• Miten lesbo kirjoitetaan 

   Turunen, Elina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten henkilöhahmo kirjoitetaan. Erityisrajauksena olivat lesbot henkilöhahmot suomalaisissa televisiosarjoissa ja elokuvissa 2000-luvulla. Lisäksi tutkittiin seksuaalisuuden ...
  • Musiikkia elokuvatrailereissa ja elokuvissa 

   Vasarainen, Elina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Musiikki on tärkeä mutta usein huomaamaton osa elokuvaa. Sen merkitys korostuu tunnelman luomisessa ja tarinan kerronnassa. Musiikki on kulkenut elokuvan mukana jo mykkäkaudelta lähtien. Se on kehittynyt ja sen merkitys ...
  • Jaetulle ruudulle käsikirjoittaminen 

   Vuokko, Olli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni käsittelee jaettua ruutua ja käsikirjoittamista jaetulle ruudulle. Tarkastelen jaetun ruudun kerronnallisia erityispiirteitä esimerkkielokuvien avulla ja liitän ne omiin havaintoihini käsikirjoittajana. Kirjoitin ...
  • Java ME:n ja WRT:n soveltuvuus GPS-sisältöpalveluun 

   Hyttinen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee Java ME- ja WRT-ohjelmointiympäristöjen soveltuvuutta paikkatietoon sidonnaisen sisältöpalvelun toteutukseen. Opinnäytetyössä käsitellään opastuspalveluita laajennetun todellisuuden palveluiden ...
  • Kuinka kehittää lyhytelokuvasivustoa - tarkastelussa Pixoff 

   Tuononen, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Luovien alojen keskuksessa toimivaa Pixoff-lyhytelokuvasivustoa tulisi kehittää. Vastauksena kysymykseen luotiin toimenpidekehotuksia, ...
  • Elokuvakritiikin eettiset kysymykset 

   Nupponen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisen elokuvakritiikin eettisiä kysymyksiä. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia elokuvakriitikoita. Lähteinä käytettiin lisäksi alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa ...
  • Mobiilipalveluiden sisältösuunnittelu - Sisältöelementit opastuspalveluissa 

   Karreinen, Anu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Mobiiliteknologinen kehitys on viime vuosina ollut merkittävää. Tämän seurauksena myös erilaisia mobiilipalveluita tarjotaan käyttäjälle jatkuvasti yhä enemmän. Mobiilipalveluiden sisältösuunnittelusta ei ole kuitenkaan ...
  • Minimalistisuus yrityksen verkkosivuston visuaalisessa suunnittelussa 

   Jehkonen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella juuri perustetun Vanbros Avoin Yhtiö -yrityksen verkkosivuston visuaalinen ilme. Suunnittelun tavoitteena oli tuoda esiin yrityksen tuote ja graafinen ilme, mitkä parantaisivat ...
  • Kokemuksellinen ja monimediainen presentointi matkailuviestinnässä : Case: Retkeilyä Pakkahuoneella -tapahtuma 

   Pakarinen, Tuukka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja tarkastella suomalaista matkailuviestintää kokemuksellisuuden, monimedian ja presentoinnin kautta. Esimerkkinä käytetään joulukuussa 2010 järjestettyä Retkeilyä Pakkahuoneella ...
  • Taloudellinen ja tehokas työskentely studiossa 

   Korander, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään taloudellista työskentelyä äänitysstudiossa. Tavoitteena opinnäytetyössä on esitellä nykyaikaisia työskentelytapoja, jotka lisäävät työskentelyn tehokkuutta studiossa. Keinoja käsitellään tuottajan ...
  • Seikkailupelin viihteellistäminen : Opetuksellisen Saari 42: Gismologia -pelin käsikirjoittaminen 

   Riissanen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli käsikirjoittamani opetuksellisen Saari 42: Gismologia -seikkailupelin viihteellistäminen. Tämän toteutin tarkastelemalla elektronisten pelien viihteellisyyttä ja opetuksellisuutta suhteessa ...
  • Dokumentin taustatutkimus - veturinkuljettaja katoaa 

   Pirhonen, Sini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia ja tarkastella dokumenttielokuvaa varten tehdyn taustatutkimuksen vaiheita. Työssäni käyn läpi myös dokumenttielokuvan taustatutkimuksen mahdollisia haasteita muun muassa ...
  • Dokumenttielokuva on demand 

   Mononen, Maarit (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona dokumenttielokuvatuotantoyhtiö Illume Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia erilaisia kysyntään perustuvaan jakeluun pohjautuvia palveluita ja pohtia niiden kannattavuutta dokumenttielokuvan ...
  • PELKKÄÄ PUHETTA : Kokemuksia talk show -tuotannon tiimityöskentelystä 

   Kankkunen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan käsitettä talk show sekä käsitellään työharjoittelua suorassa keskusteluohjelmassa. Opinnäytetyö painottui avaamaan keskusteluohjelman tuotantoa erityisesti tuottajan ja tuotantoharjoittelijan ...
  • Avainsanat Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä 

   Karkiainen, Panu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avainsanat ovat sanoja, joita liitetään erityyppisiin sisältöihin kuvaamaan kyseistä sisältöä. Avainsanat ovat tärkeä työkalu organisoitaessa sisältöjä verkkosivuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden luoda asiayhteyksiä eri ...
  • Close Encounters 2011: Opiskelijafestivaalin visuaalinen ilme 

   Kozulya, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan Helsingin Pop & Jazz Konservatorion opiskelijafestivaali Close Encountersin visuaalinen ilme keväälle 2011. Ilme luodaan soveltuvaksi niin verkkoon kuin paperille. Festivaalin ...
  • Analogisen arkistomateriaalin käyttö Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä -dokumenttielokuvassa 

   Mikkola, Jesse (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia analogista arkistomateriaalia ja sen käyttämistä dokumenttielokuvassa. Digitaalisena aikakautena analogisen aineiston tuottaminen on vähentynyt, vaikka historialliselle dokumenttielokuvalle ...
  • Joensuun kaupunginorkesterin verkkomarkkinoinnin kehittäminen 

   Maksimainen, Teija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Joensuun kaupunginorkesterin verkkomarkkinointia. Työssäni selvitän verkkomarkkinoinnin teoriapohjaa ja luon tiiviin oppaan verkkomarkkinoinnin käytännön toteutukseen. ...
  • 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • Naiseuden ja toiseuden ilmentymiä dokumenttielokuvassa Maan päällä 

   Lipponen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia naiseuden ja toiseuden ilmentymiä ja niiden jatkuvaa läsnäoloa dokumenttielokuvassa Maan päällä. Näiden tutkimuskohteiden lisäksi tarkoituksena oli tutkia myös dokumenttielokuvassa ...