• Mikkelin Musiikkijuhlien viestintä- ja markkinointikonseptin uudistaminen 

   Vahvaselkä, Jannika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee tapahtumien markkinointia ja viestintää. Työssä paneudutaan Mikkelin Musiikkijuhlien viestintään ja markkinointiin sekä niiden kehittämiseen. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään viestinnän ...
  • Skitsofrenian ilmentyminen hahmokuvauksessa 

   Orava, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia paranoidista skitsofreniaa ja sen ilmentymistä hahmokuvauksessa, sekä perehtyä realistisen ja uskottavan hahmon luontiin. Työssä käydään läpi hahmonluonnin peruspilareita, skitsofrenian ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • Mobiilipelien ansaintamallit 

   Kivihalme, Ville; Lahtinen, Sakari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilipelien ansaintamalleja, ja sitä mitä mobiilipelit ja digitaaliset julkaisualustat ovat ja kuinka ne toimivat. Työssä selvitetään, kuinka paljon digitaaliset julkaisualustat keräävät lisenssimaksuja ...
  • Koripalloa ja fanisovelluksia 

   Aaltonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Digitalisoituminen näkyy nykyään niin yrityksissä kuin urheilussakin. Urheilulajit ja myös urheilulajien seuraaminen muuttuvat väistämättä kehityksen mukana. Opinnäytetyössä tarkastellaan digitalisoitumisen vaikutuksia ...
  • Intiaanien hautausmaa : Elokuvakäsikirjoitusprosessi 

   Kiesi, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on elokuvan käsikirjoittaminen ja käsikirjoituksen taustoittaminen. Työn toiminnallisen osion tarkoituksena oli tehdä fiktiivinen elokuvakäsikirjoitus, joka pohjautuu todellisiin tapahtumiin ...
  • Ohjaajattoman lyhytdokumentin tuotantoprosessi 

   Immonen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohjaajaa pidetään dokumenttielokuvan johtohahmona, jolla on myös vastuu tuotannon taiteellisesta puolesta. Tässä työssä tarkasteltiin tuotannon sujuvuutta dokumentissa, jolla ei ole nimettyä ohjaajaa. Tavoitteena ...
  • Tiedon visualisointi lapsille: Ilmastonmuutosta käsittelevien visualisointien toteutus Talviseuranta-kampanjaan 

   Marila, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee tiedon visualisointia, jonka kohderyhmänä ovat esi- ja alakouluikäiset lapset. Kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi työssä esitetään ilmastonmuutoksen seurauksia kuvaavien tiedon ...
  • ÄÄNIKERRONNAN ILMAISULLISET KEINOT ELOKUVASSA 

   Schroderus, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee elokuvan ilmaisulliseen äänikerrontaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka tehostaa elokuvan äänikerrontaa ja sen vaikuttavuutta. Tarkoituksena oli selvittää, mitä ääni ...
  • Verkkokysely Karjalan Heilin lukijoille 

   Vuorio, Ellinoora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin kaupunkilehti Karjalan Heilin vuonna 2015 uudistuneita verkkosivuja lukijakyselyllä. Opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa Heiliä kehittämään palveluitaan ja lisäämään lehden lukijoita. Aihetta ...
  • Poliisitubessa julkaistujen Poliisileijona-videoiden vastaanoton analysointi 

   Pääkkönen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä analysoitiin Poliisileijona-videoiden saamaa vastaanottoa. Poliisileijonavideot ovat lapsille suunnattuja, neuvoja antavia videoita. Videot löytyvät Poliisitubesta, joka on poliisin uusi videokanava YouTubessa. ...
  • Karjalainen.fi-verkkopalvelun frameworkin uudistaminen 

   Valtonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytteen aiheena on tehdä Sanomalehti Karjalaisen verkkopalvelun frameworkin uudistaminen. Frameworkilla tarkoitetaan ohjelmaa, jolla luodaan verkkopalvelun rakenne. Tavoitteena oli tehdä kopio Karjalaisen nykyisestä ...
  • Route 66 - Moottoripyöräillen idästä länteen : Matkailudokumentin leikkaamisprosessi 

   Piskonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä on otettava huomioon leikattaessa matkailudokumenttielokuvaa. Työssä tutkittiin dokumenttielokuvakonseptin luomista jo valmiiksi kuvatusta materiaalista, sekä sen leikkaamista ...
  • Elementtikirjaston konsepti ja prototyyppi 

   Honkakoski, Pieta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten verkkosivujen tuotantoprosessi voidaan muuttaa modulaariseksi. Konseptissa määritellään elementtikirjaston ominaisuudet ja tarkoitus. Elementtikirjasto on verkkosuunnittelijoille ja front-end ...
  • Prototyypin hyödyntäminen ohjelmointiprojekteissa 

   Väisänen, Akseli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään digitaalisen prototyypin suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä, käyttäjiä, käytettävyyttä, toimintamalleja sekä verkkopalveluiden testaamista. Opinnäytetyön tietopohjana toimivat ...
  • Led-valaisimet elokuvavalaisussa 

   Kukkonen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia led-valaisinten käyttöä elokuvavalaisussa. Opinnäytetyössä pyrin saamaan selville mitä hyötyä led-valaisimista on elokuvavalaisussa ja ovatko ne korvanneet joitakin vanhoja ...
  • Mobiilisovellusten visuaaliset tyylit 

   Hyttinen, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Älypuhelimien yleistyessä mobiilisovellukset alkavat olla osa arkeamme, minkä takia mobiilisovellusten ulkoasuihin tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Hyvä käyttäjäkokemus edellyttää sovellusten ulkoasujen ...
  • Kuvituksen toteutus interaktiiviseen puheterapiatyökaluun 

   Seppälä, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kuvitusta hyödynnetään erilaisissa mediatuotteissa muun sisällön rinnalla. Kuvitus voi antaa tuotteelle houkuttelevamman ulkomuodon ja auttaa sisällön välittymisessä vastaanottajalle. Opinnäytetyössä on toteutettu kuvitusta ...
  • Sisältömarkkinointi voimisteluseuran verkkosivuilla – Tapaus Joensuun Voimistelu ja Liikunta ry 

   Manninen, Iisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tarjota kohderyhmälle mielenkiintoista sisältöä, joka houkuttelee ja sitouttaa lukijan organisaation asiakkaaksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Joensuun ...
  • Ruokakuvausta oppimassa : Virtaavilta vesiltä ruokapöytään – perhokalastajan makuja 

   Ignatius, Maarit (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Toimeksiantajan tavoite oli keksiä nuorisotoimintaa tukevia varainhankinnan vaihtoehtoja. Päädyttiin toteuttamaan ruoka-aiheinen julkaisu. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittyä ruokavalokuvauksessa ja toteuttaa toiminnallisena ...