Uusimmat viitteet

 • Parisuhdeväkivalta samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteissa 

  Saarelainen, Merja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajalle Rikosuhripäivystyksen Itä-Suomen aluetoimistolle sellaista tietoa, jota toimeksiantaja voi hyödyntää palvelujen kohdentamiseksi myös seksuaalivähemmistöille. ...
 • "MENNÄÄN YHDESSÄ METSÄÄN" : Opas sijaishuoltoyksikön retkitoimintaan 

  Piiroinen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tavoitteenani oli kehittää retkiopas, jota voidaan käyttää ja soveltaa joustavasti lastensuojelulaitoksen tarpeisiin. Oppaan tavoitteena on antaa mahdollisuuksia huomioida kulloisenkin ryhmän tarpeet, erilaiset kohteet ja ...
 • Oppaana mediamatkalla : Mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa 

  Penttinen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena on mediakasvatuskumppanuus ja sen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. Työn tavoitteena oli tukea Utran ja Ollilan päiväkotien henkilökuntaa toteuttamaan mediakasvatusta. Tukemisella ...
 • Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa 

  Vornanen, Rosa; Ikonen, Anniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vanhempien kokemuksia osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Toimeksiantajanamme oli Rekulan päiväkoti Nurmeksessa. Teimme opinnäytetyön laadullisena tutkimuksena. Aineistonke ...
 • Positiivinen pedagogiikka huoltajille tutuksi 

  Pursiainen, Virpi; Lehikoinen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Positiivista pedagogiikkaa käytetään Joensuun seudun varhaiskasvatuksessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä positiivista pedagogiikkaa tutuksi Ollilan päiväkodin huoltajille ja innostaa heitä käyttämään sitä ...
 • Päiväkodin henkilöstön valmiudet ja menetelmät kohdata läheisen menettäneen lapsen suru 

  Näsänen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yhden päiväkodin työntekijöiden valmiuksia ja menetelmiä kohdata läheisen menettäneen lapsen suru työssään. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä oli ...
 • Omaishoitajan toimijuuden tukeminen Pielisen Karjalan seutukunnassa 

  Vallius, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018댊)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää OmaisOiva-toimintaa Pielisen Karjalan seutukunnan alueella haastattelemalla omaishoitajia, kuinka saada toiminta vastaamaan omaishoitajan tarpeita ja toiveita sekä antamalla ääni ...
 • Lumiset puut kuin pitsikatto : Luontointerventio työstressistä elpymisessä ryhmätoimintamallin avulla 

  Väisänen, Johanna; Karpow, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Teimme toiminnallisen opinnäytetyön Green Care – Green Karelia-hankkeelle Joensuussa. Työssä käsitellään työstressin hallintaa. Tuotoksena syntyi ryhmätoimintamalli, joka auttaa työstressistä elpymisessä luontoavusteisten ...
 • ASIAKASPALVELUPROSESSI KONTIOLAHDEN KUNNAN TYÖLLISYYSPALVELUJEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA 

  Ryynänen, Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaiden kokemuksia asiakaspalveluprosessista. Työn tarkoituksena oli asiakaspalveluprosessin kehittäminen asiakkailta saadun palautteen avulla. ...
 • Varikko Pohjois-Karjala -projektin asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta 

  Munck, Roosa; Raty, Hulda-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokemusten perusteella, mitä merkitystä Varikko Pohjois-Karjala -projektin kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisella on ollut asiakkaiden arkeen. Samalla opinnäytetyön ...
 • Päihdekuntoutujien kokemuksia päihdepalveluista 

  Kosonen, Hannele; Hokkanen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan, Kuntoutusyksikkö MiunElämä Oy:n, toimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toistuvasti palveluihin hakeutuvien päihdekuntoutujien kokemuksia ja ajatuksia ...
 • Kuvataidetuokiot lapsen minäkuvan ja itsetunnon tukena 

  Hyvönen, Henna-Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea varhaiskasvatusikäisten lasten minäkuvaa ja itsetuntoa. Tavoitteena oli tukea lasten minäkuvan ja itsetunnon kehitystä kuvataiteen keinoin pitämällä kuvataidetuokiota itsetuntoon ja ...
 • YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ RAKENTAMASSA : Mielenterveyskuntoutujien osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 

  Inkinen, Anne; Kosloff, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palaute palvelukokemuksista, -osallisuudesta ja palveluihin liittyvistä ideoista on arvokasta, kun asiakaslähtöisiä palveluja kehitetään. Palaute- ja vaikuttamiskanavia kehittämällä ...
 • AIKAMATKALLA – Museopedagogisen teemakokonaisuuden suunnittelu varhaiskasvatukseen 

  Majaniemi, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tukea lapsen kulttuuri-identiteettiä ja kulttuuriperinnön hahmottamista varhaiskasvatuksessa. Kulttuuri-identiteetin tukemisen tavoite on määritelty esimerkiksi ...
 • VANHEMPIEN OSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA - Vanhempien ajatuksia osallisuudesta ja yhteistyöstä 

  Järviluoto, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä toimeksiantajalle tietoa vanhempien osallisuudesta, jotta toimeksiantaja voi kehittää toimintaansa. Tavoitteena oli selvittää vanhempien kokemuksia ja ajatuksia osallisuudesta ...

Näytä lisää