Uusimmat viitteet

 • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

  Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

  Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
 • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

  Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
 • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

  Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...
 • Puutavarakouran hitsisauman väsymislujuuden tarkastelu 

  Turunen, Paavo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena tarkastella Outokummun Metalli Oy:n Vahva C36 puutavarakouran hitsisauman väsymislujuutta ja vertailla eri hitsaustapojen vaikutusta hitsisauman väsymislujuuteen. Työ koostuu puutavarakourasta ...
 • Maalaussolun asetuksen kehitys 

  Hassinen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Abloy Oy:n Joensuun tehtaan Door Control -yksikön maalaussolun asetuksen vaihtoa. Työssä keskityttiin maalaamon ripustimien kehitykseen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen ...
 • Kanavavaimentimien testausyksikkö 

  Laakkonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Asuintilojen sekä muiden käyttötilojen koneellisessa ilmanvaihdossa muodostuvan kanavissa etenevän melun vaimentamiseen käytetään kanaviin asennettavia passiivisia tai aktiivisia vaimentimia. Passiivisten vaimentimien ...
 • MIM-testimuotin suunnittelu ja toteutus 

  Mikkonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa testimuotti metalliruisku-valuun. Keskeinen osa muottisuunnittelua oli löytää optimaalinen porttiratkaisu. Työ toteutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ...
 • Henkilönostimen muutostyön suunnittelu ja lujuustarkastelu 

  Pulkkinen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella käytössä olevan maalaamon henki-lönostimen muutostyö. Opinnäytetyössä määritettiin ja selvitettiin muutostyön vaatimukset, jonka jälkeen suunniteltiin ja mitoitettiin ...
 • Pulverimaalinpoistolaitteiston suunnittelu 

  Hyttinen, Riku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli kehitellä pulverimaalattujen kappaleiden maalinpoistoon soveltuva laitteisto. Työn tarkoituksena oli parantaa maalauksessa käytettyjen suojakappaleiden toimivuutta ja pidentää ...
 • Vaihdepätevyyskoulutus 

  Sukanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Destia Rail Oy:lle vaihdepätevyyteen johtavan koulutuksen teoriaosuuden materiaali. Työskentely rautatiealueella vaatii useita turvallisuus- ja työpätevyyksiä. Vaihdepätevyys ...
 • Koneen suorituskyvyn määrittäminen Cmk-tunnusluvulla 

  Purkunen, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimintamalli koneiden suorituskyvyn määrittämistä varten Abloy Oy:n Joensuun tehtaalle. Toimintamallin tarkoituksena oli luoda toimintatapa, jolla suorituskykyluvun määrittäminen ...
 • STANDARDIIN EN 13964:2014 (E) PERUSTUVA PALLOTYKKI 

  Särkiniemi, Sami; Hovatov, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa standardiin EN 13964:2014 (E) perustuva pallotykki. Tarkoituksena oli testata urheiluhallin kattoon kiinnitettäviä akustiikkalevyjä ampumalla niitä ...
 • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen Premetec Oy:lle 

  Martikainen, Jorma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä rakennetaan ISO 9001:2015:n mukainen laadunhallintajärjestelmä metallialan koneistuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Toiminta alihankintaportaassa edellyttää yritykseltä hyvää laaduntuottokykyä ja ...
 • Asiakasräätälöintiprosessi 

  Hirvonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakasräätälöintiprosessi massaräätälöintituotantoa käyttävän Waratah OM Oy:n tarpeisiin. Aikaisemmin asiakasräätälöintejä on toteutettu käyttäen vaihtelevia toimintatapoja, ...

Näytä lisää