• 3D-tulotuksen soveltaminen yksilöllisesti istuvien moottoripyöräkypärien valmistukseen 

   Manninen, Seppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tutkii 3D-tulostamisen soveltamismahdollisuuksia moottoripyöräkypäri-en massavalmistuksessa. Otan selvää, voidaanko 3D-skannaamisen ja 3D-tulostamisen avulla tehdä yksilöllisesti istuvia moottoripyöräkypäriä ...
  • Ajassa muuttuva perinne : perinnekuosien mahdollisuudet nykykäytössä 

   Toop, Elle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoite on selvittää, olisiko Suomessa tarpeeksi asiakaskuntaa kansanperinneaiheisille tuotteille. Suomessa perinnekuoseista inspiroitujen tuotteiden tarjooma on suppeampi kuin Virossa. Tutkimukseni lähtökohtana ...
  • Akustiikan merkitys kouluympäristössä 

   Viitala, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia akustiikan merkitystä kouluympäristössä ja suunnitella kangaspäällysteiset akustiikkapaneelit Hietakummun ala-asteen koulun ruokalaan, jossa on jo vuosia havaittu ongelmia liiallisen ...
  • Akustisen taulumalliston suunnittelu yksityisasiakkaalle valmista Mood Frame Acoustic -konseptia hyödyntäen 

   Aivila, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Akustiikka on haastava ja pinnalla oleva aihe, jota on työn tekemisen aikana käsitelty paljon sisustus- rakennus- ja tekniikan alan lehdissä, joten aihe on ajankohtainen. Akustiikkaa on käsitelty työssä poimimalla tärkeimmät ...
  • Antiikinaikainen kankaan valmistusprosessi : tiedonhankinta ja käytännön sovellus 

   Nykänen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, teoriaosasta ja käytännön osasta. Teoriaosiossa pyrittiin kartoittamaan olemassa olevan kirjallisen ja kuvallisen tiedon pohjalta yhtenäinen käsitys antiikin aikaisesta kudotun ...
  • Application Concept : Improvement of a UX-Design Office’s Client Experience Through Gamification 

   Johansson, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this study was to find ways to improve the client experience of Linja Design Office through application design. In a design office like Linja Design client meetings may take longer than planned and the clients ...
  • Arabian kampus : Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa 

   Hölttä, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin uuden Arabian kampuksen taideopetustilat, jotka sijoittuvat Helsingin Arabianrantaan niin kutsutulle Tavi-talolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu keskittää tulevaisuudessa nykyiset 20 toimipistettä ...
  • Asiakaspalvelusovellus myymälässä : Kaksisuuntainen informaatiokanava, case Ninja Finland Oy 

   Kiias, Sabella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena oli konseptoida asiakaspalvelupäätteen käyttöliittymä. Työn toimeksiantajana toimi yksi Suomen johtavista muotikoru- ja asustealan toimijoista. Asiakaspalvelupäätteen tavoitteena on kehittää ja parantaa ...
  • Asustemalliston suunnittelu Arela OY:lle 

   Machreich, Lakriima (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella asustemallisto suomalaiselle neulevaateyritykselle Arelalle. Asustemallisto on osa jo olemassa olevaa Sunday-kotimallistoa, jonka Arela lanseerasi syksyllä 2016. Opinnäytetyön ...
  • Atala Factory : kylpyhuonetilojen showroom-konsepti vanhaan tehdasrakennukseen 

   Lappalainen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella konsepti kylpyhuoneiden showroom-tiloja varten Nilesin entiseen tehdaskiinteistöön Berliinin Weissenseellä. Tulevan showroomin tilaajana oli Atala GmbH & Co. KG, joka on Berliinin ...
  • Aulan tilasuunnitelma Optima Pietarsaari 

   Kianta, Maiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena oli toteuttaa aulan tilasuunnitelma ammatillista koulutusta tarjoavalle oppilaitos Optimalle Pietarsaaren. Vuonna 1959 rakennetun koulurakennuksen rinnalle rakennetaan uusi lisärakennus, jonka aulatilat ...
  • Automaattinen vauvan nukuttaja : tuotesuunnitteluprosessi 

   Järvinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni käydään läpi uuden, vauvaikäisille suunnatun nukutustuotteen tuotekehityksen alkumetrit. Työssä kerättiin tietoa tuotteen tulevista käyttäjistä sekä heidän olosuhteistaan. Olen kartoittanut tuotteeseen ...
  • Azimuth-kahvan konseptisuunnittelu 

   Jehkonen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli uudelleenmuotoilla aluksen ohjailukahva eli niin kutsuttu Azimuth-kahva työn toimeksiantajalle, ABB Marinelle. Azimuthkahvalla ohjataan valtamerialuksen Azipod® ...
  • Becoming Monsters -pukusuunnittelijana tanssiproduktiossa : Pukusuunnittelijan ja puvustuksen rooli tanssiteoksessa 

   Kehus, Matleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö valmistui osana Oulun tanssin keskus JoJon tuottamaa tanssiproduktiota. Becoming Monsters - produktio on tanssija-koreografi Heli Pippingsköldin ohjaama tanssiteos, jonka tanssijoina toimii n.o.d youth companyn ...
  • Beyond the Facade - Luovuuden esteistä ja niiden ylittämisestä 

   Tuulenvirta, Iman (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytteen aiheena on oman luovan prosessin esteiden tunnistaminen ja niidenminimointi. Opinnäyte on henkilökohtainen tutkimusmatka omaan suunnittelijaidentiteettiin ja luovaan työskentelyyn. Esiin nousseista havainnoista ...
  • Blogi osana sisustuslehden digitalisoitumista : Lempi-blogi Avotakalle 

   Martinsen, Sara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö liittyy suomalaisen sisustuslehden digitalisoitumiseen ja blogin merkitykseen digitalisoitumisessa. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut suunnitella ja perustaa blogi A-lehtien 2016 alkuvuodesta avattavaan ...
  • Bottlenecks in Knitwear and Knitted Bottlenecks : Knitwear Production with 3D Technology in Finland 

   Arkko, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this research was to look into integrated seamless knitwear production, also known as 3D. The latest developments in knitwear production like 3D were supposed to change the whole industry but nevertheless ...
  • Brändi työtilassa : Sisustussuunnitelma Climber Finland Oy:lle 

   Ollikainen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee brändiä ja työhyvinvointia tukevan toimiston sisustussuunnittelua. Suunnittelukohteena on konsulttitoimisto Climber Finland Oy:n 150 m2:n toimitilat Helsingin keskustassa Yrjönkadulla. Yhteistyökumppanina ...
  • Brändi-imagon kartoitus ja kehitys : case R/H 

   Kuusela, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä toteutettiin suomalaisen naistenvaatemerkki R/H:n kanssa yhteistyössä brändi-imagon kartoitus ja kehityssuunnitelma. Työn tavoitteena oli muodostaa selkeä kuva R/H:n brändi-identiteetistä ja sen toteutuneesta ...
  • Brändi-uudistus ekologisen rakentamisen alalla 

   Rautkoski, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Lähtökohta tälle opinnäytteelle oli edistää luonnonmukaista rakentamista Suomessa. Yhteistyöyrityksenä on alan tienraivaaja The Natural Building Company Oy. Työn aiheeksi valikoitui yritysilmeen kirkastaminen nettisivu-uudistusta ...