Uusimmat viitteet

 • Stora Enso Metsän ulkoisten energialaitosten asiakastyytyväisyys puupolttoainetoimituksiin 

  Ronkainen, Sami; Hakulinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Stora Enso Metsä toimittaa puupolttoainetta omille sekä ulkoisille energialaitoksille. Stora Enso Metsän metsäenergiaprosessin tavoitteena oli selvittää energialaitosasiakkaiden tyytyväisyystilanne toimitetun puupolttoaineen ...
 • Metsäkoneenkuljettajan työympäristön kehittäminen 

  Tiilikainen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Työssä tutkittiin metsäkoneenkuljettajan työympäristön kehittämistä. Tarkoituksena oli tuoda metsätalousinsinöörin näkökulmaa metsäkoneiden suunnitteluun. Työ käsitteli suomalaista metsäympäristöä ja pyöräalustaisia ...
 • Kuusenistutussuunnitelmien toteutuminen 

  Tynys, Tommi; Tervo, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuusen istutussuunnitelmien toteutumista. Tutkimuskohteina oli kymmenen kohdetta Kontiolahden kunnan alueella Pohjois-Karjalassa, joille ei ollut istutettu suunniteltua taimimäärää. ...
 • Vaarallisten metsätuholaisten salamatkustuksen esto Suomeen 

  Nieminen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Euroopan unionissa otettiin vuonna 2005 käyttöön YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n laatima ISPM 15 -standardi. Standardi laadittiin estämään vaarallisten kasvintuhoojien kulkeutumista maasta toiseen puisen ...
 • Metsäalan toimihenkilötiimin työhyvinvointi 

  Malinen, Riina; Vänttinen, Minna-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella metsäalan toimihenkilöiden tiimin työhyvin-voinnin tilaa kohdeyrityksessä. Työhyvinvointi vaikuttaa työn mielekkyyteen ja siinä jaksamiseen. Se ei kuitenkaan ole pelkästään ...
 • Sähköinen puukauppa puunmyyntikäyttäytymisen osana 

  Karjalainen, Antti; Mannermaa, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ylä-Kainuun metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä, kun sähköisen puukaupan tekeminen helpottuu Kuutio.fi -palvelun myötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ovatko metsänomistajat ...
 • METO Pohjois-Karjalan toiminnan kehittäminen jäsenkyselyn avulla 

  Broman, Måns (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  METO Pohjois-Karjala ry on METO – Metsäalan asiantuntijat ry:n alueyhdistys, joka toimii koko Pohjois-Karjalan alueella. Alueyhdistyksen toimintaan kuuluvat muun muassa metsäalan toiminnan kehittäminen sekä metsäalan ...
 • Männynversoruosteen aiheuttamat tuhot taimikoissa Oulun Haukiputaalla 

  Kauppinen, Silja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Männynversoruoste (Melampsora pinitorqua) on yksi yleisimmistä metsätuhoista mänty-taimikoissa. Se aiheuttaa kasvu-ja laatutappioita taimiin sekä vaurioittaa ja tappaa vuosikasvaimia. Tautia esiintyy koko maassa ...
 • Liiketoimintasuunnitelma metsäpalveluyritykselle 

  Vehkala, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin liiketoimintasuunnitelma Pohjois-Karjalaan perustettavalle metsäpalveluyritykselle. Yrityksen palveluihin kuuluvat taimikonhoito, istutus sekä yksittäisten puiden kaataminen. Yrityksen ...
 • Commissioning Plan for CRM System to a Case Company 

  Koponen, Ida-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Abstract The purpose for this thesis was to create an operational plan according to commissioning of new Customer Relationship Management system to a principal case company. Thesis was performed as functional work. It ...
 • Taimikonhoidon ennakkohinnoittelu 

  Forsman, Asta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon ennakkohinnoittelun onnistumista valokuvien perusteella. Työssä tarkastellaan myös kasvatettavan taimikon keskipituuden, valokuvia arvioivan metsätoimihenkilön työkokemusvuosien ...
 • Risutec ASTA -dokumentointijärjestelmä 

  Tiainen, Jaakob; Vartiainen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Risutec Oy on kehittänyt ASTA-dokumentointijärjestelmän, jolla voidaan seurata maanmuokkauksen tiheyttä, pinta-alaa sekä muokkausnopeutta reaaliajassa. ASTAlta saa työmaaraportin, jossa on muokatun alueen pinta-ala eriteltynä ...
 • Kulotuksen vaikutus puuston kehitykseen 

  Karppinen, Olli; Kukkonen, Riku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suoritettiin viisivuotismittaus Kanta-Hämeen maakunnassa sijaitsevalle Tammelan kulotus-muokkauskokeen puustolle ja tutkittiin mittauksessa saatujen tuloksien kautta puuston tilaa. Tavoitteena oli ...
 • Metsävakuuttaminen ja -vakuutusten vertailu 

  Åhlgrén, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja perehtyä metsien vakuuttamistoimintaan Suomessa ja eri vakuutusyhtiöiden tarjoamiin vakuutustuotteisiin. Työssä käytettiin vakuutustarjousten pohjana kahta eri esimerkkitilaa, ...
 • Kuusen viivästyneen istuttamisen onnistuminen 

  Kröger, Veijo; Konttinen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Metsänuudistamista ohjaa Suomessa laki, joka velvoittaa metsänomistajan uudistamaan metsän päätehakkuun jälkeen. Uusi taimikko on saatettava alulle kolmen vuoden kuluessa päätehakkuun päättymisestä. Uudistamisvelvoite ...

Näytä lisää