• Lapsille suunnattu informatiivinen kuvitus : – Peli- ja kirjasarjan suunnittelu 

   Grönqvist, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia informatiivisen kuvituksen vaikutusta oppimiseen, sekä ennen kaikkea kuvalle asetettuja vaatimuksia oppimisen edesauttamiseksi. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen käsitys siitä mitä on ...
  • Messuporras Oy:n puuportaiden kustannustehokkuuteen vaikuttaminen muotoilun keinoin 

   Vilén, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ Teollisen muotoilun opinnäytetyön aiheena oli tutkia miten Messuporras Oy:n valmistamien pientalojen puuportaiden kustannustehokkuuteen voidaan vaikuttaa muotoiluin keinoin. Tar-koituksena oli pohtia miten ...
  • Azimuth-kahvan konseptisuunnittelu 

   Jehkonen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleenmuotoilla aluksen ohjailukahva eli niin kutsuttu Azimuth-kahva työn toimeksiantajalle, ABB Marinelle. Azimuthkahvalla ohjataan valtamerialuksen Azipod® ...
  • Projektisuunnittelun perusteet : Sisustussuunnitelma Plaza Koti -lehteen 

   Niskala, Olga (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli tutustua projektihallinnan perusteisiin. Työn tarkoituksena oli kriittisesti arvioida jo toteutetun sisustusprojektin työmenetelmiä ja löytää niille paremmin soveltuvat toimintamallit. ...
  • Akustisen taulumalliston suunnittelu yksityisasiakkaalle valmista Mood Frame Acoustic -konseptia hyödyntäen 

   Aivila, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Akustiikka on haastava ja pinnalla oleva aihe, jota on työn tekemisen aikana käsitelty paljon sisustus- rakennus- ja tekniikan alan lehdissä, joten aihe on ajankohtainen. Akustiikkaa on käsitelty työssä poimimalla tärkeimmät ...
  • Ympäristömyötäinen tekstiilituotemallisto lapsille 

   Jääskeläinen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella tekstiilien ympäristömyötäistä suunnittelua ja luoda sen mukainen uniikki tekstiilituotemallisto lapsille. Tuotteet suunniteltiin opintojen päätyttyä aloitettavan yritystoiminnan ...
  • Yhteisöasunnon sisustussuunnitteluprosessi 

   Saarelainen, Mari Elisabet (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, minkälainen olisi sisustuksellisesti ihanteellinen yhteisöasunto ja suunnitella tulevaan kommuuniin yhteiset tilat. Työn toiminnallisessa osiossa keskityttiin sisustussuunnitteluprojektin ...
  • Antiikinaikainen kankaan valmistusprosessi : tiedonhankinta ja käytännön sovellus 

   Nykänen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, teoriaosasta ja käytännön osasta. Teoriaosiossa pyrittiin kartoittamaan olemassa olevan kirjallisen ja kuvallisen tiedon pohjalta yhtenäinen käsitys antiikin aikaisesta kudotun ...
  • Tekstiilinäyttelyn järjestäminen 

   Aalto, Minna Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin tekstiilinäyttelyn järjestämistä käytännössä. Opinnäytetyöllä oli kaksi tarkoitusta, joista ensimmäinen oli neljän opiskelijatoverin yhteisnäyttelyn mahdollistaminen. Näyttelyn teemana oli ...
  • Visuaalisen ympäristön vaikutus painokangassuunnitteluun : ja kuvitteellinen metamorfoosi 

   Toivanen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka Suomen painokangassuunnittelu on muuttunut tyylillisesti alkuvaiheistaan tähän päivään saakka. Opinnäytetyön yhteydessä toteutettiin kaksi keskenään hyvin erilaista ...
  • Vaatetussuunnittelijan suunnittelijaidentiteetin muodostuminen virikkeiden ja inspiraationlähteiden näkökulmasta 

   Pesonen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö tutki suunnittelijan ammatti-identiteetin eli suunnittelijaidentiteetin muodostumista ja suunnitteluprosessia virikkeiden ja inspiraationlähteiden näkökulmasta. Oletuksena oli, että virikkeet ja inspiraationlähteet ...
  • Suomalainen redesign : Tarinat ja imago SECCOlle toteutetun tuotesuunnitteluprojektin pohjana 

   Ahlström, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella SECCOlle uusia tuotteita kierrätysmateriaaleista. Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään suomalaisiin redesign-tuotteisiin. Suunnitteluprojektissa tein SECCOlle tuotesuunnitelmia ...
  • Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa : case M-Boxi 

   Kuhanen, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan palvelumuotoilun hyödyntämistä myymäläsuunnittelussa. Samalla vertaillaan perinteistä myymäläsuunnittelua palvelumuotoilun keinoin suunniteltavaan myymälään. Tapaustutkimuksen kohteena ...
  • Tuotegrafiikan suunnittelu Koistinen Kantele Oy:lle : Yrityksen brändin visualisointi Wing -kantelemalleihin 

   Henttonen, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä graafisen kuvioinnin suunnitteluun kanteleeseen ja tavoittaa kyseisen tuotteen ja yhteistyöyrityksen brändin edustamat mielikuvat osaksi lopullista mallistoa. Yhteistyöyrityksenä ...
  • Ympäristömyötäisten keittiötekstiilien suunnittelu Uusix-verstaalle 

   Rinas, Marina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli keittiökuosien tekstiilisuunnittelu Uusix-verstaalle ja tekstiilien ympäristömyötäinen käsittely. Opinnäytetyö koostui suunnitteluprosessista ja tutkimuksesta. Tutkimus osuudessa päämääränä oli ...
  • Esteettinen ja käyttäjäystävällinen kissanhiekkalaatikko kaupunkikotiin 

   Arola, Essi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää esteettinen ja käyttäjäystävällinen kissanhiekkalaatikko kaupunkikotiin. Markkinoilla nykyisin olevat tuotteet ovat ulkonäöltään hyvin samankaltaisia, eikä niissä ole otettu huomioon ...
  • Vida de Perros -Koiran elämää : Hyväntekeväisyystuotemalliston suunnittelu verkkokauppaan 

   Lång, Jonna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli suunnitella hyväntekeväisyystuotemallisto, jonka tuotto menisi Kodittomat Espanjan Koirat Ry:n ja Cordoban Kummit Ry:n toiminnan tukemiseen. Tuotteet on tarkoitus markkinoida ja myydä ...
  • Helsingin metro muotoilun näkökulmasta 

   Simpanen, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli selvittää, miksi Helsingin metroa pidetään yhtenä maailman kauneimmista, ja mikä merkitys sillä on Helsingin identiteetille. Tämän vuoksi työssä tutkittiin Helsingin metrojunien muotoilua ja muotoilun ...
  • Sisustustoimittajan työnkuvan esittely 

   Järvinen, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli esitellä sisustustoimittajan työnkuvaa mahdollisimman laajasti ja käytännönläheisesti alasta kiinnostuneille ja alalle aikoville. Toimintamalli seurasi pääosin Avotakan toimintatyyliä. ...
  • "Say Hello To the Driver" : sarjakuvan käyttö sanoman välittämisessä 

   Arvela-Sarén, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön kertoo sarjakuva-albumin ”Say Hello To the Driver ” tekoprosessista. Kerron lyhyesti sarjakuvan historiasta ja kerronnasta ennen kuin paneudun kyseisen albumin työstöprojektiin. Analyyseillä syvennän ...