Uusimmat viitteet

 • Digitaalisen markkinoinnin kampanja Ilosaarirockille 

  Vento, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee digitaalisen markkinoinnin suunnittelua, jonka puitteissa luotiin mainoskampanja Joensuussa järjestettävälle Ilosaarirock-festivaalille. Kampanja toteutettiin samanaikaisesti Facebookissa, ...
 • JAAMA RUN -POLKUJUOKSUTAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN 

  Virkunen, Kaisa; Pukki, Sanna-Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä laadimme parannusideoita melko uudelle polkujuoksutapahtumalle Jaama Runille. Toimeksiantajana oli Kontiolahden Urheilijat Ry ja työ toteutettiin heidän pyynnöstä. Aineistoa parannusideoihin saatiin ...
 • Terveys- ja hyvinvointimatkailu Pohjois-Karjalassa 

  Tirkkonen, Reetta; Puhakka, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoiskarjalaisia matkailuyrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu terveys- ja hyvinvointituotteet sekä -palvelut. Yrityksistä koottiin tietopaketti, jota ...
 • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

  Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
 • INSPIRAATIONA KANSAINVÄLINEN KAHVILAKULTTUURI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT : UUDEN KAHVILAYRITYKSEN PERUSTAMINEN 

  Horelli, Juha; Lääperi, Rinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä taustaselvitys trendeistä ja kansainvälisestä kahvilakulttuurista vaikutteita ottavaa kahvilayritystä varten. Tietoperustassa keskityttiin trendeihin, eri maiden kahvilakulttuureihin ...
 • LAADUKAS KOULURUOKA AMMATTIOPISTO LUOVISSA 

  Kinnunen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ammattiopisto Luovin ravintolapalveluiden vuosien 2016―2018 toimintasuunnitelman tavoitteeksi on asetettu kouluruoan laadun parantaminen. Suunnitelma sisältää laadukkaan kouluruoan määrittelyn ja tuotteistamisen kestävän ...
 • Manner-Suomen matkailuhankkeiden vastaavuus kansalliseen matkailustrategiaan 

  Pekkinen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää matkailuhankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteneväisyyttä kansalliseen matkailustrategiaan. Analysoidut hankkeet olivat ohjelmakauden 2014–2020 kehittämishankkeita, jotka ...
 • Panimosta panimoon -matkailureitti 

  Rinteinen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa pienpanimoliitolle uudenlainen matkailutuote, jota voidaan markkinoida niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin asiakkaille. Tavoitteena oli suunnitella monipuolinen kokonaisuus, ...
 • Pienpanimotoiminta Suomessa 

  Sjöblom, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä on tarkasteltu pienpanimoiden toimintaa ja toiminnan edellytyksiä Suomessa. Lisäksi arvioitiin, minkä kokoinen pienpanimo liiketalouden näkökulmasta olisi kannattavaa perustaa. Mitä viranomaislupia ...
 • Liiketoimintasuunnitelma kahvilayritykselle 

  Rauste, Pauliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä laadittiin kahvilan liiketoimintasuunnitelma Hämeenlinnassa sijaitsevaan kahvilaan. Siinä perehdyttiin yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin sekä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen yritystoiminnan aloittamista. ...
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen aloittavassa matkailuyrityksessä: Case Vaarinkallio 

  Sutinen, Anton (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitän sosiaalisen median hyötyjä aloittavassa matkailuyrityksessä, Kolin Vaarinkalliossa, oman kiinnostukseni pohjalta. Lisäksi arvioin sosiaalisen median käyttöä Vaarinkalliolla. Opinnäytetyö alkaa ...
 • Kulttuurikulkijan Ilomantsi 2.0 

  Jeskanen, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli Ilomantsissa toteutettavan Kulttuurikulkijan Ilomantsi -nimisen reitin nykytilan arviointi sekä vertailu vuosien 2011 ja 2016 välillä. Vertailu perustui vuonna 2012 julkaistuun opinnäytetyöhön ...
 • Managing a Crowdfunding Campaign - Case Cape to Cape 

  Väisänen, Noora; Rönkkö, Siru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  The objective of the thesis was to make plans for a crowdfunding campaign and marketing plan for Joensuu Science Society’s project Cape to Cape. The suggestions made would serve as guidelines when starting to execute the ...
 • Suomalaisten laskettelijoiden vihreät arvot ja asenteet 

  Lumirotko, Rasmus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Ilmastonmuutos asettaa tällä hetkellä merkittäviä haasteita ja muutoksia hiihtokeskuksille ja laskettelulle ympäri maailmaa. Lumiolosuhteiden muuttuessa yhä epäluotettavimmiksi keskusten toiminta vaikeutuu, eivätkä ...
 • ANALYYSI JUUAN JÄÄMAAN MARKKINOINNISTA 

  Kantanen, Ninja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Juuan kunnan ja Eindhovenin teknillisen yliopiston vuonna 2016 järjestämän Jäämaa-hankkeen tapahtumamarkkinointia ja markkinointiviestintää. Opinnäytteen tarkoitus oli selvittää, kuinka ...

Näytä lisää