• 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • 3D-elokuva äänisuunnittelijalle - uhka vai mahdollisuus? 

   Tigerstedt, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-elokuvaa äänisuunnittelijan näkökulmasta ja tutkitaan kolmiulotteisen äänen toteuttamista nykyisellä teknologialla. Tavoitteena on kartoittaa perinteisen ja 3D-elokuvan äänisuunnitteluprosessien ...
  • 3D-formaatin testaus suomalaisen luontodokumentin visuaalisena lisänä 

   Niiranen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisessa luonnossa toteutettavaan 3D-luontodokumentin tuotantoon. Työ tarkastelee kolmiulotteisen luontodokumentin kuvausvaihetta ja sen vaikutuksia valmiiseen dokumenttiin nostaen esille ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • 3D-videokuvaus : Stereoskooppisuuden huomioiminen lyhytelokuvan kuvaamisessa 

   Hotokka, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on kertoa 3D-kuvaamisen menetelmistä ja tekniikasta sekä tutkia ja havainnoida stereoskooppista 3D:tä. Opinnäytteen toiminnallisessa osiossa toimin stereografina ja kuvaajana stereoskooppisessa Herra ...
  • Aloittelevan Graafikon Opas 

   Kosunen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nuoria tekijöitä tulee pelialalle yhä enemmän töihin ja heidän on hankala erottua lukuisien hakijoiden joukosta. Tavallisesti nuorilla ja aloittelevilla artisteilla ei ole paljoakaan kokemusta työelämästä. Tämä opinnäytetyö ...
  • Ammattitasoisten videon enkoodausformaattien vertailu 

   Kärkkäinen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys videon enkoodaamisesta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Työssä käsiteltiin enkoodamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia mediatuotannon näkökulmasta. Työssä tutustuttiin ...
  • Analogisen arkistomateriaalin käyttö Ilosaarirock - 40 vuotta säkällä -dokumenttielokuvassa 

   Mikkola, Jesse (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia analogista arkistomateriaalia ja sen käyttämistä dokumenttielokuvassa. Digitaalisena aikakautena analogisen aineiston tuottaminen on vähentynyt, vaikka historialliselle dokumenttielokuvalle ...
  • Animaatioelokuvan käsikirjoittamisen erityispiirteet : Koivu ja tähti 

   Lintunen, Jenni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten animaatioelokuvan käsikirjoittaminen eroaa näytelmäelokuvan käsikirjoittamisesta. Opinnäytetyön toiminnallisena osiona on Zacharias Topeliuksen Koivu ja Tähti -sadun pohjalta ...
  • Ansaintamahdollisuudet festivaalisovelluksissa 

   Kopola, Marissa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Mobiililaitteille ladattavat mobiilisovellukset ovat kasvattaneet suosiotaan verkkoviestinnässä ja tapahtumien palvelutarjonnassa. Myös musiikkifestivaalit ovat viime vuosina ryhtyneet tarjoamaan palvelujaan verkkosivujen ...
  • ARKIKÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMINEN Lähtökohtana muumimukien vaikutus arjessa sekä havainnointi käsikirjoittajan työkaluna 

   Juvonen, Ira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Arkikäyttäytymisen havainnointi. Lähtökohtana muumimukien vaikutus arjessa sekä havainnointi käsikirjoittajan työkaluna -opinnäytetyössä tutkin kolmen eri henkilön arkikäyttäytymistä. Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkia ...
  • Audiovisuaalinen dissonanssi : Äänen ja kuvan ristiriidat dokumenttielokuvassa 

   Konttinen, Venla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee audiovisuaalista dissonanssia eli äänen ja kuvan välisten ristiriitojen käyttöä elokuvakerronnassa. Aiheen käsittely keskittyy audiovisuaaliseen dissonanssiin dokumenttielokuvassa. Opinnäytetyö käy ...
  • Avainsanat Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä 

   Karkiainen, Panu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avainsanat ovat sanoja, joita liitetään erityyppisiin sisältöihin kuvaamaan kyseistä sisältöä. Avainsanat ovat tärkeä työkalu organisoitaessa sisältöjä verkkosivuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden luoda asiayhteyksiä eri ...
  • BINAURAALINEN SUOJAVIIVA JA KUUNTELIJAN POSITIO – BINAURAALISEN ÄÄNITYSTEKNIIKAN KÄYTTÖ KUUNNELMASSA 

   Wahlgren, Otto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalista äänitystekniikkaa ja sen hyödyntämistä kuunnelman tekemisessä. Tavoitteena on, että tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi muissakin äänituotannoissa, kuten pelien ja kuvaäänen ...
  • BINAURAALISELLA ÄÄNITYSTEKNIIKALLA TOTEUTETUN KUUNNELMAN TUNNELMALLINEN JA INFORMATIIVINEN LISÄ NÄKÖHAVAINNOIN TUTKITTAVAN KERRONNAN TUKENA 

   Raatikainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalisella äänitystekniikalla toteutetun kuunnelman vaikutuksia kuulijaan, joka kuunnellessaan katselee ja havainnoi ympärillään olevaa informaatiota. Tavoitteena on selvittää tällaisen ...
  • Casting-prosessit kotimaisissa fiktio- sekä ei-fiktiotuotannoissa : Teoria ja sen todentaminen käytännössä 

   Tanskanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Casting eli roolitus on oleellinen osa audiovisuaalista tuotantoa. Castingin keskeisenä tarkoituksena on löytää parhaat mahdolliset esiintyjät tuotantoon. Tämä opinnäytetyö käsittelee casting-prosesseja kotimaisissa fiktio- ...
  • Close Encounters 2011: Opiskelijafestivaalin visuaalinen ilme 

   Kozulya, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan Helsingin Pop & Jazz Konservatorion opiskelijafestivaali Close Encountersin visuaalinen ilme keväälle 2011. Ilme luodaan soveltuvaksi niin verkkoon kuin paperille. Festivaalin ...
  • Crossmedia ja transmedia 

   Karhi, Robert (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia crossmedian ja transmedian strategisia ratkaisuja ja kehityssuuntia. Opinnäytetyössä käsitellään tapausesimerkkejä, joiden avulla luodaan multimodaalisen median ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • Digitaalisella tekniikalla toteutetun zombie-elokuvan visuaalisen ilmeen muokkaaminen 1970-lukulaiseksi 

   Paavilainen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö tutkii 1970-luvun zombie-elokuvan visuaalista ilmettä. Se pyrkii myös antamaan ohjeita ilmeen toteutukseen nykyaikaisella digitaalisella kuvauskalustolla ja editointiohjelmilla. Tutkimus toteutettiin ...