Uusimmat viitteet

 • Moniammatillinen työyhteisö työntekijöiden silmin 

  Huotari, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia työntekijöillä on työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä ja millaista tukea työntekijät tarvitsevat työskentelyyn moniammatillisessa työyhteisössä. ...
 • S2 lasten kielellisen kehityksen tukeminen päiväkodin varhaiskasvatuksessa 

  Ryynänen, Susanna; Pulkkinen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Toiminnallisen opinnäytetyömme aiheena on suomi toisena kielenä (S2) -lasten kielellisen kehitys varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tukea S2-lasten kielellistä kehitystä eräässä päiväkodissa ...
 • Lasten kokemuksia Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheiden tukihenkilötoiminnasta 

  Honkakoski, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea lapsiperheille. Toiminnan kohteena on koko perhe, vaikka usein tukihenkilö toimii lapsen kanssa. Tukihenkilön tärkeimpiä ...
 • "Tässä minä olen" -tehtäväkirja nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen 

  Catalano, Lidia; Pohjola, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää nuorten kanssa tehtävää ehkäisevää mielenterveystyötä. Opinnäytetyön tehtävä oli luoda tehtäväkirja työvälineeksi nuorten itsetuntemuksen vahvistamiseen. Tehtäväkirjan ...
 • Lapsen sosioemotionaalinen tuki varhaiskasvattajien näkökulmasta 

  Sollo, Mirka; Siimala, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä teemahaastattelujen avulla lastentarhanopettajien kokemuksia sosioemotionaalisesti tuettavien lasten kanssa työskentelystä ja heidän kanssaan käytetyistä tuen muodoista. Tämä ...
 • "Se, että itsensä hyväksyy, auttaa valtavasti" – Erityisherkkien sosiaalialan ammattilaisten kokemuksia työhyvinvoinnistaan ja sen uhkista 

  Hormia, Mona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Sekä erityisherkkyys (HSP) että työhyvinvointi ovat tutkimuskentällä ajankohtaisia. Tällä tutkielmalla tarkasteltiin aiheita sosiaalialan asiakastyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalialan ammattilaisten ...
 • Kasvun kansio- malli Rääkkylän varhaiskasvatukselle 

  Korhonen, Annina; Makkonen, Ona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kasvun kansio –malli Rääkkylän varhaiskasvatukseen. Työn tarkoituksena oli saada kasvun kansio osaksi päiväkodin arkea ja sitä kautta työvälineeksi varhaiskasvattajille ...
 • ”AI NIIN, MIEHÄN HUOMAAMATTANI KOKO AJAN PERTSAAN TÄSSÄ” - kokemuksia PRT-menetelmän juurruttamisesta Honka-lammen asumisyksiköissä 

  Sarasoja, Salla; Karhunen, Ella (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Honkalammen asumisyksiköiden työntekijöiden osaamista PRT-menetelmän käytössä ja tukea sen juurtumista. Tutkimuksessamme haimme tietoa siitä, mikä on ollut toimivaa ja mikä haastavaa ...
 • Toimintakykykyselyn kehittäminen toimintakyvyn arvioinnin tueksi 

  Meriläinen, Johanna; Suhonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli, että tuetun asumisen palveluita tarjoavassa Aspa-koti Sillansuussa voitaisiin vastata asiakkaiden tuen tarpeisiin paremmin. Tavoitteena oli kehittää toimintakyvyn arviointia Aspa-koti ...
 • Varhaiskasvattajien kokemuksia integroidusta erityisryhmästä 

  Kuntsi, Veera; Liikkanen, Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille lasten vertaissuhteiden merkityksiä integroidun erityisryhmän toiminnassa sekä edesauttaa toiminnan kehittymistä. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää ryhmän työntekijöiden ...
 • TASSUTOIMIJA - harjoitepaketti nuoren itsetunnon tukemiseksi koira-avusteisin harjoittein 

  Rytkönen, Kukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on koira-avusteinen toiminta nuoren itsetunnon tukemisessa. Opinnäytetyössä oli tavoitteena vahvistaa nuorisokodissa asuvien nuorten itsetuntoa koira-avusteisilla harjoitteilla. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Kartoitus lapsiperheiden vertaistuen tarpeesta 

  Tukiainen, Jonna; Hartikainen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville kiteeläisten alle kouluikäisten lapsiperheiden tarve vertaistukiryhmätoiminnalle. Työ toteutettiin kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää käyttäen. Opinnäytetyön ...
 • Arki päihderiiippuvaisen kokemana 

  Karttunen, Sari; Havurinne , Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää päihderiippuvaisten kokemusten perusteella, millaista heidän arkensa oli, millaiset asiat tukivat päihderiippuvaisten arkea ja millaiset asiat hankaloittivat heidän arkeaan. ...
 • "Syksy on tyhjä taulu"- Työhyvinvointi päiväkodin arjessa 

  Kavakka, Anni; Peiponen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalassa sijaitsevan päiväkodin henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa keväällä 2018, tuottaa tietoa toimeksiantajalle ja luoda osallistamalla pohjaa työhyvinvoinnin ...
 • "Joko myö mennään sinne retkelle?" -Luontosuhteen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 

  Lukkarinen, Annukka; Peltola, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lasten luontaisen luontosuhteen vahvistaminen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen menetelmiä käyttäen. Toiminnan tavoitteena oli innostaa luonnossa tapahtuvan ...

Näytä lisää