Uusimmat viitteet

 • Selvitys henkilökuljetukseen tarkoitetun köysiradan peruskorjauksesta 

  Valkama, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Pääskyvuoren laskettelukeskuksen ensimmäisen hiihtohissin eli köysiradan kuntoa mekaniikan osalta. Hissin kunnosta ei ollut tietoa, sillä se on ollut poissa käytöstä yli 10 vuotta. Työssä ...
 • Muovikomposiittiprofiilien taivutustestaus 

  Nevalainen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää ja korvata muovikomposiittiputkien taivutustestausmenetelmiä ja testauksessa käytettävää laitteistoa, joita toimeksiantajan tehtaalla on käytetty. Tavoitteena oli, että testien ...
 • A-varaston layout 

  Koistinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Thermo Fisher Scientific Oy:n Joensuun tehtaan A-varaston layout. A-varasto toimii tällä hetkellä raaka-aine-, puolivalmiste- ja konehuollon tarvikkeille varastona. Lisäksi ...
 • Ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layout-muutos ja kehitystyö 

  Saastamoinen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Muottituote Group Oy:n Joensuun tehtaan ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layoutia. Työn tavoitteena oli suunnitella yhteistyössä henkilökunnan kanssa uusi layout, koska ...
 • Muovikomposiitin kuivaus ja kuivauksen vaikutus lopputuotteeseen 

  Turunen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sopivat kuivausparametrit Kareline® PPMS5050 puumuovikomposiitille sekä tutkia käytettyjen parametrien vaikutusta loppu-tuotteen ominaisuuksiin. Työ toteutettiin Plasthill Oy:n ...
 • Kivitaltan suunnittelu ja valmistus paineilmavasaralle 

  Raatikainen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kivenveistotyöhön soveltuva paineilmakäyttöinen taltta paineilmavasaralle. Taltan kokonaispituus on n. 200mm. Taltan rungon profiilin muoto on tarkoituksenmukaisesti ...
 • Modulaaristen työntöporttien suunnittelu 

  Järvinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella modulaarinen työntöportti käytettäväksi Ratemex Oy:n tuotannossa olevien aurojen sekä puomien kanssa. Opinnäytetyössä suunniteltiin modulaariset kiinnikkeet ...
 • Mekaanisen tiivisteen sulkunestejärjestelmän suunnittelu 

  Sippel, Denis (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli tuotekehitysprojekti, jonka tarkoituksena oli suunnitella sulkunestejärjestelmä Tiivistetekniikka Oy:n valmistamille kaksitoimisille LP-liukurengastiivisteille. Tässä työssä perehdyttiin erilaisten ...
 • Kuntosalilaitteen tuotekehitys 

  Tauriainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää G210 jalkaprässin suunnitellun mekanismin kestävyyttä ja tuottaa sille erilaisia mahdollisia ratkaisuja tuotekehitysprosessin aikana. Mekanismin tuli täyttää sille määritellyt toiminnot ...
 • Ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät 

  Asikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät. Työ on tehty yhteistyössä Nanocomp Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pinnoituksen paksuuden hallittavuuteen ...
 • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

  Nevalainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa. Työn tavoitteena oli etsiä menetelmiä, laitteita ja toimintatapoja, joilla saadaan asetusaikaa lyhennettyä. Työn kohteena oli toimeksiantajan ...
 • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

  Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

  Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
 • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

  Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
 • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

  Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...

Näytä lisää