Uusimmat viitteet

 • Valokuvien käyttö metsätöiden raportoinnissa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan alueella. 

  Katajisto, Tapani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia valokuvien vaikutusta ja käyttöarvoa metsänhoitotöiden raportoinnissa kyselyn avulla Pohjois-Karjalan metsänomistajilta. Mahdollisen valokuvaukseen perustuvan lisäpalvelun ...
 • Korjuukelpoisuuden määrittäminen VMI-kuviotiedon avulla 

  Suokas, Mauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Työn tavoitteena oli tutkia Valtakunnan metsien inventoinnista saadun kuviotiedon käyttömahdollisuutta korjuukelpoisuutta määriteltäessä. Työn tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö kuviotiedon avulla koeala määrittelemään ...
 • Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lämpöyrittäjien asiakaspalvelun kehittäminen 

  Heikura, Kari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Fossiilisten polttoaineiden hinnannousu ja Euroopan unionin energiasäädökset ovat avanneet energiamarkkinoita uusiutuville energiamuodoille. Tämän seurauksesta lämpöyrittäjyys on yleistynyt Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. ...
 • Internationalization plan for Leon Chouinard & Sons 

  Toppinen, Sami (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  There is a lot of competition in the wood products market of Canada. That is why the Canadian wood product manufacturers are looking for opportunities from other countries. Traditionally, the greatest export country has ...
 • Ottawan kerrosparkettimarkkinat 

  Ruuskanen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Markkinatutkimukset ovat osa markkinatietoa, jota yritykset hyödyntävät nykyisessä ja tulevassa toiminnassaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ottawan kerrosparkettimarkkinoita kartanoparkettia valmistavalle ...
 • Penttilän Puu Oy:n laatukäsikirja 

  Kurvinen, Katja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Laatu on avainsana markkinoilla. Asiakkaat vaativat laatua. Lait ja standardit tuovat yrityksille omat haasteet. Vuonna 2013 tulee Suomessa pakolliseksi rakennustuotteiden CE-merkintä, joka oli tämän opinnäytetyön lähtökohta. ...
 • Joukkokäsittelymenetelmän toimivuus koneellisissa hakkuissa 

  Parviainen, Juhani (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä selvitetään joukkokäsittelymenetelmän toimivuutta aines- ja energiapuun hakkuissa. Aineisto on kerätty haastattelemalla konekuljettajaa sekä laitevalmistajia ja tutustumalla joukkokäsittelyyn hakkuualueilla. ...
 • KARTANOPARKETTITUOTTEIDEN YLIKITTAUS 

  Peltoniemi, Paavo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään parketinvalmistuksessa käytetyn koneellisen ylikittauksen tarpeellisuutta iroko- ja tammikartanotuotteilla. Koneellista ylikittausta käytettäessä kittikustannukset muodostavat huomattavan ...
 • PELLETIME-HANKKEEN KANSAINVÄLISEN KONTAKTIVERKOSTON PERUSTAMINEN 

  Parviainen, Heidi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimijoita PELLETime-hankkeen alueella, luoda kattava toimijaverkosto sekä selvittää markkinatilannetta hankealueella. Työssä keskityttiin ajankohtaisen ja luotettavan tiedon ...
 • Markkinointitutkimus Joensuun seudun rakennustarvikeliikkeiden palveluista ja valikoimista 

  Kontkanen, Jarmo; Pärnänen, Pauli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Markkinointitutkimuksilla hankitaan tietoja markkinoinnin päätöksenteon kannalta keskeisissä asioissa. Tavoitteena on päätöksenteon riskin minimoiminen. Markkinointitutkimuksen tekemisessä on kolme osapuolta: toimeksiantaja, ...
 • Metsäenergian myyntivalmius ja hankinnan kannattavuus 

  Tuovinen, Jaakko; Ihanus, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Metsäenergian käyttö Suomessa on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvun aikana. Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käyttöä energian tuotannossa, ja metsähakkeella tulee olemaan merkittävä asema tavoitteiden ...
 • Viestintäkanavien ja tarpeiden kartoitus 

  Saikkonen, Ahti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Sopivien viestintäkanavien löytäminen ja niiden tehokas käyttö ovat tärkeitä asioita jokaiselle palveluitaan tarjoavalle toimijalle. Yritys tarvitsee toimivat viestintäkanavat, joiden avulla kohderyhmälle saadaan viestitettyä ...
 • Marketing Strategy Study For Customized Humidors In East Ontario Area 

  Nykänen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Strategy has many definitions but most often it is connected to positioning and creating competitive advantages. The main purpose of a strategy is to find a particular position in the market and create overwhelming competitive ...
 • Asiakaskysely osana tuote-esitteen suunnitteluprosessia 

  Ronkainen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Enon Höyläämö Ky:n sidosryhmäläisten mielipiteitä uuden tuote-esitteen sisällöstä. Yrityksen nykyinen tuote-esite on peräisin 1980-luvulta, eikä se täytä enää sille asetettuja ...
 • Tuorehalkaisu ennen kuivausta ja sen seuranta komponenttilaitoksella 

  Puustinen, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä tutkittiin tuorehalkaisun mahdollisuutta Uimaharjun sahalla. Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko tuorehalkaisun avulla parantaa tuotteen laatua, selvittää ongelmakohdat linjastolla sekä hankkia tarkempaa ...