Uusimmat viitteet

 • Toiveretki - Lapsia osallistavan monikulttuurisen näyttelyn palvelupolun suunnittelu 

  Järvinen, Jenny (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee lapsia osallistavan monikulttuurisen näyttelyn palvelupolun toimivuuden suunnittelua yhteistyössä Vantaan kaupungin, Sanna Pellicionin ja Katri Tapolan kanssa. Aihe on todella ajankohtainen ...
 • Fosforoiva kuitu : Tekstuuripohdintoja sisustukseen 

  Mäensivu, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin fosforoivaa kuitua ja sitä vastaavan heijastavan aineksen esiintymistä luonnossa. Avattiin käytettäviä termejä lukijaystävällisemmäksi. Käytiin läpi fosforoivaa pigmenttiä, sen valmistusta ...
 • RuutiExpon käyttäjäkokemuksen parannus Seppo-opetuspelillä 

  Mähönen, Merja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni keskityn kehittämään RuutiExpo-nuortentapahtuman käyttäjäkokemusta ja suunnittelen, kuinka siellä käytettäisiin mahdollisimman monipuolisesti selainpohjaista Seppo-oppimispeliä. RuutiExpon tarkoitus on ...
 • Pienlaukkumalliston suunnittelu ja tuotantoyritysten kartoitus True Colours Designille 

  Ruohola, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja valmistaa mallikappaleet pienlaukkumallistoon sekä kartoittaa Euroopan alueelta tuotantopaikkoja. Työn toimeksiantajana toimii True Colours Design. Tuotantopaikkojen kartoitus on ...
 • Kierrätyksen merkitys tekstiiliteollisuuden tuotannossa : Case VULTURE brand 

  Toivanen, Eerika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on kierrätyksen merkitys tekstiiliteollisuudessa. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö ja siinä esiteltiin tekijän opiskeluaikana tekemiä projekteja, joissa tehtiin kierrätykseen perustuvia materiaalikokeiluja ...
 • Mobiilin tiedonkeruulaitteen tuotekehitys 

  Männikkö, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella vapaasti seisova teline taulutietokoneelle kustannustehokkaalla rakenteella ja käyttäjiin vetoavalla ulkonäöllä. Työn toimeksiantajana toimi ohjelmistosuunnittelua ja ...
 • Visuaalinen konseptisuunnitelma : Case PUREmode 

  Maijala, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkin visuaalisen konseptisuunnittelun vaiheita case-esimerkin avulla. Työn toimeksiantajana toimi viisihenkinen tanssiryhmä PUREmode. Tutkimustehtävänä oli tuottaa mahdollisimman ...
 • Loma-asunto Saimaalla : konseptisuunnitelma rantatontille tulevista rakennuksista 

  Uusi-Kilponen, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni päätavoitteena oli luoda arkkitehtoninen konsepti loma-asunnolle Saimaalla. Kyseessä on uudisrakennus, johon suunnittelin asiakkaiden toiveiden ja tutkimusteni pohjalta tontille soveltuvan suunnitelman. ...
 • Pöytäkaivo 

  Helkama, Paavo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on uudistaa olemassa olevan Presson Intefcace S -malliston muotoilua ja valmistettavuutta. Tuotekehitys projekti jakautuu viiteen vaiheeseen. Vaiheet edetään järjestyksessä, jossa edeltävä vaihe ...
 • Villa Honkasyrjän renessanssi : huvilan korjausrakennussuunnitelma 

  Kataja, Kiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittää noin vuonna 1879 rakennetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Villa Honkasyrjän korjaus- ja sisustussuunnitelman. Taustatutkimuksena perehdyin Laajasalon historiaan huvilakulttuurin ja Honkasyrjän ...
 • Improving the Showcasing of Service Product Portfolio - Case ABB Drives 

  Lehtinen, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  As service business keeps on growing, the ways of presenting and visualizing the usually abstract services become increasingly important. This thesis discusses the design process of improving the showcasing of the ABB ...
 • Vesiviljelyastian kehitys 

  Putrolainen, Andres (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiannon tehtävänä on ollut muotoilla taimiallas vesiviljelyastialla, jota valmistettaisiin vain yhdestä, kaksiosaisesta muotista käyttäen rotaatiovalutekniikkaa. Projektin toimeksiantajana toimi Jouni Spets Kasviportaat ...
 • Suomalaisen neuleen aika : Neuleen historia Suomessa kuluneen 100 vuoden ajalta 

  Ervola, Aura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kartoitti suomalaisten suhdetta neuleeseen viimeisen 100 vuoden aikana. Tutkin neuleeseen, neulomiseen ja villalankaan kytkeytyviä ajatuksia Suomen itsenäisyyden ajalta. Tutustuin neuleen asemaan vuosikymmen ...
 • Pet Product Concept for Magisso 

  Haponen, Stella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis, I will create a product concept to the pet market. The client, Magisso, is known for smart kitchen products but has launched pet bowls with a cooling effect in 2016. The market segment is new and a bit ...
 • Development of a Shoe Brand and Design of a Shoe 

  Salminen, Marianna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  In my thesis I describe in words and present visually a brand development project. The task was to create a brand identity for a new Canadian athleisure shoe company, and to design a shoe concept, that fits the brand ...

Näytä lisää