalvelun suunnittelu mittatilaustuotteille 

   Hirsikangas, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella verkkopalvelu mittatilaustuotteiden suunnitteluun ja myyntiin. Suunnittelun lähtökohtana oli opinnäytetyöntekijän aiemmin suunnittelema yksilöllinen tyynymallisto. Opinnäytetyössä ...
  • Digitaalisen pelaamisen muutos ja pelaamisen taustalla olevat vahvat pelielämykset 

   Ukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten pelaaminen on muuttunut pelialan muutosten myötä, millaiset elämykset kiehtovat digitaalisissa peleissä eniten ja miten niitä voidaan määrittää. Opinnäytetyössä tutkitaan näitä ...
  • Kuunnelmatyön prosessi etätyönä 

   Minkkinen, Jenni-Melina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyssä selvitetään, miten kuunnelmasarja toteutetaan etätyönä ohjaajan näkö-kulmasta. Työssä käsitellään, millainen kuunnelmien historia on, kuinka ne toteutetaan perinteisesti ja mitä haasteita etätyö tuo tähän ...
  • Värimäärittely sosiaaliseen mediaan tuotetuissa videoissa 

   Väyrynen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako sosiaaliseen mediaan tuotetuissa pienen budjetin ja nopean aikataulun videoissa kiinnittää huomiota värimäärittelyyn. Työn tutkimuksellisessa osassa perehdytään ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • Käytettävän mobiilikäyttöliittymän suunnittelu 

   Halonen, Annika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilikäyttöliittymän suunnittelua käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Tietopohja tutkii niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytettävän käyttöliittymän toteutumiseen. ...
  • Sosiaalinen media ja työnantajabrändäys – työkalut kilpailuun parhaista työntekijöistä 

   Siekkinen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka sosiaalinen media voi tukea työnantajabrändäystä ja kuinka ne yhdessä toimivat yritysten rekrytoinnin tukena kiristyvässä kilpailussa parhaista työntekij ...
  • Mikkelin Musiikkijuhlien viestintä- ja markkinointikonseptin uudistaminen 

   Vahvaselkä, Jannika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee tapahtumien markkinointia ja viestintää. Työssä paneudutaan Mikkelin Musiikkijuhlien viestintään ja markkinointiin sekä niiden kehittämiseen. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään viestinnän ...
  • Skitsofrenian ilmentyminen hahmokuvauksessa 

   Orava, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia paranoidista skitsofreniaa ja sen ilmentymistä hahmokuvauksessa, sekä perehtyä realistisen ja uskottavan hahmon luontiin. Työssä käydään läpi hahmonluonnin peruspilareita, skitsofrenian ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • Mobiilipelien ansaintamallit 

   Kivihalme, Ville; Lahtinen, Sakari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilipelien ansaintamalleja, ja sitä mitä mobiilipelit ja digitaaliset julkaisualustat ovat ja kuinka ne toimivat. Työssä selvitetään, kuinka paljon digitaaliset julkaisualustat keräävät lisenssimaksuja ...
  • Koripalloa ja fanisovelluksia 

   Aaltonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Digitalisoituminen näkyy nykyään niin yrityksissä kuin urheilussakin. Urheilulajit ja myös urheilulajien seuraaminen muuttuvat väistämättä kehityksen mukana. Opinnäytetyössä tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia ...
  • Intiaanien hautausmaa : Elokuvakäsikirjoitusprosessi 

   Kiesi, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on elokuvan käsikirjoittaminen ja käsikirjoituksen taustoittaminen. Työn toiminnallisen osion tarkoituksena oli tehdä fiktiivinen elokuvakäsikirjoitus, joka pohjautuu todellisiin tapahtumiin ...