Uusimmat viitteet

 • KÄYTETTÄVYYSTESTAUS ARCTIC TRAINERSIN VERKKOSI-VUISTA JA BÓKUN-PALVELUSTA 

  Kuikka, Elias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka avulla parannettiin pohjoiskarjalaisen yrityk-sen verkkosivuja. Työssä tutkittiin käyttäjän näkökulmasta Arctic Trainersin verkkosivuja ja Bókun palvelua käytettävyystestauksen ...
 • Saimaa Geoparkin alueella toimivien yrittäjien näkemykset vastuullisesta matkailusta 

  Tiippana, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille Saimaa Geoparkin alueella toimivien yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta matkailusta. Toimeksiantaja on aloittamassa hankkeen yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa ja sen ...
 • Edullisesti ja vastuullisesti Eurooppaan 

  Koskinen, Kimi; Nuutinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee pienellä budjetilla matkustamisen mahdollisuuksia Euroopassa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi suomenkielinen budjettimatkailijan opas, joka toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan ...
 • Verkkomarkkinoinnin kehittämissuunnitelma Kestikievari Herranniemelle 

  Kataja, Jenna; Jumppanen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä luotiin verkkomarkkinoinnin kehittämissuunnitelma pienyritykselle. Toimeksiantajana toimi matkailuyritys Kestikievari Herranniemi. Kehittämissuunnitelma kannustaa yrittäjiä ...
 • Markkinointiviestinnän vuosikello Raksa-messutapahtumalle 

  Hirvonen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli markkinointiviestinnän vuosikello Raksamessutapahtumalle. Tavoitteena oli laatia käytännönläheinen markkinointiviestinnän vuosikello, jonka avulla toimeksiantajan on jatkossa sujuvaa suunnitella ...
 • Pielisen Erämessujen markkinoinnin kehittäminen 

  Pennanen, Nanne; Nygren, Mona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pielisen Erämessujen markkinointia ja sitä kautta lisätä tapahtuman tunnettuutta ja näkyvyyttä. Pielisen Erämessut järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2018 Juuan ...
 • Elämyksellisen saunatuotteen markkinointisuunnitelma hotellille 

  Tervonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointisuunnitelma tammikuussa 2019 avattavan Lapland Hotels Bulevardin saunatuotteille. Saunatuotteet ovat hotelliketjun uutta lisämyyntiä, ja niiden tarkoitus on tuottaa ...
 • Venäläiset ruokamatkailijoina Pohjois-Karjalassa 

  Krasnova, Victoriia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksensa oli selvittää venäläisten matkailijoiden tietämystä ruokamatkailusta, erilaisten ruokamatkailutuotteiden kiinnostavuutta, ruoan roolia matkakohteen valinnassa, mitä asioita venäläiset arvostavat ...
 • Uudistettu perehdytysopas Taito Pohjois-Karjala ry:lle 

  Ratilainen, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli uudistaa ja päivittää perehdytysopas toimeksiantona Taito Pohjois-Karjala ry:lle. Yhdistyksellä oli tarve päivittää ja täydentää perehdytysmateriaaliaan, joka oli sen laajaan toimintaan nähden ...
 • Otto Trattorian näkyvyyden parantaminen 

  Aspelund, Assi; Järvinen, Janni-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä pyrimme parantamaan Otto Trattorian näkyvyyttä. Otto Trattoria on Joensuuhun kesäkuussa 2018 avautunut italialaistyylinen kahvila-ravintola. Pyrimme nostamaan ravintolan näkyvyyttä ...
 • Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinoinnin näkyvyys paikallisille 

  Pajunen, Essi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin markkinointi näkyy paikallisille Savonlinnan alueella. Toimeksiantajan Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin ...
 • Lisäpalveluiden kehittäminen Bar Playlle 

  Serenius, Sara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uusia lisäpalveluita Bar Playlle, joita pystyttäisiin myymään sekä sellaisenaan että yhdistettynä pakettituotteeksi. Toimeksiantajana toimi Bar Play, joka tarjoaa asiakkailleen ...
 • Hyvinvointia Punkaharjun ja Kolin kansallismaisemissa -matkapaketin suunnitteleminen 

  Turunen, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee hyvinvointimatkailua sekä matkailutuotteen tuotteistamista. Se toteutettiin työelämälähtöisesti Punkaharjun Luontomatkailu Oy:lle, ja sen tarkoituksena oli tuoda Punkaharjun ja Kolin alueen ...
 • Asiakastutkimus Ruka-Kuusamo Matkailu ry:lle 

  Huolman, Jenny (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakastyytyväisyyskyselyn avulla Rukan asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun sekä markkinointi- ja neuvontakanaviin ja siitä mitä he odottavat niiltä. Lisäksi työssä selvitettiin, ...
 • Omavalvontasuunnitelma Kerubi Stadionille 

  Rämö, Helmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Jokainen elinkeinoharjoittaja on lakisääteisesti velvollinen laatimaan kirjallinen omavalvonta-suunnitelma, joka on myös mahdollista toteuttaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Joensuuhun ...

Näytä lisää