• SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

   Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

   Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
  • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

   Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
  • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

   Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...
  • Puutavarakouran hitsisauman väsymislujuuden tarkastelu 

   Turunen, Paavo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena tarkastella Outokummun Metalli Oy:n Vahva C36 puutavarakouran hitsisauman väsymislujuutta ja vertailla eri hitsaustapojen vaikutusta hitsisauman väsymislujuuteen. Työ koostuu puutavarakourasta ...
  • Maalaussolun asetuksen kehitys 

   Hassinen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Abloy Oy:n Joensuun tehtaan Door Control -yksikön maalaussolun asetuksen vaihtoa. Työssä keskityttiin maalaamon ripustimien kehitykseen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen ...
  • Kanavavaimentimien testausyksikkö 

   Laakkonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Asuintilojen sekä muiden käyttötilojen koneellisessa ilmanvaihdossa muodostuvan kanavissa etenevän melun vaimentamiseen käytetään kanaviin asennettavia passiivisia tai aktiivisia vaimentimia. Passiivisten vaimentimien ...
  • MIM-testimuotin suunnittelu ja toteutus 

   Mikkonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa testimuotti metalliruisku-valuun. Keskeinen osa muottisuunnittelua oli löytää optimaalinen porttiratkaisu. Työ toteutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Henkilönostimen muutostyön suunnittelu ja lujuustarkastelu 

   Pulkkinen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella käytössä olevan maalaamon henki-lönostimen muutostyö. Opinnäytetyössä määritettiin ja selvitettiin muutostyön vaatimukset, jonka jälkeen suunniteltiin ja mitoitettiin ...
  • Pulverimaalinpoistolaitteiston suunnittelu 

   Hyttinen, Riku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli kehitellä pulverimaalattujen kappaleiden maalinpoistoon soveltuva laitteisto. Työn tarkoituksena oli parantaa maalauksessa käytettyjen suojakappaleiden toimivuutta ja pidentää ...
  • Vaihdepätevyyskoulutus 

   Sukanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Destia Rail Oy:lle vaihdepätevyyteen johtavan koulutuksen teoriaosuuden materiaali. Työskentely rautatiealueella vaatii useita turvallisuus- ja työpätevyyksiä. Vaihdepätevyys ...
  • Koneen suorituskyvyn määrittäminen Cmk-tunnusluvulla 

   Purkunen, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimintamalli koneiden suorituskyvyn määrittämistä varten Abloy Oy:n Joensuun tehtaalle. Toimintamallin tarkoituksena oli luoda toimintatapa, jolla suorituskykyluvun määrittäminen ...
  • STANDARDIIN EN 13964:2014 (E) PERUSTUVA PALLOTYKKI 

   Särkiniemi, Sami; Hovatov, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa standardiin EN 13964:2014 (E) perustuva pallotykki. Tarkoituksena oli testata urheiluhallin kattoon kiinnitettäviä akustiikkalevyjä ampumalla niitä ...
  • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen Premetec Oy:lle 

   Martikainen, Jorma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä rakennetaan ISO 9001:2015:n mukainen laadunhallintajärjestelmä metallialan koneistuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Toiminta alihankintaportaassa edellyttää yritykseltä hyvää laaduntuottokykyä ja ...
  • Asiakasräätälöintiprosessi 

   Hirvonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakasräätälöintiprosessi massaräätälöintituotantoa käyttävän Waratah OM Oy:n tarpeisiin. Aikaisemmin asiakasräätälöintejä on toteutettu käyttäen vaihtelevia toimintatapoja, ...
  • CARELIAN NIRKO OY:N SIIRTYMINEN SUUNNITTELUPALVELUUN 

   Hirvonen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan lastuavia työkaluja myyvän Carelian Nirko Oy:n laajentumisesta myös suunnittelupalvelua tarjoavaksi yritykseksi. Opinnäytetyössä pohditaan, miten tuodaan myyntipalvelun rinnalle mekaniikka ...
  • MIM-KAPPALEEN RUISKUVALETTAVUUDEN PARANTAMINEN 

   Pölönen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka voidaan parantaa MIM-kappaleen ruiskuvalettavuutta. Tavoitteena oli saada selville, mitä vaatimuksia metalliruiskuvalu asettaa prosessin eri vaiheille ja mitä muotissa ...
  • Pyrolyysilaitteiston suunnittelu ja toteutus 

   Tukiainen, Olli; Nisula, Otto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa laitteisto, jolla voidaan havainnollistaa pyrolyysiprosessia opetuskäytössä. Tavoitteena oli tehdä laitteisto, joka on helppokäyttöinen, havainnollinen ja ...
  • TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPITOA VARTEN 

   Pyykkönen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Toiminnanohjausjärjestelmät alkavat olla yrityksissä nykypäivää. Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoituksena on parantaa yritysten tehokkuutta esimerkiksi nopeuttamalla asioiden käsittelyä ja estämään päällekkäisiä työtehtäviä. ...
  • Viiluleikkurien käyttöasteen parantaminen 

   Mustonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta parantaa Joensuun vaneritehtaalla sijaitsevien viiluleikkurien käyttöastetta. Käyttöaste tarkoittaa tuotantolaitteen kapasiteetin osaa, joka kyseisellä koneella ...