Uusimmat viitteet

 • Selvitys henkilökuljetukseen tarkoitetun köysiradan peruskorjauksesta 

  Valkama, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Pääskyvuoren laskettelukeskuksen ensimmäisen hiihtohissin eli köysiradan kuntoa mekaniikan osalta. Hissin kunnosta ei ollut tietoa, sillä se on ollut poissa käytöstä yli 10 vuotta. Työssä ...
 • Muovikomposiittiprofiilien taivutustestaus 

  Nevalainen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää ja korvata muovikomposiittiputkien taivutustestausmenetelmiä ja testauksessa käytettävää laitteistoa, joita toimeksiantajan tehtaalla on käytetty. Tavoitteena oli, että testien ...
 • Viilun 1-kuivauskoneen tehollisen käyntiajan ja tuotantotehojen lisääminen 

  Mutanen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä nostamaan Joensuun vaneritehtaan 1-kuivauskoneen tehollista käyntiaikaa ja tuotantotehoja. Tavoitteena oli selvittää kui-vauskoneessa eniten häiriötä aiheuttavat tekijät ja ...
 • A-varaston layout 

  Koistinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Thermo Fisher Scientific Oy:n Joensuun tehtaan A-varaston layout. A-varasto toimii tällä hetkellä raaka-aine-, puolivalmiste- ja konehuollon tarvikkeille varastona. Lisäksi ...
 • Puutavarakahmarin rakenteen jäykistäminen 

  Ratinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka pystytään parantamaan Outokummun Metalli Oy:n Vahva C21 -puutavarakahmarin rakenteen kestävyyttä ja vähentämään taipumia FEM -analyysin avulla. Työssä pyrittiin mallintamaan todenmukainen ...
 • Ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layout-muutos ja kehitystyö 

  Saastamoinen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Muottituote Group Oy:n Joensuun tehtaan ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layoutia. Työn tavoitteena oli suunnitella yhteistyössä henkilökunnan kanssa uusi layout, koska ...
 • Muovikomposiitin kuivaus ja kuivauksen vaikutus lopputuotteeseen 

  Turunen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sopivat kuivausparametrit Kareline® PPMS5050 puumuovikomposiitille sekä tutkia käytettyjen parametrien vaikutusta loppu-tuotteen ominaisuuksiin. Työ toteutettiin Plasthill Oy:n ...
 • Siirtoseinän teleskooppitiivisteen kehitys 

  Laaksonen, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää uusi kytkentämalli teleskooppitiivisteelle siirtoseinään. Samalla tutustuttiin ääneneristykseen. Alussa käydään läpi ääneneristys ja äänen eri ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ...
 • Kivitaltan suunnittelu ja valmistus paineilmavasaralle 

  Raatikainen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kivenveistotyöhön soveltuva paineilmakäyttöinen taltta paineilmavasaralle. Taltan kokonaispituus on n. 200mm. Taltan rungon profiilin muoto on tarkoituksenmukaisesti ...
 • Suunnittelusäännöstön laatiminen ohutlevytuotteiden suunnitteluun 

  Ratilainen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda suunnittelusäännöstö Finelcomp Oy:n tuotesuunnitteluosaston käyttöön. Säännöstön laatimisessa tarkoituksena oli luoda tietopankki ohutlevytuotteiden suunnitteluun, standardisoida ...
 • Modulaaristen työntöporttien suunnittelu 

  Järvinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella modulaarinen työntöportti käytettäväksi Ratemex Oy:n tuotannossa olevien aurojen sekä puomien kanssa. Opinnäytetyössä suunniteltiin modulaariset kiinnikkeet ...
 • RULLAMUOVAUSLINJAN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 

  Koskinen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa rullamuovauslinja Poimukate Oy:n käyttöön. Rullamuovauslinjalla haettiin tehokkuutta yrityksen tuotantoon. Laitteella oli tarkoitus ryhtyä valmistamaan koneellisesti ...
 • Huokoisuuden säätäminen metallien ruiskuvalussa 

  Niemi, Jani; Rasi, Roni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua metallinruiskuvalutekniikkaan ja tutkia prosessin vaiheita, jotka vaikuttavat saatavan kappaleen huokoisuuteen. Samalla pyrittiin saamaan aikaan kappaleeseen kohtuullinen ...
 • Ruiskuvalettavat solunkasvatusalustoissa käytettävät muovimateriaalit 

  Heinonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää, mitä termoplastisia muoveja käytetään solunkasvatusalustoina, niiden erityispiirteitä sekä materiaalin valintaa ja saatavuutta. Työssä otettiin huomioon myös kasvualustojen valmistusta ...
 • Mekaanisen tiivisteen sulkunestejärjestelmän suunnittelu 

  Sippel, Denis (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli tuotekehitysprojekti, jonka tarkoituksena oli suunnitella sulkunestejärjestelmä Tiivistetekniikka Oy:n valmistamille kaksitoimisille LP-liukurengastiivisteille. Tässä työssä perehdyttiin erilaisten ...

Näytä lisää