• Miten lesbo kirjoitetaan 

   Turunen, Elina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten henkilöhahmo kirjoitetaan. Erityisrajauksena olivat lesbot henkilöhahmot suomalaisissa televisiosarjoissa ja elokuvissa 2000-luvulla. Lisäksi tutkittiin seksuaalisuuden ...
  • Oman tien rullaajat : Joensuulainen skeittiporukka 1990-luvulla 

   Tanskanen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä tutkimus käsittelee 1990-luvun joensuulaista skeittariryhmää ja sitä, kuinka ryhmään kuuluneet jälkeenpäin ovat kokeneet skeittikulttuurin vaikuttaneen heidän elämäänsä ja mikä tässä kulttuurissa oli heille tärkeää. ...
  • Tv-Keskusteluohjelma Atra : Kuinka ideasta rakentuu ohjelma? 

   Vinni, Heidi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään keskusteluohjelman rakentumisesta ideointi vaiheesta toteutukseen. Opinnäytetyö painottuu avaamaan keskusteluohjelman jaksojen rakentumista ideoijan ja suunnittelijan näkökulmasta. Toiminnallisen ...
  • Dokumenttielokuva on demand 

   Mononen, Maarit (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona dokumenttielokuvatuotantoyhtiö Illume Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia erilaisia kysyntään perustuvaan jakeluun pohjautuvia palveluita ja pohtia niiden kannattavuutta dokumenttielokuvan ...
  • Dokumentin taustatutkimus - veturinkuljettaja katoaa 

   Pirhonen, Sini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia ja tarkastella dokumenttielokuvaa varten tehdyn taustatutkimuksen vaiheita. Työssäni käyn läpi myös dokumenttielokuvan taustatutkimuksen mahdollisia haasteita muun muassa ...
  • PELKKÄÄ PUHETTA : Kokemuksia talk show -tuotannon tiimityöskentelystä 

   Kankkunen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan käsitettä talk show sekä käsitellään työharjoittelua suorassa keskusteluohjelmassa. Opinnäytetyö painottui avaamaan keskusteluohjelman tuotantoa erityisesti tuottajan ja tuotantoharjoittelijan ...
  • Avainsanat Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä 

   Karkiainen, Panu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avainsanat ovat sanoja, joita liitetään erityyppisiin sisältöihin kuvaamaan kyseistä sisältöä. Avainsanat ovat tärkeä työkalu organisoitaessa sisältöjä verkkosivuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden luoda asiayhteyksiä eri ...
  • Seikkailupelin viihteellistäminen : Opetuksellisen Saari 42: Gismologia -pelin käsikirjoittaminen 

   Riissanen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli käsikirjoittamani opetuksellisen Saari 42: Gismologia -seikkailupelin viihteellistäminen. Tämän toteutin tarkastelemalla elektronisten pelien viihteellisyyttä ja opetuksellisuutta suhteessa ...
  • Mobiilipalveluiden sisältösuunnittelu - Sisältöelementit opastuspalveluissa 

   Karreinen, Anu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Mobiiliteknologinen kehitys on viime vuosina ollut merkittävää. Tämän seurauksena myös erilaisia mobiilipalveluita tarjotaan käyttäjälle jatkuvasti yhä enemmän. Mobiilipalveluiden sisältösuunnittelusta ei ole kuitenkaan ...
  • Minimalistisuus yrityksen verkkosivuston visuaalisessa suunnittelussa 

   Jehkonen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella juuri perustetun Vanbros Avoin Yhtiö -yrityksen verkkosivuston visuaalinen ilme. Suunnittelun tavoitteena oli tuoda esiin yrityksen tuote ja graafinen ilme, mitkä parantaisivat ...
  • Kokemuksellinen ja monimediainen presentointi matkailuviestinnässä : Case: Retkeilyä Pakkahuoneella -tapahtuma 

   Pakarinen, Tuukka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja tarkastella suomalaista matkailuviestintää kokemuksellisuuden, monimedian ja presentoinnin kautta. Esimerkkinä käytetään joulukuussa 2010 järjestettyä Retkeilyä Pakkahuoneella ...
  • Taloudellinen ja tehokas työskentely studiossa 

   Korander, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään taloudellista työskentelyä äänitysstudiossa. Tavoitteena opinnäytetyössä on esitellä nykyaikaisia työskentelytapoja, jotka lisäävät työskentelyn tehokkuutta studiossa. Keinoja käsitellään tuottajan ...
  • Elokuvakritiikin eettiset kysymykset 

   Nupponen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisen elokuvakritiikin eettisiä kysymyksiä. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia elokuvakriitikoita. Lähteinä käytettiin lisäksi alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa ...
  • Kuinka kehittää lyhytelokuvasivustoa - tarkastelussa Pixoff 

   Tuononen, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Luovien alojen keskuksessa toimivaa Pixoff-lyhytelokuvasivustoa tulisi kehittää. Vastauksena kysymykseen luotiin toimenpidekehotuksia, ...
  • Väkivaltaisen naisen kuva 

   Kanninen, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni on kolmeosaisen tv-draaman ”Perheasioita” käsikirjoitus. Sarjan teemana on naisen ja etenkin äidin väkivaltaisuus. Muita teemoja ovat perhe, äidin roolin odotukset sekä sukupolvelta toiselle siirtyvä henkinen ...
  • Jännityselokuvan dramaturgia 

   Kaukiainen, Emma (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee elokuvan dramaturgiaa. Työ koostuu elokuvatutkimuksesta ja liitteenä olevasta omasta elokuvakäsikirjoituksesta. Tutkimus keskittyy rikos- ja jännitys-elokuvien genreen, erityisesti trillereihin. ...
  • Kuoroäänitetuotannon ryhmädynamiikka äänittäjän näkökulmasta 

   Rönkkö, Tomi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tarkastelee äänittäjän toimintaa kuoroäänitetuotannossa ryhmädynamiikan näkökulmasta. Työn tarkoituksena on koota yhteen alan ammattilaisten tietämystä kuoroäänittämisestä sekä tutkia heidän työtapojaan. ...
  • Testausalustan prototyypin suunnittelu kiinteärunkoisen sähkökitaran kaulalle ja kaulaliitokselle 

   Ojajärvi, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella prototyyppi kiinteärunkoisia sähkökitaroita vertailevalle testausalustalle. Testaus suunnattiin erityisesti vertailemaan luonnonkuitukomposiitista valmistetun kaulan ja ...
  • 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • Close Encounters 2011: Opiskelijafestivaalin visuaalinen ilme 

   Kozulya, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan Helsingin Pop & Jazz Konservatorion opiskelijafestivaali Close Encountersin visuaalinen ilme keväälle 2011. Ilme luodaan soveltuvaksi niin verkkoon kuin paperille. Festivaalin ...