Uusimmat viitteet

 • VILJELYKOE LIHALUUJAUHOLLA : - Ennen kylvöä levitetyn lihaluujauhon vaikutus satoon ja kasvuun 

  Silvennoinen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin ennen kylvöä levitetyn lihaluujauhon vaikutusta satoon sekä kasvuun. Luomuviljely on Suomessa edelleen kasvussa, ja sen vuoksi on tärkeää löytää keinoja sen tehostamiseen ja ...
 • Kyläverkko-osuuskunnan toiminnan tarkastelu ja kehittäminen Case Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta 

  Kettunen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan toiminnan selvittäminen, ja tutkimuksen tavoitteena on osuuskunnan toiminnan kehittäminen. Opinnäytetyössä eritellään läpi myös yhteisrakentamisen mahdollisuuksia ...
 • SOP-työohjeiden soveltaminen pohjoiskarjalaisille maitotiloille 

  Uusimaa, Marja-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä laadittiin SOP-työohjeet. Tavoitteena oli tehdä selkeät kuvalliset ohjeet ulkopuolisille työntekijöille, sillä näin saadaan kaikkia tekemään työt samalla tavalla. Työohjeet vähentävät eri tulkintoja asioista ...
 • Säilörehumaissin viljely Suomessa 

  Ahonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli säilörehumaissin viljely ja käyttö Pohjois-Karjalan eteläises-sä osassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Työssä tuotiin yleisesti esille viljelyn etuja ja vai-keuksia. Opinnäytetyössä on myös ...
 • Liharotusonnin käyttöön liittyvät poikimavaikeudet lypsylehmillä 

  Kivistö, Kanerva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Liharotusonneja käytetään lypsykarjan huonoimmille lehmille, joista ei haluta uusia lypsylehmiä mutta joita ei ole kuitenkaan taloudellisesti järkevää poistaa karjasta. Tällöin lehmät saadaan jatkamaan maidontuotannossa ...
 • Pinnankorkeusmallin hyödyntäminen peltojen täsmäviljelyssä 

  Miettinen, Eero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on yksi Itämeren ympäristöongelmista. Maatalouden osuus vesien rehevöitymisestä on noin 60 % prosenttia. Tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttamat ravinteet ovat fosfori ja ...
 • HH SANOMAT - LUKIJAKYSELY JA LEHDEN KEHITTÄMINEN 

  Viljakainen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa, jonka avulla HH Sanomia voidaan kehittää. Tutkimus toteutettiin asiakaskyselyn (N=134) ja teemahaastattelun (N=1) avulla. Suurin osa vastaajista oli lukenut HH Sanomia ja ...
 • Seosrehuruokinnan toteutustavat pohjoiskarjalaisilla lypsykarjatiloilla 

  Pitkänen, Olli; Haapakangas, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin seosrehuruokinnan toteutustapoja käytännössä kymmenellä pohjois-karjalaisella tilalla. Tavoitteena oli selvittää seoksen teon käytännön haasteita ja vertailla, kuinka tilojen ruokinta käytännössä ...
 • Lantakuivikkeen käyttö nautakarjan kuivikkeena : - Esimerkkitapaus Koivikon Kartano 

  Klemm, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Lantakuivikkeen käyttö on ulkomailla jo hyvin yleinen karjan kuivitusmenetelmä. Ostokuivikkeiden kustannuksien noustessa suuret karjatilat ovat siirtyneet omavaraisen kuivikkeen valmistukseen. Lantakuivikkeen valmistus on ...
 • Maatilan Pelastussuunnitelma : Case X:n tila 

  Siiskonen, Ilkka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyönä päivitettiin X:n tilan pelastussuunnitelma, koska eläinmäärä tilalla on kasvanut ja lainsäädäntö on päivittynyt. Pelastussuunnitelma on tärkeä osa maatilan turvallisuutta. Pelastussuunnitelma antaa valmiuden ...
 • Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla 

  Muikku, Raisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tehdä opas eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta Green Care -toiminnassa maatilalla. Opas käsittelee eläinten luontaista käyttäytymistä sekä niiden tarpeita ja sitä, ...
 • Kokemuksia sertifioidun viljansiemenen käytöstä Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa 

  Mäenpää, Marko-Matias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Sertifioidun siemenen käyttöaste on Suomessa alhaisempi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Lisäksi käyttöaste on Etelä- ja Länsi-Suomessa alhaisempi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tätä taustaa vasten lähdettiin tässä ...
 • Hevosenlannan polton mahdollisuudet lämmöntuotannossa Kainuun raviradan alueella 

  Wahlsten, Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Suomessa syntyy hevosenlantaa vuosittain noin miljoona m3. Pääasiassa lanta levitetään lannoitteena pelloille, mutta hevosten määrä kasvaa huomattavasti nimenomaan taajamissa, mikä lisää hevosenlannan hävittämisen ongelmaa. ...
 • Maidontuottajien tulevaisuudenodotukset ja maidontuotannon kannattavuus Pohjois-Karjalassa 

  Marola, Henriikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli kyselytutkimus maidontuotannon tulevaisuudenodotuksista ja maidontuotannon kannattavuudesta Pohjois-Karjalan alueella. Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-ohjelmalla. Kyselyssä oli kaiken ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Yritys X:n myymälöissä 

  Lukkarinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyskyselyllä, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat Yritys X:n myymälöiden palveluiden tasoon, ja minkälaisia tuotteita asiakkaat haluaisivat myymälöiden ...

Näytä lisää